برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آبستن کردن کسی

آبستن کردن کسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد غنمی
کسی را با پول مطیع خود کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبستن کردن کسی   • مفهوم آبستن کردن کسی   • تعریف آبستن کردن کسی   • معرفی آبستن کردن کسی   • آبستن کردن کسی چیست   • آبستن کردن کسی یعنی چی   • آبستن کردن کسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبستن کردن کسی
کلمه : آبستن کردن کسی
اشتباه تایپی : Hfsjk ;vnk ;sd
عکس آبستن کردن کسی : در گوگل

آیا معنی آبستن کردن کسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )