برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد غنمی
به مناسبت چندین کار در یک موقع داشتن گویند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است   • مفهوم آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است   • تعریف آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است   • معرفی آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است   • آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است چیست   • آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است یعنی چی   • آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است
کلمه : آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است
اشتباه تایپی : Hfl hsj 'h,l hsj , k,fj Hsdhfl hsj
عکس آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است : در گوگل

آیا معنی آبم است گاوم است و نوبت آسیابم است مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )