برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد غنمی
مورد کسی گویند که خود معایب بسیار دارد و به اندک عیب دیگری خرده می‌گیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری   • مفهوم آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری   • تعریف آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری   • معرفی آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری   • آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری چیست   • آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری یعنی چی   • آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری
کلمه : آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری
اشتباه تایپی : Hf;a fi ;t'dv ld',dn ]rnv s,vho nhvd
عکس آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری : در گوگل

آیا معنی آبکش به کفگیر میگوید چقدر سوراخ داری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )