برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد غنمی
اگر چیزی می‌خواهد به هدر برود هرچه می‌شود بشود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه   • مفهوم آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه   • تعریف آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه   • معرفی آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه   • آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه چیست   • آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه یعنی چی   • آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه
کلمه : آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه
اشتباه تایپی : Hfd ;i ldv,n fi v,nohki ]i o,da o,vn ]i fd'hki
عکس آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه : در گوگل

آیا معنی آبی که میرود به رودخانه چه خویش خورد چه بیگانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )