انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 719 100 1

آبی

/'Abi/

مترادف آبی: ارزق، کبود، لاجورد، نیلگون، بحری، دریایی، آبزی، خالو، دایی ، خشکی، هوازی

متضاد آبی: دیمی، دیم

معنی اسم آبی

اسم: آبی
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: به رنگ آب، نیلی

معنی آبی در لغت نامه دهخدا

آبی. (ص نسبی ) برنگ آب. کبود. ازرق. نیلی. نیلگون. نیلوفری. کوود. آبیو. رنگ کبود روشن. و گاه آبی آسمانی گویند و از آن آبی سخت روشن خواهند و این همان آسمانجونی و آسمانگونه است. و آبی سیر گویند و از آن آبی پررنگ و گرفته اراده کنند و مقابل آن آبی روشن است. || منسوب به آب. مائی :
در تن خود بنگر این اجزای تن
از کجا جمع آمدند اندر بدن
آبی و خاکی ّ و بادی وآتشی
عرشی و فرشی ّ ورومی ّ و کشی.
مولوی.
|| آنچه از گیاه و حیوان که در آب باشد، مقابل خاکی : اسب آبی. مار آبی. نباتات آبی :
با غم مرگ کس نباشد خوش
آبیان را چه عیش در آتش ؟
مکتبی.
- زراعت آبی ؛ زرع مسقوی و مسقاوی. مقابل دیم و دیمی یعنی مظمی.
- ساعت آبی ؛ ظرفی بوده بدرجات بخش شده که پر آب می کرده اند و از چکیدن آب بحدی معلوم زمان را می پیموده اند.
- مثلثه ٔ آبی و بروج آبی ؛ در اصطلاح اهل تنجیم برجهای سرطان و عقرب و حوت باشد.
|| آنکه باچرخ و ارابه آب بخانه ها برد.

آبی. (اِ) میوه ٔ بزرگتر از سیب برنگ زرد پرزدار و از سوی دم و سرترنجیده و برگ درخت آن با پرز و مخملی و رنگ و پوست چوب آن بسیاهی مایل. بهی. بِه ْ. سفرجل :
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن.
بهرامی.
تا سرخ بود چون رخ معشوقان نارنج
تا زرد بود چون رخ مهجوران آبی.
فرخی (از فرهنگ اسدی ، خطی ).
نگرید آبی و آن رنگ رخ آبی
گشته از گردش این چنبر دولابی
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی
بر رخش بر اثر سبلت سقلابی
یا چنان زرد یکی جامه ٔ عتّابی
پرز برخاسته زو چون سر مرغابی.
منوچهری.
آبی چو یکی جوجگک از خایه بجسته
چون جوجگکان بر تن او موی برسته
مادرْش بجسته سرش از تن بگسسته
نیکو و باندام جراحتْش ببسته
یک پایک او را ز بن اندر بشکسته
وآویخته او را بدگر پای نگونسار.
منوچهری.
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است
در بیضه یکی کیسه ٔ کافور کلان است
و اندر دل آن بیضه ٔ کافور رباحی
ده نافه و ده شاخگک مشک نهان است.
منوچهری.
دو صف سروبن دید و آبی و نار
زده نغز دکانی از هر کنار.
اسدی.
دفع مضرت شرابی که نه تیره بود و نه تنک ، ممزوج کنند به آب و گلاب و نقل نار و آبی کنند تا زیان ندارد. (نوروزنامه ).
چرا بر یک زمین چندین نبات مختلف روید
ز نخل و نار و سیب و بید و چون آبی و چون زیتون ؟
سنائی.
چون دانه ٔ نار اشک بدخواهت
وز غصه رخش چو چهره ٔ آبی.
انوری.
چو یک کیسه ٔ خزّ زرد است آبی
نه پیدا در او تار و نه ریسمانش.
؟ (از تاج المآثر).
در سیب عقیقی نگر و آبی زرین
هر یک بصف عاشق معشوقه نشانند.
؟ (از تاج المآثر).
خوش ترش ، زردچهره آبی را
طبع مرطوب و لون محرور است.
؟ (از تاج المآثر).
بحقه ٔ زرین ترنج و آبی از اوراق دیناری روی نمود. (تاج المآثر).
گر تو صد سیب و صد آبی بشمری
صد نماید، یک شود چون بفشری.
مولوی.
دانه ٔ آبی بدانه ی ْ سیب نیز
گرچه ماند فرقها دان ای عزیز.
مولوی.
آبی که بود بر او غباری
نوخط ذقنی بود ز یاری
کو در یرقان فتاده باشد
پس رو ببهی نهاده باشد.
امیدی (از جهانگیری ).
|| و به معنی مرغابی و امرود نیز در بعض فرهنگها دیده شده است. || قسمی از انگور که دانه ها و حبه ٔ آن مدور و پوست آن سخت باشد و از غوره ٔ آن گله ترشی کنند. و غوره ٔ آن را غوره ٔ آبی گویند. || آبو. برادر مادر. دائی. خال. خالو. مربرار.

آبی. (ص نسبی ) منسوب به آبه یعنی آوه. از مردم آبه.

آبی. (ع ص ) سرکش. نافرمان. بی فرمان. بازایستنده. انکارکننده. ممتنع. اَبی. آنکه سر باززند از. مکروه دارنده. کارِه ْ. || آن گشن که بول بوید. (مهذب الاسماء). || (اِخ ) آبی اللحم الغفاری ؛ نام صحابی که گوشت را ناخوش داشتی.

معنی آبی به فارسی

آبی
( صفت ) منسوب به آبه( آوه ) از مردم آبه.
برنگ آب کبود سرکش و نافرمان
[tritanomaly] [علوم پایۀ پزشکی] یکی از انواع نادر سه رنگ بینی بی هنجار که در آن حساسیت یاخته های مخروطی حساس به آبی کاهش یافته است
[ گویش مازنی ] /aabine/ نی داخل قلیان
آنکه در آب و هم درخشکی زیستن دارد
[blueing/ bluing] [مهندسی مواد و متالورژی] قرار دادن سطح زنگارزدایی شدۀ آلیاژ آهنی در معرض هوا یا بخار آب، یا مواد دیگر در دمای مناسب و درنتیجه تشکیل لایۀ آبی رنگ اکسیدی نازک در سطح آن که شکل ظاهری آن را بهبود می دهد و بر مقاومت آن در برابر خوردگی می افزاید
[tritanope] [پزشکی] فرد مبتلا به آبی کوری
[tritanopia] [پزشکی] اختلال نادری در تشخیص رنگ که در آن شخص مبتلا، به نور آبی حساس نیست و آبی و سبز را با هم اشتباه می کند
فراوانی آب .
[aqueous dispersion] [شیمی، مهندسی بسپار] پراکنه ای که فاز پیوستۀ آن آب همراه یا بدون مواد حل شده در آن است
[cyanolabe] [پزشکی] رنگیزه ای در یاخته های مخروطی شبکیه که حساسیت آن در مقابل بخش آبی طیف نور مرئی بیش از دیگر رنگیزه ها است
یا الشیخ حسن احمد قاسم الابی قاضی محاکم شرعی در مصر و اوراست انسان عین البیان که در شرح منظومه یست در بیان از محمد بک فهمی الرشیدی
چاه آبی است که جعفر بن سلیمان بنزدیک شبحی و بین بصره و حفر ابی موسی در طریق حجاج عازم از بصره حفر کرد و بین اخادید و این چاه یک مرحله راه است.
از بلوکات قزوین در جنوب شهر قزوین .
در نقاط مختلف جهان برای ایجاد سهولت و سرعت در کار مسافرت یا حمل و نقل از اقیانوسها و دریاها و دریاچه ها و برخی از رودخانه ها که قابل کشتیرانی هستند استفاده میشود .
[Callitriche] [زیست شناسی- علوم گیاهی] تنها سرده از ستاره آبیان با حدود هفده گونه که امروز بومی اروپا و امریکای شمالی است و تعداد کمی از گونه های آن به عنوان گیاهان آبزی دانی پرورش داده میشود
[aqueous solution] [شیمی، مهندسی بسپار] هر محلولی که حلاّل آن آب است
جانوری چارپا و بزرگ جثه
اسب آبی
[lowland rice] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] برنجی که آبیاری میشود
[hydraulic barking] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] جدا کردن پوست درخت پس از قطع با استفاده از فشار آب در محفظۀ بسته

معنی آبی در فرهنگ معین

آبی
(ص نسب . اِ.) ۱ - یکی از سه رنگ اصلی (زرد، قرمز، آبی ). ۲ - به ، سفرجل . ۳ - نوعی انگور. ۴ - نوعی زراعت که آبیاری می شود، مقابلِ دیمی .
(ص . اِ.) = آبو: برادر مادر، خال ، خالو.

معنی آبی در فرهنگ فارسی عمید

آبی
۱. (زیست شناسی) ویژگی موجود زنده ای که در آب زیست می کند، آبزی: اسب آبی، سگ آبی، مار آبی.
۲. (اسم، صفت نسبی) از سه رنگ اصلی، مانندِ رنگ آسمان یا رنگ آب دریا، رنگ کبود روشن.
۳. دارای این رنگ.
۴. مربوط به آب.
۵. ویژگی چیزی که با آب کار می کند: آسیای آبی، ساعت آبی، توربین آبی.
۶. [مقابلِ دیم و دیمی] (کشاورزی) ویژگی زراعتی که آبیاری می شود.
۷. (اسم، صفت نسبی) [منسوخ] متصدی توزیع آب به خانه ها، میراب.
= بِه۱: گر تو صد سیب و صد آبی بشمری / صد نماند یک شود چون بفشری (مولوی: ۶۲).
سرباززننده، خودداری کننده.

آبی در دانشنامه اسلامی

آبی
آبی صفت منسوب به شهر آبه (آوه) است و ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره کند:
آبی صفت منسوب به شهر آبه (آوه) است و ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره کند:
عبدالله بن عبدالملک بن عبدالله الغِفاری (درگذشته ۸ق)، معروف به آبِی اللَّحْم، از صحابه پیامبر اکرم (ص) که به شهادت رسیده است. عُمَیر، تِرمذی و نَسائی، احادیثی از او نقل کرده اند. در مورد زمان شهادت وی اختلاف نظر وجود دارد؛ غزوات حنین، خیبر و حتی جنگ صفین هم برای آن ذکر شده است.
ابن قتیبه (د ۲۷۶ق/۸۸۹م) در وجه تسمیه او به آبی اللّحم گفته است: چون او از خوردن گوشت حیوان مذبوح بر انصاب (سنگ هایی در اطراف کعبه که حیوانات را بر روی آنها برای بتان قربانی می کردند)، خودداری می کرد، بدین نام شهرت یافت. باید توجه کرد که در اینجا منظور از ابی اللحم، کنیه وی نیست چرا که ابی اللحم یعنی ابا کننده از گوشت.
ابن حبان (د ۳۵۴ق/۹۶۵م) نیز همین وجه را گفته است و حاکم نیشابوری هم به نقل از ابوعبیده وجه شهرت او را نخوردن گوشت دانسته است.
عز الدین حسن یوسفی فرزند ابوطالب، معروف به فاضل آبی (منسوب به آبه آوه) و مکنّی به ابن الزبیب یا ابن ربیب، فقیه امامی سده 7ق می باشد.
وی از افاضل شاگردان جعفر بن حسن بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی، معروف به محقق حلی بوده و با وی در بسیاری از مسائل، مباحثات حادّ داشته است.
آبی در برخی از مباحث فقه، آرای تازه ای ابراز کرده، از جمله، اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت حرام می شمرده و نیز بهره زوجه را از میراث زوج، حتی در صورت داشتن فرزند از میت، شامل زمین نمی دانسته است. فتوای اخیر، تا آن دوران اختلاف مشهور بود، ولی پس از وی، رأی بسیاری از فقها در این مورد بر همان قرار گرفت و نظر مشاهیر متأخران نیز همان است.
اثر مشهور آبی در فقه، کشف الرموز در شرح مختصر نافع استادش محقق حلی است. وی در سال 672ق از تألیف این کتاب فراغت یافت.
تاریخ وفات او معلوم نیست.
ابوسعد منصور بن حسن بن حسین آوی (آبی) فقیه، محدّث، شاعر، تاریخ نگار و دولت مرد شیعی در اوایل قرن پنجم هجری است. تاریخ دقیق ولادت او را نمی دانیم، امّا براساس برخی قراین بایستی حدود نیمه اول قرن چهارم هجری قمری، یعنی حدود سال های 345-350ق بوده باشد. ابوسعد در آوه ساوه زاده شده، اوایل عمر را در همان جا زیسته و مقدمات علوم را هم در آن جا فراگرفته است. پدر او حسن آوی و جدّش حسین آوی، ظاهرا شهرت چندانی نداشته اند. امّا برادرش ابومنصور آوی، از دانشمندان عصر بوده و مدّت ها عهده دار وزارت ملوک طبرستان بوده است.
چنین می نماید خاندانی که ابوسعد و ابومنصور آبی در آن زاده شده اند، از خانواده های کوچک و کم نام آوه نبوده است. خانواده ای که دو وزیر را در خود بپروراند، بایستی از اعتبار و منزلتی در خور برخوردار باشد.
ابوسعد در جوانی مسافرت ها کرده است. در ری با صاحب بن عبّاد، وزیر دانشمند آل بویه، دیدار کرده و با او دوستی داشته است. آوی همچنین به عراق سفر کرده است.
او وزیر ابوطالب مجدالدوله رستم بن فخرالدوله دیلمی (387-420 ق) سلطان ری بوده است و از سوی او «وزیر کبیر، ذی المعالی و زین الکفاة» لقب یافته است. تاریخ دقیق انتخاب وی به وزارت مشخص نیست، امّا تاریخ برکناری او از وزارت به سال 420ق است. در این سال، محمود بن سبکتکین غزنوی بر ری حکومت یافته و ابوسعد را برکنار کرده است.
وی یک وزیر شیعه مذهب بوده است، امّا در دوران وزارت خود فعالیت مهم سیاسی که باعث شهرت وی شود، انجام نداده است. مورّخان و زیست نگاران معاصر آوی و دیگران، وجهه مهم و برجسته زندگی او را در وزارت او ندانسته اند، بلکه از وی به عنوان یک دانشمند و ادیب یاد کرده اند. مورّخان بزرگی چون ابن اثیر وقایع سیاسی دوران حکومت آل بویه را نگاشته اند، بدون این که حتی اسمی از او برده باشند، همین دلالت می کند که در این سال ها فعالیت های سیاسی و اجتماعی مهم و برجسته ای که ابوسعد منشأ آن باشد، انجام نگرفته و اگر هم انجام گرفته، کم و بی اهمیّت بوده است.
سلطان غزنوی با خلع وی از وزارت، او را به سمت استیفای بعضی از اموال حکومتی گماشت. وی مدتی هم در این مقام مشغول بوده و ظاهرا تا هنگام مرگ نیز بر این منصب باقی مانده است. درباره تاریخ مرگ او میان مورّخان و محقّقان، اختلاف وجود دارد و محققانی چون خیرالدّین زرکلی، عمررضا کحّاله و بروکلمان تاریخ مرگ او را 421ق نگاشته اند. حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون تاریخ مرگ آوی را 422ق گفته است. برخی از محققان هم سال مرگ او را 432ق دانسته اند. مثلا شیخ آقا بزرگ طهرانی در «الذریعة» همین تاریخ را برای مرگ او ذکر کرده است. مدرکی که اینان بر آن استناد کرده اند، روایتی است که یکی از شاگردان آوی، موسوم به عبدالرحمان مفید نیشابوری در سال 432ق از ابوسعد نقل کرده است. این روایت را مرحوم محدّث نوری در فایده سوم از خاتمه مستدرک آورده است.
اسکان خاندان ابراهیم علیه السّلام در حریم بی آب و گیاه کعبه، به امر خدا بوده است.
ربنآ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا، من برخی از فرزندانم ( اسماعیل و نسل او) را در سرزمینی بی کشت و زرع، در کنار خانه حرمت یافته تو سکونت دادم.«غیر ذی زرع» کنایه از بی آبی است.
خطر پدیده بی آبی بر اثر کفرورزی
قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک... • و لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله... • او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا • و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها... رفیقش ـ در حالی که با او گفت وگو می کرد ـ در پاسخ وی گفت: آیا به آن کسی که تو را از خاکی و سپس از نطفه ای آفرید و آن گاه تو را به صورت مردی اعتدال بخشید، کافر شده ای که اراده او را در آفرینش بی اثر می دانی؟و چرا وقتی وارد باغ خود شدی نگفتی: امر آن است که خدا خواسته است و هیچ قدرتی جز در پرتو قدرت خدا نیست؟یا آب آن به زمین فرو رود و هرگز نتوانی آن را به دست آوری.و سرانجام، محصولش را تباهی فرا گرفت و او در حالی که باغش بر داربست های آن فرو ریخته بود برای آنچه در آن هزینه کرده بود، دست هایش را از پشیمانی به هم می مالید...
ناتوانی انسان ها از تهیه آب
او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. یا آب آن در (زمین ) فروکش کند تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری.»قل ارءیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. بگو: «به من خبر دهید، اگر آب (آشامیدنی ) شما (به زمین ) فرو رود، چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد؟»
رضیّ الدین محمد بن محمد بن زید بن داعی حسینی آبی، (د ۶۵۴ق/۱۲۵۶م) فقیه و محدث امامی بود.
نسبش به امام سجاد (علیه السلام) می رسد و نیاکانش از قریه آبه (آوه) برخاسته اند و از چندین نسل پیش از خود او مجاور نجف گشته اند.
اساتید
از سید بن طاووس و محقق حلی بلاواسطه، و به واسطه پدربزرگ و جدّ پدرش از سید مرتضی و شیخ طوسی و سَلاّ و ابن بَرّاج روایت کرده است.
شاگردان
فقیهان بزرگی مانند شهید اول به چند واسطه از او روایت کرده آند.
سند استخاره با تسبیح
...
رضی الدین محمد بن محمد بن زید بن داعی حسینی (متوفی۶۵۴ق) فقیه و محدّث امامی است که سند استخاره با تسبیح به او می رسد. نسب رضی الدین به امام سجاد(ع) می رسد و نیاکانش از قریه آبه (= آوه) برخاسته اند و از چندین نسل پیش از خود او مجاور نجف گشته اند.
او از سید بن طاووس و محقق حلی بلاواسطه، و به واسطه پدربزرگ و جدّ پدرش از سید مرتضی و شیخ طوسی و سَلاّر و ابن بَرّاج روایت کرده است. و فقیهان بزرگی مانند شهید اول به چند واسطه از او روایت کرده اند.
در این مقاله به بررسی مواردی از چگونگی رهایی از کم آبی می پردازیم.
و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم... و به یاد آرید آنگاه را که موسی برای قوم خود آب خواست. گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن بگشاد. هر گروهی آبشخور خود را بدانست...و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم...
تقسیم بندی آب
و قطعنهم اثنتی عشرة اسباطا امما و اوحینا الی موسی اذ استسقـه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم... بنی اسرائیل را به دوازده سبط تقسیم کردیم. و چون قوم موسی از او آب خواستند به او وحی کردیم که عصایت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد. و هر گروه آبشخور خویش را بشناخت.
رهایی مصریان از خشک سالی
ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد... • ثم یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. از آن پس هفت سال سخت می آید... پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنیها را می فشرند.
رحمت الهی بعد یاس عمومی
...
سگ آبی جانوری آبزی می باشد که بیشتر در شبها بیرون می آید.
سگ آبی، جانوری با اندام دراز و به نسبت باریک و دم بلند است که بیشتر شبها بیرون می آید و شناگر ماهری است.
کاربرد سگ آبی در فقه
از احکام آن در بابهایی نظیر طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفته اند.سگ آبی بنابر قول مشهور پاک است؛ لیکن گوشت آن حرام می باشد. برخی قدما قائل به نجاست سگ آبی همچون سگ خشکی شده اند. برخی گفته اند: سگ آبی اگر دندان نیش داشته باشد حرام گوشت و گرنه، حلال گوشت است.
عزّالدین حسن یوسفی فرزند ابوطالب آبی، معروف به فاضل ابی (منسوب به آبه = آوه) و مُکنّی به ابن الزبیب، فقیه امامی سده ۷ق/۱۳م بود.
از افاضل شاگردان جعفر بن حسن بن یحیی بن حسن بن سعید هُذَلی، معروف به محقق حِلی (د ۶۷۶ق/۱۲۷۷م) بوده و با وی در بسیاری از مسائل مباحثات حادّ داشته است.
آرای فقهی
آبی در برخی از مباحث فقه ، آرای تازه ابراز کرده، از جمله اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت حرام می شمرده و نیز بهره زوجه را از میراث زوج ، حتی در صورت داشتن فرزند از میّت ، شامل زمین نمی دانسته است.فتوای اخیر تا آن دوران خلاف مشهور بود، ولی پس از آبی، رأی بسیاری از فقها در این مورد بر همان قرار گرفت و نظر مشاهیر متأخران نیز همان است.
اثرفقهی
اثر مشهور آبی در فقه، کشف الرّموز در شرح مختصر نافع استادش محقق حلی است. وی در سال ۶۷۲ق/۱۲۷۳م از تألیف این کتاب فراغت یافت. تاریخ وفات او معلوم نیست.
عزّالدین حسن یوسفی (زنده در ۶۷۲ق) فرزند ابوطالب، معروف به فاضل آبی (منسوب به آبه = آوه) و مُکنّی به ابن الزبیب، فقیه امامی قرن ۷ق است. او از شاگردان برجسته محقق حلی بود. اثر مشهور آبی در فقه، کشف الرّموز در شرح مختصر نافع استادش محقق حلی است. در منابع فقهیِ پس از آبی، بسیار از او و آرای فقهی اش یاد شده است.
عزالدین آبی از شاگردان ممتاز محقق حِلی بوده و با وی در بسیاری از مسائل اختلاف و مباحثات حادّ داشته است. تاریخ وفات او معلوم نیست. تنها همین دانسته است که در ۶۷۲ق/۱۲۷۳م. زنده بوده است.
او در برخی از مباحث فقه، فتاوای شاذّی دارد، از جمله اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت حرام می شمرده و نیز بهره زوجه(همسر) را از میراث زوج(شوهر)، حتی در صورت داشتن فرزند از میت(متوفی)، شامل زمین نمی دانسته. فتوای اخیر تا آن دوران خلاف نظر مشهور بود، ولی پس از آبی، رأی بسیاری از فقها در این مورد بر همان قرار گرفت و نظر مشاهیر متأخران نیز همان است. او همچنین بیش از چهار همسر ـ چه موقت و چه دائم ـ را برای مرد حرام می شمرده است.
عز الدین حسن بن ابی طالب یوسفی، معروف به «فاضل آبی» و «ابن زینب»، عالم، فاضل، محقق، فقیهی قوی در فقاهت، شارح المختصر النافع ، شاگرد محقق ثانی (رحمه الله) میزان فضل او بیش از میزان شهرت اوست و دانش وی افزون از یاد و نام اوست. کتاب او، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع ، کتابی خوب است که مشتمل بر فوائد بسیار و تنبیهات عالی است. بین او و استادش مباحثات و اختلافات بسیار، در مواضع مختلف بوده است.
«آبی» بیان کننده نسبت او به «آبة» (بر وزن ساوه) است که «آوه» نیز گفته می شود. «آوه» شهر کوچکی است از توابع قم که اهل آن از زمان ائمه علیهم السلام شیعه بوده اند.
نظرات فقهی
- فوریت قضای نماز - حرمت نماز جمعه در عصر غیبت - عدم ارث زوجه از خانه ها و منازل، اگر چه دارای فرزند باشد.
نگارش کتاب
در سال ۶۷۲ از نگارش کتاب خود کشف الرموز فی شرح المختصر النافع فارغ شد.
عزالدین حسن بن علی ابن ابیطالب معروف به فاضل آبی ( ابن زینب ) یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن هفتم هجری بود. آبی فقیهی کامل و عالمی فاضل بود او از اکابر تلامذه محقق حلّی است که خود در فقه صاحب نظر بود سیدبحرالعلوم در رجال خویش او را در عداد فقهای بزرگ قرن هفتم متذکر است او دانشمندی محقق و اهل نظر در مسائل فقهی بود و گاه رأی او در فتاوا مخالف استاد خویش بوده است. فاضل آبی به صاحب کشف الرموز مشهور است. کشف الرموز شامل مسائل فقهی و نظریات صاحب ترجمه است که دالّ بر احاطه علمی فاضل دارد. تاریخ تألیف کشف الرموز رمضان 672 بوده و صاحب ترجمه ظاهراً اواخر قرن هفتم وفات نموده است. در قرون گذشته مردم ساوه سنی مذهب و به کنار آن مردم قصبه آبه شیعه مذهب بودند ولی پس از چند سال مردم ساوه نیز همگی شیعه شدند و کشمکش های دو قصبه خاتمه یافت. در خاتمه فاضل، هم شهری سید رضی الدین آوی است. فقیر آبی را به کنار آوی برد. باشد که فردا همگان به کنار اولیای خویش باشیم.
ابوسعد منصور بن حسین معروف به وزیر ذوالمعالی و زین الکفاه (متوفی ۴۲۱ یا ۴۲۲ق و به گمان قوی تر ۴۳۲ق)، نویسنده و شاعر امامی و از دولتمردان حکومت علویان طبرستان است. نزد نویسندگان شیعه، وی بیشتر به عنوان فقیه و محدّث شهرت یافته است. تنها کتابی که از او باقی مانده، نُزْهة الأدب است که خودش آن را در ۷ جلد خلاصه کرده و نثر الدُّرَرِ (و نفائس الجوهر) فی المحاضرات نامیده است.
ولادت: او در آبه (آوه) متولد شده است. برادرش، ابومنصور محمد بن حسین آبی نیز ادیب و دانشمند و وزیر ملوک طبرستان بوده است، اما از زندگی و آثار او چیزی معلوم نیست.
نقل حدیث: بعید نیست که در جوانی از شیخ صدوق روایت حدیث کرده باشد، اما شاگردی او نزد شیخ طوسی بعید می نماید.
در این مقاله به مواردی که با کم آبی برخورد کردند بررسی می کنیم.
و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا.... . و به یاد آرید آنگاه را که موسی برای قوم خود آب خواست. گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن بگشاد..... و اوحینا الی موسی اذ استسقـه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا... ..و چون قوم موسی از او آب خواستند به او وحی کردیم که عصایت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد.
پیش بینی کمبود آب
ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون • ثم یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. از آن پس هفت سال سخت می آید، و در آن هفت سال آنچه برایشان اندوخته اید بخورند مگر اندکی که نگه می دارید. پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنیها را می فشرند.ظاهر آیه به کمبود ارزاق و قحطی مربوط می شود؛ اما با توجه به «یغاث» از ماده «غیث» که به معنای باران آمده بر می آید که کمبود آب نیز منظور بوده است.
ایام خشک سالی در مصر
ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون • ثم یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. از آن پس هفت سال سخت می آید، و در آن هفت سال آنچه برایشان اندوخته اید بخورند مگر اندکی که نگه می دارید. پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنیها را می فشرند.

آبی در دانشنامه ویکی پدیا

آبی
رنگ آبی یکی از رنگ های اصلی است که با نور مرئی با طول موج بین ۴۴۰ تا ۴۹۰ نانومتر متناظر است. این رنگ از رنگ های زبان اچ تی ام ال (HTML) است و می توان آن را با درج نام انگلیسی آن (blue) در صفحات وب به کار برد.
آبی یکی از رنگ های اصلی است.
منسوب به آب
آبی همچنین می تواند به موارد زیر هم اشاره کند:
آبی (به انگلیسی: Blue) ترانه ای است به خوانندگی، آهنگسازی و ترانه سرایی شاهین نجفی که تضمین هایی از حافظ و قرآن نیز در آن آمده است؛ که در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شد.
آبی نام فیلمی است به کارگردانی حمید لبخنده با بازی هدیه تهرانی، بهرام رادان، حسن جوهرچی، جمال اجلالی و شیلا خداداد محصول سال ۱۳۷۹ است.
«آبی» (انگلیسی: Blue (1968 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ترنس استامپ، کارل مالدن، مایکل بل، ریکاردو مونتالبان، و سالی کیرکلند اشاره کرد.
آبی (فیلم ۱۹۹۳) (به انگلیسی: Blue) فیلمی ۷۹ دقیقه ای به کارگردانی درک جارمن محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.
آبی (به انگلیسی: Blue) فیلمی ژاپنی در سبک درام رمانتیک به کارگردانی هیروشی آندو با بازی میکاکو ایچیکاوا محصول سال ۲۰۰۱ است. این فیلم بر اساس مانگایی به همین نام از کیریکو نانانان ساخته شده است. این فیلم در سال ۲۰۰۱ در سینماهای ژاپن اکران و نسخۀ دی وی دی در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۰۳ توزیع شد.
«آبی» (انگلیسی: Blue (2003 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد.
«آبی» (انگلیسی: Blue (2009 film)) یک فیلم در سبک اکشن است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
آبی آسمانی (به انگلیسی: Light cyan) نوعی رنگ آبی است که مقادیر بسیار کمی از آبی دریایی خالص دارد. این رنگ نباید با فیروزه ای اشتباه شود. در نقاشی، آبی آسمانی با اضافه کردن مقادیری از آبی به رنگ سفید به دست می آید، البته نسبت به مقدار استفاده از رنگ آبی مقادیر متفاوتی به دست خواهد آمد.
آبی احمد (امهری: አብይ አህመድ አሊ؛ زادهٔ ۱۵ اوت ۱۹۷۶(1976-08-15)) سیاست مدار اهل اتیوپی است. وی دوازدهمین نخست وزیر اتیوپی می باشد. او رئیس هر دو جبهه دمکراتیک انقلابی خلق اتیوپی و سازمان دموکراتیک مردم اورومو می باشد. او همچنین یکی از اعضای مجلس نمایندگان اتیوپی است و عضو کمیته های اجرایی OPDO و EPRDF می باشد.
آبی ارغوانی (انگلیسی: Periwinkle) یکی از پرده های رنگ آبی است.
آبی استقلالی نام یک مجموعه ویدیویی مرتبط با باشگاه فوتبال استقلال تهران است که در زمان مدیریت باشگاه توسط امیررضا واعظی آشتیانی به کارگردانی مهدی زریباف در دو قسمت منتشر گردید. در این مجموعه تصاویری از پشت صحنه برخی از بازی های استقلال و اتفاقاتی که در جریان بازی های انجام شده این تیم به نمایش گذاشته شده است. همچنین با توجه به اختلاف پیدا کردن امیر قلعه نوعی و واعظ آشتیانی انتشار قسمت دوم این مجموعه مقداری جنجالی شد.مجموعه دوم یا آبی استقلالی ۲ روایتی مستند از هفته های پایانی لیگ هشتم، قهرمانی باشگاه استقلال و حاشیه های بعد از قهرمانی این تیم می باشد.
آبی اوانز (به انگلیسی: Evans blue) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۶۳۲۱۴۱۸ است. که جرم مولی آن ۹۶۰٫۸۰۹ g/mol می باشد.
آبی ایتریم ایندیم منگنز (YInMn Blue) یک رنگدانه معدنی است که به طور تصادفی توسط اندرو اسمیت تحت هدایت پروفسور مس سوبرامانیان و تیم او در دانشگاه ایالتی اورگان در سال ۲۰۰۹ کشف شد.
آبی ایرانی یا آبی پارسی شامل سه تن رنگی اصلی می باشد: آبی پارسی (آبی روشن متوسط)؛ آبی پارسی ملایم (متوسط کمی مایل به خاکستری آبی که کمی مایل به نیلی سیر); و یک نوع تیره آبی است که بسیار نزدیک به رنگ وب نیلی سیر است؛ این سایه تیره تر از آبی ایرانی است که به عنوان نیلی پارسی با آبی تیره ایرانی معرفی می شود.
رنگ های دیگر مرتبط با ایران شامل فارسی صورتی، فارسی قرمز و فارسی سبز هستند.
آبی باتاچاریا (انگلیسی: Abhi Bhattacharya؛ ۱۹۲۱ – ۱۹۹۳ (۷۱-۷۲ ساله)) هنرپیشه اهل کشور هند بود. وی بین سال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۳ میلادی فعالیت می کرد.
از فیلم هایی که وی در آن نقش داشته است می توان به عشق جاویدان اشاره کرد.
آبی به رنگ آسمان که در ابتدا ۴ فینال آسیا نام داشت، یک فیلم مستند سینمایی بر اساس طرح، پژوهش، تهیه کنندگی و کارگردانی امیر رفیعی است که به تاریخ باشگاه فوتبال استقلال تهران از زمان تاسیس تا پایان فصل ۱۳۹۷-۱۳۹۶ می پردازد. تولید و ساخت این اثر از پاییز ۱۳۹۵ آغاز شده است و کماکان نیز ادامه دارد. همایون ارشادی، مهناز افشار، سیامک انصاری، فرهاد اصلانی، حمیدرضا آذرنگ، بابک حمیدیان و رضا یزدانی نیز راویان این فیلم به نویسندگی خشایار الوند هستند که رضا یزدانی تیتراژ پایانی این اثر را خوانده است.
رضا تاری وردی(تدوین)، میثم نظیمی(مدیر تصویربرداری)، محمد مرتضایی(مدیر صدابرداری)، محمد خرمی نژاد(صدابردار استودیو)، گشتاسب بحرینی و گشسب بانو بحرینی(موسیقی متن)، علی فتح الله زاده (دیگر تهیه کننده فیلم)، نیاز افشین کیا(مجری طرح)، شهاب کاظمی(مشاور تهیه کننده)، سعید اژدر(مدیر تولید) و... از دیگر عوامل تولید و ساخت این مستند هستند.
آبی بیگلو شهری است در بخش ویلکیج شهرستان نمین استان اردبیل ایران. این شهر مرکز بخش ویلکیجِ است.
آبی بیکران (به فرانسوی: Le Grand Bleu) فیلمی فرانسوی و با زبان انگلیسی به کارگردانی لوک بسون محصول سال ۱۹۸۸ شرکت آمریکایی کلمبیا پیکچرز است.
رمان آبی تر از گناه نوشته محمد حسینی جایزه ادبی گلشیری و جایزه مهرگان ادب (پکا) را برای بهترین رمان سال ۸۳ از آن خود کرده است.
آب آبی (به انگلیسی: Water blue) با فرمول شیمیایی C۳۲H۲۵N۳O۹S۳Na۲ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۷۳۷٫۷۲۳۷۴ g/mol می باشد.
آسمان های آبی (انگلیسی: Blue Skies) یک فیلم در سبک موزیکال به کارگردانی استارت هایسلر است که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد.
آسیاب آبی یا آسیا اووی دستگاهی بوده است که برای خرد کردن گندم و سایر غلات و برای درست کردن آرد وجود داشته است و با استفاده از تکنیک سرعت آب و یا فشار آب کار می کرده است در ایران تقریبا در هر شهری در قدیم آسیاب آبی وجود داشته امروز تقریبا چند مورد انگشت شمار هنوز کار می کنند آسیاب کاخک - بجنورد-آسیاب یزد و آسیاب آبی اشکذر -و آسیابهای آبی بسیار قدیمی مانند آسیاب آبی زیبد در پروژه های شهر سازی نابود شده اند... ساعت آبی و آسیاب آبی آسیاب بادی در ایران از قدمت تاریخی کهنی برخوردار است اما تحقیق مستقلی در این موضوع نشده است. بعضی اعتقاد دارند آسیاب بادی نخستین بار در ایران بکار گرفته شده است امروزه هنوز بقایای چندین آسیاب بادی در شهر کوچک نشتیفان خوافخراسان وجود دارد و تا چند سال قبل از انقلاب فعال بود.
اگرچه کتاب اصطخری که در آن اشاره به ساخت آسیاب بادی شده است مربوط به پیش از سال سال ۳۳۰ هجری خورشیدی (۳۴۰ هجری قمری) بوده است، ولی در یکی از کتاب های مسعودی که چند سال بعد نوشته شده است، به داستانی اشاره می شود که در آن یک ایرانی به نزد خلیفهٔ دوم، عمر،(سال ۱۳ هجری خورشیدی و قمری، سدهٔ هفتم میلادی) ادعا می کند که می تواند یک آسیاب بادی بسازد، و عمر نیز برای ثابت شدن این ادعا از او می خواهد تا این کار را انجام دهد، و او نیز موفق می شود. watermills in Iran.. اشاره تاریخ نویسان به داستان کشته شدن یزدگرد ساسانی بدست آسیابان و اشاره به کشتار ایرانیان یک بار در الیس به فرماندهی خالد پسر ولید و یک بار در زمان امویان در گرگان به فرماندهی یزید بن مهلب از روایتهایی است که در آنها به آسیاب آبی و بادی آشاره شده است.
آلاله آبی (نام علمی: Batrachium sphaerospermus, syn.: Ranunculus sphaerospermus) نام یک گونه از سرده آلاله است.
آمازون پیشانی آبی (نام علمی: Amazona aestiva) نام یک گونه از سرده طوطی آمازون است.
آمازون گونه آبی (نام علمی: Amazona dufresniana) نام یک گونه از سرده طوطی آمازون است.
آنول آبی (نام علمی: Dactyloa gorgonae) نام یک گونه از تیره آنولان است.
آکارای آبی (نام علمی: Andinoacara pulcher) نام یک گونه از تیره سیکلید است.
آکاسیای گل آبی (نام علمی: Acacia caesiella) نام یک گونه از سرده آکاسیا است. این گونه آکاسیا بومزاد نیو ساوت ولز در استرالیا می باشد. این گونه ۱تا۳٫۵متر ارتفاع دارد.
ابرغول های آبی (BSG ها) ابرغول هایی هستند که در رده های طیفی O و B قرار دارند. این ستارگان پایان داغ رشته اصلی را تشکیل می دهند. این ابرغول ها جرم خود را با سرعت های زیادی یعنی میان ۱۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه و ۲۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه پرتاب می کنند.
اتاق آبی نام کتابی از سهراب سپهری است.
بر خلاف هشت کتاب که مجموعه اشعار سهراب سپهری است، اتاق آبی به نثر نگاشته شده است و شامل مطالبی دربارهٔ خاطرات و برداشت های فیلسوفانه او از دوران کودکی می باشد. این کتاب برای اولین بار بعد از مرگ سهراب و در سال ۱۳۶۹ به چاپ رسید. در بعضی چاپ های کتاب، از جمله منبعی که در این مقاله از آن استفاده شده است، کتاب اتاق آبی به همراه دو نوشته دیگر (معلم نقاشی ما و گفت وگو با استاد) انتشاریافته است.
اختر آبی یا آمسونیا (نام علمی: Amsonia) نام یک سرده از تیره خرزهره ایان است.
مرغابی آبی (نام علمی: Hymenolaimus malacorhynchos) نام یک گونه از تیره اردکیان است.
اردک نوک آبی (نام علمی: Oxyura australis) نام یک گونه از زیرخانواده اردک های روی آب چر است.
اروبیک آبی (به انگلیسی: Water aerobics)، انجام تمرینات اروبیک در آب نسبتاً کم عمق مثل یک استخر شنا است که در بیشتر مواقع به صورت ایستاده و بدون شنا کردن معمولی و فرورفتن در آب انجام می شود و نوعی ورزش قدرتی است. اروبیک آبی شکلی از ورزش است که شرکت کننده ها در هنگام انجام آن باید در آب غوطه ور باشند. اروبیک آبی بیشتر در کلاس های تناسب اندام با مربیان حرفه ای حدود یک ساعت انجام می شود. کلاس ها بر روی استقامت هوازی، آموزش استقامت تأکید کرده و با موزیک محیط دلپذیری ایجاد می کنند. اروبیک آبی انواع مختلفی دارد مثل: زومبا آبی، یوگا در آب، اروبیک آبی و آهسته دویدن در آب
ارکیده آبی (نام علمی: Aganisia cyanea) نام یک گونه از تیره ثعلبیان است.
اسب آبی یک جانور پستاندار گیاه خوار ساکن آفریقا می باشد. تنها دو گونه اسب آبی وجود دارد که در یک خانواده زیستی مستقل به نام Hippopotamidae قرار می گیرند. اسب آبی معمولی که پس از فیل و کرگدن سومین پستانداز بزرگ خشکی زی است و اسب آبی کوتوله که جمعیت کمی دارد و تنها در غرب آفریقا زندگی می کند. آن ها جانورانی نیمه آبزی هستند که در رودخانه ها و برکه ها زندگی می کنند. این جانوران در درازای روز با ماندن در آب رودخانه یا در گل و لای خود را خنک می کنند. این جانوران بزرگ ۲٬۶ تا ۳ متر درازا و ۱٬۶۶ متر بلندا دارند. وزن آنها در حدود ۲٬۲ تا ۲٬۸ تن است.
اسب های آبی از دید ظاهری به پستانداران سم دار مثل گراز شباهت دارند ولی نزدیکترین خویشاوند آن ها نهنگ ها و گرازهای دریایی هستند که ۵۵ میلیون سال پیش نیای مشترکی داشتند. نیای مشترک آن ها ۶۰ میلیون سال پیش از سم داران جفت سم جدا شده بود.
جفتگیری و زایمان هر دو در آب روی می دهد. اسب های آبی یک گستره ای از رودخانه را به خود اختصاص داده و مانع از ورود دیگران می شوند. آنها هنگام تاریک روشن هوا برای خوراک و چریدن از آب بیرون می آیند. اسب های آبی در رودخانه و در کنار هم استراحت می کنند و چریدن کاری است که آنها به تنهایی انجام می دهند و گروهی به بیرون آب نمی آیند و آنها در واقع حیوانات خشکی زی نیستند.
اسب آبی از بدن درشت و بشکه مانندش و دهان و دندان بزرگش و بدن بی مو و پاهای کنده دار و بزرگ و کوتاهش شناسایی می شود. از دید اندازه ٬اندازه کرگدن سفید است و تنها فیلها از نظر وزنی با آنها برابری می کنند. با آنکه چاق و سنگین هستند و همچنین پاهای کوتاهی نیز دارند ولی به آسانی می توانند از یک انسان پیشی بگیرند. اسبهای آبی می توانند با سرعت ۴۸ کیلومتر در ساعت در مدت زمان کوتاهی از یک دونده المپیکی پیشی بگیرند. اسب آبی آفریقایی از جانوران خطرناک و تهاجمی به حساب می آیند و در صورتی که انسان به ایشان نزدیک شود به انسان حمله می کنند و مرگ آورند. تخمین زده می شود که ۱۲۵ تا ۱۵۰ هزار اسب آبی در آفریقا زیست کنند و از این میان کشور زامبیا با جای دادن ۴۰ هزار راس از این جانور و تانزانیا با ۲۰ تا ۳۰ هزار دارای بزرگترین جمعیت این حیوان هستند.
اسب آبی بیشتر در حالتی که تنها چشم ها، گوش ها و سوراخ های بینی اش دیده می شود در آب دراز می کشد. یک گله اسب آبی پهنای یک رودخانه را اشغال می کند. آنها با دندان های عاج مانند و درازشان زخم های خطرناک و بدی را در بدن یکدیگر ایجاد می کنند.
معنی لغت:
واژه انگلیسی Hippopotamus به معنی اسب آبی، از دو واژه یونانی Hippos به معنی اسب و Potamus به معنی رودخانه ساخته شده است.
در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان راهبرد اقیانوس آبی که حاصل کار بیست ساله پروفسور چان کیم و پروفسور رنه مابورنیا بود، منتشر شد و در کمتر از یک سال میلیونها نسخه از آن به چهل و یک زبان دنیا ترجمه و فروخته شد. استراتژی اقیانوس آبی نتیجه دو دهه تحقیق و مطالعه بر روی بیش از ۱۵۰ حرکت استراتژیک دنیا در بیش از ۳۰ صنعت متفاوت در طی ۱۰۰ سال گذشته است، این رویکرد بکارگیری پیروی هم زمان از دو نوع استراتژی تمایز و استراتژی کاهش هزینه می باشد. در عین حال مجموعه ای از متدولوژِها و ابزارهای مدیریتی برای ایجاد یک فضای بازار جدید و بی رقیب را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.
استلینای آبی فیلمی درام از گابریل اسکات محصول 2009 آمریکا با بازی میترا حجار. فیلم « استلینای آبی» به دلیل کیفیت پایینش دیده نشد و طبعاً بازیگر آن میترا حجار نیز به چشم نیامد. البته میترا حجار در این فیلم حضوری کمرنگ داشت و عامل مضاعفی بر ندیده شدنش بود. خبر بازی حجار در فیلمی آمریکایی در داخل کشور واکنش غیر رسمی مسولان وقت وزارت ارشاد را به همراه داشت و حتی شایعه هایی مبنی بر ممنوع الکار شدن به گوش رسید. دلیل این تصمیم به انتشار عکس های غیرمتعارف حجار باز می گشت. این بازیگر اما بعد از حضور در ایران به کارش ادامه داد و حالا از بازیگران فعال سینما و تلویزیون کشورمان محسوب می شود.
اسفناج آبی یا اسفناج رودخانه (نام علمی: Ipomoea aquatica) نام یک گونه از سرده نیلوفر پیچ است که در آب و یا خاک مرطوب رشد میکند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های آبی

آبی از رنگ های اصلی است که با نور مرئی با طول موج بین ۴۴۰ تا ۴۹۰ نانومتر متناظر است.
• نشانه شناسی: «آبی یکی از ژرفترین رنگ هاست. نگاه بدون اینکه به مانعی برخورد کند، در آن فرومی رود و تا بی نهایت پیش می رود؛ گویی در مقابل حریم جادوانهٔ رنگ باشد. آبی، غیرمادی ترین رنگ هاست. طبیعت، آبی را مگر برای نشان دادن شفافیت عرضه نمی کدن. آبی در طبیعت همچون خلأیی انباشته است. خلأ هوا، خلأ آب، خلأ بلور یا الماس؛ و خلأ صریح، خالص و سرد است. آبی سردترین رنگ هاست و در ارزش مطلق خود پس از خلأ کلی سفید مات، خالص ترین رنگ هاست. مجموعهٔ عملکرد نمادینش به کیفیاتِ اساسی اش بستگی دراد.»
• «وقتی رنگِ آبی برای شیئی به کار می رود، شکلِ آن را سبک می کند، آن را باز و از آن گره گشایی می کند. آبی به خودی خود غیرمادی است و هرآنچه به آن بستگی دارد، غیرمادی می کدن.»
• «آبی راه به بی نهایت است، جایی است که واقعیت به تخیل تغییر شکل می دهد.»
• «آبی، قلمرو یا بیش از آن، دیار عدم واقعیت - یا فراواقعیت - است در سکون، تضادها و تناوب ها را در خود حل می کند، به مثابهٔ تناوبِ روز و شب که به زندگی بشری ضرباهنگ می دهد.»
• «آبی بی باک است و بی تفاوت است و در هیچ جا، مگر در خودش، متعلق به این جهان نیست؛ آبی، مفهوم ابدیت آرام ومتفرعن را القا می کند، که اَبَرانسانی یا غیرانسانی است.» -> ژان شوالیه

آبی در جدول کلمات

آبی تیره
یس
آبی سیر
زاغ
بازیگر مرد سینمای ایران با فیلم هایی چون آواز قو و راه آبی ابریشم
رادان
بالاترین فرمانده و راهبر ناو آبی است
ناخدا
پهنه ای آبی که خلیج فارس را به دریای عرب و اقیانوس هند متصل می کند
دریای عمان
ترکیبی ا ز رنگ آبی و قرمز
بنفش
ترکیبی از رنگ آبی و سرخ
بنفش
خنک کننده آبی و گازی
کولر
رنگ آبی سیر
نیلی
رود آبی ا تریش ا ست
دانوب

معنی آبی به انگلیسی

watery (صفت)
ابدار ، رقیق ، ابی ، تر ، ابکی ، پر اب ، اشکبار
blue (صفت)
آسمان نیلگون ، ابی ، نیلی ، مستعد افسردگی ، دارای خلق گرفته اسمان ، زاغ

آبی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی آبی

مبینا ١٦:٥٩ - ١٣٩٥/١٢/٢٠
رنگ آبی یا کبود یکی از رنگ های اصلی است که با نور مرئی با طول موج بین ۴۴۰ تا ۴۹۰ نانومتر متناظر است. همچنین رنگ آبی، نشان و رنگ پیراهن باشگاه فوتبال استقلال در فوتبال حرفه ای ایران است. این رنگ از رنگ های زبان اچ.تی.ام.ال (Html) است و می توان آن را با درج نام انگلیسی آن (blue) در صفحات وب به کار برد.
پیوند به بیرون
فهرست رنگ ها در اچ.تی.ام.ال-وبگاه مدرسه اچ.تی.ام.ال
در ویکی انبار پرونده هایی دربارهٔ آبی موجود است.
رنگ های وب سیاه نقره ای خاکستری سفید سرخ آلبالویی بنفش سرخابی سبز مغز پسته ای زیتونی زرد نارنجی آبی سرمه ای سبز دودی آبی دریایی

رده های صفحه: بهبود مقالات بدون منبع ویکی پدیاطیف نوری رنگ هارنگ
از ویکی پدیا
قس عربی
الأزرق من الألوان الأولیة الثلاثة فی الضوء المرئی (الأزرق والأحمر والأخضر ؛یتم اختصارها بالإنجلیزیة : RGB)
و الضوء الأزرق یتمیز بالمدى الأقصر للأطوال الموجیة فی الألوان الأولیة الثلاثة.
موجة الضوء الأزرق یتراوح طولها الموجى بین 440-520 نانومتر.
محتویات [اعرض]
[عدل]درجات اللون الأزرق
HTML name Hex code
R G B Decimal code
R G B
درجات اللون الأزرق
Cyan or Aqua أزرق بحری 00 FF FF 0 255 255
LightCyan بحری فاتح E0 FF FF 224 255 255
PaleTurquoise بحری داکن AF EE EE 175 238 238
Aquamarine أزرق محیطی 7F FF D4 127 255 212
Turquoise ترکوازی 40 E0 D0 64 224 208
MediumTurquoise ترکوازی غامق "زینبی" 48 D1 CC 72 209 204
DarkTurquoise ترکوازی داکن 00 CE D1 0 206 209
CadetBlue أزرق أثمدی 5F 9E A0 95 158 160
SteelBlue أزرق معدنی 46 82 B4 70 130 180
LightSteelBlue أزرق معدنی فاتح B0 C4 DE 176 196 222
PowderBlue اللبنی الداکن B0 E0 E6 176 224 230
LightBlue الأزرق اللبنی AD D8 E6 173 216 230
SkyBlue سماوی 87 CE EB 135 206 235
LightSkyBlue سماوی فاتح 87 CE FA 135 206 250
DeepSkyBlue سماوی داکن 00 BF FF 0 191 255
DodgerBlue أزرق فاقع 1E 90 FF 30 144 255
CornflowerBlue أزرق شاحب "لبنی أثمدی" 64 95 ED 100 149 237
MediumSlateBlue البنفسجی المزرق " أزرق نیلی" 7B 68 EE 123 104 238
RoyalBlue الأزرق ملکی 41 69 E1 65 105 225
Blue الأزرق 00 00 FF 0 0 255
MediumBlue الأزرق الغامق 00 00 CD 0 0 205
DarkBlue کحلی 00 00 8B 0 0 139
Navy کحلی داکن 00 00 80 0 0 128
MidnightBlue أزرق لیلی 19 19 70 25 25 112
[عدل]اللون الأزرق فی الطبیعة
بلورات کبریتات النحاس الأزرق
تبدو السماء زرقاء بسبب ظاهرة رایلیغ (بالإنجلیزیة : Rayleigh scattering) لانتشار جزیئات الضوء.
بینما المساحات الواسعة والمسطحات المائیة تبدو للعیان باللون الأزرق وذلک لأن الضوء الأحمر فی ترددات قریبة من الطول الموجی 750 نانومتر
[عدل]فی النبات
الصبار الأزرق (الذی یستخدم فی صناعة مشروب التیکیلا الکحولى) ومصدره الأساسی مزارع المکیسک فی أمریکا الجنوبیة.
زهرة بلوبیل (بالإنجلیزیة : Bluebell) وهی زهرة من فصیلة اللیلی الهجین (بالإنجلیزیة : lily).
[عدل]فی الحیوان
عصفور چای الأزرق (بالإنجلیزیة: blue jay).
الحوت الأزرق.
الضفدع الأزرق السام الذی یعیش فی أمریکا الجنوبیة.
العناکب الزرقاء (رتیلاء النحاس الزرقاء).
[عدل]فی الجغرافیا
نهر النیل الأزرق ؛ نهر ینبع من بحیرة تانا بأثیوبیا ویمر بشمال شرق أفریقیا ویصب فی البحر الأبیض المتوسط.
نهر الأرض الأزرق ؛هو رافد من نهر مینسوتا فی الولایات المتحدة وترجع التسمیة لترجمة من الکلمة الهندیة Mahkato التی تعنى الأرض الزرقاء المخضره.
[عدل]اللون الأزرق فی الثقافة الإنسانیة
هناک أقوال متضاربة عن اللون الأزرق، فأنه لدى البعض یتم تحاشی ذو العینین الزرقاوین.
یمثل اللون الأزرق لون الذکورة بالنسبة لملابس الأطفال فهو یستخدم للأولاد بعکس الأحمر أو الزهری فهو لون الأنوثة ویستخدم للبنات.
یستخدم اللون الزرق الفیروزی کتعویذة من الحسد.
[أظهر] ع · ن · تدرجات الأزرق
[أظهر] ع · ن · تألوان الویب
هناک المزید من الصور والملفات فی ویکیمیدیا کومنز حول: أزرق
[عدل]اللون الأزرق فی الریاضــة
یربط اللون الأزرق بمنتخب الکویت لکرة القدم علاقة روحیة وفخریة، حیث یرمز مسمى أو کلمة (الأزرق) إلى منتخب الکویت ومنها أتت بعدها مسمیات رمزیه لباقی المنتخبات الخلیجیة والعربیة باللون.
یفتخـر الکویتیون منها باللون الأزرق ویفضلونه بشکل کبیر على باقی الألوان وخاصة فئة الشباب الریاضیین، ویکنى منتخب الکویت بـ (الأزرق).
یرتدی منتخب الکویت لکرة القدم بشکل خاص الزی الرسمی المکون من القمیص والشورت باللون الأزرق والجوارب أیضا زرقاء وهو الزی الأساسی لمنتخب الکویت لکرة القدم، وأطلق على منتخب الکویت عدة مسمیات ترتبط باللون الأزرق ومنها(الموج الأزرق) و(الذیب الأزرق).
تصنیفات: قوالب طیف ضوئی درجات الأزرق فنون مرئیة ألوان
قس اردو
نیلا (Blue) رنگ تین بنیادی رنگوں میں سے ایک ہے اور اسکا طول موج 440 سے لے کر 490 نینو میٹر کے درمیان ہے۔
[چھپائیں]
م · ب · ت
دھنک کے رنگ
بنیادی رنگ
سرخ · سبز · نیلا · جامنی · پیلا
ثانوی رنگ
نارنجی · بھورا · گلابی · بنفشی · سیاہ · سفید
زمرہ جات:
سائنس رنگ
قس
Mavi, 3 ana renkten biri. Genellikle 440-490 nm arasındaki dalga boyları mavi kabul edilir. RGB renk düzeninin üç ana renginden en kısa dalgaboylu olanıdır. HSV renklendirmesine göre karşıt rengi sarıdır. RYB renklendirmesine göre ise karşıt rengi turuncudur. Kökeni Arapça'daki mai k ...
|

تاشبور ١٨:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١
در زبان ترکی استانبولی می شود: ماوی
|

پیشنهاد شما درباره معنی آبینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ابی آهنگها   • ابی درگذشت   • ابی مست چشات   • رنگ ابی   • ابی آلبومها   • ابی navazesh   • ابی کی اشکاتو پاک میکنه   • ابی ستارههای سربی   • معنی آبی   • مفهوم آبی   • تعریف آبی   • معرفی آبی   • آبی چیست   • آبی یعنی چی   • آبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبی
کلمه : آبی
اشتباه تایپی : Hfd
آوا : 'Abi
نقش : صفت
عکس آبی : در گوگل


آیا معنی آبی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )