برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1123 100 1

آب به کسی روا نداشتن

آب به کسی روا نداشتن

معنی اصطلاح -> آب به کسی روا نداشتن
نسبت به کسی بخیل بودن؛ به کسی دشمنی ورزیدن
مثال:
این دو برادر آب به همدیگر روا ندارند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب به کسی روا نداشتن   • مفهوم آب به کسی روا نداشتن   • تعریف آب به کسی روا نداشتن   • معرفی آب به کسی روا نداشتن   • آب به کسی روا نداشتن چیست   • آب به کسی روا نداشتن یعنی چی   • آب به کسی روا نداشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب به کسی روا نداشتن
کلمه : آب به کسی روا نداشتن
اشتباه تایپی : Hf fi ;sd v,h knhajk
عکس آب به کسی روا نداشتن : در گوگل

آیا معنی آب به کسی روا نداشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )