برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

آب دزدک

/'Abdozdak/

معنی آب دزدک در لغت نامه دهخدا

آب دزدک. [ دُ دَ ] (اِ مرکب ) نی یا چوبی کاواک که در درون آن چوب دیگر تعبیه کنند و از دهان آن آب افکنند. و عربی آن مضخه و ذرّاقه و زرّاقه و سرّاقه است. و به فارسی آب انداز نیز گویند. || قسمی حشره چندِ زنبوری سرخ که در زیر خاک باشد و ریشه ٔ نبات خورد و آن را تباه کند و حوض و امثال آن را سوراخ کند، و در بعض ولایات آن را زمین سنبه گویند. پشیل. || (اصطلاح طب ) آلتی از شیشه که بر سر آن سوزنی مجوّف است و بدان در تن آدمی و جانوران دواهای مایع کنند. و این عمل را تزریق نامند.

معنی آب دزدک به فارسی

آب دزدک
نی یا چوبی کاواک که در درون آن چوب دیگر تعبیه کنند و از دهان آن آب افکنند

معنی آب دزدک در فرهنگ معین

آب دزدک
(دُ دَ) (اِمر.) ۱ - سرنگ . ۲ - جانوری است قهوه ای رنگ با پای دندانه دار و تیز که زمین را سوراخ می کند و به ریشة گیاهان آسیب می رساند، خوراکش کرم ها و حشرات می باشد، بال های کوچکی هم دارد که می تواند کمی پرواز کند.

معنی آب دزدک به انگلیسی

squirt (اسم)
اسهال ، سرنگ ، ادم بیشرم ، اب دزدک ، فواره کوچک ، اب پران
syringe (اسم)
سرنگ ، اب دزدک

آب دزدک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام
پیشنهادلری ان جو ی بر است
محبوبه
سرنگ ؛ وسیله ای که از آن مایعات را می کشند
میرجبار
اب بَره
فائزه بخشنده
آب انداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نیش آبدزدک   • تصویر آبدزدک   • مبارزه با آبدزدک   • از بین بردن آبدزدک   • آبدزدک دریایی   • تئاتر آبدزدک   • آبدزدک چمن   • خطرات آبدزدک   • معنی آب دزدک   • مفهوم آب دزدک   • تعریف آب دزدک   • معرفی آب دزدک   • آب دزدک چیست   • آب دزدک یعنی چی   • آب دزدک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب دزدک
کلمه : آب دزدک
اشتباه تایپی : Hf ncn;
آوا : 'Abdozdak
نقش : اسم
عکس آب دزدک : در گوگل

آیا معنی آب دزدک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )