برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1193 100 1

آب پاکی رو دست کسی ریختن

آب پاکی رو دست کسی ریختن

معنی ضرب المثل -> آب پاکی رو دست کسی ریختن
آخرین جواب رد را به کسی مثل خواستگار یا طلبکار دادن.

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ولی بختیاری
با صداقت و بدون رودربایستی جواب و یا درخواست کسی را پاسخ دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب پاکی رو دست کسی ریختن   • مفهوم آب پاکی رو دست کسی ریختن   • تعریف آب پاکی رو دست کسی ریختن   • معرفی آب پاکی رو دست کسی ریختن   • آب پاکی رو دست کسی ریختن چیست   • آب پاکی رو دست کسی ریختن یعنی چی   • آب پاکی رو دست کسی ریختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب پاکی رو دست کسی ریختن
کلمه : آب پاکی رو دست کسی ریختن
اشتباه تایپی : Hf ~h;d v, nsj ;sd vdojk
عکس آب پاکی رو دست کسی ریختن : در گوگل

آیا معنی آب پاکی رو دست کسی ریختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )