برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آب چیزی را کشیدن

آب چیزی را کشیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد غنمی
حداکثر استفاده را از آن کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب چیزی را کشیدن   • مفهوم آب چیزی را کشیدن   • تعریف آب چیزی را کشیدن   • معرفی آب چیزی را کشیدن   • آب چیزی را کشیدن چیست   • آب چیزی را کشیدن یعنی چی   • آب چیزی را کشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب چیزی را کشیدن
کلمه : آب چیزی را کشیدن
اشتباه تایپی : Hf ]dcd vh ;adnk
عکس آب چیزی را کشیدن : در گوگل

آیا معنی آب چیزی را کشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )