برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1184 100 1

آثر

آثر در دانشنامه اسلامی

آثر
آثر یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای اولویت داشتن چیزی است.
اصل باب درباره ترجیح یک چیز است از دو چیز، که به وجهى از وجوه میان ایشان مشارکتى باشد و یکی از لفظ هائى که در این باب متداول است لفظ آثر است؛ یعنى برگزیده تر و چیزی که انتخابش بهتر است. لفظ های متداول در این باب عبارت اند از: آثر، افضل، اولی، اکثر، ازید، اشد، اشرف، اقدم و جارى مجراى این الفاظ و مقابلات هر یک.معانى بیشتر این الفاظ، ظاهر است و آنچه اهمیت دارد تفسیر آثر، افضل و اولى است که مدار این مباحث بر آن قرار دارد. آثر یعنى برگزیده تر و آنچه براى انتخاب اولویت دارد که به ظاهر، خاص خلقیات است، اما به حسب تحقیق و بررسى به نظر مى رسد به اولى و ازید متعلق باشد؛ پس به غیر خلقیات نیز سرایت مى کند. این تذکر لازم است که میان آثر و افضل تفاوت وجود دارد، زیرا همیشه علم از لباس فاضل تر است، اما براى برهنه، گاهى جامه، آثر و اولى است.
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۷۵.    
 ۱. ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۷۵.    
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «آثر»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۰/۲۵.    
...
آثر
معنی أَثَرِ: اثر-جاي پا
معنی أَسْرِ: شبانه حرکت ده
معنی أَسَرَّ: پنهان داشت
معنی عُثِرَ: اطلاع حاصل شد - معلوم شد (عثور بر هر چيز ، اطلاع بر آن و يافتن آن است . )
معنی عُسْرِ: سختي - دشواري
معنی عَسِرٌ: سخت - دشوار
معنی عَصْرِ: قطعه اي از زمان - عصر (در آيه "وَﭐلْعَصْرِ " منظور عصر ظهور پيامبر اسلام صلي الله وعليه وآله است يا چنانکه در بعضي از روايات آمده منظور ، عصر ظهور حضرت مهدي (عليهالسلام) است که در آن عصر حق بر باطل به طور کامل غلبه کند )
معنی أَثَاماً: سزا-مجازات - کیفر سخت
معنی أَثْخَنتُمُوهُمْ: بسيار آنها را کشتيد- برآنها غلبه کرديد - آنان را از قدرت و توان انداختید (کلمه اثخان به معناي بسيار کشتن ، و غلبه و قهر بر دشمن است . کلمه ثِخ ...

معنی آثر به انگلیسی

trace (اسم)
رد ، اثر ، نشان ، طرح ، مقدار ناچیز ، جای پا ، رد پا ، مقدار کم
tract (اسم)
رساله ، حد ، اثر ، وسعت ، مقاله ، کشش ، قطعه ، رشته ، اندازه ، مدت ، نشریه ، رد بپا
growth (اسم)
پیشرفت ، افزایش ، ترقی ، اثر ، نمود ، نتیجه ، روش ، رشد ، حاصل ، تومور ، گوشت زیادی ، چیز زائد
impression (اسم)
تاثیر ، اثر ، گمان ، خیال ، احساس ، عقیده ، ادراک ، چاپ ، خاطر ، خاطره ، نشان گذاری ، جای مهر
efficacy (اسم)
تاثیر ، اثر ، درجه تاثیر
effect (اسم)
اثر ، نیت ، مفهوم ، نتیجه ، کار موثر
sign (اسم)
اعلان ، اثر ، نشان ، نشانه ، صورت ، علم ، تابلو ، رمز ، علامت ، ژست ، ایت ، امضاء ، نشان گذاشتن
affect (اسم)
اثر
result (اسم)
اثر ، نتیجه ، دست اورد ، پی امد ، بر امد ، حاصل
relic (اسم)
اثر ، عتیقه ، یادگار ، ماترک ، اثار مقدس
symptom (اسم)
اثر ، نماینده ، نشان ، نشانه ، علامت ، دلیل ، هم افت ، علائم مرض
scintilla (اسم)
اثر ، جرقه
track (اسم)
راه ، اثر ، نشان ، خط ، باریکه ، زنجیر ، لبه ، جاده ، تسلسل ، توالی ، شیار ، مسیر ، رد پا ، مسابقه دویدن ، خط اهن ، خط راه آهن
clue (اسم)
راهنما ، اثر ، نشان ، گوی ، رشته ، گره ، کلید ، گلوله نخ ، مدرک
impress (اسم)
اثر ، مهر ، نشان ، نشانه ، نشان گذاردن ، نقش
consequence (اسم)
اثر ، فرع ، نتیجه ، عاقبت ، نتیجه منطقی ، دست اورد ، پی امد ، بر امد
rut (اسم)
عادت ، اثر ، گرمی ، خط ، شهوت ، روش ، رد جاده ، خط شیار
opus (اسم)
کار ، اثر ، قطعه موسیقی ، نوشته
umbrage (اسم)
رنجش ، اثر ، نگرانی ، سایه ، تاری ، تاریکی ، سایه شاخ و برگ ، سوظن
remnant (اسم)
اثر ، باقی مانده ، بقیه
signature (اسم)
اثر ، دستینه ، امضا ، پاراف ، امضاء ، امضاء کردن ، صحه ، توشیح
vestige (اسم)
ذره ، اثر ، نشان ، خرده ، جای پا ، بقایا ، ردیا
vestigial (صفت)
اثر ، ذره ای ، جای پا ، بقایا ، ردیا

آثر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام
آثرَ (اوستایی) 1ـ کنار رفتن، دورشدن، استعفا دادن 2ـ راه 3ـ دم، نَفَس.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آثر   • مفهوم آثر   • تعریف آثر   • معرفی آثر   • آثر چیست   • آثر یعنی چی   • آثر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آثر
کلمه : آثر
اشتباه تایپی : Hev
عکس آثر : در گوگل

آیا معنی آثر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )