برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1226 100 1

آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)

آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) در دانشنامه اسلامی

آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)
آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) ترجمه ای از کتاب سنن النبی تألیف علامه طباطبایی است، که حاوی برخی از آداب زندگی پیامبر، نظیر آداب معاشرت، آداب اعتکاف و آداب قرائت قرآن به همراه دعاهایی از ایشان، است. در بخش آغازین کتاب نیز، شرحی از زندگی علامه طباطبایی بازگو شده است.
این ترجمه، توسط آقای لطیف راشدی و سعید مطوف راشدی صورت پذیرفته است.
کتاب حاضر شامل 21 باب می باشد. قبل از شروع ابواب کتاب، بخش مفصلی از کتاب مربوط به زندگی علامه طباطبائی است. در این قسمت به معرفی علامه از زبان مقام معظم رهبری پرداخته شده، سپس مختصری از زندگی وی ذکر گردیده، در ادامه به ایجاد تحول عظیم در حوزه توسط علامه اشاره شده است.
همچنین از شاگردان علامه، استاد علامه، نصایح علامه از زبان علامه حسن زاده، آداب و اخلاق وی از نظر آیت الله امینی، سخنی کوتاه از آیت الله جوادی آملی، آیت الله جعفر سبحانی و سید محمدحسین تهرانی بیان نموده است.
در پایان به سلوک و اخلاق علامه از منظر دکتر احمد احمدی پرداخته و آثار گران سنگ علامه را معرفی نموده است.

ارتباط محتوایی با آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)   • مفهوم آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)   • تعریف آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)   • معرفی آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)   • آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) چیست   • آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) یعنی چی   • آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله ترجمه سنن النبی
کلمه : آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی)
اشتباه تایپی : Hnhf ckn'd ~dhlfv wgd hggi ugdi , Hgi (jv[li skk hgkfd)
عکس آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) : در گوگل

آیا معنی آداب زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله (ترجمه سنن النبی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )