برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1214 100 1

آذربیجان

معنی آذربیجان در لغت نامه دهخدا

آذربیجان. [ ذَ ] (اِخ ) معرّب آذربادگان. (مفاتیح ).

آذربیجان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
آذربايجان = آذ (و آس = نيت خير ، اوغور ، نام قوم معروف) ار (جوانمرد) باي (= بيگ) جان (پسوند مكان) = مكان خان جوانمرد قوم آذ ، آذربيگستان ؛ نام قوم آذ (يا آس) هنوز هم در تعدادي از نقاط جغرافيائي كشور باقي است مانند: آستارا ، ارس ، آستاراخان ، استرآباد و شيراز. اين قوم ۵۲۰۰ سال قبل در شرق درياي خزر با غلبه بر ساير اقوام هم اقليم خود ، سنگ بناي حكومتي مقتدر بنام آذر را نهادند. پسوند مكاني جان بصورتهاي مختلف كان/ غان / قان/ خان در انتهاي شهرهاي ديگر هم ديده مي شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آذربیجان   • مفهوم آذربیجان   • تعریف آذربیجان   • معرفی آذربیجان   • آذربیجان چیست   • آذربیجان یعنی چی   • آذربیجان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذربیجان
کلمه : آذربیجان
اشتباه تایپی : Hbvfd[hk
عکس آذربیجان : در گوگل

آیا معنی آذربیجان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )