برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

آذر

/'Azar/

مترادف آذر: آتش، اخگر، نار، آذرروز، قوس

معنی اسم آذر

اسم: آذر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: āzar) (پهلوی) (در قدیم) آتش، نار، ماه نهم از سال شمسی، (در قدیم) (گاه شماری) نام روز نهم از ماه شمسی در ایران قدیم، (در قدیم) (به مجاز) آتشکده، فرشته نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان - نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

معنی آذر در لغت نامه دهخدا

آذر. [ ذَ] (اِ) (از زندی آتارس ) آتش. آدر. نار :
برافروز آذری اکنون که تیغش بگذرد از بون
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر.
دقیقی.
همانا که برزوی را مادری
که روز و شب از درد بر آذری.
فردوسی.
بدانست کآن زن ورا مادر است
ز درد دلش جانْش پرآذر است.
فردوسی.
پرستش کنان پیش آذر شدند
همه موبدان دست برسر شدند.
فردوسی.
دویست بود کم از پنج عمر ابراهیم
بشد برو گل و ریحان بسوختن آذر.
ناصرخسرو.
مدان مر خصم را خرد ای برادر
که سوزد عالمی یک ذره آذر.
ناصرخسرو.
ای بسا رزما که از هر سو سپاه
زآب خنجر شعله ٔ آذر کشید.
مسعودسعد.
آذر بزبان پهلوی آتش بود. (نوروزنامه ).
ساغرش پر باده ٔ رنگین چنان آید بچشم
کز میان آب روشن برفروزی آذری.
انوری.
دیدم از سوی چپ او آذری
سوی دست راست حوض کوثری.
مولوی.
بوقت قهر در میدان ز آب آذر برانگیزی
بگاه لطف در کانون آذر گل برویانی.
سلمان ساوجی.
|| آتشکده. بیت النار. بیت النیران. آتشگاه :
پس آزاده گشتاسب برشد بگاه
فرستاد هر سو بکشور سپاه
پراکند گرد جهان مؤبدان
نهاد از بر آذران گنبدان.
دقیقی.
و در آذرمهر و آذرنوش و آذر بهرام و آذر برزین و آذر زردهشت و امثال آن مراد آتشکده های منسوب به این نامها است.
- هفت آذر. رجوع به آتشکده شود.
|| دوزخ. جهنم :
وگر این یکی را فریبند آن دو
خداوند آن خانه ماند در آذر.
ناصرخسرو.
بر من سفر از حضر به است ارچند
این شد چو نعیم و آن چو آذر شد.
علی شطرنجی.
|| نام ماه نهم از سال شمسی ایرانیان مطابق قوس :
ای ماه رسید ماه آذر
برخیز و بده می چو آذر.
مسعودسعد.
گر نیست آب نقش پذیرنده پس چرا
هر بامداد نقش کند باد آذرش ؟مختاری غزنو ...

معنی آذر به فارسی

آذر
لطفعلی بیگ ابن آقاخان بیگدلی شاملو متخلص به آذر شاعر و ادیب قرن دوازدهم هجری ( و. اصفهان ۱۱۳۴ ه.ق . ف. ۱۱۹۵ ه.ق . / ۱۷۸٠ م. ) وی پس از ۱۴ سال اقامت در قم تحصیلات خود را در آنجا به پایان رسانید و بسفرهای متعدد رفت و در سال چهلم زندگی خود یعنی بسال ۱۱۷۴ تذکره آتشکده را تالیف کرد . وی با هاتف و مشتاق و استادان دیگری که دوره بازگشت ادبی را آغاز کرده اند معاصر و معاشر بود . چندی در خراسان و اصفهان و شیراز گذراند و مدتی مداح جانشینان نادرشاه بود و سپس بمدح کریمخان زند پرداخت . به منظومه ای بنام [ یوسف و زلیخا ] تقلید یوسف و زلیخای جامی ساخته علاوه بر این در قصیده و غزل و رباعی سبک شاعران قدیم پارسی گوی را اقتفا کرده است . تذکره ای بنام [ آتشکده ] در ترجمه احوال شاعران پارسی گوی تا زمان خود دارد که مکرر طبع شده .
( اسم ) ۱ - آتش نار. ۲ - ماه نهم از سال شمسی . ۳ - روز نهم از هر ماه شمسی . ۴ - ( اخ ) نام ایزدی است . ۵ - نامی است از نامهای زنان .
آتش
نام آتشکده در تبریز
آذربایجان
آتشگاه کوره آهنگری
نام چهارمین آتشکده از هفت آتشکده ایرانیان
( اسم ) ۱ - افروزنده آتش آتش افروز. ۲ - ظرفی سفالین که برای تند و تیز کردن آتش بکار میبرده اند آتش افروز مرغی است .
آتش افروز
( اسم ) آتش افروز آذر افروز
یعنی ظرف سفالین برای تیز کردن آتش
نام حکیمی بزمان بهرام گور که بهرام را به نصیحت از گفتن شعر بازداشت
موبد موبدان عهد شاپور ذوالاکتاف ...

معنی آذر در فرهنگ معین

آذر
(ذَ) [ په . ] ( اِ.) ۱ - آتش . ۲ - ماه نهم از سال شمسی . ۳ - روز نهم از هر ماه شمسی . ۴ - نام ایزدی .
(دَ. بِ. ذَ) (اِمر.) نام روز هشتم از هر ماه شمسی .

معنی آذر در فرهنگ فارسی عمید

آذر
۱. آتش.
۲. ماه نهم از سال خورشیدی ایرانی.
۳. [قدیمی] روز نهم از نهمین ماه تقویم اوستایی که ایرانیان قدیم در ماه آذر این روز را به خاطر یکی شدن نام ماه و روز جشن می گرفتند، آذرروز، آذرگان، آذرجشن: ای خردمند سرو تابان ماه / روز آذر می چو آذر خواه (مسعودسعد: ۵۴۶).

آذر در دانشنامه اسلامی

آذر
آذَر، نام نهمین ماه از سال و سومین ماه از فصل پاییز در سال شمسی در تقویم کنونی ایرانی ، و نیز نام نهمین روز از هر ماه شمسی در تقویم ایرانیان قدیم است.
آذر، ایزد نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان بود و روز نهم هر ماه شمسی و ماه نهم هر سال شمسی بنام اوست.
معنا
آذر (آدُر، در تلفظ فارسی میانه) به معنی « آتش » است که به عقیده زردشتیان یکی از ایزدان بوده است.
برابری با اعتدال بهاری
در اواخر دوران ساسانی به سبب رعایت نکردن کبیسه ها در زمانی میان ۵۰۷ تا ۵۱۱م، آذرماه با اعتدال بهاری برابر شده بود.
ابوریحان بیرونی، التفهیم، ص۱۸۱، به کوشش جلال همایی، تهران، بابک، ۱۳۶۲ش.
...
آذر نهمین ماه از سال خورشیدی (شمسی) است و در تقویم کنونی ایران ۳۰ روز دارد.
آذرپژوه، از اهالى اصفهان و معاصر خسرو پادشاه ساسانى بوده،است
ایشان از شاگردان بزرگمهر، حکیم معروف و وزیر انوشیروان بوده، و به دستور شاه ساسانى، کتابى از زرتشت به نام زوره که به زبان پهلوی بوده است، و جهت پادشاه هند فرستاده، و شاه هند آن را به خسرو رسانیده است را تفسیر کرده، و به شاه تقدیم نموده، و مورد پسند و قبول او واقع گردیده است. پادشاه دستور داد که نامه دهقان خداپرست را نیز مختصر کند. وى نیز آن را انجام داد، و به شاه تقدیم نمود.
مهدوی، مصلح الدین،دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج ۱، ص ۳۹۷
 ۱. ↑ مهدوی، مصلح الدین،دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج ۱، ص ۳۹۷۲. ↑ فهرست کتابخانه ملّى، ج ۹، ص ۶۲۵.
منبع
مصلح الدین ، مهدوی، اعلام اصفهان، ص۵۱.ورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیة

...


آذر در دانشنامه ویکی پدیا

آذر
آذر (در زبان عربی: قوس)، نهمین ماه سال خورشیدی است و در گاه شماری رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۲۴۷م سال آغاز شده و در روز ۲۷۶م سال پایان می یابد. آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز است. برج فلکی آذرماه برج قوس (کمان) است.
آذرجشن
در گاه شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه نهم گاه شماری اوستایی نو برگرفته شده است. در گاه شماری نهمین روز هر برج نیز آذر نام دارد و در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار می شود. ایزد این ماه ایزدآذر است.
ایزدآذر، در اسطوره های ایرانی و زرتشتی، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزدا است برای همین گاه جایگاه او را در شمار امشاسپندان نیز آورده اند و او را پسر اهورامزدا دانسته اند.
واژهٔ آذر به معنای آتش و در اوستایی آتَر (ātar) و 'آدُر (ĀDUR) و در پارسی میانه آدُر (ĀDUR یا ādar) است. واژهٔ آتَش (ātaš) که در پارسی میانه آتَخش (ātaxš) بوده، برگرفته از این واژه است.
آذر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آذر (ایزد)
آذر (فیلم)
آذر نام ایزد نگاهبان آتش است. در زبان پهلوی این نام به صورت آتور و در اوستا و فارسی باست آتر آمده است. ایزد آذر در کتاب اوستا به سبب اهمیت مقام پسر اهورامزدا خوانده شده است.
آتش های مقدس زرتشتی
جشن های آتش
آئین کهن ایرانی
آتش در فرهنگ ایران باستان
در یسنا هات ۲۵ آمده آذر پسر اهورامزدا را می ستائیم تو را ای آذر مقدس پسر اهورامزدا و سرور راستی می ستائیم. همچنین هات ۶۲ دربارهٔ نیایش آذر است و در آن ضمن ستایش این ایزد از لوازمی که برای تهیه آتش در مراسم دینی بکار می رفته، سخن رفته است. در زامیادیشت ایزد آذر یکی از فرشتگانی است که از طرف سپنت مئنو (اهورامزدا) برای به دست آوردن فر بدست نیامدنی یا یاران انگرمئنو (اهریمن) مبارزه می کند. در فروردین یشت آمده: هنگامی که اهریمن بر ضد آفرینش راستی برخاست بهمن و آذر به مقابله برخاستند و ضدیت اهریمن را ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آذر در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:کناره چی، جواد

ارتباط محتوایی با آذر

آذر در جدول کلمات

آذر
آتش
داستانی از مهدی آذر یزدی
گربه ناقلا
ساخته آرامائیس آقامالیان در سال 42 با بازی آذر حکمت شعار | منوچهر والی زاده | بهروز وثوقی و مرحوم نادره
فرشتهای در خانه من
ساخته احمد نیک آذر با بازی اکبر زنجانپور و پوراندخت مهیمن
سامان
ساخته زند ه یاد ساموئل خاچیکیان با بازی بهروز وثوقی و آذر شیوا در سال 47
هنگامه
ساخته فیلمساز فقید ساموئل خاچیکیان در سال47 با شرکت بهروز وثوقی و آذر شیوا
هنگامه
ساخته مرحوم محمدعلی فردین با شرکت خودش | ناصر ملک مطیعی و آذر شیوا
قصرزرین
فیلمی از تهمینه میلانی در سال 73 با بازی آتنه فقیه نصیری | فریبرز عرب نیا | السا فیروز آذر و اسداله یکتا
کاکادو
فیلمی از صابر رهبر در سال 46 با بازی محمد علی فردین | رضا بیک ایمانوردی و آذر شیوا
چرخ و فلک
نو به زبان آذر ی
ینی

آذر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آذر
آذ (آس) نام قوم واَر قهرمان - مرد آذر قهرمان آذ
قربانی
آتش
آذر
آذر فرشته ی آتش یا همان فرشته نگهبان آتش🌷😀
آذر
آتیش پاره
ا
تند وسریع
علی
احتمالا به معنای آذرخش یعنی صاعقه و برق نیز باشد.
آذر
آتش پاره
شهریار آریابد
در اوستا " آتر " در پهلوی " آدر " و در پارسی " آذر " که همان آتش است.
حسین
آتش وسریع
علی سیریزی
نام نهمین ماه سال خورشیدی برابر با ماه قوس افغانستان و در گاه‌شماری پارسی، نهمین روز هر ماه آذر است.
در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار میشود. ایزد این ماه ایزدآذر است.
واژهٔ آذر به‌معنای آتش و اوستایی آن"آتَر" و 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر است.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگرفته از این واژه است
قره داغی
ساتراپ آتروپاتگان ::استان آذربایجان -آذربایگان

قوم ماد :جد قوم آذری
قوم پارس :جد قوم لر
قوم پارت ::افغان -پشتو

طایفه مغان قوم ماد
شهر مغان آذربایجان
حسین
آذر در اصل یک کلمه عربی است که وارد زبان فارسی شده در فارسی به آتش میگوییم و آذر نمیگوییم آذر از حروف الفبای عربی است در عربی به معنی خورشید و در فارسی شده آتش
حامد
آذر در زبان سریانی به معنی زمستان هم آمده است.
آلپر
به معنی ماه زمستان در زبان سُریانی
علی سیریزی
در افغانستان به آذر ماه ، برج قوس گویند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آذر   • ماه آذر به انگلیسی   • اسم آذر   • عکس متولد آذر   • آذر ماهی   • برنامه آذر   • متولدین آذر مرد   • مفهوم آذر   • تعریف آذر   • معرفی آذر   • آذر چیست   • آذر یعنی چی   • آذر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذر
کلمه : آذر
اشتباه تایپی : Hbv
آوا : 'Azar
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس آذر : در گوگل

آیا معنی آذر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )