برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1213 100 1

آزادی کشتیرانی

معنی کلمه آزادی کشتیرانی به عربی

آزادی کشتیرانی
حرية الملاحة

آزادی کشتیرانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آزادی کشتیرانی   • مفهوم آزادی کشتیرانی   • تعریف آزادی کشتیرانی   • معرفی آزادی کشتیرانی   • آزادی کشتیرانی چیست   • آزادی کشتیرانی یعنی چی   • آزادی کشتیرانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزادی کشتیرانی
کلمه : آزادی کشتیرانی
اشتباه تایپی : Hchnd ;ajdvhkd
عکس آزادی کشتیرانی : در گوگل

آیا معنی آزادی کشتیرانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )