انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 950 100 1

آزادی

/'AzAdi/

مترادف آزادی: استخلاص، استقلال، خلاص، خلاصی، رهایش، رهایی، نجات، اختیار، حریت، فراغت

متضاد آزادی: اسارت، بندگی، رقیت

معنی آزادی در لغت نامه دهخدا

آزادی. (حامص ) عتق. حریت. اختیار. خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار. قدرت عمل و ترک عمل. قدرت انتخاب :
به آزادی است از خرد هر کسی
چنان چون ننالد ز اختر بسی.
فردوسی.
جانت آزادی نیابد جز بعلم و بندگی
گر بدین برهانْت باید رو بدین اندر نگر.
ناصرخسرو.
آزادی اندر بی حاجتی است. (کیمیای سعادت ).
آزادی آرزوست مرا دیر سالهاست
تا کی ز بندگی ، نه کم از سرو و سوسنم.
عمادی شهریاری.
|| جدائی. دوری :
ز مهر خویش جز شادی نبینم
که از پیروزی آزادی نبینم .
؟
|| رهائی. خلاص. || آزادمردی. || شادی. خُرّمی. خشنودی.رضا :
بدو گفت شاه ای زن کم سخن
یکی داستان گوی با من کهن
بدان تا بگفتار تو می خوریم
بمی درد و اندوه را بشکریم
بتو داستان نیز کردم یله
از این شاهت آزادی است ار گله
زن کم سخن گفت آری نکوست
هم آغاز و فرجام هر کار از اوست.
فردوسی.
تا دلم نستدی نیاسودی
چون توان کرد از تو آزادی ؟
فرخی.
خداوندا بدین مایه بکردم بر تو استادی
نه زآن گفتم من این کز تو پدر را نیست آزادی.
فرخی.
سپهبد فرستاد نامه بشاه
ز پیروزی و کار آن رزمگاه
ز رزم نریمان یل روز کین
وز آزادی شاه توران زمین.
اسدی.
که داند گفت چون بد شادی ویس
ز مرد چاره گر آزادی ویس.
(ویس و رامین ).
نشسته ویس چون خورشید بر تخت
هم از خوبی به آزادی هم از بخت.
(ویس و رامین ).
چو فغفور بنهاد در کاخ پای
بیامد سر خادمان سرای
ز گرشاسب آزادی آورد پیش
همان نیز خاتون ، زاندازه بیش
که بر ما ز تو مهر به داشته ست
پس پرده بیگانه نگذاشته ست.
اسدی.
ترا روز برنائی و شادی است
ز بختت بصد گونه آزادی است.
شمسی (یوسف و زلیخا).
ای گروه مؤمنان شادی کنید
همچو سرو و سوسن آزادی کنید.
مولوی.
آنکه زو هر سرو آزادی کند
قادر است ار غصه را شادی کند.
مولوی.
جَستن چشم راست از شادی
خبرت گوید و ز آزادی.
اوحدی.
|| خوشی. استراحت :
ای جهانی ز تو به آزادی
بر من از تو چراست بیدادی ؟
فرخی.
|| شکر.شکر گفتن. (اوبهی ). سپاس. حق شناسی. مدح. ثنا: پس ازوی اندرگذشت و بعلم ِ عَم ّ خویش برزافره [ فریبرز ] بگذشت کشتگان دید بسیار، و گودرز ابا برزافره آزادی بسیار کرد او را [ که ] اندر این حرب کار بسیار کرد (کذا). (ترجمه ٔ طبری بلعمی ). ابلیس پیش ایشان شد و بنشست و از حال ایشان بپرسید آدم از خدای تعالی شکری کرد و آزادی کرد و تسبیح کرد خدای را. (بلعمی ، ترجمه ٔطبری ).
نیا طوس را دید و در بر گرفت
بپرسید و آزادی اندرگرفت
ز قیصر که برداشت آنگونه رنج
ابا رنج لشکر تهی کرد گنج.
فردوسی.
کنون آفرین تو شد ناگزیر
بما هرکه هستیم برنا و پیر
هم آزادی تو بیزدان کنیم
دگر پیش آزادمردان کنیم.
فردوسی.
نعمتی بهتر از آزادی نیست
بر چنین مائده کفران چه کنم ؟
خاقانی.
هرگز نفسی حکایت از تو نکنم
کآزادی بی نهایت از تو نکنم
از دل نکنم شکایتی از تو کنم (کذا)
وز دل کنم این شکایت از تو نکنم.
ظهیر فاریابی.
- امثال :
آزادی آبادیست .
آزادی اندر بی حاجتی است .

معنی آزادی به فارسی

آزادی
( صفت اسم ) آزارنده زننده : سخن در نامه آزاری چنان بود که خون از حرفهای او چکان بود . ( ویس و رامین ).
حریت عتق
[freedom of information, FOI] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی
چگونگی و صفت آزادیخواه
( اسم ) آزادی طلب دوستدار آزادی . ۲ - طرفدار آزادی فردی .
آزادیخواه
عقید. آزادی طلب آزاد یخواهی
چگونگی و صفت آزادی طلب
[asymptotic freedom] [فیزیک] مفهومی که براساس آن وقتی کوارک ها به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر شوند، برهم کنش قوی بین آنها به سمت صفر میل می کند
[probation] [اعتیاد] گونه ای مراقبت و پایش مجرمانی که تحت شرایط خاص به جامعه بازگردانده شده اند
قباله و چک که مولی در تحریر عبدی دهد برات آزادی .
[degree of freedom] [آمار] تعداد واحدهای اطلاع مستقل در یک نمونه در برآورد یک پارامتر یا محاسبۀ یک آماره
مجسمه بزرگی است در بندر نیویورک که در میان آب نصب شده و آن بیادگار ایجاد کشور ایالات متحده آمریکا و ادامه دوستی دو ملت فرانسه و آمریکا برپا شده. فکر ساختن مجسمه آزادی از فرانسویان است و بسرمایه مشترک دو دولت فرانسه و آمریکا ساخته شده معمار آن [ فردریک اگوست بار تولدی بود .این مجسمه بصورت زنی که در دست راست او مشعلی بسوی آسمان بلند شده بنا گشته . بلندی مجسمه ۱۵۱ پا و با پایه ۳٠۵/۵ پاست .

معنی آزادی در فرهنگ معین

آزادی
[ په . ] (حامص .) ۱ - آزادگی . ۲ - آزاده بودن . ۳ - رهایی ، خلاص . ۴ - شادی خرمی . ۵ - استراحت ، آرامش . ۶ - جدایی ، دوری . ۷ - شکر، سپاس .
(بَ) (ص .) کوشنده و تلاش گر برای به دست آوردن آزادی .

معنی آزادی در فرهنگ فارسی عمید

آزادی
۱. آزاد بودن، رها بودن از قیدوبند، زندانی یا اسیر نبودن.
۲. رهایی، خلاصی.
۳. حق انجام دادن افکار و خواسته ها بر اساس ارادۀ خود.
۴. جوانمردی.
۵. گسستگی از تعلقات، وارستگی: نعمتی بهتر از آزادی نیست / بر چنین مائده کفران چه کنم (خاقانی: ۲۵۲).
۶. [مقابلِ بندگی] [قدیمی] بنده نبودن.
۱. آزادی طلب، دوستدار آزادی.
۲. طرفدار دموکراسی و رژیم مشروطیت.

آزادی در دانشنامه اسلامی

آزادی
یکی از مهمترین شرایط وجوب تکلیف بر انسان ، مختار بودن و مجبور نبودن او توسط دیگران یا شرایط خاص می باشد که از آن به آزادی یا حریت تعبیر می شود .
آزادی در دو معنا بکار می رود:۱ - رهایی انسان از سلطه دیگری: آزادی فرد یا ملت، رهایی از یوغ بردگی دیگری و سلطه بیگانه و مستقل بودن در اراده و تصمیم گیری در عرصه های گوناگون اجتماعی اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن است. از این رو، آزادی و استقلال ملازم یکدیگرند؛ یعنی نبود استقلال، نبود آزادی و نبود آزادی، نبود استقلال را به همراه دارد.۲ - رهایی از بردگی.
← جایگاه آزادی به معنای نخست در فقه
 ۱. ↑ نهج البلاغه، نامه۳۱.۲. ↑ ذاریات/سوره۵۱، آیه۵۶.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۳۱-۱۳۷.    
...
یکی از مهمترین شرایط وجوب تکلیف بر انسان ، مختار بودن و مجبور نبودن او توسط دیگران یا شرایط خاص می باشد که از آن به آزادی یا حریت تعبیر می شود .
آزادی در دو معنا بکار می رود:۱ - رهایی انسان از سلطه دیگری: آزادی فرد یا ملت، رهایی از یوغ بردگی دیگری و سلطه بیگانه و مستقل بودن در اراده و تصمیم گیری در عرصه های گوناگون اجتماعی اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن است. از این رو، آزادی و استقلال ملازم یکدیگرند؛ یعنی نبود استقلال، نبود آزادی و نبود آزادی، نبود استقلال را به همراه دارد.۲ - رهایی از بردگی.
← جایگاه آزادی به معنای نخست در فقه
 ۱. ↑ نهج البلاغه، نامه۳۱.۲. ↑ ذاریات/سوره۵۱، آیه۵۶.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۳۱-۱۳۷.    
...
واژه آزادی در لغت و اصطلاح و در حقوق انسانی تعریف شده است.
آزادی در لغت به معنای، حریت ، اختیار ، خلاف بندگی، قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب است.
لغت نامه دهخدا.
 ۱. ↑ لغت نامه دهخدا.۲. ↑ فرهنگ علوم سیاسی.
منبع
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۶۱، برگرفته از مقاله «آزادی».    
...
آزادی اجتماعی در قرآن کریم و اسلام بسیار مورد اهمیت است.
مشورت با مردم و شرکت دادن آنان در تصمیم گیری اجتماعی، از وظایف رهبران اسلامی است.فبما رحمة من الله لنت لهم... وشاورهم فی الامر....به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند. پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
قرآن ،نظام اسلامی را نظامی مردمی و به دور از استبداد معرفی می کند.فبما رحمة من لله لنت لهم... وشاورهم فی الامر....به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند. پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.
آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
 ۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
...
قرآن کریم به نقش پیامبر -صلی الله علیه و آله وسلّم- در آزاد کردن مردم از خرافات و قید و بندهای اسارت آور اشاره کرده است.
در آیه ۱۵۷ سوره اعراف به نقش پیامبر -صلی الله علیه و آله وسلّم- در آزاد کردن مردم از خرافات و قید و بندهای اسارت آور اشاره شده است.الذین یتبعون الرسول النبی الامی... ویضع عنهم اصرهم والاغلـل التی کانت علیهم....آنان که از این رسول ، این پیامبر امی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می یابند، پیروی می کنند- آن که به نیکی فرمانشان می دهد و از ناشایست بازشان می دارد و چیزهای پاکیزه را بر آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان برمی گزیند دارد و بند و زنجیرشان را می گشاید. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده ایم پیروی کردند، رستگارانند
اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۶۲، برگرفته از مقاله «آزادی از خرافات».    
...
آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مجموعه سخنان امام خمینی(ره) در باب آزادی است که توسط مرکز تحقیقات اسلامی تهیه و منتشر شده است.
سخنان حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان یک اسلام شناس بزرگ و شخصیّت برجسته ای که سالیان دراز برای آزادی ملت مسلمان ایران، سختی های فراوانی را به جان خرید، منبع بسیار غنی و سودمندی برای بازشناسی آزادی تعالی بخش اسلام از آزادی منحط غربی است  .
کتاب، گزیده ای از اندیشه های حضرت امام درباره آزادی است که در یک مقدمه و هشت فصل و یک ضمیمه سامان یافته است.
فصل اول با عنوان کلیات، قصد دارد خوانندگان را برای ورود به بحث اصلی آزادی آماده و آشنا کند؛ لذا در این بحث مسائلی همچون مفهوم آزادی مطرح شده است. در این بخش، علاوه بر این، مطالبی همچون ارزش حیات در گرو آزادی، آزادی نعمت الهی است، با این نعمت چه کار باید کرد؟، از ویژگی های انقلاب اسلامی نوید آزادی به هم وطنان است، از مصادیق آزادی آزادی در اندیشه است و هر آنچه که این انقلاب به ما داد - که یکی از آنها آزادی است - توسط ملت صورت گرفته است، مطرح شده است.
فصل دوم کتاب، به آزادی در اسلام و حکومت اسلامی، حدود آزادی و آزادی زن اشاره می کند.
گردآورنده به نقل از حضرت امام در این بخش، مسائلی را که باعث انحراف جامعه و انسان ها می شود از مصادیق آزادی نمی داند؛ چنان که امام فرموده: «در اسلام تمام آثار تجدد و تمدن مجاز است، مگر آن هایی که فساد اخلاق بیاورند، فساد عفت بیاورند. اسلام آن چیزهایی را که مخالف با مصالح ملّت بوده است، آن ها را نفی کرده، آن هایی که موافق با مصالح ملت است، آن ها را اثبات کرده است».
آزاد شدن یوسف - علیه السّلام - از زندان مصر پس از سال ها حبس
آزاد شدن یوسف - علیه السّلام - از زندان مصر پس از سال ها حبس... فلبث فی السجن بضع سنین • و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی....به یکی از آن دو که می دانست رها می شود، گفت: مرا نزد مولای خود یاد کن. اما شیطان از خاطرش زدود که پیش مولایش از او یاد کند، و چند سال در زندان بماند.... . پادشاه گفت: او را نزد من بیاورید تا همنشین خاص خود گردانم. و چون با او سخن گفت، گفت: تو از امروز نزد ما صاحب مکانت و امین هستی.
یوسف/سوره۱۲، آیه۴۲.    
یوسف- علیه السّلام -، خواهان آزادی خویش از زندان با سفارش به هم بندش برای یادآوری به پادشاه مصر شد.و قال للذی ظن انـه ناج منهما اذکرنی عند ربـک فانسـیه الشیطـن ذکر ربـه فلبث فی السجن بضع سنین.به یکی از آن دو که می دانست رها می شود، گفت: مرا نزد مولای خود یاد کن. اما شیطان از خاطرش زدود که پیش مولایش از او یاد کند، و چند سال در زندان بماند.
یوسف/سوره۱۲، آیه۴۲.    
در آیه ۴۵ سوره یوسف به آزاد شدن هم بند یوسف - علیه السّلام - از زندان مصر اشاره شده است.و قال للذی ظن انـه ناج منهما اذکرنی عند ربـک... • و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امـة انا انبـئکم بتاویله فارسلون. به یکی از آن دو که می دانست رها می شود، گفت: مرا نزد مولای خود یاد کن. اما شیطان از خاطرش زدود که پیش مولایش از او یاد کند، و چند سال در زندان بماند... یکی از آن دو که رها شده بود و پس از مدتی به یادش آمده بود، گفت: من شما را از تعبیر آن آگاه می کنم. مرا نزد او بفرستید.
یوسف/سوره۱۲، آیه۴۲.    
...
در آیات قرآن به دعا حضرت شعیب و موسی و آسیه برای رهایی از ظلم اشاره شده است.
دعای نوح - علیه السلام - برای آزادی خود و پیروانش از ستم ستمگران در سوره شعراء آمده است.قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین • فافتح بینی و بینهم فتحا و نجـنی و من معی من المؤمنین.گفتند: ای نوح، اگر بس نکنی، سنگسار می شوی... میان من و آنها راهی برگشای و مرا و مؤمنان همراه مرا رهایی بخش.
شعراء/سوره۲۶، آیه۱۱۶.    
رهایی شعیب- علیه السّلام - و پیروانش از ستمگران در سوره هود بیان شده است.و لمـا جاء امرنا نجـینا شعیبا و الذین ءامنوا معه برحمة منـا و اخذت الذین ظلموا الصیحة....چون امر ما آمد، شعیب و کسانی را که به او ایمان آورده بودند به رحمت خویش رهانیدیم. و ستمکاران را صیحه ای فرو گرفت و در خانه های خویش بر جای مردند.
هود/سوره۱۱، آیه۹۴.    
رهایی بنی اسرائیل از ستم فرعونیان، نعمتی بزرگ بود.و اذ نجـینـکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبـحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم.و به یاد آرید آن گاه که شما را از فرعونیان رهانیدیم: شما را شکنجه های سخت می کردند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند. و در این آزمونی بزرگ از سوی پروردگارتان بود.
بقره/سوره۲، آیه۴۹.    
...
یکی از مواردی که در قرآن به آن اشاره شده است اهمیت آزادسازی اسیران می باشد.
در برخی از آیات قرآن به آزادی اسیران هم کیش با دادن فدیه ، از سوی بنی اسرائیل اشاره شده است که خداوند می فرماید:ثم انتم هـؤلاء تقتلون انفسکم... وان یاتوکم اسـری تفـدوهم وهو محرم علیکم اخراجهم...(ولى باز همین شما هستید که یکدیگر را مى کشید و گروهى از خودتان را از دیارشان بیرون مى رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک مى کنید و اگر به اسارت پیش شما آیند به دادن فدیه آنان را آزاد مى کنید با آنکه نه تنها کشتن بلکه بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است آیا شما به پاره اى از کتاب تورات ایمان مى آورید و به پاره اى کفر مى ورزید پس جزاى هر کس از شما که چنین کند جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند و خداوند از آنچه مى کنید غافل نیست.)
بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
در کتب آسمانی به آزادسازی اسیران بنی اسرائیل، اشاره شده و یکی از فرمان های تورات می باشد همانگونه که قرآن می فرماید:... وان یاتوکم اسـری تفـدوهم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتـب وتکفرون ببعض...(و اگر به اسارت پیش شما آیند به دادن فدیه آنان را آزاد مى کنید با آنکه نه تنها کشتن بلکه بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است آیا شما به پاره اى از کتاب تورات ایمان مى آورید.)
بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
مورد دیگری که در قرآن به آن اشاره شده است جواز آزادسازی اسیران می باشد، حتی در صورتی که احتمال خیانت از سوی آنان داده شود مثل آیات:یـایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا ممآ اخذ منکم... (اى پیامبر به کسانى که در دست شما اسیرند بگو اگر خدا در دل هاى شما خیرى سراغ داشته باشد بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا مى کند و بر شما مى بخشاید و خدا آمرزنده مهربان است)
انفال/سوره۸، آیه۷۰.    
...
در سوره هود به بحث آزادی اقتصادی اشاره شده است.
قوم شعیب ، خواهان آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و هرگونه تصرف در اموال خود بودند.قالوا یاشعیب اصلوتک تامرک ان نترک ما یعبد ءابآؤنآ او ان نفعل فی امولنا ما نشـؤا....گفتند: ای شعیب، آیا نمازت به تو فرمان می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند ترک گوییم، یا در اموال خود آن چنان که خود می خواهیم تصرف نکنیم؟ به راستی تو مردی بردبار و خردمند هستی.
در این نوشتار حدود آزادی اقتصادی از منظر قرآن کریم بررسی می شود.
آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی در آیات زیر بیان شده است.ومنهم من یقول ربنا ءاتنا فی الدنیا حسنة... (و بعضی می گویند: «پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاه دار!»)•
بقره/سوره۲، آیه۲۰۱.    
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۰۱.    
...

...
در سوگ امیر آزادی، ترجمه کتاب مثیر الاحزان، اثر جعفر بن محمد ابن نما حلی است که توسط آقای علی کرمی به فارسی ترجمه شده است.
مؤلف بزرگوار، این نوشته را در ترسیم رویداد غم انگیز و جانسوز عاشورا و شهادت حضرت حسین (ع) و یاران فداکارش به خامه خویش آراسته است.
او در این کتاب، در اندیشه نگرش تحلیلی به این رویداد شور انگیز و شعور آفرین و بر شمردن درس هایی؛ چون: درس اخلاص و ایمان شکیبایی و پایمردی شهامت و شجاعت، ایثار و فداکاری، مردم دوستی و احساس مسئولیت، عزّت و کرامت، آزادگی و حریّت، توکل و اعتماد به خدا، راستی و درستی، صراحت و حق گویی، شهامت و همت بلند، وفا و صفا، مردم نوازی و مردم دوستی، عدالت خواهی و نواندیشی، اصلاح طلبی و ستم ستیزی، دفاع از حقوق و امنیت مردم و مبارزه با استبداد و انحصار و ده ها درس افتخار آفرین و انسان پرور دیگری که حسین (ع) به انسان ها آموخت نمی باشد؛ هم چنان که در مقام پژوهش درباره علل و عوامل این نهضت دگرگون ساز و شگرف و شمارش انگیزه های آن نیز نیست...
هدف آن بزرگوار نگارش سیره حسین (ع) و امتیازات و ویژگی های اخلاقی و انسانی آن حضرت نیز نمی باشد و تنها در اندیشه گردآوری نکات حماسی و حماسه ساز عاشورا هم نیست، گرچه به گونه ای از همه این نکات و مفاهیم در این کتاب و نوشته آمده است، بلکه هدف مؤلف گرانقدر ترسیم این رویداد جانسوز و غمبار، نه به صورت فشرده و نارسا و نه گسترده و خسته کننده است...، و به باور مترجم در این هدف خدایش یار بوده و توفیق همراه، و کتابش مورد توجه دانشمندان و پژوهش گران قرار گرفته و به صورت یکی از منابع مورد اعتماد در این مورد در آمده است.
مترجم در برگردان و نگارش این کتاب، از میان سه شیوه ترجمه آزاد، کلمه به کلمه، و محتوا به محتوا، شیوه سوم را برگزید. نخست مفاهیم و معانی مورد نظر مؤلف را از قالب عربی برگرفت و روی آن اندیشید، آن گاه آنها را در قالب و جامه مورد نظر ریخت و کوشید تا به یاری خدا هدف و نظر مؤلف تأمین گردد؛ امّا در این راه گاه به فرازهایی رسید که بسیار فشرده و تلگرافی می نمود و گاه جای نکته و مطلبی خالی می نمود؛ به همین جهت ناگزیر گردید تا آن فرازها را هماهنگ با هدف کتاب و با بهره وری از دیگر منابع، اندکی شرح و گسترش بخشد و گاه در این راستا، پاراگرافی بر اصل کتاب بیفزاید و آن را با قرار دادن میان دو قلاب مشخص سازد.
افزون بر این دو کار، با الهام از متن کتاب، مطالب آن را به بخش هایی چند تقسیم کرد و با عناوین جدیدی آراست، تا هم مطالعه آن برای دوستداران پیشوای آزادی و سوگوارانش دلنشین تر باشد و هم خدمت ناچیزی به فرهنگ انسان پرور و عزت آفرین عاشورا.
در این نوشتار، دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری درباره آزادی از منظر درون و برون دینی آمده است.
آزادی عنصری است که هر انسان آزادیخواه را به سوی خود جذب می کند گرچه مفهوم آزادی جزو مفاهیم بدیهی محسوب می شود و برای هر قلب سلیمی از خورشید روشن تر نمایان می کند؛ لکن رسیدن به حقیقت آن کاری بس دشوار و پیچیده است. چه بسیار آدمیانی که در طول تاریخ شعار آزادی و آزادگی سردادند ولی بعدها به وسیله همین مقوله به اسارت و برده کشی دیگران پرداختند. چه «ایسم» ها و حزب ها وگروهکهایی که جوانان ساده را به اسم آزادی در دام خود افکندند و به انحراف کشاندند.عده ای از فیلسوفان، متکلمان و سیاستمداران برای کسب و تامین آزادی ملتهای مختلف بسیار کوشیدند، ولی با سوء استفاده ارباب سیاست و پول، آزادی انسانی به آزادی حیوانی و جنسی تبدیل گشت.در این نوشتار، دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری درباره آزادی از منظر درون و برون دینی آمده است. پرسشهایی چون: آیا اسلام برای عنصر آزادی ارزش قایل است یا خیر؟ و آزادی را در چه دامنه و قلمرو فردی یا اجتماعی، فلسفی یا حقوقی، فکری یا عقیدتی، مادی یا معنوی معتقد است؟ و ملاک و معیار آزادی چیست؟. .. در این مقاله، پاسخ داده شد.پیش از پرداختن به توضیح این گونه سؤالات لازم است حوزه علمی مسئله آزادی که به جهات گوناگون در علوم مختلف مطرح شد، بیان گردد.در فلسفه علوم سیاسی از آزادی اجتماعی و سیاسی آن در بخش دموکراسی، در فلسفه متافیزیک در مبحث جبر و اختیار از آزادی فلسفی، در مسائل جدید کلامی درمسئله تعارض آزادی با محدودیتهای دینی از آزادی فردی، جنسی وغیره بحث می شود.در نوشته های استاد شهید مطهری، مقوله آزادی مورد بحث قرار گرفت که در این مقال به آن می پردازیم.در آغاز؛ انواع و اقسام آزادی وحدود و ثغور آن، تعریف، ارزش و اهمیت آزادی، منشا و ملاک آن، قلمرو و محدوده آزادی را ملاحظه می کنیم.
تعریف آزادی
استاد برای مفهوم آزادی یک معنای سلبی که عبارت از نبود مانع باشد بیان می کند گویا ایشان برای نقطه مقابل آزادی یعنی اضطرار، اکراه و جبر، بار معنایی ایجابی قایل شده است:(آزادی) «یعنی جلوی راهش را نگیرند، پیش رویش مانع ایجاد نکنند ممکن است یک موجود امنیت داشته باشد عوامل رشد هم داشته باشد ولی در عین حال موانع، جلوی رشدش را بگیرد». و نیز گفته است: «هر موجود زنده ای که می خواهد راه رشد و تکامل را طی کند یکی از احتیاجاتش آزادی است پس آزادی یعنی نبودن مانع، انسانهای آزاد انسانهایی هستند که با موانعی که جلوی رشد و تکاملشان هست مبارزه می کنند، انسانهایی هستند که تن به وجود مانع نمی دهند».
← تعریف هگل
از دیدگاه استاد مطهری آزادی عنصر حیاتی و یکی از لوازم حیات و تکامل است. وی آن را علاوه بر عامل تربیت و امنیت، عامل سومی برای رشد و تکامل موجودات معرفی می کند. «آزادی یکی از بزرگترین و عالیترین ارزشهای انسانی است و به تعبیر دیگر جزء معنویات انسان است معنویات انسان یعنی چیزهایی که مافوق حد حیوانیت اوست آزادی برای انسان ارزشی مافوق ارزشهای مادی است انسانهایی که بویی از انسانیت برده اند حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه و در سخت ترین شرایط زندگی کنند ولی در اسارت یک انسان دیگر نباشند، آزاد زندگی کنند». و نیز می گوید: «انسانهابا اراده خودشان و اختیار خودشان با طرح ریزی خودشان برای جامعه شان راه تکامل جامعه را انتخاب کرده اند و جامعه را جلو برده اند». استاد، مصیبت تمدن اخیر را ایجاد محدودیتهای اجتماعی مخصوصا محدویت در آزادی فکری می داند و تبلیغات مکرر رسانه ها را عامل مسخ انسانها و از خود بیگانگی آنها معرفی می کند.
← نمونه هایی از آزادی در اسلام
...
رابطه دین و آزادی
آزادی عامل بقای اسلام و مایه تکامل معرفت دینی و احیای شریعت می باشد. آزادی یکی از بزرگترین و عالیترین ارزشهای انسانی است و به تعبیر دیگر جزء معنویات انسان است. معنویات انسان یعنی چیزهایی که مافوق حد حیوانیت اوست. آزادی برای انسان ارزشی مافوق ارزشهای مادی است. انسانهایی که بویی از انسانیت برده اند حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه و در سخت ترین شرایط زندگی کنند ولی در اسارت یک انسان دیگر نباشند، و آزاد زندگی کنند.
آزادی عنصری است که هر انسان آزادیخواه را به سوی خود جذب می کند. گرچه مفهوم آزادی جزو مفاهیم بدیهی محسوب می شود و برای هر قلب سلیمی از خورشید روشن تر نمایان می کند؛ لکن رسیدن به حقیقت آن کاری بس دشوار و پیچیده است. چه بسیار آدمیانی که در طول تاریخ شعار آزادی و آزادگی سردادند ولی بعدها به وسیله همین مقوله به اسارت و برده کشی دیگران پرداختند. چه «ایسم » ها و حزب ها وگروهکهایی که جوانان ساده را به اسم آزادی در دام خود افکندند و به انحراف کشاندند. عده ای از فیلسوفان، متکلمان و سیاستمداران برای کسب و تامین آزادی ملتهای مختلف بسیار کوشیدند، ولی با سوء استفاده ارباب سیاست و پول، آزادی انسانی به آزادی حیوانی و جنسی تبدیل گشت.در این نوشتار، دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری درباره آزادی از منظر درون و برون دینی آمده است. پرسشهایی چون: آیا اسلام برای عنصر آزادی ارزش قایل است یا خیر؟ و آزادی را در چه دامنه و قلمرو فردی یا اجتماعی، فلسفی یا حقوقی، فکری یا عقیدتی، مادی یا معنوی معتقد است؟ و ملاک و معیار آزادی چیست؟...در این مقاله، پاسخ داده شد.
آزادی در علوم مختلف
پیش از پرداختن به توضیح این گونه سؤالات لازم است، حوزه علمی مسئله آزادی که به جهات گوناگون در علوم مختلف مطرح شد، بیان گردد. در فلسفه علوم سیاسی از آزادی اجتماعی و سیاسی آن در بخش دموکراسی، در فلسفه متافیزیک در مبحث جبر و اختیار از آزادی فلسفی، در مسائل جدید کلامی درمسئله تعارض آزادی با محدودیتهای دینی از آزادی فردی، جنسی و غیره بحث می شود. در نوشته های استاد شهید مطهری، مقوله آزادی مورد بحث قرار گرفت که در این مقال به آن می پردازیم. در آغاز؛ انواع و اقسام آزادی و حدود و ثغور آن، تعریف، ارزش و اهمیت آزادی، منشا و ملاک آن، قلمرو و محدوده آزادی را ملاحظه می کنیم.
تعریف آزادی
استاد برای مفهوم آزادی یک معنای سلبی که عبارت از نبود مانع باشد بیان می کند گویا ایشان برای نقطه مقابل آزادی یعنی اضطرار، اکراه و جبر، بار معنایی ایجابی قایل شده است: آزادی، «یعنی جلوی راهش را نگیرند، پیش رویش مانع ایجاد نکنند، ممکن است یک موجود امنیت داشته باشد عوامل رشد هم داشته باشد ولی در عین حال موانع، جلوی رشدش را بگیرد». و نیز گفته است: «هر موجود زنده ای که می خواهد راه رشد و تکامل را طی کند یکی از احتیاجاتش آزادی است پس آزادی یعنی نبودن مانع، انسانهای آزاد انسانهایی هستند که با موانعی که جلوی رشد و تکاملشان هست مبارزه می کنند، انسانهایی هستند که تن به وجود مانع نمی دهند».
تعریف هگل و مارکس از آزادی
...
این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
روزنامه نگار، نویسنده و شاعر، متخلص به گلشن. در تربت حیدریه به دنیا آمد. وی ابتدا به تحصیل فارسی و عربی پرداخت اما به علت فوت پدر نتوانست به تحصیل ادامه دهد در نتیجه به تجارت روی آورد. پس از مدتی به علت علاقه فراوان به شعر و ادبیات و به منظور فراگرفتن رموز شعر و ادب به خدمت میرزا محمدحسین سهیلی و احمد بهمنیار رسید و از محضر آنها سود جست و دیوان شعری در پنج هزار بیت تنظیم کرد.
در 1298 ش به مشهد رفت و در آنجا ابتدا مدیریت داخلی روزنامه ی «مهر منیر» و مدیریت روزنامه ی «شرق ایران» را بر عهده گرفت و در 1301 ش روزنامه ی «فکر آزاد» را - که صاحب امتیازش احمد بهمنیار کرمانی بود - بنیان نهاد. در 1304 ش امتیاز روزنامه «آزادی» را گرفت و سالهای متمادی بدون وقفه به انتشار آن پرداخت.
علی اکبر گلشن پس از انتشار این روزنامه به گلشن آزادی معروف شد. وی در امور خیریه و ملی و فرهنگی مانند خدمت در هیئت مدیره ی شیر و خورشید سرخ مشهد، عضویت شورای عالی فرهنگ خراسان و عضویت انجمن آثار ملی سابقه خدمت داشته است. او در مشهد درگذشت.
از دیگر آثار وی: «گلشن آزادی»؛ «گلشن ادب» که شامل شرح حال شعرای خراسان می باشد؛ «داستان ها و دستان ها»؛ «در طهران چه دیدم و چه شنیدم»؛ مثنوی «شاهان وارون بخت» بر وزن «مخزن الاسرار» نظامی؛ مثنوی «گلشن شوق» بر وزن «هفت پیکر» نظامی؛ «داستانها از باستانها»؛ «صد سال شعر خراسان».
آزادی پیش از آن که پدیده ای اجتماعی، سیاسی و قراردادی باشد، قانون فطری، طبیعی و انسانی برای همه انسان ها است که بر مبانی ذیل استوار می باشد:
قرآن کریم انسان را موجودی مرکّب از روح الهی و بدن مادّی می داند که زمینه بی نهایت صعود و یا سقوط را دارا است و در آیات بسیاری او را ستوده (بقره:۳۰؛ تین:۴؛ اسراء:۷۰ و...) و در نزدیک به شصت آیه از جمله او را به نوعی نکوهیده است. و همین دو بعد وجودی و قابلیّت وی، مبنای اعطای آزادی و به ودیعه گذاشته شدن اراده در نهاد او است «إِنَّا هَدَینـهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً و إِمَّا کَفُوراً.»
اختیار طبیعی
قرآن با نفی عقیده باطل و بی دلیل جبر گرایی و اثبات قدرت اراده انسان بر انجام یا ترک آگاهانه اعمالش، او را موجودی مُختار می داند؛ اگرچه اختیار مطلق ندارد و اسباب و علل دیگری و در رأس آن ها، اراده خدا، اختیار او را محدود می کنند، لازمه اصل اختیار تکوینی این است که از آزادی های حقوقی نیز برخوردار باشد و فقط خدا که مالک او است یا خودش می توانند آزادی او را محدود کنند.
مسؤولیّت انسان
براساس بینش توحیدی، انسان از خدا است و به سوی او حرکت می کند: «إِنَّا لِلّهِ و إِنَّا إِلیهِ رجِعون» و پاسخ گوی کردار خویش در سرای باقی است: «کُلُّ نَفس بِما کَسَبت رَهینَة» (مدثر: ۳۸) و با توجّه به این که برای رسیدن به غیب و خیر مشترک، فقط یک صراط مستقیم وجود دارد، انسان مسؤولوسازنده سرنوشت خویش و دارای رسالت ویژه در دنیا است و اعطای مسؤولیّت و الزام به پاسخ گویی بدون اعطای آزادی به صورت وسیله ای برای انجام مسؤولیّت، امری غیر معقول و بر خلاف عدل الهی به شمارمی رود.
اصل تربیت
...
لغویان برای آزادی معانی متعدّدی گفته اند؛ از جمله، آن را به قدرت انتخاب، رهایی، ضدّ بندگی، و استقلال در عمل و از آمیختگی رها شدن معنا کرده اند.
در اصطلاح نیز معانی بسیاری برای آزادی بیان شده؛ مانند: فقدان موانع در راه تحقّق آرزوهای انسان، سلب مانع ترقّی و تکامل، داشتن حق انجام هر عملی تا حدّی که حقّ دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد. مصون ماندن از اراده مستبدانه دیگران و... می باشد.
مبنای تفسیر درست
تفسیر درست آزادی، به انسان شناسی بستگی دارد و آن نیز به جهان شناسی وابسته است و با تفاوت این دو، تفسیر آزادی نیز متعدّد و متفاوت می شود. مفهوم آزادی به طور مطلق، بدیهی و آشکاراست؛ امّا دست یابی به معانی دقیق انواع آن، باتوجّه به قید، متعلّق و مبنای معرفت شناسی انسانی، امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، ارائه معنایی دقیق و فراگیر امری ناشدنی است.
نعمت آزادی
آزادی، از امانت ها و موهبت های الهی است که خدای متعالی در انسان به ودیعه نهاده تا به واسطه آن، به حیات اصیل در حوزه انسان گام نهد؛ خود را از قیدهای درونی و بیرونی خلاص کند و از بردگی نفس ، به بندگی حق نایل شود؛ پس خداوند، آفریدگار انسان و همه شؤون او از جمله آزادی است و انسان در برابرش، نه تکوینی و نه تشریعی آزاد نیست.
انواع آزادی
...
نهضت آزادی ایران یک حزب سیاسی ایرانی است که در سال ۱۳۴۰ پس از ایجاد اختلاف بین اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و با تایید و حمایت محمد مصدق توسط مهدی بازرگان، یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی با تاکید بر هویت اسلامی و ایرانی و با هدف مبارزه با استبداد و کسب آزادی های اساسی مبتنی بر ارزش های اخلاقی و اسلامی تاسیس شد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ اکثریت رهبران جبهه ملی دستگیر شده و در طول سال ۳۲ آزاد شدند و در اواخر سال ۳۳ نهضت " مقاومت ملی" را تاسیس کردند. چهره های برجسته در این تشکیلات عبارت بودند از ارسنجانی (سخنگوی اصلی حزب)، حسیبی، زیرک زاده، زنگنه، شاهپوربختیار، داریوش فروهر، خلیل مکی و همچنین مهدی بازرگان و آیت الله محمود طالقانی. نهضت مقاومت ملی بعد از چهار سال فعالیت کاملا از هم پاشید. علت اصلی تفرقه و اختلاف در بین اعضا این گروه عبارت بود از اختلاف عقیده در رد یا تایید شاه؛ برخی مانند طالقانی و بازرگان خود شاه را قبول نداشتند و کل رژیم را فاقد مشروعیت می دانستند در حالی که دیگران تنها به بعضی موارد در رژیم انتقاد داشتند. این اختلافات همچنین بر سر مسائل سازمانی در سال ۴۴، جبهه ملی را به دو اردوی رقیب تقسیم کرد. یک بخش غالبا متشکل از اعضای "حزب ایران"، عنوان "جبهه ملی دوم" را نگه داشت و فعالیتش را در میان دانشجویان ایرانی مقیم اروپا شدت بخشید و خواهان دولتی دموکراتیک و غیرمذهبی در ایران شد. بخش دیگر متشکل در نهضت آزادی در میان دانشجویان مقیم فرانسه و آمریکای شمالی فعال بود و می کوشید ارتباط موثری با رهبران مذهبی تبعیدی به ویژه امام خمینی در عراق برقرار کند.
تاریخ تاسیس نهضت
مهدی بازرگان تاریخ تاسیس نهضت آزادی را ۲۷ اردیبهشت ۴۰ می داند. در اولین جلسه تشکیل نهضت آزادی در روز ۲۶ اردیبهشت ۴۰ در منزل "حاج صادق فیروز آبادی"، مهندس بازرگان از بنیان گذاران نهضت طی ایراد سخنرانی مفصلی چهارچوب کلی آن تشکل را مسلمان ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی اعلام کرد. نهضت آزادی اعلام کرد هدف اصلی نهضت تقویت جبهه ملی و پاسخ به نیازهای دینی و اجتماعی و ملی مردم است. این نهضت اعلام کرد که ما مسلمانیم؛ زیرا نمی خواهیم اصول عقایدمان را از سیاست خود جدا کنیم، ایرانی هستیم؛ زیرا به میراث ملی خود احترام می گذاریم، مشروطه خواه هستیم؛ زیرا آزادی اندیشه و بیان و اجتماعات را خواستاریم مصدقی هستیم؛ زیرا استقلال ملی می خواهیم.
نهضت بعد از قیام ۱۵ خرداد
← نهضت در خارج از کشور
...


آزادی در دانشنامه ویکی پدیا

آزادی
واژهٔ آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه ای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو، و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخابهای مختلف و توانایی کسب هدفها از سوی دیگر می باشد. داشتن انتخاب های مختلف در مورد انجام یک کار (optionality) به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن بازدارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخصی لزوماً ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد.
آزادی می تواند ترجمهٔ Liberty یا Freedom باشد و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اختیار
آزادی
حق
آزادی مدنی
آزادی سیاسی
آزادی بیان
آزادی پس ازبیان
آزادی ادیان
آزادی اقتصادی
آزادی فکری
خودمختاری
آزادی مجانبی
درجه آزادی (آمار)
ورزشگاه آزادی تهران
میدان آزادی
برج آزادی
خیابان آزادی
سینما آزادی
مجسمه آزادی
خانه آزادی
مجسمه آزادی (کنگره)
آزادی هدایت گر مردم
دربارهٔ آزادی
آزادی معنوی (کتاب)
آزادی مجسمه
سکه بهار آزادی
کتابخانه آزادی (همدان)
آزادی (یاوان)
آزادی (دشت آزادگان)
آزادی (زابل)
آزادی دم لوداب
آزادی سفلی (سرباز)
آزادی علیا (سرباز)
آزادی وسطی (سرباز)
آزادی شهری در بخش مرکزی شهرستان اندیمشک استان خوزستان ایران است. در اسفند ماه ۱۳۹۱ روستای آزادی به شهر تبدیل شد.
مختصات: ۳۰°۵۱′۲۲″ شمالی ۵۰°۱۰′۲۳″ شرقی / ۳۰.۸۵۶۰۷° شمالی ۵۰.۱۷۲۹۴° شرقی / 30.85607; 50.17294
آزادی (دشت آزادگان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان ایران است.
آزادی (انگلیسی: Freedom) نام رمانی از جاناتان فرانزن است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. این کتاب با اقبال بسیار خوبی از جانب منتقدان روبرو شد و بسیاری از انتشاراتی ها آن را در زمره بهترین رمان های سال ۲۰۱۰ قرار دادند. حتی برخی مدعی شدند که در آینده رمان «آزادی» فرانزن همان نقش و جایگاهی را پیدا می کند که امروزه جنگ و صلح اثر تولستوی دارد.
آزادی (زابل)، روستایی از توابع بخش شیب آب شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
«آزادی» (انگلیسی: Liberty (1929 film)) یک فیلم در سبک کمدی و زوج هنری به کارگردانی لئو مک کری است که در سال ۱۹۲۹ منتشر شد.
«آزادی» (انگلیسی: Freedom (1982 film)) یک فیلم به کارگردانی اسکات هیکز است که در سال ۱۹۸۲ منتشر شد.
«آزادی» (اسپانیایی: La libertad) یک فیلم درام آرژانتینی به کارگردانی لیساندرو آلونسو است که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد.
«آزادی» (انگلیسی: Freedom (2004 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد.
آزادی مستند بلند سینمایی است به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل سهیلی، که در سال ۱۳۹۴ ساخته شده است. این فیلم در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و ششمین دوره جشنواره فیلم حقیقت در بخش بهترین کارگردانی نامزد دریافت بهترین جایزه شد.
آزادی جماعت و شهرکی در جنوب غربی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ یاوان ولایت ختلان قرار دارد. جمعیت این جماعت ۱۷۵۰۵ است.
آزادی ادیان در ایران همیشه بسته به حکومت دستخوش تغییرات زیادی بوده است. اما در چند قرن اخیر تحولی عمیق نسبت به بعضی از ادیان و پیروانشان اتفاق افتاده است. طبق قانون اساسی فعلی دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی می باشد. همچنین پیروان سایر ادیان ابراهیمی از قبیل یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و صابئین به رسمیت شناخته شده و در انجام مراسم دینی آزاد می باشند.
آزادی از ترس (انگلیسی: Freedom from fear) برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر یک حق اساسی انسانی به شمار می رود. در روز ۶ ژانویه ۱۹۴۱، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا، آن را یکی از آزادی چهارگانه در ایالت اتحادیه نامید، که بعداً به عنوان سخنرانی چهار آزادی نامگذاری شد.
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهندۀ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفۀ اقتصاد سیاسی به کار می رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد. یک شیوه برخورد مهم با آزادی اقتصادی از سنت های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترین برمی خیزد که بر بازارهای آزاد، تجارت آزاد و مالکیت خصوصی با سرمایه گذاری آزاد تاکید می کنند.
آزادی اندیشه (همچنین آزادی افکار یا ایده ها نام دارد) به آزادی هر فرد برای داشتن یک نظر و اندیشه به طور مستقل از دیدگاه های دیگر گفته می شود.
این با مفهوم آزادی بیان متفاوت است و نباید با آن یکی انگاشته شود.
بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تفتیش عقایدممنوع است
آزادی ایمان جهانی (به انگلیسی: Faith Freedom International (FFI)) وب گاهی منتقد اسلام است. FFI خود را «جنبشی خودجوش در سطح بین المللی تشکیل شده از مسلمانان سابق و کسانی که از خطر گسترش اسلام گرایی نگران اند» معرفی کرده است. بر اساس وب گاه، FFI توسط یک ایرانی مقیم کانادا با نام مستعار «علی سینا» اداره می شود. در این وب گاه، علی سینا در چالشی، ادعا نموده که در صورت ثابت شدن وجود اشتباه در تعدادی مسائل مطرح شده در وب گاه، آن را حذف می کند.
نشانی آزادی ایمان جهانی در ضمیمه کتاب توهم خدا، نوشته ریچارد داوکینز، به عنوان منبعی برای کسانی که برای خروج از دین نیاز به کمک دارند ذکر شده بود. در بیانیه مأموریت FFI کتابی از ابن وراق به نام اسلام:مرتدان زبان به سخن می گشایند آورده شده است. بر اساس کافران اینترنتی، «آزادی ایمان جهانی انعکاسی از صدای دگراندیشان اسلام است که برای آزادی دینی و آزادی از دین در کشورهای اسلامی می کوشند.»
۴۱ برای آزادی (به انگلیسی: 41 for Freedom) یک زیردریایی است که طول آن ۳۸۱–۴۲۵ فوت (۱۱۶–۱۳۰ متر) می باشد.
آخرین روز آزادی (به انگلیسی: Last Day of Freedom) نام پویانمایی سیاه و سفید و رنگی در سبک مستند کوتاه دربارهٔ نژادپرستی و مشکلات بهداشت روانی است. این مستند نقدهای مثبتی از منتقدین دریافت کرد و جوایز متعددی در جشنواره های فیلم به دست آورد.
این فیلم نامزد جایزه جایزه اسکار برای بهترین مستند کوتاه در سال ۲۰۱۶ شده است.
اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی (به انگلیسی:Women's International League for Peace and Freedom) سازمان غیرانتفاعی و مردم نهادی است که «برای جمع نمودن زنان با دیدگاه های مختلف سیاسی و زمینه های متفاوت فلسفی و مذهبی مصمم به مطالعه و شناخت علل جنگ و فعالیت برای یک صلح دائم» تشکیل شده است. همچنین این سازمان برای حقوق زنان مبارزه می کند. این سازمان در ۳۷ کشور دنیا شعبه دارد. شعبه مرکزی این سازمان در شهر ژنو سوییس قرار دارد.
اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی از کنگره بین المللی زنان دربرابر جنگ جهانی اول که در سال ۱۹۱۵ میلادی در لاهه هلند برگزار شد، ایجاد گردید اما تا سال ۱۹۱۹ نامی برای خود انتخاب نکرده بود.
ارتفاعات آزادی (انگلیسی: Liberty Heights) یک فیلم در سبک کمدی-درام به کارگردانی بری لوینسون است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد.
انجمن دموکراتیک کار و آزادی (به عربی: التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) یا التَّکَتُل که به نام اف دی تی ال (FDTL مخفف نام فرانسوی Forum démocratique pour le travail et les libertés) نیز معروف است یکی از احزاب سیاسی سکولار کشور تونس با گرایش سوسیال دموکرات است.
این حزب در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۹۴ بنیاد شد و و در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۲ به رسمیت شناخته شد. بنیان گذار و دبیرکل این حزب مصطفی بن جعفر است. این حزب هفته نامه ای به نام شهروندان (به عربی: مواطنون) منتشر می کند.
حزب «التکتل» در زمان حکومت زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین این کشور، نقشی فرعی داشت و با وجود شرکت در انتخابات دولتی، به هیچ تعداد از کرسی های پارلمان تونس دست نمی یافت.
بن جعفر، دبیرکل التکتل کوشید تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ نامزد شود اما از شرکت او در این انتخابات جلوگیری شد.
پس از انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ و در خلال انتخابات مجلس مؤسسان این کشور، التکتل به صورت نماینده اصلی اردوی سکولار چپ میانی درآمد.
انجمن دموکراتیک کار و آزادی (به عربی: التکتل الدیمقراطی من أجل العمل والحریات) یا التَّکَتُل که به نام اف دی تی ال (FDTL مخفف نام فرانسوی Forum démocratique pour le travail et les libertés) نیز معروف است یکی از احزاب سیاسی سکولار کشور تونس با گرایش سوسیال دموکرات است.
این حزب در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۹۴ بنیاد شد و و در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۲ به رسمیت شناخته شد. بنیان گذار و دبیرکل این حزب مصطفی بن جعفر است. این حزب هفته نامه ای به نام شهروندان (به عربی: مواطنون) منتشر می کند.
حزب «التکتل» در زمان حکومت زین العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین این کشور، نقشی فرعی داشت و با وجود شرکت در انتخابات دولتی، به هیچ تعداد از کرسی های پارلمان تونس دست نمی یافت.
بن جعفر، دبیرکل التکتل کوشید تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ نامزد شود اما از شرکت او در این انتخابات جلوگیری شد.
پس از انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ و در خلال انتخابات مجلس مؤسسان این کشور، التکتل به صورت نماینده اصلی اردوی سکولار چپ میانی درآمد.
اندیشه آزادی عنوان کتابی است نوشته مشترک محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی که به بررسی عوامل مغفول ماندن نظام اقتصاد آزاد در دوران معاصر ایران، می پردازد.
می توان، کتاب اندیشه آزادی را سندی مهم در حوزه اندیشه سیاسی و اقتصادی در ایران به شمار آورد که خواندن آن برای همه دلبستگان حوزه های سیاست، اقتصاد، اندیشه و تاریخ، ضرورت تام دارد. زیرا چشم اندازی که در این کتاب ترسیم شده، الهام بخش و محمل صدها مقاله و کتاب دیگر می تواند باشد.
اندیشه آزادی، اقتصاد سیاسی ۱۰۰ ساله ایران را کوتاه اما عمیق مرور می کند. دو استاد برجسته اقتصاد کشور به همراه دانشجوی خود مطالب را فراهم آورده و براساس شواهد و داده های دیگران از اقتصاد ایران، به تحلیل می پردازند. آن چه کتاب را برجسته می کند، شواهد و دلایل تاریخی ذکرشده نیست، چرا که بسیاری از آن ها را قبلا خوانده بودیم؛ بلکه، این خط تحلیل و فرضیه ارائه شده است که تازگی دارد. کتاب از نوع کتاب های مدیریتی است: در این معنا که خواندن آن برای مدیران، تکنوکرات ها، و اهالی حرفه های مختلف کسب وکار آسان است. کوتاه است و بیش از یک روز از آنان وقت نمی برد و به زبان غیرفنی مطالب را بیان می کند. به این دلیل نیز کتاب در نوع خود بدیع است. احاطه دو نویسنده اصلی کتاب به دو حوزه مختلف از اقتصاد باعث شده است که ترکیب دلپذیری ایجاد شود؛ دکتر طبیبیان بر حوزه اقتصاد کلان احاطه ویژه ای دارد و دکتر غنی نژاد به جهت آشنایی عمیق با تاریخ و جامعه شناسی ایران، زمینه مناسبی برای تولد کتابی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده است. آقای حسین عباسی نیز با گردآوری اطلاعات تاریخی و شواهد اقتصادی، خوراک لازم برای تحلیل استادان خود را فراهم آورده است.
کتاب اندیشه آزادی روایت ساده شده از ایده و مفهوم آزادی است. که پیش از این با نام "آزادی خواهی نا فرجام" منتشر شده بود.
ایستگاه قطار شهری آزادی یکی از ایستگاه های خط ۱ قطار شهری مشهد است که در میدان آزادی، ابتدای بلوار ملک آباد قرار دارد.
از این ایستگاه ۳ خط اتوبوس رانی مشهد و حومه می گذرد.
مختصات: ۳۵°۴۲′۰۳″ شمالی ۵۱°۲۲′۴۳″ شرقی / ۳۵.۷۰۰۷۸۴° شمالی ۵۱.۳۷۸۵۴۷° شرقی / 35.700784; 51.378547
ایستگاه متروی میدان آزادی، یکی از ایستگاه های خط چهار متروی تهران است که در میدان آزادی جاده مخصوص کرج ابتدای خیابان برادران رحمانی واقع شده است.
این ایستگاه که در ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ تأسیس شده دارای ۱۰۶۵۹ متر مربع فضای سرپوشیده می باشد.
مختصات: ۳۵°۴۳′۰۰″ شمالی ۵۱°۱۶′۵۲″ شرقی / ۳۵.۷۱۶۶۵۷° شمالی ۵۱.۲۸۱۲۱۱° شرقی / 35.716657; 51.281211
ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی، یکی از ایستگاه های خط پنج مترو تهران است. این ایستگاه در اتوبان تهران - کرج، جنب مجموعه ورزشی آزادی قرار دارد.
برای یک لحظه آزادی فیلمی به کارگردانی و فیلمنامه نویسی آرش ریاحی، کارگردان ایرانی مقیم کشور اتریش است. این فیلم محصول سال ۲۰۰۸ اتریش، ترکیه و فرانسه است و در سینماهای اتریش، فرانسه و آلمان نمایش داده شده و در بیش از ۲۲ جشنوارهٔ جهانی تحسین شده است. ساخت این فیلم حدود پنج سال طول کشیده است.
مختصات: ۳۵°۴۱′۵۸″ شمالی ۵۱°۲۰′۱۶″ شرقی / ۳۵.۶۹۹۴۴° شمالی ۵۱.۳۳۷۷۸° شرقی / 35.69944; 51.33778
برج آزادی که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، به نام برج شهیاد شناخته می شد، یکی از نمادهای شهری تهران است که در سال ۱۳۴۹ خورشیدی، توسط حسین امانت، معمار ایرانی ساخته شد. برج آزادی، به عنوان نماد «ایرانِ مدرن» و برای یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در میانه یکی از میدان های اصلی غربِ تهران به نام میدان شهیاد طراحی و ساخته شد.
معماری برج، تلفیقی از معماری هخامنشی، معماری ساسانی و معماری اسلامی است. در محوطه زیرین برج، چندین تالار نمایش، نگارخانه، کتابخانه و موزه قرار دارد.
به سوی آزادی (انگلیسی: Toward Freedom) یا خودزندگی نامه (نهرو) کتابی است دربارهٔ زندگی جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر هند که به قلم خود وی نگارش شده است. او این کتاب را هنگامی که در زندان بود، نوشت. این کتاب در اولین سال انتشار، چاپ نهم خود را پشت سر گذاشت. او این کتاب را دربارهٔ علل و چگونگی فعالیت هایش و دلیل اینکه او در مسیر نافرمانی مدنی قرار گرفت که به نوبه خود منجر به زندانی شدن او شد، نوشت.
مختصات: ۳۵°۴۲′۵۰.۱۲″ شمالی ۵۱°۲۰′۷.۴۴″ شرقی / ۳۵.۷۱۳۹۲۲۲° شمالی ۵۱.۳۳۵۴۰۰۰° شرقی / 35.7139222; 51.3354000
بیمارستان روانپزشکی آزادی یک بیمارستان در زمینه روان پزشکی در تهران است. این بیمارستان در سال ۱۳۹۱ به دست عوامل شهرداری تخریب شد و در حال حاضر استقرار بیمارستان در محل جدید محل از طریق قضایی در حال پیگیری است.
پرچم آزادی نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران پهلوی اول است.
این روزنامه از سال ۱۳۰۵ خورشیدی به وسیله میرزا محمودخان، در شیراز به چاپ رسیده است.
پردیس سینمایی آزادی (که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به نام سینما شهر فرنگ شناخته می شد) یکی از سینماهای تهران است که در تقاطع خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) و خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) قرار دارد.
پرواز برای آزادی (انگلیسی: Flight for Freedom) یک فیلم در سبک درام به کارگردانی لوتار مندز است که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به روسالیند راسل، فرد مک موری، هربرت مارشال، ادواردو چانلی، و والتر کینگزفورد اشاره کرد.
پنجاه طیف آزادی بخش سوم رمان های رمانتیک شهوانی سه گانه پنجاه سایه از نویسنده بریتانیایی ای. ال. جیمز است. بعد از پذیرش درخواست ازدواج کریستین گری در پنجاه سایه تاریک تر، آناستازیا استیل باید نه تنها به زندگی متاهلی عادت کند، بلکه باید با سبک زندگی شوهر ثروتمندش و ذات کنترل گر او کنار بیاید. نسخه با جلد کاغذی اولین بار در آوریل ۲۰۱۲ منتشر شد.
پیست اتومبیل رانی آزادی یک پیست مخصوص مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری در مجموعه ورزشی آزادی تهران است.
این پیست که در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده ظرفیت ۱۰۰۰۰ نفر تماشاگر را دارد و در مساحتی بالغ بر ۳۲۰۰۰ متر مربع و در ابعاد ۸۰×۴۰۰ متر ساخته شده است.
پیست موتورسواری آزادی یک پیست مخصوص مسابقات رول اسکیت در مجموعه ورزشی آزادی تهران است.
این پیست دارای ظرفیت ۱۰۰۰ نفر تماشاگر را دارد و در مساحتی بالغ بر ۳۲۰۰۰ مترمربع ساخته شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های آزادی

آزادی در فلسفه، اختیار (آزادی اراده) در تضاد با جبرگرایی را در برمی گیرد؛ در سیاست، به آزادی اجتماعی و سیاسی که حقِّ همهٔ اعضای جامعه است، اشاره دارد؛ در الهیات، به رهایی از «اثرات گناه، بندگی معنوی و روابط دنیوی» وابسته است.
• «آزادی ارزش دارد که بهایش را بپردازی. » -> ژول ورن
• «آزادی فرد تابعِ امنیّت عمومی است؛ در آمریکا و بریتانیا با از میان رفتنِ حمایتِ جغرافیایی، استقلالِ فردی رخت بر می بندد. بی بندوباری جنسی نیز با زیاده روی های خود، به درمانِ خویش خواهد پرداخت؛ شاید فرزندان بی لجام ما در طولِ عمر خود شاهد باشند که نظم و نجابت خواهان پیدا کرده است، و سرانجام پوشیدگی دلپذیرتر از برهنگی خواهد شد.» درس های تاریخ (نشر ققنوس، ۱۳۸۵) فصلِ «اخلاق و تاریخ» -> ویل دورانت
• «آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد.» بدون منبع -> کارل مارکس
• «آزادی اندیشه و قلم و زبان و مجامع و شغل و منزل و غیره موجب آبادی و عمران ممالک است.» بدون منبع -> علی اکبر دهخدا
• «آزادی در غرب مخالف سنن انسانی و مخالف با اخلاق است و در حصار محدود کنندهٔ قواعد و قوانین قرار نمی گیرد.» بدون منبع -> سید روح الله خمینی
• «آزادی یک مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی کند که شما حتماً باید این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی کنی که حتماً باید این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی کند که حتماً باید این را انتخاب کنی. کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آنجا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است.» در مصاحبه با اوریانا فالاچی، موردِ دهم، برگرفته از کتاب «مصاحبه های تاریخی اوریانا فالاچی، نشر مرکب سپید، چاپ ۱۳۸۶ ص ۱۲» -> سید روح الله خمینی
• «آزادی باده ای است که هزاران تن آن را برای بدمستی می نوشند و یک تن برای سرمستی.» بدون منبع -> سعید نفیسی
• «آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران، سرمایه جان.» بدون منبع -> سعید نفیسی
• «آزادی، دریایی متلاطم و طوفانی است، مردان ترسو آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند.» بدون منبع -> توماس جفرسون
• «آزادی عبارت است از حق انجام هرکاری که قوانین اجازه می دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده است.» بدون منبع -> شارل دو منتسکیو
• «آزادی عبارت است از دست زدن به هرکاری که به وسیله قوانین موضوعهٔ حکومتی که تفکیک قوا در آن به حقیقت پیوسته است، منع نشده باشد. حکومتی که در آن قانون را هیئت مقننه تدوین، قوه مجریه بصورت مجزا اجرا و قوه قضاییهٔ مستقلی آن را قضاوت می کند.» بدون منبع -> شارل دو منتسکیو
• «آزادی فقط در عالم خیال وجود دارد.» بدون منبع -> شیلر
• «آزادی فکر را با آزادی اغفال و آزادی منافق گری و آزادی توطئه کردن که نباید اشتباه بکنیم. همان طور که ما صریح و رک و پوست کنده داریم با شما حرف می زنیم و می گوییم آقا! رژیم حکومت ایده ال ما غیر از حکومت ایده ال شماست؛ رژیم اقتصادی ایده ال آیندهٔ ما غیر از رژیم اقتصادی مطلوب شماست؛ نظام اعتقادی و فکری ما، جهان بینی ما، غیر از نظام اعتقادی و فکری و جهان بینی شماست.» -> مرتضی مطهری
• «آزادی قلم و لسان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. اگر نه، تو بگو فایده این آزادی چیست که این کلمه قبیحه را نشر می دهی، و بنای قرآن این است که آزادی نباشد. اگر فردا یهود و نصاری و مجوس و بابیه آمدند پای منبر و محراب ما، القای شیطنت کردند، نشر کلمه کفریه خود را کردند، ایجاد شبهه کردند و قلوب صافیه مؤمنین را تضلیل کردند؛ تو می خواهی چه کنی؟» بدون منبع -> شیخ فضل الله نوری
• «آزادی ما از نقطه ای شروع می شودکه آزادی دیگران پایان می یابد.» بدون منبع -> ویکتور هوگو
• «آزادی، مذهب جدید است، مذهب زمان ما.» بدون منبع -> هاینریش هاینه
• «آزادی مستلزم مساوات است، در مقابل قانون همه برابریم.» بدون منبع -> محمد خیابانی
• «آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی؛ آزادی یادگرفتنی است.» بدون منبع -> مهدی بازرگان
• «آزادی، هرگز به معنی مجوز برای اعمال استبداد نبوده است.» بدون منبع -> ماهاتما گاندی
• «آزادی همان آشوب است، فقط با نورپردازی بهتر.» بدون منبع -> آلن دین فوستر
• «آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.» بدون منبع -> بنیامین فرانکلین
• «اگر منظور و مقصودتان از مشروطیت اجرای قانون الهی و حفظ احکام اسلام بود، چرا خواستید اساس آن را بر حریت و مساوات قرار دهید؛ در حالی که هر یک از این دو موذی رکن قویم قانون الهی است. قوام اسلام بر عبودیت است نه به آزادی. بنای اسلام به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات.» بدون منبع -> شیخ فضل الله نوری
• «آزادی معبود من است.» بدون منبع -> علی شریعتی
• «آزادی عقیده که اسلام می گوید یعنی این که کسی الزام به تو نمی کند که حتماً این راه را باید بروی. کسی الزام به تو نمی کند که باید این را انتخاب کنی. آزادی یعنی این که آنها که خلاف تو فکر می کنند اینها را بیایی دعوت کنی، صحبت هایشان را بکنند. منطق شاه این بود که آن هایی که خلاف ما فکر می کنند، اینها را را باید خفه کرد.» بدون منبع -> روح الله خمینی
• «آنها اسلامی را می خواستند که آزادی را ولنگاری می دانست. اسلامی را می خواستند که مردم سالاری را شرک می دانست و مخالف را معاند و معاند را برانداز و برای نابودی آن برانداز هر عملی را مجاز می دانست. آنها اسلامی را می شناختند که تحمل و مدارا را ضد دین می دانست و با تحریک احساسات دین داران و تئوریزه کردن خشونت و ترور، جوانان متدین و دین دار را به اعمال خشونت در جامعه ترغیب می کرد.» بدون منبع -> محمد خاتمی
• «آن ها بر ساحل رودخانهِ زندگی... یا بهتر بگویم در کنارِ اقیانوس زندگی، قلاب را در آب افکنده تا موفقیت را شکار کنند. اما اگر عاقل باشند و به درگاه خدا دعا کرده و طلب آمرزش نمایند، آن وقت نامشان عوض می شود و به نام: فاحشه نجیب، مدیر دلسوز و اجتماعی بانک، ارتش دموکراتیک و روزنامه نگار آزاد و حقیقت جو خوانده می شوند. آن ها دعاگویان، شکار می کنند.» بدون منبع -> کورت توخلسکی
• «آزادی یعنی آزادی دگراندیشان» بدون منبع -> رزا لوکزامبورگ
• «آزادی بزرگ ترین عطیه و موهبتی است که به انسان عطا شده و در قبال آن تمام نعمات و عطایای دیگر پوچ و ناقابل و بی مصرف می باشند.» اپیکتیتوس بدون منبع
• «آزادی را فقط در مجسمه آن یافتم.»
• «آزادی متعلق به یک نفر نیست. مال همه است.»
• «آزادی مذهب نوینی است، مذهب عصر ما!.»
• «آبادی یک کشور از روی نسبت آزادیش سنجیده می شود نه از روی حاصل خیزیش.»
• «آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام دهیم، بلکه آن است که آنچه را حق داریم بکنیم.» ویکتور کوزن بدون منبع
• «آه اگر آزادی سرودی می خواند / کوچک / همچون گلوگاه پرنده ای، / هیچ کجا دیواری فروریخته بر جای نمی ماند.»
• «آزادی مفهومی پیچیده است. شما یا از چیزی یا کسی آزادید و یا با چیزی یا کسی. آزادی همچنین چیزی است که شما باید آنرا با خودتان تمرین کنید. آزاد از ویژگی های شخصیتی تان، از پیش داوری ها و حتی آزاد از کارهایی که شما در گذشته انجام داده اید.» -> اینگرید بتانکورت
• «استبدادزدگی تاریخی و حکومت هایی که تحمل آزادی بیان و نقد را ندارند موجب آن شده که مطبوعات در این کشورها به موضوعی تشریفاتی تبدیل شوند.» بدون منبع -> محمد خاتمی
• «اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی همراه باشد، شادی از راه خواهد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از آن بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و اگر سوی بردگی براندت نه برکت که لعنت است.» بدون منبع -> اوشو
• «اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و مجریه جدا نباشد بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود.» بدون منبع -> شارل دو منتسکیو
• «اگر ما چیزی هم از اسلام باید بیاموزیم آن چیز درس آزادی و عدالت اجتماعی نخواهد بود؛ ما خود در این مقوله کارشناس و خبره هستیم.» بدون منبع -> ریچارد رورتی
• «اگر ما نتوانیم همانند مردان و زنان آزاد زندگی کنیم، باید از مردن خوشحال باشیم.» بدون منبع -> مهاتما گاندی
• «انسان، آزاد شده است اما همه جا به بند است.» بدون منبع -> ژان ژاک روسو
• «انسان به مقداری جنون هم نیاز دارد، وگرنه هرگز به پاره کردن بندهایش برای کسب آزادی خطر نمی کند.» بدون منبع -> نیکوس کازانتزاکیس
• «انسان در لحظه تصمیم گیری اگر آزاد باشد آزاد است.» بدون منبع -> ولتر
• «انسان روشمند از آزاداندیشی به دور است.» بدون منبع -> ژان پل
• «انسان محکوم به آزادی است.» بدون منبع -> ژان پل سارتر
• «ایران را ایرانی باید آزاد کند.» بدون منبع -> محمد خیابانی
• «ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید، و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم، حتی اگر صدبار کشته شوم.» بدون منبع -> سقراط
• «آزادی یعنی گشت و گذار در دنیای هستی با آنچه که خداوند متعال امر فرموده!»
• «ای آزادی؛ چه جنایت ها که به نام تو مرتکب می شوند!»
• «ای آزادی؛ چطور با تو بازی کرده اند!»
• «باید آزادی را موقتاً از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ نمود.» بدون منبع -> شارل دو منتسکیو
• «برای آن که بتوان خوب نوشت، باید در یک کشور آزاد زندگی کرد.» بدون منبع -> ولتر
• «بزن دل به دریا، نظر سوی اعماق کن!// به شادی تن خویش را از غم آزاد کن!// چو آن خـُردماهی که در ژرف آب// فرو شسـته تن از بلا، ترک آلام کن!» بدون منبع -> یوهان ولفگانگ گوته
• «بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه غفلت و نادانی پدر و مادرها از میان می رود. بسا کودکانی که ممکن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فن خود بشوند، و اما استبداد رأی و یک نوع خودخواهی که در مربیان و راهنمایان ایشان بوده، آن ها را به رشته ای راهنمائی کرده است که با کمال بی میلی و اکراه آن را پذیرفته اند.» بدون منبع -> سعید نفیسی
• «پس از هر غمی نوبت شادی است// گرفتار را رخ در آزادی است» بدون منبع -> ادیب پیشاوری
• «تجارت آزاد یک قانون اساسی نیست بلکه یک راه نجات موقت است.» بدون منبع -> بنیامین دیسرائیلی
• «تمام مردم آزادی را دوست می دارند ولی مهارت عجیبی در معدوم کردن آن به کار می برند.» بدون منبع -> ولتر
• «جائی که مردم از دولتشان بترسند، ظلم حاکم است؛ جائی که دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد.» بدون منبع -> توماس جفرسون
• «چنگ در رشتهٔ بندگی کسی زن که تو را آفریده و روزی ات بخشیده. پس تنها بندهٔ او باش و روی به سوی او آر و تنها از او بیم دار... بندهٔ دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده». نهج البلاغه، نامه، ۳۱ -> علی بن ابی طالب
• «جای شک و شبه نیست که فضائل انسانی همه بسته به آزادی است. در خاک حاصلخیز آزادی است که ملکات فاضله انسانی ریشه می گیرد و پرورش می یابد.»
• «خراب عشق شو کاباد گشتی// غلام عشق شو کازاد گشتی» بدون منبع -> عبید زاکانی
• «خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست.» بدون منبع -> عبید زاکانی
• «درخت آزادی را باید گاه گاه با خون میهن پرستان و ستمکاران آبیاری کرد.» بدون منبع -> توماس جفرسون
• «رسانه ای در فضای پر از نفرت روزگار ما، پا را از معیارهای اخلاقی و انسانی فراتر می نهد و با اهانت به مقدسات مسلمانان، احساسات آنان را که به ارزشهای خود پای بندند جریحه دار می کند و در همان حال به آزادی بیان و اندیشه که ارزشی جهان شمول است نیز خیانت می کند.» بدون منبع -> محمد خاتمی
• «زنده باد ملتی که برای زنده داشتن آزادی، زندگی را دوست دارد.» بدون منبع -> محمد خیابانی
• «زینت انسان سه چیز است: علم، محبت، آزادی.» بدون منبع -> افلاطون
• «شعار من این است: اگر هوای آزادی را داشته باشی، حقیقت هوای خودش را خواهد داشت. گفته من مبتنی بر حقیقت، گفته ای است که جمعی از مردمِ آزاد و آزاده برسرِ حقیقت بودنش توافق کرده اند. اگر ما زحمتِ برقراریِ آزادی سیاسی را بکشیم، حقیقت هم خودش به عنوان پاداش نصیب مان می شود.» بدون منبع -> ریچارد رورتی
• «قیام مشروطه خواهی ما، قیام آزادی خواهی (به معنی اروپائی آن) نبود، نهضت استقلال طلبی بود؛ مقالات عروةالوثقی، قانون، پرورش، حبل المتین کلکته، کتاب ابراهیم بیک و غیره و غیره همه شاهدهای زنده این دعوی می باشند.» بدون منبع -> علی اکبر دهخدا
• «کشور در صورتی دارای آزادی و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند.» بدون منبع -> شارل دو منتسکیو
• «کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.» لینکلن بدون منبع
• «کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد.»
• «مالکیت زمین از اهمیت خاصی برخوردار است. چنانچه مقرر گردد که زمین متعلق به هیچ کس نباشد مگر آن کس که روی آن کار می کند، آن گاه می توان آزادیِ پایدار را تضمین کرد.» بدون منبع -> لئو تولستوی
• «مردم به جبران آزادی فکر که بندرت از آن استفاده می کنند، خواستار آزادی بیان هستند.» بدون منبع -> سورن کیرکه گارد
• «مردم پاریس، آزادی را به جهان ارزانی داشتند بدون این که انعامی طلب کنند.» بدون منبع -> هاینریش هاینه
• «مسلمانان باید امروز با تمسک به کتاب آسمانی و سنت دینی خود، مبشّران صلح و امنیت و آزادی و عدالت باشند و قدرت های بزرگ نیز نباید با تحریک گروهی که جز حقد و کینهٔ مسلمانان را در سینه ندارند جنگ تبلیغاتی و نظامی علیه مسلمانان را ادامه دهند.» بدون منبع -> محمد خاتمی
• «ملتی که آزادیش غصب شده، هر قدر در ثروت و رفاه غوطه ور باشد از نظر بشریت به اندازه یک پادو مغازه ارزش ندارد.» بدون منبع -> آتا تورک
• «من اعلام می کنم که دنیا تحت رهبری من خیلی آزادتر و صلح آمیزتر، و آمریکا هم امن تر شده است.» بدون منبع -> جورج دبلیو بوش
• «من به صراحت اعلام می کنم، امروز هرکس سخن از جنگ های صلیبی بگوید و نظرش تحریک مسیحیان و مسلمانان یا غرب و شرق باشد و یا اهداف خاص و وهم آلود خود را در پسِ پرده دفاع از آزادی و دموکراسی پنهان کند و با این نام و عنوان، اصول مسلّم حقوق بشر و اخلاق را زیرپا بگذارد، عملی غیراخلاقی و ناپسند انجام داده است و باید محکوم شود.» بدون منبع -> محمد خاتمی
• «من دشمن تو و عقاید تو هستم اما آماده ام در راه آزادی عقیده ات جان خود را فدا کنم.» بدون منبع -> ولتر
• «ملتی که حقوق یک ملت دیگر را غصب می کند هرگز خود از نعمت آزادی بهره مند نیست.»
• «نهال آزادی فقط وقتی رشد می کند که با خون ستمکاران آبیاری شود.» براتراند بارر بدون منبع
• «وظایف واقعی دولت کارگری این نیست که به دور اذهان عمومی قلادهٔ پلیسی بیندازد، بلکه بر عکس این است که آن را از یوغ سرمایه آزاد کند.» بدون منبع -> لئون تروتسکی
• «وقتی که نهال آزادی ریشه گرفت به سرعت رشد و نمو می کند.»
• «هر انسان آزادی، هرجا که زندگی کند شهروند «برلن» است و من به عنوان انسانی آزاد، با غرور اعلام می کنم: من یک برلنی هستم.» بدون منبع -> جان اف. کندی
• «هم میهنان آمریکایی من: نپرسید کشورتان برای شما چه خواهد کرد، بپرسید برای کشورتان چه کاری می توانید انجام دهید. هم وطن جهانی من: نپرسید آمریکا برای شما چه کار خواهد کرد، بنگرید که چگونه می توانیم به اتفاق برای آزادی انسان اقدام کنیم.» بدون منبع -> جان اف. کندی
• «هنر نوعی رستگاری است، ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی می بخشد، تصاویر زندگانی را دلربا می کند.» بدون منبع -> آرتور شوپنهاور
• «هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست، زیرا بیم آن است که همان شهریار یا همان سنا، قوانین خودکامه ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند.» بدون منبع -> شارل دو منتسکیو
• «هیچ کس مخالف آزادی نیست؛ حداکثر مخالف آزادی دیگران است.» بدون منبع -> کارل مارکس
• «هیچ وقت درخت پرثمر استقلال و آزادی بی آشامیدن خون، بارور و برومند نشده است و من هزاربار بیشتر ترجیح می دهم که در راه استقلال و آزادی و آسایش مردم کشته شوم تا مانند عجزه در رخت خواب بیماری جان بسپارم.» بدون منبع -> علی اکبر دهخدا
• «هیچ نیروئی قویتر از میل به آزادی نیست.» بدون منبع -> ناشناس
• «همهٔ افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظِ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» ، مادّهٔ اول -> اعلامیه جهانی حقوق بشر
• «همه کشمکش ها و تحمل آلام و مشقات انسان روی عرصه گیتی، خواه این کشمکش موافق یا مخالف عقل باشد برای آزادی است.»
• «هرکس باید سعی کند در حیات خود خشتی محکم براساس کاخ آزادی بنهد.» ربرت سیسیل بدون منبع

ارتباط محتوایی با آزادی

آزادی در جدول کلمات

آزادی
رهایی
آزادی از اتهام
تبریه
آزادی از اتهام و ثابت شدن بی گناهی
تبریه
آزادی خواه ایتالیایی
گاریبالدی
آزادی خواه ونزوئلایی
بولیوار
آزادی خواهی
لیبرالیسم
آزادی داشتن
استقلال
آزادی در عمل
اختیار
آزادی و نجات
رهایی
از مکاتب ادبی که برپایه اصالت وجود | آزادی و پوچی زندگی استوار است
اگزیستانسیالیسم

معنی آزادی به انگلیسی

release (اسم)
رهایی ، پخش ، بخشش ، ترخیص ، خلاصی ، ازادی ، رهتیی ، استخلاص
emancipation (اسم)
رها سازی ، رهایی ، تخلیص ، رستگاری ، ازادی
immunity (اسم)
بخشودگی ، ازادی ، معافیت ، مصونیت ، جواز ، مقاومت در برابر مرض
option (اسم)
اختیار ، انتخاب ، خیار ، ازادی ، خیار فسخ ، خصیصه اختیاری ، اظهار میل
liberty (اسم)
اختیار ، اجازه ، ازادی ، فاعل مختاری
toleration (اسم)
مدارا ، بردباری ، ازادمنشی ، ازادی ، تحمل ، ازادگی
relief (اسم)
کمک ، تسکین ، ترمیم ، جبران ، اعانه ، برجستگی ، بر جسته کاری ، اسودگی ، راحتی ، جانشین ، رسایی ، ازادی ، فراغت ، حجاری برجسته ، گره گشایی ، اسایش خاطر ، تشفی ، خط بر جسته ، رفع نگرانی
freedom (اسم)
اسانی ، ازادی ، معافیت ، روانی ، استقلال
independence (اسم)
ازادی ، استقلال ، بی نیازی از دیگران
freeness (اسم)
ازادی ، ازاد بودن
manumission (اسم)
ازادی ، ازاد سازی ، ازادی برده

معنی کلمه آزادی به عربی

حرية الأفکار
اِخلاءُ سَبيلٍ بِکَفَالَة
حرية التعبير
التحرية
حرية المبادي
حرية الصحافة
حرية الملاحة
استلاب الحرّيّة

آزادی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی آزادی

آریا ٠٩:٥٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٧
استقلال
|

A .Kh ١٥:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٤
رها یی ، استقلال
|

پیشنهاد شما درباره معنی آزادینام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سانس سینما آزادی   • سینما ملت   • پردیس سینمایی آزادی tehran   • سينما كوروش   • سینما آزادی کرمانشاه   • سینما فرهنگ   • آزادی چیست   • مفهوم آزادی   • معنی آزادی   • تعریف آزادی   • معرفی آزادی   • آزادی یعنی چی   • آزادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزادی
کلمه : آزادی
اشتباه تایپی : Hchnd
آوا : 'AzAdi
نقش : اسم
عکس آزادی : در گوگل


آیا معنی آزادی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )