انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1065 100 1

آل سعود

آل سعود در دانشنامه اسلامی

آل سعود
آلِ سُعود، سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله بر گرفته، فرمان می راند. فرنگیان این نام را سَعود می نویسند و می خوانند.
ضعف روزافزون سیاسی امپراتوری عثمانی که از سال ها پیش مایۀ پدید آمدن جنبشهای جدایی خواهانه و پایه گذاری دولتهای خودمختار و نیمه مستقل در پاره ای از قلمرو این امپراتوری شده بود، در اوایل سدۀ ۱۲ق/۱۸م در شبه جزیره عربستان نیز رخ نشان داد.
← ورود بازرگانان خلیج فارس
گسترش نفوذ نظامی و سیاسی این سلسله را از آغاز تاکنون به سه دوره می توان تقسیم کرد: الف ـ تأسیس دولت کوچکی در درعیه تا چیرگی مصریان؛ ب ـ بازگشت به قدرت تا استیلای بن رشید برنجد؛ ج ـ چیرگی بن سعود بر ریاض، یا آغاز دوران نوین فرمانروایی آل سعود.دربارۀ فرمانروایان دو دورۀ نخست و سالهای حکومت آنان اختلاف ها و تناقض هایی در منابع تاریخی دیده می شود. این معنی، گذشته از عدم رواج وقایع نگاری در میان عربهای آن روز در آن منطقه، ناشی از ناآرامی ها و جنگهای دراز مدت آل سعود با رقیبان داخلی و نیروهای مصری و عثمانی است. وانگهی، سفرنامه ها و تاریخهای تملق آمیز معاصر، و نیز نوشته های یکسره مخالف با این سلسله، اعم از عربی یا اروپایی، پژوهش در باب پیشینۀ این خاندان را با دشواری روبه رو می سازد.
تأسیس دولت آل سعود
این دوره آغاز پایه گذاری و پاگیری خاندان سعودی است که طی آن اینان به فرمانروایی رسیدند:
فرمانروایان دوره نخست
...
آل سعود
آل سعود خاندان سلطنتی حاکم بر بخش هایی از شبه جزیره عرب و سپس سراسر عربستان سعودی، از سده هجدهم تا کنون
آل سعود نام خاندان پادشاهی کشور عربستان سعودی است که دو شهر مقدس مکه و مدینه در قلمرو آنان قرار دارد. اجداد این خاندان مانند دیگر قبیله های عرب بر منطقه زیر نفوذ خود، یعنی بخشی از نجد فرمان می راندند و در اداره کارهای مکه و مدینه نقشی نداشتند.
درباره نسب آنان دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. بر پایه یک نظر که این قبیله را از عرب های اصیل عربستان دانسته، آل سعود از تیره های قبیله عنزه، یکی از قبایل بزرگ و معروف عربی اند و نسبشان به ربیعه، نزار، معد و سرانجام عدنان می رسد. این گروه جد آل سعود را «مقرن بن مرخان» از تبار بکر بن وائل می دانند. ادله فراوان برای اثبات این نظر ذکر نشده و تنها سندی که می توان به آن استناد کرد، چند شجره نامه متأخر است که به اعتقاد برخی، دروغین و ساختگی هستند.
آلِ سُعود، سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می راند. یکی از شخصیت های این خاندان، تُرکی بن عبدالله بود.
تُرکی بن عبدالله (حک ۱۲۳۶-۱۲۴۹ق/۱۸۲۱-۱۸۳۴م). او در اثنای هجوم مصریان به سُدَیْر گریخت.
درگیری با بن معمر
پس از مرگ مشاری یا بن معمر درگیر شد و پس از قتل او کوشید در ریاض پایگاهی به دست آورد، ولی کاری از پیش نبرد.
رهبری وهابیان
در شورش وهابیان در ۱۲۳۶ق/۱۸۲۱م در درعیه، رهبری وهابیان را به دست گرفت. وی حاکم دست نشانده مصریان را ساقط کرد و دولت وهابی را در درعیه دوباره بنیاد نهاد.
مقابله با عثمانی ها
...
آلِ سُعود، سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می راند. یکی از شخصیت های این خاندان، خالد بن سعود بود.
خالد بن سعود (حک ۱۲۵۶-۱۲۵۸ق/۱۸۴۰-۱۸۴۲م)؛ فیصل پیش از مرگ، نجد را میان پسران ارشد خود تقسیم کرد
لوتسکی، و، تاریخ عرب در قرون جدید، ج۱، ص۲۲۳، ترجمۀ پرویز بابایی، تهران، ۱۳۵۶ش.
خالد در جده اقامت گزید و در ۱۲۷۷ق/۱۸۶۱م درگذشت.
آلِ سُعود، سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می راند. یکی از شخصیت های این خاندان، خالد بن عبدالعزیز است.
خالد بن عبدالعزیز (حک ۱۳۹۵-۱۴۰۲ق/۱۹۷۵-۱۹۸۲م)؛ وی در آغاز علاقۀ چندانی به مسائل سیاسی نداشت و تنها فعالیتی که در این زمینه قبل از دستیابی به تخت از او یاد شده، شرکت در کنفرانس سنت جیمز لندن دربارۀ فلسطین (۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م) است.
نشاشیبی، ناصرالدین، در خاورمیانه چه گذشت،ج۱، ص۳۵۰، ترجمه فیروز خلعتبری، تهران، ۱۳۶۳ش.
خالد سرانجام در ۲ رمضان ۱۴۰۲ق-۱۳ ژوئن ۱۹۸۲م درگذشت و فهد بن عبدالعزیز جانشین وی شد.
آلِ سُعود، سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می راند. یکی از شخصیت های این خاندان، سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمان بود.
سعود بن عبدالعزیز (حک ۱۳۷۲-۱۳۸۴ق/۰۹۵۳-۱۹۶۴م)، معروف به «ملک سعود». وی پس از مرگ پدر رشتۀ کار ها را در دست گرفت.
← کارشکنی فیصل
وی سپس به آتن بازگشت و در ذیحجۀ ۱۳۸۸ق/فوریه ۱۹۶۹م درگذشت.
آلِ سُعود، سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مِقْرِن که از ۱۱۴۸ق/۱۷۳۵م به بخشی از جزیره عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز بر کشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می راند. یکی از شخصیت های این خاندان، سعود بن فیصل بن ترکی بود.
سعود بن فیصل بن ترکی (حک ۱۲۸۸-۱۲۹۱ق/۱۸۷۱-۱۸۷۴م)؛ به وصیت پدر، حکومت خروج و افلاج را در دست داشت.پس از مرگ فیصل بر برادرش عبدالله، امیر ریاض، شورید و پس از تصرف هفوف او را گریزاند و خود بر مسند حکومت نشست.
حمزه، فؤاد، قلب جزیره العرب، ج۱، ص۳۴۶، ریاض، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
 ۱. ↑ حمزه، فؤاد، قلب جزیره العرب، ج۱، ص۳۴۶، ریاض، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م. ۲. ↑ زرکلی، خیرالدّین، الاعلام، ج۳، ص۹۰.    
دانشنامه جهان اسلام، ج۲، ص۴۲۵، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل سعود».    
...آل سعود در دانشنامه ویکی پدیا

آل سعود
آل سعود نام خاندان سلطنتی حاکم بر کشور عربستان است که از اواسط قرن بیستم و توسط عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل به حکومت در عربستان سعودی دست یافت و تاکنون بر بخش هایی از شبه جزیرهٔ عربستان حکومت می کند.
پادشاه عربستان سعودی
خادم الحرمین الشریفین
تاکنون ۷ پادشاه آل سعود بر این سرزمین زمام امور را در دست داشته اند که نخستین پادشاه ملک عبدالعزیز بود. شش پادشاه پس از او همگی فرزند او و برادر هستند.
دودمان آل سعود قدرت را از سال ۱۹۳۲ میلادی در کشور عربستان در دست دارد و نام کشور را منسوب به نام دودمان خود کرده است.
در عربستان ۷ هزار اعضاء دودمان سلطنتی آل سعود، به تمامی کشور و بیش از ۲۵ میلیون ساکنان آن حکم رانی می کنند. این گروه علاوه بر در دست داشتن تمامی امور حساس کشور، ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت و گاز و تمامی امور کشور را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی یا نظارت مردمی در اختیار خود گرفته اند.
عکس آل سعود
احمد بن عبدالعزیز آل سعود (به عربی: أحمد بن عبد العزیز آل سعود؛ زاده ۵ سپتامبر ۱۹۴۲) شاهزاده و یکی از اعضای خاندان آل سعود می باشد. وی به مدت سی و هفت سال قائم مقام وزیر کشور و در بازه زمانی کوتاهی نیز وزیر کشور عربستان سعودی بوده است.
او که از ۲۰۱۲ عملاً از قدرت به حاشیه رانده شده بود، اغلب در خارج عربستان، در لندن اقامت داشت. در یکی از تجمعات اعتراضی به جنگ یمن در بیرون خانه اش، او از تجمع کنندگان خواست که خشمشان را متوجه شاه و ولیعهد کنونی کنند، نه کل خاندان سعودی. اکتبر ۲۰۱۸ پس از گرفتن تضمین های امنیتی که جانش در داخل کشور در امان خواهد بود و حصر نخواهد شد، به عربستان بازگشت تا مگر بتواند محمد بن سلمان را در بحران قتل جمال خاشقجی کمک کند یا موازنهٔ قدرت را به ضررش تغییر دهد.
ترکی بن فیصل آل سعود (به عربی: ترکی الفیصل بن عبد العزیز آل سعود) (زاده ۱۵ فوریه ۱۹۴۵)، یک عضو از آل سعود، خانواده سلطنتی عربستان سعودی است. او یکی از بنیانگذاران بنیاد ملک فیصل است و به عنوان رئیس مرکز ملک فیصل پژوهش و مطالعات اسلامی عمل می کند. از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۰۱، شاهزاده ترکی مدیر کل ریاست استخبارات عمومی، سازمان اطلاعات عربستان سعودی بود. وی ۱۰ روز قبل از حملات ۱۱ سپتامبر از سمت خود استعفا داد؛ و سپس به عنوان سفیر عربستان در آمریکا انتخاب شد.
شاهزاده ترکی در ۱۵ فوریه سال ۱۹۴۵ در مکه به دنیا آمد. او هشتمین و جوانترین پسر فیصل بن عبدالعزیز هست. وی برادر تنی سعود الفیصل، محمد بن فیصل آل سعود، لولوواح بنت فیصل آل سعود، هیفا بنت فیصل است.
ترکی بن فیصل آموزش ابتدایی خود را در مدرسه در طائف گذراند. هنگامی که او چهارده سال داشت، پدرش او را به پرینستون، نیوجرسی فرستاد وی در آمریکا تحصیلات متوسطه خود را در سال ۱۹۶۳ تمام کرد. او سپس در سال ۱۹۶۸ وارد دانشگاه جورج تاون، شد و توانست از آن دانشگاه در کنار بیل کلینتون فارغ التحصیل شود. ترکی سپس از دانشگاه لندن، دوره جاسوسی، حقوق اسلام و فقه را گذراند و فارغ التحصیل شد.
شاهزاده ترکی فعالیت های سیاسی خود را به عنوان معاون کمال ادهم، آغاز کرد و پس از آن، جانشین او به عنوان رئیس استخبارات عمومی عربستان سعودی، او به مدت ۲۳ سال در این سمت باقی ماند تا در اوایل سپتامبر از سمت خود استعفا داد.
ترکی اول بن عبد العزیز آل سعود (عربی: ترکی الأول بن عبد العزیز آل سعود‎؛ ۱۹۰۰ – ۱۹۱۹) اهل عربستان سعودی و پسر ارشد ملک عبدالعزیز بود. او با نویر ازدواج کرد و در ۱۹۱۸ میلادی، پسرش فیصل متولد شد. ترکی اول در ۱۹۱۹ بر اثر آنفلونزای همه گیر ۱۹۱۸–۱۹۲۰ درگذشت.
ترکی اول بن عبد العزیز آل سعود (عربی: ترکی الأول بن عبد العزیز آل سعود‎؛ ۱۹۰۰ – ۱۹۱۹) اهل عربستان سعودی و پسر ارشد ملک عبدالعزیز بود. او با نویر ازدواج کرد و در ۱۹۱۸ میلادی، پسرش فیصل متولد شد. ترکی اول در ۱۹۱۹ بر اثر آنفلونزای همه گیر ۱۹۱۸–۱۹۲۰ درگذشت.
ترکی پسر عبدالله پسر محمد و بنیانگذار امیرنشین نجد پس از ایالت مصر بود. پدر او کوچکترین پسر محمد پسر سعود بود.
فهد پسر ترکی
جیلوی پسر ترکی
فیصل پسر ترکی
عبدالله پسر ترکی
خالد بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود (عربی: خالد بن طلال بن عبد العزیز آل سعود‎؛ زادهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۶۲) یک شاهزاده بازرگان اهل عربستان سعودی است. وی برادر ولید بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود است.
عربستان سعودی
لبنان
خالد به عنوان بخشی از جناح محافظه کار در خانواده سلطنتی عربستان، برادر خود شاهزاده ولید بن طلال را متهم به ترویج دروغ و نقض قوانین شریعت کرد. شاهزاده ولید که فرد لیبرالی محسوب می شود، صاحب چندین شبکهٔ تلویزیونی است که برنامه های تفریحی پخش می کند. خالد گفت از آنجا که توصیه های وی به برادرش برای تغییر نحوه رفتارش بلا اثر بوده او ناچار شده است این موضوع را آشکارا مطرح کند. خالد در یک وب سایت عربی گفت برادرش قصد داشته فیلم های سینمایی را در سینماهای عربستان به نمایش بگذارد و او بیشتر از این نمی توانسته خلافکاری های برادرش را تحمل کند. اشاره خالد به فیلمی بود که هزینه تهیه آن را شاهزاده ولید پرداخت کرده بود و با وجود مخالفت شدید فعالان اسلامی، سال گذشته این فیلم در عربستان به نمایش درآمد.
خالد بن عبدالعزیز آل سعود (به عربی: خالد بن عبد العزيز آل سعود) (زاده ۱۳ فوریه ۱۹۱۳ - درگذشته ۱۳ ژوئن ۱۹۸۲) سیاستمدار اهل عربستان سعودی و پادشاه پیشین این کشور بود. او از تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۷۵ تا ۱۳ ژوئن ۱۹۸۲ در عربستان سعودی حکومت کرد.
وی فرزند ملک عبدالعزیز و برادر فهد بن عبدالعزیز و عبدالله بن عبدالعزیز؛ پادشاهان پیشین عربستان سعودی) می باشد. خالد بن عبدالعزیز چهارمین پادشاه آل سعود است. او با ۳ پادشاه پس از خود و ۲ پادشاه پیش از خود برادر می باشد.
۲۹ مارس ۱۹۷۵–۱۳ ژوئن ۱۹۸۲
خالد بن عبدالله آل سعود (عربی: خالد بن عبدالله آل سعود‎؛ زادهٔ ۱۹۷۳) تاجر واز اهالی کسب وکار اهل عربستان سعودی است. او یکی از اعضای خاندان آل سعود است.
الگو:اهالی کسب وکار-خرد
ریما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، شاهزاده سعودی و سفیر کنونی و یازدهم عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا است. او اولین زن در تاریخ عربستان سعودی است که به مقام سفیر دست یافته است.
شاهزاده ریما، فرزند بندر بن سلطان و هیفا بنت فیصل، متولد ۱۹۷۵ در ریاض است. او به علت شغل پدرش که از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ سفیر عربستان در ایالات متحده بود، سالهای زیادی را در آن کشور گذرانده است. او دارای مدرک کارشناسی در رشته مطالعات موزه داری از دانشگاه جرج واشینگتن است.
او همچنین از راه دور با مسئولین موزه فیلد در شیکاگو همکاری داشته، وی کلکسیونی از مادرش «هیفا فیصل» را در شیکاگو به نمایش گذاشت. ریما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزیز طی یک دهه گذشته، در چندین پروژه بخش خصوصی و عمومی فعالیت داشته است.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با آل سعود

آل سعود را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مرضیه > آرمیلا
یه کسی > Fatty
Mobina > Ride a bicycle
معصومه ع > warmth
فاطمه > آروشا
مرضیه > ابوالفضل
سارا > zealanders
فاطمه > آروشا

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آل سعود   • مفهوم آل سعود   • تعریف آل سعود   • معرفی آل سعود   • آل سعود چیست   • آل سعود یعنی چی   • آل سعود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آل سعود
کلمه : آل سعود
اشتباه تایپی : Hg su,n
عکس آل سعود : در گوگل


آیا معنی آل سعود مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )