انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1093 100 1

آموزش

/'AmuzeS/

مترادف آموزش: پرورش، تحصیل، تدریس، تعلم، تعلیمی، تعلیمات، درس، فراگیری، یادگیری

معنی آموزش در لغت نامه دهخدا

آموزش. [ زِ ] (اِمص ) اسم مصدر از آموختن. عمل آموختن. تعلیم : هر کس که آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند هیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج او ضایع بود. (منسوب به انوشیروان ، از قابوسنامه ).
بباید خرد شاه را ناگزیر
هم آموزش مرد برنا وپیر.
فردوسی.
پدر باید اکنون که بیند ز من
هنرهای آموزش پیلتن.
فردوسی.
جود و احسان تو بی آمیزش آموزش است
هیچ دانا بچه ٔ بط را نیاموزد شنا.
سنائی.

معنی آموزش به فارسی

آموزش
( اسم ) ۱ - عمل آموختن یاد دادن . ۲ - تعلیم مقابل تربیت پرورش .
[education] [روان شناسی] فرایند یاد دادن یا فراگرفتن دانش و مهارت ها و ارزش ها متـ . آموزش وپرورش
[relaxation training] [روان شناسی] به کارگیری انواع فرایندهای رفتاری برای دستیابی به هماهنگی و تعادل ذهنی و بدنی
[basic familiarization training, basic indoctrination] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] آموزش زمینی خدمۀ تازه استخدام شدۀ شرکت برای آشنا کردن آنها با وظایف و مسئولیت های خدمۀ پرواز و خدمۀ مسافری و مقررات دولتی و امور مجاز و بخش های مربوط به راهنمای عملیات پرواز
[type rating training] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] آموزش خدمۀ پرواز برای احراز توانایی های لازم برای کسب مجوز پرواز با هواگردی جدید
[online training] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] نوعی آموزش ازطریق یکی از رسانه های شبکه ای که در آن یادگیرندگان به صورت برخط به محتوای آموزشی دسترسی دارند
[flight training, flying training] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] آموزش تخصصی نظری و عملی فراگیرندگان هواپیمایی در زمینۀ فنون و مهارت های کار و انجام عملیات با هواگرد
[conversion training] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] آموزش خدمۀ پروازی که مجوز نوع مربوط به یک هواگرد را دارند، اما قصد خدمت در همان جایگاه در هواگرد از گونه ای دیگر در همان رده را دارند و به تشخیص سازمان ناظر به جای طی دورۀ کامل آموزش هواگرد جدید، به دلیل وجود شباهت های پ...
[differences training] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] آموزش خدمۀ پرواز یا خدمۀ مسافری یک هواگرد مشخص که قرار است با همان مسئولیت در نوع دیگری از همان هواگرد پرواز کنند و، به دلیل وجود شباهت های پایه، لازم نیست دورۀ آموزش کامل را طی کنند
[nutrition education] [تغذیه] آموزش تغذیۀ سالم به افراد با هدف ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری
[sex education] [مطالعات زنان] آموزشی که می تواند فرصت هایی ساختاریافته برای جوانان فراهم سازد تا نگرش ها و ارزش های خود را واکاوی کنند و برای انتخاب آگاهانه در زندگی جنسی مورد نیازشان، تصمیم گیری و کسب مهارت کنند
[tinnitus retraning therapy] [شنوایی شناسی] رویکرد درمانی جامع با هدف خوگیری و کنار آمدن بیمار با وزوز متـ . آوز TRT
[community education] [جامعه شناسی] مجموعه ای از برنامه های آموزشی یا پیراآموزشی که با حمایت دولت های محلی یا به وسیلۀ انجمن های مردمی برای افراد اجتماع فراهم می شود
[communication strategy training] [شنوایی شناسی] دستورالعمل هایی برای فرد کم شنوا یا مخاطب او که شامل راهبردهای ارتباطی و مدیریت مشکلات است
[computer-based training] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] اصطلاحی کلی برای بیان بهره گیری از رایانه در آموزش برنامه نویسی و نیز مدیریت فرایندهای آموزش و یادگیری اختـ . آراب CBT
[health education] [علوم سلامت] برنامه های آموزشی برای عموم مردم به منظور حفظ و بهبود سلامت جامعه
[sexual health education] [مطالعات زنان] نوعی آموزش برای کمک به افراد درجهت اخذ تصمیمات آگاهانه و مسئولانه دربارۀ امور جنسی و رفتارهای جنسی، باتوجه به ارزش های شخصی و خانوادگی و مذهبی و اجتماعی آنها
[technology-based training] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] نوعی آموزش که در آن از فنّاوری های گوناگون ارتباطی، مانند پخش ماهواره ای، رادیو و تلویزیون، وب و اینترنت، برای ارائۀ محتوای آموزشی استفاده می شود اختـ . آفَن TBT
[transition training] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] آموزش خدمۀ پرواز و خدمۀ مسافری که نوع یا ردۀ هواگردشان قرار است تغییر کند ولی صلاحیتشان تأیید شده است و پیش از این در همان مسئولیت در هواگرد دیگری خدمت کرده اند
[speechreading training] [شنوایی شناسی] آموزش مهارت های لب خوانی متـ . آموزش لب خوانی lipreading training
[lipreading training] [شنوایی شناسی] ← آموزش گفتارخوانی

معنی آموزش در فرهنگ معین

آموزش
(زِ) [ په . ] (اِمص .)۱ - یاد دادن . ۲ - تعلیم ، تربیت .

معنی آموزش در فرهنگ فارسی عمید

آموزش
عمل آموختن و تعلیم دادن.
* آموزش سمعی بصری: استفاده از وسایلی مانند تصویر، فیلم، و تلویزیون برای آسان ساختن فهم مطلب.

آموزش در دانشنامه اسلامی

آموزش
آموزش به عمل یاد دادن (تعلیم) و یاد گرفتن (تعلّم) می گویند که از آن در باب های: اجتهاد و تقلید، صلات، زکات، تجارت، اجاره، نکاح و دیات به مناسبت سخن رفته است.
آموزش دارای احکام پنجگانه تکلیفی ذیل است:
← آموزش واجب
گوشت حیوان شکار شده به وسیله سگی که بدین منظور آموزش دیده، حلال است. گرفتن مزد برای یاد دادن علوم واجب جایز نیست و برای یاد دادن علوم مستحب جایز است. همچنین گرفتن و دادن مزد برای یاد دادن و یاد گرفتن علوم حرام، باطل و حرام است. نیز یاد دادن قرآن به شرط گرفتن مزد، مکروه است. مهریه قرار دادن آموزش علوم مباح مانند: یاد دادن قرآن و آموختن صنعتی جایز است. آموزگار اگر دانش آموز را برای یاد دادن بزند و دانش آموز بر اثر آن آسیبی ببیند یا بمیرد، ضامن است.
آداب آموزش
شایسته است آموزگار در یاد دادن و تأدیب دانش آموزان برابری و مساوات را رعایت کند و برخی را بر برخی برتری ندهد.
آموزش به عمل یاد دادن (تعلیم) و یاد گرفتن (تعلّم) می گویند که از آن در باب هاى: اجتهاد و تقلید، صلات، زکات، تجارت، اجاره، نکاح و دیات به مناسبت سخن رفته است.
آموزش داراى احکام پنجگانه تکلیفى ذیل است:
← آموزش واجب
گوشت حیوان شکار شده به وسیله سگى که بدین منظور آموزش دیده، حلال است.
محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۳۶،ص۱۸ و۱۹،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷ (ه . ش)    
شایسته است آموزگار در یاد دادن و تأدیب دانش آموزان برابرى و مساوات را رعایت کند و برخى را بر برخى برترى ندهد.
شیخ طوسی،النهایة،ج۱،ص۳۶۷،دار الکتاب العربی،بیروت،۱۳۹۰ (ه . ق)    
...
در قرآن از آموزش اسماء به آدم سخن به میان آمده و علماء در کیفیت آموزش اسماء اختلاف دارند.
نام ها به آدم آموخته شد؛ سپس بر ملائکه عرضه و از آن ها خواسته شد که از نام ها خبر دهند: «و عَلَّمَ ءَادمَ الأَسمَاءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَی المَلـئِکةِ فَقالَ أَنبِئونِی بِأَسماءِ هـؤلاَءِ إِن کُنتُم صـدقینَ»
بقره/سوره۲، آیه۳۱.    
مفسّران در ماهیّت اسما که به برتری آدم انجامید و چگونگی آموزش آن ها، آرای گوناگونی دارند؛ مانند:۱. به گفته ابن عباس ، مجاهد و قتاده، مقصود نام های موجودات از قبیل انسان ، جانوران، زمین ، دشت، کوه و دریا است که مردم با آن ها یک دیگر و چیزهای جهان را می شناسند.۲. اسامی فرشتگان.۳. اسامی فرزندان آدم.
اقوال علماء
طبری دو رأی اخیر را ترجیح می دهد.
طبری، جامع البیان، ج۱، ص۳۰۹.
...نقل قول های آموزش

آموزش (واژگان هم معنا: تعلیم، تحصیل) فرایند آسان سازی یادگیری یا فراگیری دانش، مهارت ها، ارزش ها، باورها و عُرف هاست. روش های آموزش دربرگیرندهٔ قصه گویی، گفتگو، تدریس، پرورش و پژوهش هدایت شده است.
• «قویاً معتقدم که خود-آموزی تنها نوع آموزش موجود است.» -> آیزاک آسیموف
• «آموزش آن چیزی است که فرد پس از فراموشی آنچه در مدرسه آموخته، به یاد می آورد.» -> آلبرت اینشتین
• «هنر والای آموزگاری این است که خرسندی از بیان خلاق و دانش را بیدار کند.» -> آلبرت اینشتین
• «من به این موضوع اعتقاد راسخ دارم که تنها یک راه برای خلاصی از شر سرمایه داری وجود دارد: برقراری اقصادِ سوسیالیستی به یاری آموزش و پرورشی درخورِ تحقق اهداف سوسیالیستی. در چنین ساختاری ابزار تولید وفرآورده های آن، به کل جامعهٔ تعلق داشته و مصرف آن نیز طبق برنامه خواهد بود.» -> آلبرت اینشتین
• «به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی هاست.»
• «زن و فرزندان خود را از تحصیل دانش و کسب پرورش باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آینده پشیمان نگردی.» پندنامه آذرآباد
• «افرادی که بزرگ ترین خدمت را به علم و فرهنگ نموده اند، نویسندگان و محققانی بوده اند که در انزوا می زیسته اند و هرگز در مباحثات دانشگاهی شرکت نکرده و حقایق صد در صد اثبات نشده را در آکادمی ها ابراز نداشته اند.» -> ولتر
• «اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد.» -> پلوتارخ
• «اولین قوه عاقله ترقی و تعالی مملکت، مدرسه است.» -> بیسمارک
• «اندازهٔ واقعی آموزش یافتگی تو، آن چیزی نیست که می دانی، بلکه این است که چطور دانسته هایت را با دیگران سهیم شوی.» -> کنت نربرن
• «اصولی ترین و بنیادی ترین درس ها برای هر کودکی که امروز وارد کلاس اول دبستان می شود جدای از این که باید زبان مادری را آموزش ببیند آموزش محیط زیست است و این که چطور با زمین و هستی تعامل برقرار کند مهم است. زندگی همه افراد پیامد و تابعی از آموزش است تا آموزش، درست و اصولی نشود زندگی افراد درست نخواهد شد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مهم ترین رکن است.» -> محمدهادی محمدی
• «امید اصلی یک ملّت در آموزش شایستهٔ جوانانش جای دارد.» -> دسیدریوس اراسموس
• «آموزش گذرنامهٔ آینده است، فردایی که وابسته به آنانی است که امروز برای آن آماده می شوند.» -> مالکوم ایکس
• «اگر کسی آموزش را نادیده بگیرد، تا پایان زندگی اش لنگ گام برمی دارد.» -> ارسطو
• «آموزش و پرورش ابزاری برای بهبود زندگی دیگران و برای بر جای گذاشتن اثری روی جامعه ات و جهان بهتر از آنچه ساخته ای است.» -> ماریان ایدلمان
• «زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید/ فروخت گوهر عمر عزیز را ارزان.» -> پروین اعتصامی
• «... سزد که رنج بری از برای گنج روان.» -> عبدالحمید بدیع الزمان
• «در طبیعت و اخلاق انسان هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.» -> فرانسیس بیکن
• «آموزش واقعی باید منجر به فردی گردد که روی دانستن پافشاری می کند.» الفبای خواندن ۱۹۳۴، فصل ۸ -> ازرا پاوند
• «با اندیشه آشفته دانش آموختن، در گردباد آتش افروختن است.» -> رومارسس
• «بزرگ ترین عوامل نیرومندی یک ملت تعلیم و تربیت ونتایج اخلاقی و اجتماعی آن است.»
• «نه تنها کسب دانش، بلکه «تکرار» نیز، مادر تعلیم و تربیت است.» -> ژان پل
• «هر حکایت دلنشینی و هر شعر زیبایی، سرشار از آموزش است.» -> ژان پل
• «اگر مردم آموزش نیابند، به آسانی می توان آنان را فریفت.» -> پله
• «اگر ما باید دانش و برابری فرصت ها را برای مردم فراهم سازیم و این چنین، علّت نخستین ناآرامی در جهان نوین را بر طرف سازیم، باید نقش آموزش و پرورش را توسعه دهیم.» -> فرح پهلوی
• «آموزگار واقعی کسی است که آنچه در یک روز یادمی گیرد، بیش از آن به دیگران بیاموزد.» -> هیپولیت تن
• «کمونیست ها باید در آموزش نیز سرمشق دیگران قرار گیرند: آن ها باید در آنِ واحد هم آموزگار، و هم شاگرد توده ها باشند.» -> مائو تسه تونگ
• «اندازهٔ واقعی آموزش یافتگی تو، آن چیزی نیست که می دانی، بلکه این است که چطور دانسته هایت را با دیگران سهیم شوی.» -> کنت نربرن
• «در دسترس بودن دانش، تنها ویژگی بزرگ دموکراسیِ آمریکاست؛ چیزی که شهروندانِ آن را نیرو می بخشد و آزاد می سازد… در آمریکا در پی فراگیری هر چه که باشی، همیشه فردی برای آموزش آن وجود دارد.» -> چارلز آر. جانسون
• «آموزش، بارورکنندهٔ شناخت است.» (دراسة العلم لقاح المعرفة) ترجمه های دیگر: «بررسی و پژوهش در علم، مایهٔ باروری دانایی است.»
• بحار الانوار، ۱۲۸/۷۸ -> حسین بن علی
• «یادگیری هیچ گاه ذهن را خسته نمی کند.» -> لئوناردو داوینچی
• «آموزش و پرورش فقط انباشتن با سختیِ حقایق و سندها و سلطنت هاست، و نه صرفاً آماده گشتن ضروروی فرد برای کسبِ معاش خود در جهان. بلکه آموزش عبارت است از جابجایی میراثِ معنوی، اخلاقی، فنّی و زیباشناسی ما به گسترده ترین شکل در میان بیشترین افرادِ ممکن، با هدفِ گسترش شناختِ بشر از زندگی، سلطه بر آن، پیرایش آن و بهره وری از آن.» -> ویل دورانت
• «آموزش رسمی برایت معیشتی می سازد، خودآموختگی ثروت می سازد.» -> جیم ران
• «بهترین معلومات ما آنهایی هستند که خود بشخصه فراگرفته ایم.» -> رومارسس
• «اساس آموزش ساختن ماشین نیست، بلکه ساختن انسان است.» -> پل ژانه
• «جور استاد به ز مهر پدر» -> سعدی
• «آموزش یک حقِّ بشری همراه نیروی پهناور دگرگون شوندگی است. بر بنیادِ آن، سنگ بنای آزادی، دموکراسی و توسعهٔ انسانی پایدار آرمیده است.» -> کوفی عنان
• «دانش همانند دانه در خاک، به طور بالقوه در نهاد آدمی وجود دارد. با آموزش، این قوه به فعل درمی آید.» -> ابوحامد غزالی
• «هدف آموزش جایگزین کردن یک ذهن تهی با ذهنی باز است.» -> مالکوم فوربس
• «هرکه از آموختن بازمانَد، پیر است؛ چه در بیست سالگی چه هشتادسالگی. هر که به آموختن بپردازد جوان می ماند. بزرگترین چیز در زندگی این است که ذهن خود را جوان نگه دارید.» -> هنری فورد
• «هیچ پایانی برای آموختن نیست. اینکه کتابی بخوانی، آزمونی بگذرانی، تحصیلات را پایان ببری؛ نیست. سراسر زندگی از لحظه ای که زاده می شوی تا لحظه ای که می میری، روند یادگیری است.» -> جیدو کریشنامورتی
• «آموزش، پشتگرمی می پَرورَد. پشتگرمی، اُمید می کارد. امید، صلح بار می آورد.» -> کنفوسیوس
• «معلومات کهنه را به کار بردن و از روی آن معلومات تازه ای به دست آوردن از اصول عمده آموزش است، هرکه این کار را انجام دهد او را می توان آموزگار نامید.» -> کنفوسیوس
• «کسب فضیلت وظیفه اساسی هر آدمی است، در این وظیفه دانشجو می تواند و حق دارد که از آموزگار خود هم جلوتر رود و زودتر به مقصد برسد.» -> کنفوسیوس
• «آموزگار و دانش آموز باید زندگی خود را نمونه و نشانهٔ درخشان از آنچه می آموزند قرار دهند و گرنه مانند کسانی اند که راهی را شناخته اند ولی از آن راه نمی روند و یا مانند بیمارانی می باشند که داروی شفابخش را از طبیب گرفته اند ولی آنرا نمی خورند.» -> کنفوسیوس
• «من یک بار در تمام روز چیزی نخوردم و در تمام شب نخوابیدم تا بتوانم مسئله ای را خود حل کنم اما نتیجه نبخشید، از این رو فهمیدم که بهتر است که آنچه را نمی دانم بپرسم.» -> کنفوسیوس
• «موضوع تحصیل را همیشه بی پایان بدان و از کوشش باز نمان.» -> کنفوسیوس
• «مایلم نسیم فرهنگ تمام کشورها آزادانه در اطراف خانه ام بوزد، ولی اجازه نمی دهم که بر اثر وزش چنین نسیمی از پای کنده شود.» -> ماهاتما گاندی
• «آموزش واقعی کودک آن است که بهترین ویژگی های او را بیرون بکشد و نمایان سازد. برای این هدف، آیا چه کتابی بهتر از کتابِ انسانیّت ممکن است وجود داشته باشد؟» -> ماهاتما گاندی
• «مشکل مدارک دانشگاهی به ویژه آن هایی که بیشتر جذاب اند، این است که مدرک داران به دام این اندیشه می توان بیافتند که مردمی که مدرک ندارند، هیچ چیز نمی دانند.» -> روبرت گن
• «آموزش، نیرومندترین سلاحی است که می توان با آن جهان را دگرگون کرد.» -> نلسون ماندلا
• «ز گهواره تا گور دانش بجویید.» دربارهٔ این گفتاورد: «چنین گفت پیغمبر راستگوی / زگهواره تا گور دانش بجوی» -> فردوسی
• -> محمد بن عبدالله
• «اگر آموزش به طور رسمی باشد، افراد بعد از پایان دانشگاه فقط در جست وجوی مدرک خواهند بود و مدرک گرایی پلی برای افراد با تلاش و شیوهٔ درست زیستن نخواهد بود.» «زندگی همه افراد پیامد و تابعی از آموزش است تا آموزش، درست و اصولی نشود زندگی افراد درست نخواهد شد، آموزش مهم ترین رکن است.» -> محمدهادی محمدی
• «آدمی شاگردی است که درد و اندوه، او را آموزش دهد و هیچ کس بدون احساسِ این آموزگار، قادر به شناسائی خود نیست.» -> آلفرد دو موسه
• «آرزوی بزرگی را که در قلب خود می پروراندیم و در پی تحقق آن روزشماری می کردیم، آموزش بود که سعادت جاودانه در پی داشت. ما نمی خواستیم که دیو بی سوادی در کلیساها بجای ماند و کشیشان ما در تاریکی نادانی به سر برند.» -> سردر دانشگاه هاروارد
• «هر آموزشگاهی را که باز کنید در زندانی را بسته اید.» -> ویکتور هوگو
• «هرکس را می بینم از یک حیث بر من برتری دارد، از این جهت است که من از هرکس پندی می گیرم و چیزی می آموزم.» -> رالف والدو امرسن
• «هرکس که آموزش روزگار او را نرم و دانا نکند، هیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج او ضایع است.» -> قابوس نامه
• «هرکه جور آموزگار نبیند، به جفای روزگار گرفتار آید.» -> ناشناس
• «هرکه مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود ساخته است.» -> علی ابن ابیطالب
• «هرگاه به مدرسه قدم می گذارم، با مشاهده چهره های کثیف و تکیده، موهای ژولیده، و برق چشمانِ این کودکان فقیر، دستخوش ناآرامی و انزجار می شوم و همان حالتی به من دست می دهد که بارها از دیدن شراب خواران مست، بر من مستولی شده است. ای خدای بزرگ! چگونه می توانم آن ها را نجات دهم؟ نمی دانم به کدامین یک کمک کنم. من آموزش و پرورش را فقط برای توده ها می خواهم و نه کسی دیگر، مگر بتوانم پوشکین ها و لومونسف های آینده را از غرق شدن رهائی بخشم.» -> لئو تولستوی
• «هدف بزرگ آموزش و پرورش باید تربیت قوای دماغی باشد نه انباشتن مغز با معلومات و اندوخته های دیگر.» -> تیرون ادواردز
• «هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.» -> سقراط
• «هرکه از آموختن بازمانَد، پیر است؛ چه در بیست سالگی چه هشتادسالگی. هرکه به آموختن بپردازد جوان می ماند. بزرگترین چیز در زندگی این است که ذهن خود را جوان نگه دارید.» -> هنری فورد
• «بدون کتاب، هیچ آموزشی ممکن نیست.» -> عربی

آموزش در جدول کلمات

آموزش
یاد
آموزش دادن
تعلیم
پدیده ای کاملا تازه با نام ebook که نظام آموزش و اطلاع رسانی را با دگرگونی هایی اساسی مواجه کرده است و میتواند علاوه بر متن | فیلم | صوت | تصاویر و انیمیشن را نیز شامل شود
کتاب الکترونیکی
پرستار آموزش دیده در زمینه نگهداری نونهالان
کودکیار
مؤسسه آموزش عالی معمولاً شامل چند دانشکده فنی و صنعتی
پلی تکنیک
مؤسسه آموزش موسیقی
کنسرواتور
از آنسو آموزش دهنده است
یبرم

معنی آموزش به انگلیسی

training (اسم)
تحصیل ، تعلیم ، تدریس ، مکتب ، مشق ، اموزش ، پرورش
instruction (اسم)
دستور العمل ، راهنمایی ، فرمان ، اموزش ، سفارش
education (اسم)
معرفت ، اموزش ، اموزش و پرورش

آموزش را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

جمشيد ٢٣:٥٤ - ١٣٩٦/٠٢/١٧
ياد دادن
|

فرزانه ١٠:٣٠ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢
Education
|

معصومه ١٧:٢٣ - ١٣٩٦/٠٧/١٦
train
|

مجیداعتمادی ١٦:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦
انتقال دانسته ها به فرد یا افراد
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آموزش   • اداره کل آموزش و پرورش   • آموزش هنر   • فیش حقوقی آموزش و پرورش   • آموزش چیست   • آموزش و پرورش تهران   • آموزش نرم افزار   • آموزش و پرورش اصفهان   • مفهوم آموزش   • تعریف آموزش   • معرفی آموزش   • آموزش یعنی چی   • آموزش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آموزش
کلمه : آموزش
اشتباه تایپی : Hl,ca
آوا : 'AmuzeS
نقش : اسم
عکس آموزش : در گوگل


آیا معنی آموزش مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )