برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1315 100 1

آمیزش

/'AmizeS/

مترادف آمیزش: آمیغ، مباشرت، مجامعت، مقاربت، نزدیکی، الفت، امتزاج، انس، تردد، مجالست، مخالطت، مراوده، معاشرت، اختلاط، تلفیق، خلط

معنی آمیزش در لغت نامه دهخدا

آمیزش. [ زِ ] (اِمص ) اسم مصدر و عمل آمیختن. مزاج. مزج. امتزاج. خلط. (دهار). اختلاط. ترکیب :
جود و احسان تو بی آمیزش آموزش است
هیچ دانا بچه ٔ بط را نیاموزد شناه.
سنائی.
مر آمیزش گوهران را بگوی
سبب چه که چندین صور زو بخاست ؟
ناصرخسرو.
|| خلطه. مخالطت. معاشرت. الفت. صحبت. نشست و برخاست :
هرآنکس که باداد و روشن دلید
از آمیزش یکدگر مگسلید.
فردوسی.
به خو هر کسی در جهان دیگر است
ترا با وی آمیزش اندرخور است.
فردوسی.
رنجور نفاق دوستانم
زآمیزش دوستان مرا بس.
خاقانی.
|| آمیغ. مباضعه. آرام گرفتن با. آرمیدن با. نزدیکی کردن با. وقاع.
- آمیزش تن ؛ گشنی.
- آمیزش داروها ؛ اَخلاط. آمیزه های دارو. عقار. اجزاء.

معنی آمیزش به فارسی

آمیزش
( اسم ) ۱ - اختلاط امتزاج خلط مزج . ۲ - خلطه مخالطه معاشرت نشست و برخاست . ۳ - مباشرت آرمش نزدیکی کردن با.
[زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ← تلاقی برگشتی
آمیزش

معنی آمیزش در فرهنگ معین

آمیزش
(زِ) (اِمص .) ۱ - آمیختگی . ۲ - همنشینی ، معاشرت . ۳ - جِماع .

معنی آمیزش در فرهنگ فارسی عمید

آمیزش
۱. نزدیکی کردن، مقاربت، جماع.
۲. همنشینی، دوستی، مراوده.
۳. آمیختن، اختلاط، امتزاج.

آمیزش در دانشنامه اسلامی

آمیزش
نزدیکی کردن را آمیزش می گویند که در فقه احکام بسیار زیادی دارد.
نزدیکى کردن را می گویند.
آمیزش در اصطلاح
نزدیکى و مجامعت انسانى با انسان دیگر (مرد یا زن، در قبل یا دبر) یا با حیوان است. از آن با عناوینى مانند جماع، مواقعه، وطی، دخول، ایلاج، اتیان، و مباشرت یاد شده است.
کاربرد آمیزش در فقه
احکام آن در بسیارى از باب ها مانند طهارت، صوم، اعتکاف، حج، نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء و حدود آمده است.
انواع آمیزش
...
آمیزش
آمیزش، نزدیکی جنسی و مجامعت انسانی با انسان دیگر یا با حیوان است. در فقه از آن با عناوینی مانند جماع، مواقعه، وطی، دخول، ایلاج، اتیان، و مباشرت یاد شده و احکام آن در بسیاری از باب ها، مانند طهارت، صوم، اعتکاف، حج، نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء و حدود آمده است.
آمیزش از نظر فقهی به سه نوع تقسیم می شود: آمیزش حلال، آمیزش به شبهه، آمیزش حرام. هرکدام از این اقسام به لحاظ فقهی تعریف و احکام ویژه ای دارد:
به آمیزش پس از تحقّق اسباب شرعی حلّیت آن، آمیزش حلال اطلاق می گردد. اسباب شرعی آمیزش حلال عبارتند از: پیوند زناشویی، اعم از دائم یا موقّت؛ ملکیت و تحلیل. بر دخول به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، احکامی مترتّب می گردد که بر سه گونه است؛ زیرا موضوع حکم یا آمیزش با همسر است یا کنیز و یا اعم از آن دو.
آمیزش
آمیزش درآمیختن جنسی با دیگری؛ از محرمات احرام
واژه «آمیزش» اسم مصدر از آمیختن به مفهوم امتزاج، اختلاط، ترکیب شدن و معاشرت کردن با دیگران است. در کاربرد رایج، به مباشرت جنسی انسان با انسان یا حیوان دیگر، آمیزش گفته می شود. از این مفهوم، در قرآن و حدیث و منابع فقهی با واژگان و تعابیری گوناگون مانند مجامعت، جماع، مواقعه، وَطْی، ایلاج، مسّ، لمس، تغشّی، اتیان، مباشرت، دخول، رفث، طَمْث، نکاح، اِفضاء، قضاء وطر و غِشیان یاد شده است. آمیزش در شریعت اسلامی بر دو گونه است: ۱. حلال؛ یعنی آمیزش مرد و زن با تحقق اسباب شرعی آن که عبارت است از: ازدواج اعم از دائم و موقت، مِلک یمین و تحلیل کنیز از سوی مولا. آمیزش به شبهه یعنی آمیزش م ...


ارتباط محتوایی با آمیزش

معنی آمیزش به انگلیسی

association (اسم)
اتحاد ، پیوستگی ، وابستگی ، تجمع ، امیزش ، انجمن ، مشارکت ، شرکت ، تداعی معانی ، ائتلاف
combination (اسم)
ترکیب ، امیزش
mixture (اسم)
ترکیب ، مخلوط ، امیزش ، مخلوطی ، امیزه ، اختلاط ، معجون ، اشوره
hash (اسم)
مخلوط ، امیزش ، خورش ، ادم کودن
fusion (اسم)
ادغام ، امتزاج ، امیزش ، گداختگی ، ذوب ، ترکیب و امتزاج ، ائتلاف یک شرکت با شرکت دیگر
amalgamation (اسم)
ملقمه ، امتزاج ، امیزش ، امیختگی
intercourse (اسم)
امیزش ، معامله ، داد و ستد ، مقاربت ، مراوده ، معامله جنسی
converse (اسم)
امیزش ، گفتگو ، صحبت ، سخن
haunt (اسم)
امیزش ، پاتوغ ، محل اجتماع تبه کاران ، امد و شد زیاد ، مراجعه مکرر
farrago (اسم)
امیزش ، توده درهم و برهم
intercommunion (اسم)
امیزش ، ارتباط مشترک ، اقدام مشترک

آمیزش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو
آمیختگی
ل
فرو بردن آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن به منظور ریختن اسپرم در آن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آمیزشی تصویری   • دخول از پشت   • آمیزشی مقعدی   • امیزشجنسی انسان   • عکس نزديکي زن و مرد   • پوزیشن های تصویری دخول   • روشهای امیزشجنسی   • zanzu   • معنی آمیزش   • مفهوم آمیزش   • تعریف آمیزش   • معرفی آمیزش   • آمیزش چیست   • آمیزش یعنی چی   • آمیزش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آمیزش
کلمه : آمیزش
اشتباه تایپی : Hldca
آوا : 'AmizeS
نقش : اسم
عکس آمیزش : در گوگل

آیا معنی آمیزش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )