برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1314 100 1

آمیلاز

آمیلاز در دانشنامه ویکی پدیا

آمیلاز
آمیلازها آنزیم هایی از گروه گلیکوزید هیدرولاز هستند که باعث تجزیه زنجیره های کربوهیدراتها مانند نشاسته می شوند.
آلفا امیلاز
گلیکوزید هیدرولاز
آمیلاز در بدن انسان در بزاق، آنزیمهای لوزالمعده و روده باریک یافت می شود. این آنزیم باعث تجزیه زنجیره های پلی ساکارید مانند نشاسته به اجزای کوچکتر و دی ساکاریدهایی مانند مالتوز می شود و نقش مهمی در هضم کربوهیدراتها دارد. سایر بافتها نیز تا حدودی فعالیت آمیلازی دارند مثل:تخمدانها، روده باریک و بزرگ و عضلات مخطط.
آلفا آمیلاز موجود در بزاق کمی از نشاسته را تبدیل می کند چون مدت توقف غذادر دهان ناچیز است ولی قسمت عمده فعالیت این آنزیم مربوط به آمیلاز پانکراس است. آمیلاز به طورطبیعی از سلول های آسینار پانکراس به مجرای پانکراس و سپس دوازدهه ترشح می گردد و در روده به تجزیه نشاسته کمک می کند.
آمیلازها ساختاری پروتئینی دارند و به سه زیرگروه آلفا آمیلاز (α-Amylase)، بتا آمیلاز (β-Amylase) و گاما آمیلاز (γ-Amylase) تقسیم بندی می شوند.
آلفا امیلاز (α-Amylase)ها گروهی از آمیلازها هستند که باعث تجزیه زنجیره های کربوهیدرات مانند نشاسته می شوند. عمل هیدرولیز آن ها مرتب نبوده و در قسمت های مختلف زنجیره اثر می کنند. آلفا امیلاز یک متالوآنزیم است که حداقل دارای یک یون ca۲+ می باشد و بدون حضور کلسیم نمی تواند فعالیت کند. تعداد یون ca۲+ از یک تا ده متفاوت است.
آلفا آمیلاز یک آنزیم القاپذیر است که معمولاً در حضور نشاسته و محصولات هیدرولیزی نشاسته مانند مالتوز القا می شود. آلفا آمیلاز همانند سایر آنزیم های القاپذیر در حضور گلوکز و سایر قندها تحت تأثیر مهار کاتابولیک قرار می گیرد. آلفا آمیلاز در جانوران، گیاهان و میکروارگانیسم ها وجود دارد.
آلفا امیلاز زنجیره کربوهیدراتی نشاسته را در مکان های تصادفی هیدرولیز کرده و تولید الیگوساکاریدهای کوتاه، مالتوز و گلوکز می کند. واکنش به وسیلهٔ افزایش میزان قندهای احیا یا کاهش رنگ آبی و تولید رنگ زرد قهوه ای در کمپلکس ید و نشاسته پایش می شود. براساس سیستم طبقه بندی که براساس شباهت توالی آمینو اسیدی می باشد اکثر آنزیم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آمیلاز در دانشنامه آزاد پارسی

آمیلاز (amylase)
آنزیم تجزیه کنندۀ نشاسته به ترکیبات قندی. این ترکیبات در بدن مصرف می شوند. آمیلاز در اغلب گیاهان و جانوران یافت می شود. در انسان، آمیلاز در بزاق و شیرۀ گوارشی لوزالمعده، که به مجرای گوارشی می ریزد، وجود دارد. نشاسته مادۀ غذایی مهمی برای انسان است و در گیاهانی مانند سیب زمینی و غلات یافت می شود. این ماده از مولکول های بزرگ نامحلول درست شده است، و براثر عمل آمیلاز قندهایی تولید می کند که محلول اند و جذب بدن می شوند. پهای بهینۀ آمیلاز انسان۷.۲ تا۷.۴ است. آمیلاز مانند بیشتر آنزیم ها، در دماهای بالاتر از ۶۰ درجۀ سلسیوس ساختار اصلی خود را از دست می دهد.

ارتباط محتوایی با آمیلاز

آمیلاز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آمیلاز   • مفهوم آمیلاز   • تعریف آمیلاز   • معرفی آمیلاز   • آمیلاز چیست   • آمیلاز یعنی چی   • آمیلاز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آمیلاز
کلمه : آمیلاز
اشتباه تایپی : Hldghc
عکس آمیلاز : در گوگل

آیا معنی آمیلاز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )