برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1201 100 1

آنتیوخوس سیزدهم

آنتیوخوس سیزدهم در دانشنامه ویکی پدیا

آنتیوخوس سیزدهم
آنتیوخوس سیزدهم یکی از واپسین شاهان سلوکی بود. او پسر آنتیوخوس دهم از همسر بطلمیوسیش کلئوپاترا سلن بود. مادرش میان سال های ۹۲-۸۵ (پیش از میلاد) نیابت پادشاهی پسر را داشت. کمی پس از چیرگی تیگران یکم شاه ارمنستان بر سوریه در ۸۳ پیش از میلاد او به رم سفر کرد تا پادشاهی پسرانش را بر مصر باستان به رومیان بپذیراند، ولی در این راه ناکام ماند. میان سال های ۷۵-۷۳ قبل از میلاد اینان تنها در جایگاه پادشاهان بومی سوریه شناخته می شدند. سرانجام کلئوپاترا سلن به دست تیگران افتاد و کشته شد، ولی اندکی پس از آن که پومپی توانست تیگران را شکست دهد، مردمان انطاکیه آنتیوخوس سیزدهم را به شاهی برداشتند و در سال ۶۹ پیش از میلاد، لوسیوس لوکولوس پذیرفت که او پادشاه سوریه باشد.
در ۶۴ پیش از میلاد پومپی او را برکنار کرد و سپس او به دست فرماندهی عرب به نام شمشگرام کشته شد. مرگ او را پایان کار سلوکیان می دانند، ولی پس از او چندی هم فیلیپ دوم به زندگانی این دولت افزود.
Wikipedia contributors, "Antiochus XIII Asiaticus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiochus_XIII_Asiaticus&oldid=186922032 (accessed April 29, 2008).


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آنتیوخوس سیزدهم در دانشنامه آزاد پارسی

آنْتیوخوس (یونان ۸) سیزدهم (۶۹ـ۶۵پ م)(Antiochus XIII)
پادشاه سلوکی (۶۹ـ۶۵پ م) و نیز آخرین پادشاه سلسلۀ سلوکیان۱. در زمان حکومت او پومپیوس کبیر۲، پادشاه روم، سوریه را در زمرۀ ایالت های آن کشور درآورد.

ارتباط محتوایی با آنتیوخوس سیزدهم

آنتیوخوس سیزدهم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آنتیوخوس سیزدهم   • مفهوم آنتیوخوس سیزدهم   • تعریف آنتیوخوس سیزدهم   • معرفی آنتیوخوس سیزدهم   • آنتیوخوس سیزدهم چیست   • آنتیوخوس سیزدهم یعنی چی   • آنتیوخوس سیزدهم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آنتیوخوس سیزدهم
کلمه : آنتیوخوس سیزدهم
اشتباه تایپی : Hkjd,o,s sdcnil
عکس آنتیوخوس سیزدهم : در گوگل

آیا معنی آنتیوخوس سیزدهم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )