انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1079 100 1

آهن

/'Ahan/

مترادف آهن: پولاد، چدن، حدید، زنجیر، سلاح

معنی آهن در لغت نامه دهخدا

آهن. [ هََ ] (اِ) (از پهلوی آسین ) گوهری کانی که بندرت خالص و غالباً مخلوط با سایر اجسام یافته میشود، و آن بیش از همه ٔ فلزات محتاج الیه آدمی و در تمام صنایع بکار است و در هر جای حتی در نباتات و آبهای معدنی نیز وجود دارد. حدید :
نه پادیر باید ترا نه ستون
نه دیوار خشت و نه زآهن درا.
رودکی.
تا کی کند او خارم تا کی زند او شنگم
فرسوده شوم آخر گر آهن و گر سنگم.
ابوشکور.
به آهن نگه کن که برّید سنگ
نرست آهن از سنگ بی آذرنگ.
ابوشکور.
از آبنوس دری اندر او فراشته بود
بجای آهن ، سیمین همه بش و مسمار.
ابوالمؤید بلخی.
آهن ، یکی از اجساد صناعت کیمیا و از آن در آن صناعت به مریخ کنایت کنند.(مفاتیح العلوم خوارزمی ).
اخگرهم آتش است ولیکن نه چون چراغ
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر.
عسجدی.
همه از آدمیم ما لیکن
او گرامی تر است کو داناست
همه آهن ز جنس یکدگر است
که همه از میانه ٔ خاراست
نعل اسبان شد آنچه ریم آهن
تیغ شاهان شد آنچه روهیناست.
مسعودسعد.
آتش ز آهن آمد و زو گشت آهن آب
آهن ز خاره زاد و از او خاره گشت سست.
خاقانی.
- آهن چینی ؛ ظاهراً آهنی بوده است که از چین می آورده اند، سخت :
با دشمن دین تا نزنم بازنگردم
ور قلعه ٔ او آهن چینی بود و روی.
فرخی.
- آهن نر ؛ پولاد.روهینا. مقابل نرم آهن.
|| شمشیر :
پس دری کردم از سنگ و درافزاری
که بدو آهن هندی نکند کاری.
منوچهری.
بی هنر دان نزد بی دین هم قلم هم تیغ را
چون نباشد دین ، نباشد کلک و آهن را ثمن.
ناصرخسرو.
کسی را که جانش به آهن گزم
بسی جامه ها در سکاهن رَزَم.
نظامی.
سخنهای بدش تعلیم کردند
بزر وعده ، به آهن بیم کردند.
نظامی.
|| مطلق سلاح آهنین از درع و جوشن و خود و رانین و غیره.غرق آهن بودن :
ور شخص من نخواهی چون تار پرنیان
آهن مپوش بر تن چون پرنیان خویش.
معزی.
|| زنجیر :
به آهن ببستند پای قباد
ز فرّ و نژادش نکردند یاد.
فردوسی.
و به آهن گران وی را ببستند و صوفی سخت درشت در وی پوشانیدند. (تاریخ بیهقی ).
ز پا و ز سر آهن انداختش
ز منسوج زر خلعتی ساختش.
نظامی.
- امثال :
آهن افسرده کوفتن ؛ آهن سرد کوفتن :
آهن افسرده میکوبد که جهد
با قضای آسمانی می کند.
سعدی.
آهن سرد کوفتن ؛ کاری لغو و عبث و بیهوده کردن :
از این در کآمدی نومید برگرد
به بیهوده مکوب این آهن سرد.
(ویس و رامین ).
دیو از آهن گریختن ؛ سخت از چیزی دوری جستن خواستن :
ز دست طبع و زبانت چنان گریزد بخل
که دیو از آهن و لاحول و لفظ استغفار.
ازرقی.

آهن. [ هَِ ] (ع ص ) مال ِ قدیمی و موجود.

آهن. [ هَُ ] (اِ) آهون. نقب.

معنی آهن به فارسی

آهن
( اسم ) آهون نقب .
[ گویش مازنی ] /aahen/ آهن
سنه آماج سکه
( اسم صفت ) آهون بر آهون بر
( اسم صفت ) نقب زن نقاب .
( اسم ) آلتی فلزی مرکب از چهار دیواره که بر آتش نهند و سیخهای کباب بر آن گردانند برای بریان کردن .
[ گویش مازنی ] /aahan pachaan/ منطقه ای در راه جواهرده(جوردی)رامسر که آثاری از ذوب فلز، در مقیاسی ابتدایی مشاهده شده و به مقدار زیادی براده های آهن در آن اطراف پراکنده است
( اسم صفت ) آهن پوشیده آنکه سلاح آهنین پوشد .
( مصدر ) با آهن پوشانیدن . یا آهن پوش کردن شیروانی . پوشاندن شیروانی به تنک. آهن .
ذکر مقابل نرم آهن
( اسم صفت ) آنچه با آهن تفته گرم شده باشد. یا آب آهن تاب . آبی که آهن تفته در آن افکنند یا فرو برند ( در طب مستعمل است ) .
آهن جوهر دار آهن سبز
( صفت ) آنکه تن آهنین دارد.
[ گویش مازنی ] /aahen tekene/ قسمت شیارگر خیش گاو آهن
( اسم ) آهنی باشد تنک بعرض دو انگشت یا بیشتر که بدان تخته های صندوق و جز آنرا با یکدیگر پیوند دهد و بمیخ بدوزند فش بش پش گام .
سخت جان سختی کش
گاو آهن
( اسم صفت ) ۱ - آنکه آهن بدندان نرم کند. ۲ - اسب سر شخ پر زور .
( اسم صفت ) ۱ - آنکه آهن بدندان نرم کند. ۲ - اسب سر شخ پر زور .
( اسم ) ۱ - عمل سوختن جزوی از پوست تن جانور با آهن تفته برای نشان گذاشتن یا مداوا . ۲- عمل فرو بردن آهن تفته در آب آهن تاب .
( صفت ) ۱ - آنکه دلی آهنین دارد سنگدل قسی مقابل نرم دل . ۲ - شجاع دلیر مقابل ترسو جبون .

معنی آهن در فرهنگ معین

آهن
(هُ) ( اِ.) آهون ، نقب .
(هَ) [ په . ] ( اِ.) ۱ - فلزی است چکش خور که از معادن استخراج می شود و غالباً به شکل اکسید یا کربنات یا سولفوردوفرو وجود دارد و آن ها را در کوره می گدازند و آهن خالص به دست می آورند و آن جسمی است سخت و محکم . ۲ - شمشیر، تیغ . ۳ - زنجیر. ۴ - هر سلاح آهنی
(هَ. رِ) (اِمر.) ۱ - تکه ای از آهن . ۲ - (عا.) هر یک از قطعات ماشین مستعمل و دور انداختنی ، اتومبیل کهنه .
( ~.) (ص مر.) کسی که زره آهنین به تن دارد.
(هَ. مِ) (اِمر.) ورق نازک آهنی که به وسیلة آن تخته های صندوق های چوبی را به هم متصل می کردند.
( ~. جُ) (اِمر.) گاوآهن .
(ی ) (هَ) (ص مر.) ۱ - کسی که آهن را با دندان نرم کند. ۲ - کنایه از: اسب سرکش و پرزور.
( ~.) (اِمر.) ۱ - داغ کردن بخشی از پوست تن جانور با آهن تفته برای نشان گذاشتن یا مداوا. ۲ - فرو بردن آهن تفته در آب .
( ~. رُ) (اِفا. اِمر.) ۱ - هر جسمی که آهن ، فولاد، و نیکل را به طرف خود جذب کند. ، ~ی القایی جسمی که در اثر مجاورت با آهن ربا خاصیت آهن ربایی پیدا کند. ،~ی الکتریکی (برقی ) میلة آهنی که سیم روپوش داری را چندین بار دور آن پیچیده باشند و همین که جریان ب
( ~. رَ) (ص مر.) اسب قوی ، اسب پرزور.
(هَ. گُ) (ص مر.) کسی که تیر را از آهن بگذراند.
( ~. هَ) (اِمر.) آن چه که از آهن پس از ذوب در کوره باقی می ماند یا به هنگام پتک زدن از آن فرو می ریزد.

معنی آهن در فرهنگ فارسی عمید

آهن
۱. فلزی خاکستری رنگ، چکش خور و رسانای جریان الکتریسته که در هوای مرطوب به راحتی زنگ می زند. در ۱۵۳۰ درجه سانتی گراد گداخته می شود و در ۸۰۰ درجه نرم و سرخ می گردد. در صنعت کاربرد فراوان دارد.
۲. هر چیزی که از آهن ساخته شده باشد.
کسی که جوشن یا خفتان آهنین بر تن کرده، آهن پوشیده.
= گاوآهن
۱. آن که آهن را به دندان نرم کند.
۲. [مجاز] اسب سرکش و پرزور.
اثر سوختگی بر نقطه ای از پوست بدن کسی یا حیوانی با آهن گداخته برای علامت گذاشتن یا درمان درد.
۱. سنگدل، سخت دل، بی رحم.
۲. دلیر.
سخت دلی یا شکیبایی و مقاومت: گفتم آهن دلی کنم چندی / ندهم دل به هیچ دلبندی (سعدی۲: ۵۶۴).
جسمی که آهن و بعضی فلزات را به سوی خود جذب کند.
* آهن ربای الکتریکی: قطعۀ آهن یا فولادی که به سبب عبور الکتریسیته، خاصیت مغناطیسی پیدا می کند.
کسی که جوشن یا خفتان فولادی پوشیده باشد: جایی که برکشند مصاف از بر مصاف / وآهن سلب شوند یلان از پس یلان (فرخی: ۳۳۰).
= آهن جفت
آن که یا آنچه آهن را ذوب می کند، گدازندۀ آهن
عمل گداختن آهن.
۱. آن که تیر و مانند آن را از آهن بگذراند.
۲. [مجاز] قوی، نیرومند: شمار سپه آمدش صدهزار / همه شیرمردان آهن گذار (فردوسی۲: ۸۴۶).
۳. هر چیز که ازآهن بگذرد: تیغ آهن گذار: کجا تیغ و ژوپین آهن گذار / کجا نیزه و گرزۀ گاوسار (فردوسی: ۳/۳۸۸).
پیشه وری که آلات و ادوات آهنی می سازد، آهنگر، آهن کوب.
= آهن ربا
کسی که پیشه اش نصب کردن و کوبیدن ورقه های فلزی به شیروانی یا جای دیگر است.
شغل و عمل آهن کوب، کوبیدن تسمه ها یا ورقه های آهنی بر روی شیروانی یا اتاق اتوبوس یا جای دیگر.
جادۀ ریل گذاری شده که ترن از روی آن عبور می کند.
چرک آهن، آنچه از آهن پس از گداختن در کوره باقی می ماند یا هنگام چکش زدن از آن می ریزد.

آهن در دانشنامه اسلامی

آهن
آهن به فلز معروف به همین نام اطلاق می شود.
احکام آهن در ابواب طهارت، صلات، خمس و صید و ذباحه به مناسبت آمده است.
← تیمم کردن بر آهن
 ۱. ↑ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۴۸۰.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۶۷-۱۶۸.    
...
آهن معادل عربی حدید است.
اگرچه واژه حدید در قرآن به معنای «تیز» هم آمده، لیکن بیشترین کاربرد آن در معنای یاد شده است.
خداوند، پدید آورنده آهن است.
... و انزلنا الحدید.
حدید/سوره۵۷، آیه۲۵.    
 ۱. ↑ حدید/سوره۵۷، آیه۲۵.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۱۵، برگرفته از مقاله «آفرینش آهن».    
...
آهن، عنصری سخت و محکم است.
و قالوا ءاذا کنا عظما و رفتا ءانا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارة او حدیدا. خداوند برای بیان توانایی خود در باز آفرینی انسان ها می فرماید: اگر سنگ یا آهن باشید، باز هم آفریده خواهید شد، سختی آهن فهمیده می شود.و علمنه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من باسکم.... . «حصن» به معنای دژ است و به طور مجاز به معنای هر محافظی استعمال می شود. از زره به صورت محافظ در جنگ، به خاطر سختی استفاده می شود.... و النا له الحدید. و آهن را برای او نرم گردانیدیم.. .. و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منفع للناس.... و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم...
ترکیب آهن و مس، آلیاژی بسیار مستحکم
ءاتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءاتونی افرغ علیه قطرا. برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم.
جداسازی صف یاری گران خداوند و یاران پیامبران از دشمنان، از حکمت های آفرینش آهن بوده است.
... و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منفع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله.... و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می کند...
آهن فلزی محکم با منافع فراوان می باشد.
واژه حدید، پنج بار در قرآن آمده در چهار مورد به معنای « آهن » و در یک مورد به معنای «تیز»:آمده است:«فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِید = و دیده ات امروز { = قیامت} تیز است». پنجاه و هفتمین سوره قرآن نیز حدید نام دارد.
اهمّیّت آهن
آهن را ازآن رو حدید گفته اند که ریشه آن (ح د د) به معنای حدّت و شدّت است و قرآن نیز به این ویژگی تصریح می کند:«وَ أنزَلنَا الحَدِیدَ فِیِه بَأسٌ شَدِیدٌ وَ مَنفِعُ لِلنّاسِ = آهن را که در آن نیروی شدید و سودهایی برای مردم است، فرو فرستادیم». آیه ۵۰ إسراء (کونوا حِجارَةً أو حَدیداً) نیز به صلابت آهن اشاره دارد؛ زیرا خداوند، به منکران معاد که زنده کردن استخوان های پوسیده را بعید می شمردند، می گوید:استخوان پوسیده که سهل است، اگر سنگ یا {سخت تر از آن}، آهن هم باشید، خداوند می تواند دوباره به شما حیات بخشد. صلابت این فلز، سبب شده تا از کاربردی ترین و نافع ترین فلزها به شمار آید؛ به گونه ای که بیش تر مشاغل و صنایع به آن نیازمند است:«و منافِعُ لِلنّاس» و می توان گفت:پایه های تمدّن بشر بر صنعت آهن استوار است و اگر آهن نبود، زندگی بشر مختلّ می شد.
منافع آهن
برخی از منافع آهن که قرآن بدان اشاره دارد، عبارت است از:
← صنایع نظامی
...
آهن، دارای سابقه ای تاریخی و عنصری شناخته شده در زمان های گوناگون بوده است.
و قالوا ءاذا کنا عظما و رفتا ءانا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارة او حدیدا. و گفتند آیا وقتی استخوان و خاک شدیم (باز) به آفرینشی جدید برانگیخته می شویم بگو سنگ باشید یا آهن. ءاتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءاتونی افرغ علیه قطرا. برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم. و علمنه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من باسکم... و لقد ءاتینا داود منا فضلا... و النا له الحدید. و به راستی داوود را از جانب خویش مزیتی عطا کردیم... و آهن را برای او نرم گردانیدیم.آهن در دانشنامه ویکی پدیا

آهن
آهن با نماد شیمیایی Fe (به لاتین: Ferrum)، نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۲۶ و چگالی ۷۸۷۴kg/m۳ است. آهن یک فلز است که در نخستین دورهٔ فلزهای واسطه جای دارد. آهن از دیدگاه جرم، بزرگترین عنصر سازندهٔ کرهٔ زمین است. آهن اصلی ترین عنصر سازندهٔ هستهٔ بیرونی و درونی زمین و چهارمین عنصر متداول در پوسته است. فراوانی آهن در سیاره های زمین سان و دیگر کره های سنگی مانند ماه، به خاطر پدیدهٔ همجوشی هسته ای در ستاره ها است به این معنی که در پروسهٔ همجوشی، آهن آخرین عنصری است که با آزادسازی انرژی، پیش از فروپاشی انفجاری آن ستاره به صورت یک نو اختر یا ابرنواختر، و پراکندن آهن در فضا، ایجاد می شود.نبو
در حدود ۱٬۴۰۰ پیش از میلاد، از ساخته های آهنی در قلمرو هیتی ها در ارمنستان کنونی استفاده می شد که این به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر است.
مانند دیگر عناصر گروه ۸؛ روتنیم و اوسمیوم، آهن نیز در طیف گسترده ای از حالت های اکسیداسیون یافت می شود؛ از ۲- تا ۶، هرچند که اکسایش ۲ و ۳ متداول ترین هستند. سرچشمهٔ عنصری آهن در شهاب سنگ ها و سایر محیط های کم اکسیژن است، اما نسبت به اکسیژن و آب دارای واکنش است. سطح آهن تازه سطحی نقره ای-خاکستری درخشان به نظر می رسد، اما در هوای عادی اکسیده می شود تا به صورت اکسید آهن هیدرات شده درآید، که معمولاً به عنوان زنگ شناخته می شود. بر خلاف دیگر فلزات که لایه های اکسید سطح، درون قطعه فلز را (در برابر زنگ زدگی) رویینه می سازند، لایهٔ اکسید آهن، با ادامهٔ نفوذ و اشغال حجم بیشتری از فلز، و در نتیجه پوسته پوسته شدن و سوا شدن، سطح تازه ای را در معرض خوردگی قرار می دهد.
آهن دارای سطح صاف و نقره ای براق مایل به رنگ خاکستری ست اما وقتی در هوا با اکسیژن ترکیب می شود به رنگ قرمز یا قهوه ای در می آید که به آن ها اکسید دارای ترکیبات آهن یا زنگ گفته می شود. کریستال های خالص آهن نرمه (نرم تر از آلومینیوم) و با اضافه کردن مقدار کمی ناخالصی مانند کربن مقدار قابل توجهی تقویت می شود. مقادیر مناسب و کمی (تا چند درصد) از فلزات دیگر و کربن، تولید فولاد می کند که می تواند ۱۰۰۰ بار سخت تر از آهن خالص باشد.
عکس آهن
آهن(II) سولفید (به انگلیسی: Iron(II) sulfide) با فرمول شیمیایی FeS یک ترکیب شیمیایی است..
Iron sulfide ferrous sulfide black iron sulfide
.
InChI=1S/Fe.S/q+2;-2 YKey: GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N Y
آهن(II) فومارات (به انگلیسی: Iron(II) fumarate) با فرمول شیمیایی C۴H۲FeO۴ یا فروس فومارات ترکیبی با شناسه پاب کم ۶۴۳۳۱۶۴ و جرم مولی آن ۱۶۹٫۹۰۱۲۸ g/mol به رنگ سرخ می باشد. این ترکیب به صورت خوراکی برای درمان فقر آهن نیز تجویز می شود..C(=O)/C=C/C()=O
(E)-But-2-enedioate; iron(2+)
Ferrous fumarate; Feostat
.C(=O)/C=C/C()=O
آهن(III) اکسید-هیدروکسید (به انگلیسی: Iron(III) oxide-hydroxide) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۹۱۵۰۲ است.O
Iron(III) oxide-hydroxide
Ferric acid
O
سولفات آهن(III) (به انگلیسی: Iron(III) sulfate) با فرمول شیمیایی Fe۲(SO۴)۳ که به فارسی زاج زرد یا زاج شتردندان و در منابع کهن قلقطار یا زاج رومی خوانده می شود، ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۲۴۸۲۶ است. که جرم مولی آن 399.88 g/mol (anhydrous)489.96 g/mol (pentahydrate) 562.00 g/mol (enneahydrate) می باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید متمایل به خاکستری است. سولفات آهن 3 ظرفیتی کاربرد کمتری دارد چرا که از رطوبت بالایی برخوردار است...S(=O)(=O).S()(=O)=O.S()(=O)=O
Iron(III) sulfate
Ferric sulfateSulfuric acid iron(3+) salt (3:2)
..S(=O)(=O).S()(=O)=O.S()(=O)=O
نیترات آهن(III) (به انگلیسی: Iron(III) nitrate) با فرمول شیمیایی Fe(NO۳)۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۱۶۸۰۱۴ است. که جرم مولی آن 241.86 g/mol (anhydrous) 403.999 g/mol (nonahydrate) می باشد. شکل ظاهری این ترکیب، کریستال بنفش کمرنگ است..O.O.O.O.O.O.O.O.O.O=().()=O.()=O
Iron(III) nitrate
Ferric nitrateNitric acid iron(3+) salt
.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O=().()=O.()=O
آهن اولین آهنگ وودکید (یوان لموین) است. این آهنگ در آلبوم «عصر طلایی» منتشر شده است. آلبوم عصر طلایی در ۲۰۱۱ آماده شد ولی در ۲۰۱۳ منتشر شد. تک آهنگ آهن در ۲۸ مارس ۲۰۱۱ منتشر شد.
این آهنگ پس از استفاده در تریلر کیش یک آدم کش: افشاگری ها محبوبیت زیادی بدست آورد.
آهن یک عنصر شیمیایی ست.
آهن (آهنگ وودکید)
آهن (ماده غذایی)
آهن (روستا)
آهن همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آهن اولین آهنگ وودکید (یوان لموین) است. این آهنگ در آلبوم «عصر طلایی» منتشر شده است. آلبوم عصر طلایی در ۲۰۱۱ آماده شد ولی در ۲۰۱۳ منتشر شد. تک آهنگ آهن در ۲۸ مارس ۲۰۱۱ منتشر شد.
Wikipedia contributors, "Iron (Woodkid song)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Iron_(Woodkid_song)&oldid=716174691 (accessed June 22, 2016).
این آهنگ پس از استفاده در تریلر کیش یک آدم کش: افشاگری ها محبوبیت زیادی بدست آورد.
آهن (به لاتین: Əhən) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان اسماعیللی واقع شده است. آهن ۵۷۳ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
آهن (به هندی: Loha) فیلمی محصول سال ۱۹۹۷ و به کارگردانی هارمش مالهوترا است. در این فیلم بازیگرانی همچون درمندرا، راوینا تاندون، میتون چاکرابورتی، رامیا کریشنان، شاکتی کاپور، گوویندا، مانیشا کویرالا ایفای نقش کرده اند.
۱۷ اکتبر ۱۹۹۷ (۱۹۹۷-10-۱۷)
آزادراه ذوب آهن آزادراهی در استان اصفهان در مرکز ایران است که اصفهان به حومه های جنوب غربی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که این آزادراه نام خود را از آن گرفته، متصل می سازد.
بزرگ راه های ایران
استات آهن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
استات آهن (II)
استات آهن (III)
ملکه چئونچو (هانگول: 천추 태후. هانجا: 千秋 太后. RR: Cheonchu Taehu، همچنین به عنوان امپراتور آهن شناخته می شود) سریال تلویزیونی محصول سال ۲۰۰۹ میلادی در کره جنوبی است.
این مجموعه تلویزیونی براساس شخصیت شخصی که چهره واقعی تاریخی است که مبارزه مادام العمر خود را برای محافظت از کشوری که اجداد او ساخته اند انجام داد. نوه بنیانگذار سلسله گوریو تائجو، ملکه به عنوان نایب السلطنه تلاش می کند برای به قدرت رسیدن پسرش موک جونگ، به عنوان هفتمین پادشاه سلسله گوریو. او مصمم به تحقق بخشیدن به اهداف بلندپروازانه خود برای پادشاهی گوریو بود، ملکه چئونچو در میدان جنگ در مقابل مهاجمان خارجی بسیار دلاور بود. او در جوانی بیوه پادشاه شد و از او پسری داشت. بعد از مرگ امپراتور گیئونگ جونگ برادر ملکه سئونگ جونگ به تخت نشست و از موقعیتش برای تحت فشار گذاشتن ملکه استفاده کرد.
داستان این مجموعه مربوط به سومین ملکه عصر گوریو است که علیه مردم تانگیوسیک از مانچوریا می جنگد تا بتواند سرزمین های قدیم را احیا کند. بانو سانگدوک چه شی را در جوانی بیوه شاه می شود و برادرش به سلطنت می نشیند.
این اتفاق مصادف با زمانی است که دشمنی گوریو و خیتان بیشتر شده و تلاش های سانگدوک برای بیرون کردن دشمنان از مناطق شمالی کشور، منجر به تهدید وی از جانب شاه (برادرش) می شود. شاه برای تحت فشار قرار دادن سانگدوک تنها فرزند پسری او را نزد خود نگه می دارد و دیدار مادر و فرزند را قدغن می کند. بعد از مدتی شاه که فرزند پسری ندارد و مجبور شده خواهرزاده خود را به عنوان ولیعهد انتخاب کند، دوباره ازدواج می کند.
چاه آهن یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر عشق آباد استان خراسان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سرب است.سنگ میزبان این اندیس آهک و شیل است و دیرینگی آن به دوران ژوراسیک میانی - بالائی می رسد.
فهرست اندیس های استان خراسان
گدار فور آهن یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر طاهر آباد استان خراسان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان خراسان
گدارقو آهن یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر عشق آباد استان خراسان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان خراسان
کلات آهن یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر گر مانج استان خراسان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، پلی متال است.
فهرست اندیس های استان خراسان
کوه آهن یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر عشق آباد استان خراسان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، آهن است.سنگ میزبان این اندیس آهک (سازند قلعه دختر ) است و دیرینگی آن به دوران ژوراسیک میانی - بالایی می رسد.
فهرست اندیس های استان خراسان
اولسن خلافکار روی خط راه آهن (دانمارکی: Olsen-banden på sporet) فیلمی در ژانر سرقت و کمدی است که در سال ۱۹۷۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اوله ارنست و پل رایشهارت اشاره کرد.
۲۶ سپتامبر ۱۹۷۵ (۱۹۷۵-09-۲۶)
اکسید آهن ترکیبی شیمیایی است که از آهن و اکسیژن تشکیل شده است. روی هم رفته حدود ۱۶ نوع اکسید آهن و اکسی هیدروکسید وجود دارد. این اکسید در بسیاری از فرایندهای طبیعیِ بیولوژیکی و ژئولوژیکی نقش مهمی را ایفا می کند و توسط انسان به صورت گسترده ای به عنوان سنگ آهن، رنگدانه، کاتالیزور در ترمیت مورد استفاده قرار می گیرد.
اکسید آهن(II)، (FeO)
اکسید آهن(II،III)، مگنتیت (Fe۳O۴)
اکسید آهن(III) (Fe۲O۳)
اکسید آهن(III)، هماتیت (α-Fe۲O۳)
اکسید آهن(III)، (β-Fe۲O۳)
اکسید آهن(III)، (γ-Fe۲O۳)
اکسید آهن(III)، (ε-Fe۲O۳)
«در هزاره چهارم پیش از میلاد مردم دشت نشین فلات ایران در کار زندگی پیشرفت بیشتری کردند و این پیشرفت در توسعه محل سکونت و توجه به تزیین منازل آن ها به خوبی دیده می شود، در قریه سیلک نموداری از آن وجود دارد، ساکنین این محل اتاق های خود را با اکسیدآهن و مواد دیگر نقاشی می کردند و ظروف سفالین ظریف می ساختند»
روش تولید اکسید آهن از طریق رسوب دهی سولفات آهن
در این روش سولفات آهن با pH کمتر از 3 در آب حل می شود و به محلول حاصل سدیم هیدروکسید اضافه کرده و هوادهی انجام می شود. با افزایش تدریجی pH تا 7، هیدروکسید آهن زرد رنگ تشکیل می شود. محلول حاصل فیلتر شده و کیک فیلتر که شامل هیدروکسید آهن است از محلول جدا می شود و جهت خشک و آسیاب شدن به گرمخانه منتقل می شود. هیدروکسید آهن بلافاصله در مواجهه با هوای محیط به حالت پایدار اکسید آهن زرد تبدیل می شود. محصول حاصل شده در صورت افزایش دما به تدریج به رنگ های نارنجی، قرمز، قهوه ای و سیاه تبدیل می شود.http://elikacompany.com/?post_type=product&p=243


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آهن در دانشنامه آزاد پارسی


سنگ آهَن (iron)
سنگ برگرفته از واژه ای آلمانی به معنای «قوی». عنصری فلزی، به رنگ خاکستری نقره ای، چکش خوار، شکل پذیر و سخت، با نماد Fe، برگرفته از نام لاتینی آن، با عدد اتمی ۲۶، و جرم اتمی نسبی ۵۵.۸۴۷. از لحاظ فراوانی چهارمین عنصر پوسته زمین و دومین فلز فراوان پس از آلومینیوم است. در رسوبات انباشته، به صورت سنگ های معدنی هماتیت۱ (Fe۲O۳)، سنگ معدن اسپاتیک۲ (FeCO۳) و مگنتیک۳ (Fe۳O۴) یافت می شود. گاهی به شکل فلز آزاد۴، و به ندرت به صورت تکه های آهن یا نیکل ـ آهن در شهاب سنگ ها نیز یافت می شود. آهن فلزی فراوان و مفید، به شدت مغناطیس، و پایۀ آلیاژ فولاد است. فولاد آلیاژی است که علاوه بر آهن، کربن و فلزات دیگر نیز دارد. (← چدن) آهن در تجهیزات الکتریکی، مغناطیس های دایم و الکترومغناطیس ها، هستۀ ترانسفورمرها، و در آمپلی فایرهای مغناطیسی به کار می رود. نکتۀ مهم دربارۀ آهن، اکسید شدن آن در هوای مرطوب (زنگ زدن۵) است. در بدن انسان، آهن بخش اصلی هموگلوبین۶را تشکیل می دهد. در گلبول های قرمز خون، هموگلوبین اکسیژن را به همۀ نقاط بدن منتقل می کند. کمبود این عنصر در رژیم غذایی انسان منجر به نوعی کم خونی می شود. از عصر آهن تاکنون، از این عنصر برای ساخت ابزار استفاده می کنند.

نقل قول های آهن

آهن با نماد شیمیایی Fe (به لاتین: Ferrum)، نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۲۶ و چگالی ۷٫۸۷۴g/cm۳ است که در نخستین دورهٔ فلزهای واسطه جای دارد.
• «پس چو آهن گرچه تیره هیکلی/صیقلی کن صیقلی کن صیقلی//تا دلت آیینه گردد پر صور/اندرو هر سو ملیحی سیمبر//آهن ار چه تیره و بی نور بود/صیقلی آن تیرگی از وی زدود//صیقلی دید آهن و خوش کرد رو/تا که صورتها توان دید اندرو.» -> جلال الدین مولوی

آهن در جدول کلمات

آهن
تهم
آهن بندی زیر اتومبیل
شاسی
آهن ربا
مگنت
آهن گرد تو خالی
میله
آهن نوک تیز
سنان
آهن و پولاد
ستی
آلیاژ آهن و کربن
آلیاژی از آهن و نیکل
انوار
پل معروف راه آهن مازندران
ورسک
ترکیب آهن با اکسیژن
زنگ

معنی آهن به انگلیسی

iron (اسم)
اتو ، اهن ، اطو ، فلز

آهن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

دانیال ٠٢:١٧ - ١٣٩٦/٠٢/٠٦
آهن ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Fe و عدد اتمی 26 وجود دارد. آهن فلزی است که در گروه 8 و دوره 4 جدول تناوبی قرار دارد.
تاریخچـــــه
اولین نشانه های استفاده از آهن به زمان سومریان و مصریان بر می گردد که تقریبا" 4000 سال قبل از میلاد با آهن کشف شده از شهاب سنگها اقلام کوچکی مثل سر نیزه و زیور آلات می ساختند. از 2000 تا 3000 سال قبل از میلاد ، تعداد فزاینده ای از اشیاء ساخته شده با آهن مذاب ( فقدان نیکل ، این محصولات را از آهن شهاب سنگی متمایز می کند ) در بین النهرین ، آسیای صغیر و مصر به چشم می خورد؛ اما ظاهرا" تنها در تشریفات از آهن استفاده می شد و آهن فلزی گرانبها حتی باارزش تر از طلا به حساب می آمد.
بر اساس تعدادی از منابع آهن ، بعنوان یک محصول جانبی از تصفیه مس تولید می شد - مثل آهن اسفنجی – و بوسیله متالوژی آن زمان قابل تولید مجدد نبوده است. از 1600 تا 1200 قبل از میلاد در خاورمیانه بطور روز افزون از آین فلز استفاده می شد، اما جایگزین کابرد برنز در آن زمان نشد.

تبر آهنی متعلق به عصر آهن سوئد در گاتلند سوئد یافت شده است. از قرن 10 تا 12 در خاورمیانه یک جابجایی سریع در تبدیل ابزار و سلاحهای برنزی به آهنی صورت گرفت. عامل مهم در این جابجائی ، آغاز ناگهانی تکنولوژیهای پیشرفته کار با آهن نبود، بلکه عامل اصلی ، مختل شدن تامین قلع بود. این دوره جابجایی که در زمانهای مختلف و در نقاط مختلفی از جهان رخ داد، دوره ای از تمدن به نام عصر آهن را بوجود آورد.
همزمان با جایگزینی آهن به جای برنز ، فرآیند کربوریزاسیون کشف شد که بوسیله آن به آهن موجود در آن زمان ، کربن اضافه می کردند. آهن را بصورت اسفنجی که مخلوطی از آهن و سرباره به همراه مقداری کربن یا کاربید است، بازیافت کردند. سپس سرباره آنرا با چکش کاری جدا نموده وم حتوی کربن را اکسیده می کردند تا بدین طریق آهن نرم تولید کنند.
مردم خاور میانه دریافتند که با حرارت دادن طولانی مدت آهن نرم در لایه ای از ذغال و آب دادن آن در آب یا روغن می توان محصولی بسیار محکم تر بدست آورد. محصول حاصله که دارای سطح فولادی است، از برنزی که قبلا" کاربرد داشت محکمتر و مقاوم تر بود. در چین نیز اولین بار از آهن شهاب سنگی استفاده شد و اولین شواهد باستان شناسی برای اقلام ساخته شده با آهن نرم در شمال شرقی نزدیک Xinjiang مربوط به قرن 8 قبل از میلاد بدست آمده است. این وسایل از آهن نرم و با همان روش خاورمیانه و اروپا ساخته شده بودند و گمان می رفت که برای مردم غیر چینی هم ارسال می کردند.
در سالهای آخر پادشاهی سلسله ژو ( حدود 550 قبل از میلاد) به سبب پیشرفت زیاد تکنولوژی کوره ، قابلیت تولید آهن جدیدی بوجود آمد. ساخت کوره های بلندی که توانایی حرارتهای بالای k 1300 را داشت، موجب تولید آهن خام یا چدن توسط چینِی ها شد. اگر سنگ معدن آهن را با کربن k 1470-1420 حرارت دهیم، مایع مذابی بدست می آید که آلیاژی با 5/96% آهن و 5/53% کربن است. این محصول محکم را می توان به شکلهای ریز و ظریفی در آورد. اما برای استفاده ، بسیار شکننده می باشند، مگر آنکه بیشتر کربن آنرا از بین ببرند.
از زمان سلسله ژو به بعد اکثر تولیدات آهن در چین به شکل چدن است. با این همه آهن بعنوان یک محصول عادی که برای صدها سال مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته است، باقی ماند و تا زمان سلسله شین ( حدود 221 قبل از میلاد ) عظمت چین را واقعا" تحت تاثیر قرار نداد.
توسعه چدن در اروپا عقب افتاد، چون کوره های ذوب در اروپا فقط توانایی k 1000 را داشت. در بخش زیادی از قرون وسطی در اروپای غربی آهن را همچنان با روش تبدیل آهن اسفنجی به آهن نرم بدست می آوردند. تعدادی از قالب گیریهای آهن در اروپا بین سالهای 1150 و 1350 بعد از میلاد در دو منطقه در سوئد به نامهای Lapphyttan و Vinarhyttan انجام شد.
دانشمندان می پندارند شاید این روش بعد از این دو مکان تا مغولستان آن سوی روسیه ادامه یافته باشد، اما دلیل محکمی برای اثبات این فرضیه وجود ندارد. تا اواخر قرن نوزدهم در هر رویدادی یک بازار برای کالاهای چدنی بوجود آمد، مانند درخواست برای گلوله های توپ چدنی.
در آغاز برای ذوب آهن از زغال چوب هم بعنوان منبع حرارتی و هم عامل کاهنده استفاده می شد. در قرن 18 در انگلستان تامین کنندگان چوب کم شدند و از زغال سنگ که یک سوخت فسیلی است، بعنوان منبع جانشین استفاده شد. این نوآوری بوسیلـــه Abraham Darby انرژی لازم برای انقلاب صنعتی را تامین نمود.
پیدایـــــــش
آهن یکی از رایج ترین عناصر زمین است که تقریبا" 5% پوسته زمین را تشکیل می دهد.
آهن از سنگ معدن هماتیت که عمدتا" Fe2O3 می باشد، استخراج می گردد. این فلز را بوسیله روش کاهش با کربن که عنصری واکنش پذیرتر است جدا می کنند. این عمل در کوره بلند در دمای تقریبا" 2000 درجه سانتی گراد انجام می پذیرد.
در سال 2000 ، تقریبا" 1100 میلیون تن سنگ معدن آهن با رشد ارزش تجاری تقریبا" 25 میلیارد دلار آمریکا استخراج شد. درحالیکه استخراج سنگ معدن آهن در 48 کشور صورت می گیرد، چین ، برزیل ، استرالیا ، روسیه و هند با تولید 70% سنگ آهن جهان پنج کشور بزرگ تولید کنندگان آن به حساب می آیند. برای تولید تقریبا" 572 میلیون تن آهن خام 1100 میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز است.
خصوصیات قابل توجه
جرم یک اتم معمولی آهن 56 برابر جرم یک اتم معمولی هیدروژن می باشد. عقیده بر این است که آهن ، دهمین عنصر فراوان در جهان است. Fe مخفف واژه لاتین ferrum برای آهن می باشد. این فلز ، از سنگ معدن آهن استخراج می شود و به ندرت به حالت آزاد (عنصری) یافت می گردد.
برای تهیه آهن عنصری ، باید ناخالصیهای آن با روش کاهش شیمیایی از بین برود. آهن برای تولید فولاد بکار می رود که عنصر نیست، بلکه یک آلیاژ و مخلوطی است از فلزات متفاوت ( و تعدادی غیر فلز بخصوص کربن ). هسته اتمهای آهن دارای ...
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آهن بدن   • قیمت آهن قراضه   • سامانه آهن   • بازار آهن تهران   • کاربرد آهن   • کاربرد آهن در صنایع مختلف   • آهن چیست   • کاربرد فلز آهن   • معنی آهن   • مفهوم آهن   • تعریف آهن   • معرفی آهن   • آهن یعنی چی   • آهن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آهن
کلمه : آهن
اشتباه تایپی : Hik
آوا : 'Ahan
نقش : اسم
عکس آهن : در گوگل


آیا معنی آهن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )