برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آپسو

آپسو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
خدای آب تازه و آرام و تجسم نیروی مردانه که خدایان از پشت او و تیامت، پدید آمده اند.
(بابل باستان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آپسو   • مفهوم آپسو   • تعریف آپسو   • معرفی آپسو   • آپسو چیست   • آپسو یعنی چی   • آپسو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آپسو
کلمه : آپسو
اشتباه تایپی : H~s,
عکس آپسو : در گوگل

آیا معنی آپسو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )