برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1312 100 1

آگونیست

آگونیست در دانشنامه ویکی پدیا

آگونیست
آگونیست (به انگلیسی: Agonist) ماده شیمیایی است که در یک سلول با اتصال به گیرنده های آن سلول باعث پاسخ و واکنش آن سلول می شود. آگونیست اغلب تقلیدکننده عمل یک ماده طبیعی در بدن است. در حالی که یک آگونیست باعث یک پاسخ و کنش در سلول می شود، آنتاگونیست با مسدود کردن محل اتصال مانع از اتصال و عمل آگونیست می گردد.
آنتاگونیست
بلوک کننده آنزیم
گیرنده بیولوژیک
گیرنده سلولی در بدن می تواند توسط یک ماده درون ساخت (مانند هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی) یا یک ماده خارجی (مانند داروها یا مواد مخدر) فعال یا غیرفعال شود که این خود منجر به تحریک یا مهار یک واکنش بیولوژیکی خواهدشد.
آگونیست فیزیولوژیک (مانند آدرنالین) ماده ای است که باعث ایجاد پاسخ های یکسان در بدن شده، درحالی که ممکن است به همان گیرنده متصل نشود. آگونیست درون ساخت برای یک گیرنده خاص، یک ترکیب است که به طور طبیعی توسط بدن تولید شده است که با اتصال به آن گیرنده کنش خود را انجام می دهد. مثلاً ماده سروتونین یک آگونیست طبیعی برای گیرنده های سروتونین در سیستم سروتونرژیک است، و دوپامین آگونیست درون ساخت برای گیرنده دوپامین در سیستمدوپامینرژیک است. آگونیست می تواند فول آگونیست یا آگونیست ناقص باشد. فول آگونیست با افزایش غلظت پلاسمایی، باعث افزایش اثر بیولوژیک می شود درحالیکه آگونیست ناقص تا حدودی اثر بیولوژیک را افزایش می دهد و پس از آن افزایش در میزان آگونیست، افزایشی در میزان پاسخ زیستی نخواهد داشت.
هنگامی که در مورد آگونیست یا آنتاگونیست بر روی گیرنده ها سخن گفته می شود باید به یاد داشته باشیم که خود گیرنده ها دارای انواعی مختلف (مانند آلفا یک و آلفا دو و غیره) هستند. اگر یک دارو پس از ورود به بدن تمامی گیرنده های هم نام (مثلاً آلفا) را به کار بیندازد یک آگونیست (یا آنتاگونیست) غیرانتخابی، و اگر با ورود به بدن تنها یک رده ویژه از یک گیرنده (مثلاً آلفا دو) را تحریک کند، آن آگونیست (و یا آنتاگونیست) انتخابی (اختصاصی) نام دارد. در فارماکولوژی این دو مبحث انتخابی و غیر انتخابی بسیار مهم هستند. چراکه گاهی یک داروی راه انداز گیرنده یا بلوک کننده آن به صورت غیر انتخابی می تواند با تأثیر مثبت بر یک سلول یا اندام همزمان بر گیرنده مشابه در سلول یا اندام دیگر اثری ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با آگونیست

آگونیست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پویا بنایی
(بیوشیمی؛ به انگلیسی: Agonist) ماده‌ای شیمیایی است که در یک سلول با اتصال به گیرنده‌های آن سلول باعث پاسخ و واکنش آن سلول می‌شود. آگونیست اغلب تقلیدکننده عمل یک ماده طبیعی در بدن است. آگونیست باعث پاسخ و کنش در سلول می‌شود، مانند دوپامین، آدرنالین و سروتونین.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگونیست   • مفهوم آگونیست   • تعریف آگونیست   • معرفی آگونیست   • آگونیست چیست   • آگونیست یعنی چی   • آگونیست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگونیست
کلمه : آگونیست
اشتباه تایپی : H',kdsj
عکس آگونیست : در گوگل

آیا معنی آگونیست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )