برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1166 100 1

آیات وعد و وعید

آیات وعد و وعید در دانشنامه اسلامی

آیات وعد و وعید
آیات نویددهنده و هشداردهنده را آیات وعد و وعید گویند.
"وعد" (بر وزن برگ) در لغت به معنای وعده دادن برای انجام کاری در زمان و مکان مشخص در آینده است.
وعد و وعید در اصطلاح
وعده خیر را در اصطلاح "وعد"، و وعده شر و تهدید را "وعید" می نامند؛
قول راغب
راغب اصفهانی "وعد" را اعم دانسته است.
وعد و وعید در قرآن
...

ارتباط محتوایی با آیات وعد و وعید

آیات وعد و وعید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آیات وعد و وعید   • مفهوم آیات وعد و وعید   • تعریف آیات وعد و وعید   • معرفی آیات وعد و وعید   • آیات وعد و وعید چیست   • آیات وعد و وعید یعنی چی   • آیات وعد و وعید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آیات وعد و وعید
کلمه : آیات وعد و وعید
اشتباه تایپی : Hdhj ,un , ,udn
عکس آیات وعد و وعید : در گوگل

آیا معنی آیات وعد و وعید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )