برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1151 100 1

آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند

معنی کلمه آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند به عربی

آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند
يضْبَطُ قواعِدَ الإجراءاتِ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند   • مفهوم آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند   • تعریف آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند   • معرفی آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند   • آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند چیست   • آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند یعنی چی   • آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آیین نامه انضباطی اجرایی را تنظیم می کند
کلمه : آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند
اشتباه تایپی : Hddk khli hkqfhxd (h[vhdd) vh jkzdl ld ;kn
عکس آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند : در گوگل

آیا معنی آیین نامه انضباطی (اجرایی) را تنظیم می کند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )