برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ائا

ائا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
ائا: انكي (ائا) از خدايان سومر باستان بود كه بعدها در تمدن هاي اكدي و بابل باستان اآ يا ائا نـام گرفـت. او در
اصل خداي حامي شهر اريدو بود، اما به مرور زمان در ساير فرهنگ هاي میانرودان باستان و در ميان كنعانيان
و هيتي ها و هوري ها نيز نفوذ كرد. او الهه صنايع دستي('gašam)، شرارت، آب ها، آب درياها، آب درياچه ها(a,
ab,aba متن پررنگ')، هوش(gest� در اصل به معناي گوش) و خالق( سازنده آبجو و گل تيـره و ...) بـودمعنـاي
دقيق نام او مشخص نيست اما برخي اعتقاد دارند انكي به معناي سـرور زمـين اسـت. ائـا يـا اآ يكـي از خـدايان
سومريان بود كه او را خداي اقيانوسها و آبهاي زيرزميني ميشناختند. در حماسه گـيلگمش، ائـا بـه گـيلگمش
1 ) .(غلامحسين مصاحب ، مدخل ائا، ص دانايي بسيار مي بخشد.
علی سیریزی
نام دیگر این ایزد ِانکی یا اآ می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ائا   • مفهوم ائا   • تعریف ائا   • معرفی ائا   • ائا چیست   • ائا یعنی چی   • ائا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ائا
کلمه : ائا
اشتباه تایپی : hmh
عکس ائا : در گوگل

آیا معنی ائا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )