برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1193 100 1

ابراهیم معتمدالسلطنه

ابراهیم معتمدالسلطنه در دانشنامه اسلامی

ابراهیم معتمدالسلطنه
میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه از رجال سیاسی ایرانی دوره قاجار، پسر میرزا محمد قوام الدوله و مهرماه خانم عصمت السلطنه (دختر فرهاد میرزا معتمدالدوله و نوه عباس میرزا نایب السلطنه) بود. پسران او وثوق الدوله و قوام السلطنه از نخست وزیران عصر قاجار و پهلوی بودند.
پدر احمد قوام نخست وزیر معروف ایران و نیز حسن وثوق الدوله، فرزند میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی حدود سال ۱۲۶۲ق در تهران متولد شد. مادرش دختر "فرهاد میرزا" فرزند "عباس میرزا" بود.
تحصیلات
وی پس از طی دوران کودکی تحصیلات خود را در مکتب خانه اختصاصی آغاز کرد و پس از آموختن مقدمات ادبیات فارسی و صرف و نحو عربی که از لوازم اولیه تحصیل آن زمان بود، تاریخ و جغرافیا، حساب و هندسه را نیز فرا گرفت و در ترسل و حسن خط نیز دستی داشت.
مشاغل معتمدالسلطنه
وی در ۱۸ سالگی در وزارت استیفا مشغول کار شد و چون امور مالی آذربایجان با پدر و جدش بود، نائب مستوفی آذربایجان شد و در سال ۱۲۹۷ وزیر دفتر "هدایت میرزا" مستوفی آذربایجان شد.
روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ص۱۶۲، به کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر، ۱۳۴۵.
...

ابراهیم معتمدالسلطنه در دانشنامه ویکی پدیا

ابراهیم معتمدالسلطنه
میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه از رجال ایرانی دوره قاجار، پسر میرزا محمد قوام الدوله از دختر میرزا محمدعلی مایل آشتیانی. پسران او وثوق الدوله و قوام السلطنه از نخست وزیران عصر قاجار و پهلوی بودند.
قوام السلطنه. از مصاحب، غلامحسین (سرپرست)، دایرةالمعارف فارسی، تهران: امیرکبیر، کتاب های جیبی، ۱۳۸۰، ص ۲۵۸۸.
میرزا ابراهیم در جوانی در وزارت استیفا مشغول به کار شد. او در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار مستوفی آذربایجان شد و دوازده سال در این سمت، که پیش از این نیز در اختیار خاندانش بود، باقی ماند. او در سال ۱۲۷۰ شمسی به عضویت در دارالشوری کبری منصوب شد و چندی بعد به فرمان شاه پیشکار حاکم فارس شد و مدتی نیز به حکومت گیلان گمارده شد. آخرین شغل او حکومت قزوین بود.
با وجود اینکه بعضی از معاصران معتمدالسلطنه از او به نیکی یاد کرده اند، مورگان شوستر، مستشار مالی آمریکا که در استخدام دولت ایران بود، او را به رشوه گیری و سوء استفاده از مناصبش متهم کرده است. به گفته او، معتمدالسلطنه در امور مالیاتی ایالت آذربایجان اخلال و تقلب می کرد که با آشکار شدن این امر در نتیجه رسیدگی های او، رابطه وثوق الدوله و قوام السلطنه، فرزندان معتمدالسلطنه با شوستر به سردی گرایید.
معتمدالسلطنه در طول عمر خود حداقل چهاربار ازدواج کرد. همسر اول او، طاووس خانم دختر میرزا محمدخان مجدالملک سینکی و خواهر میرزا علی خان امین الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه قاجار بود که صاحب دو پسر، حسن و احمد شد ولی چندصباحی پس از ازدواج درگذشت. با مرگ او، امین الدوله وظیفه نظارت بر تحصیل و حسن تربیت خواهرزادگانش را برعهده گرفت. همسران دوم و سوم معتمدالسلطنه، سلطنت خانم ملقب به محترم السلطنه دختر بدیع الملک میرزا عمادالدوله (ازدواج با معتمدالسلطنه در ۱۹ ربیع الاول ۱۲۹۹ قمری) و بهجت السلطنه دختر میرزا عباس خان قوام الدوله هریک صاحب پسری شدند. همسر دیگر معتمدالسلطنه، تاج الملوک ملقب به ام الخاقان بود که دختر میرزا تقی خان امیرکبیر و عزت الدوله و قبلاً همسر مظفرالدین شاه قاجار بود. تاج الملوک پس از طلاق از مظفرالدین شاه در ۱۲۹۳قمری، با معتمدالسلطنه ازدواج کرد، اما این وصلت دوام چندانی نیافت و پس از مدتی، بدون یافتن فرزند، به جدایی انجامید. معتمدالسلطنه در مجموع ص ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ابراهیم معتمدالسلطنه

ابراهیم معتمدالسلطنه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابراهیم معتمدالسلطنه   • مفهوم ابراهیم معتمدالسلطنه   • تعریف ابراهیم معتمدالسلطنه   • معرفی ابراهیم معتمدالسلطنه   • ابراهیم معتمدالسلطنه چیست   • ابراهیم معتمدالسلطنه یعنی چی   • ابراهیم معتمدالسلطنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابراهیم معتمدالسلطنه
کلمه : ابراهیم معتمدالسلطنه
اشتباه تایپی : hfvhidl lujlnhgsgxki
عکس ابراهیم معتمدالسلطنه : در گوگل

آیا معنی ابراهیم معتمدالسلطنه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )