انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1042 100 1

ابریشم

/'abriSam/

مترادف ابریشم: بریشم، پرند، پرنیان، پیله، حریر، تاره، زه، ساز، بریشم نواز، دستان ساز، نوازنده، درخت ابریشم، شب خسب

معنی اسم ابریشم

اسم: ابریشم
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: ābriša (o) m) (پهلوی) رشته ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند، حریر، (در گیاهی) گلی به صورتِ رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستان ها می رویَد، درخت این گل، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) نوعی ساز زهی - حریر، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید

معنی ابریشم در لغت نامه دهخدا

ابریشم. [ اَ ش َ ] (اِ) خیط و رشته که از تارهای پیله کنند دوختن و بافتن را. ابریسم. بریشم. حریر. قز. افریشم : و از نشابور جامه های گوناگون خیزد و ابریشم و پنبه. (حدود العالم ).
کمندی ز ابریشم و چرم شیر
یکی تیغ درخورد گرد دلیر.
فردوسی.
همچنان باشم ترا من که تو باشی مر مرا
گر همی دیبات باید جز که ابریشم متن.
ناصرخسرو.
|| تار سازها که بزخمه یا بناخن نوازند: وَتَر؛ ابریشم رباب و چنگ. (مقدمةالادب زمخشری ). || مطلق سازهای زه دار :
سمن عارضان پیش خسرو بپای
به آواز ابریشم و بانگ نای...
فردوسی ؟
من غلام مطربم کابریشم خوش میزند.
حافظ؟
- ابریشم خام ؛ خامه. دمقس.
|| دستان ِ ساز. پرده ٔ ساز :
سر فریاد نداریم پگاه است هنوز
یک دو ابریشم شایدکه فروتر گیرند.
سیدحسن غزنوی.
- ابریشم زدن ؛ نواختن ، زدن یکی از رود جامگان را.
- کرم ابریشم ؛ کرم قز. کرم پیله. دودالقز.
و نیز گفته اند ابریشم نوعی از سازهای نواختنی است و بدین شعر تمثل کرده اند :
بَابریشم و عود وچنگ و طنبور
در بزم تو باد زهره مزدور.
و ظاهراً بر اساسی نیست.
- ابریشم مقرض ؛ ابریشم که با مقراض سخت ریزه کرده و در معاجین آمیختندی فربهی و قوت و نیز رفع خفقان را.
- ابریشم هفت رنگ ؛ تارهای ابریشم است به هفت لون که بر سر عروس آویزند و آنرا بشگون نیک دارند.
- مثل ابریشم ؛ سخت باریک ، چنانکه رشته ٔ طعام و رشته ٔ پالوده و مانند آن.

معنی ابریشم به فارسی

ابریشم
( اسم ) ۱ - ماده ای که کرم مخصوص ( بنام کرم پیله ) بشکل نخ بسیار باریک ( بنام و بوسیل. آن لانهای بیضی شکل برای خود سازد رشته ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند ابریسم بریشم حریر قز افریشم . یا ابریشم هفت رنگ . تارهای ابریشم است بهفت لون که بر سر عروس آویزند و آنرا بشگون نیک دارند . یا کرم ابریشم . کرم پیله کرم قز دود القز . ۲ - تار سازها که بزخمه یا بناخن نوازند . ۳ - مطلق سازهای زه دار . ۴ - دستان ساز پرد. ساز . ۵ - درختی از دست. گل ابریشم ها جزئ تیر. پروانه واران که گونه ای از آن در جنگلهای شمال ایران موجود است گل ابریشم . ۶ - شب خسب
[byssal thread, byssus thread] [اقیانوس شناسی، جانور شناسی] تار یا تارهایی محکم از پروتئین مایع که برخی از نرم تنان برای چسباندن خود به بستر تولید می کنند
( اسم ) مزد ساز زدن و چنگ زدن است مثل پول چای و شیربها در استعمال امروز و نعل بها و گرمابه بها در استعمال قدما. و آن در موردی گفته شود که پول را بجهت احترام و خوش داشتن دل کسی بوی میدهند و آنرا در خور مزد نمی انگارند.
( اسم صفت ) آنکه تارهای پیله بهم کند و خیط و رشته سازد .
( اسم ) ۱ - عمل ابریشم تاب ۲ - پیش. ابریشم تاب ۳ - دکان یا کارگاه ابریشم تاب .
( مصدر ) زدن و نواختن یکی از آلات ذوات الاوتار.
( اسم صفت ) نوازند. ابریشم بریشم زن بریشم نواز .
( اسم ) ۱ - زه وتر تار تاره در سازهای زهی . ۲ - ( توسعا) هر ساز زه دار هر یک از ذوات الاوتار .
( اسم صفت ) علاقه بند ابریشمی رنگ فروش رنگروش .
( اسم ) ۱ - کار و عمل ابریشم فروش ۲ - پیش. ابریشم فروش ۳ - دکان ابریشم فروش
ابریشن ناب
( اسم صفت ) کسی که تارهای ابریشم را بوسیل. چرخ ابریشم کشی از پیله در می آورد .
( اسم ) ۱ - عمل ابریشم کش ابریشم کشیدن . ۲ - پیش. ابریشم کش یا چرخ ابریشم کشی . چرخی که بدان تار از پیله بر آورند .
دهی از فلاورجان اصفهان
ظاهرا پلی است در نواحی خراسان
ده از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان
یکی از راههای معروف قدیم است که بسبب حمل ابریشم چین از این راه بدین اسم شهرت یافته است .
درخت گل ابریشم از تیره لگو مینوز و از جنس البیزیا میباشد

معنی ابریشم در فرهنگ معین

ابریشم
(اَ شَ یا شُ) [ په . ] (اِ.) ۱ - رشته های بسیار نازکی که از پیلة کرم ابریشم جدا می کنند و استفاده می کنند. ۲ - سازهای زه دار. ۳ - درختی از دستة گل ابریشم ها جزء تیرة پروانه واران که گونه ای از آن در جنگل های شمال ایران به نام شب خسب (شوفِس ) موجود است .
( ~. بَ) (اِمر.) مزد ساز زدن و چنگ زدن (مثل پول چای و شیربها در استعمال امروز).
( ~. زَ) (اِفا.) نوازندة ابریشم ، چنگی .

معنی ابریشم در فرهنگ فارسی عمید

ابریشم
۱. تاری بسیارنازک و محکم که از باز کردن پیلۀ کرم ابریشم تهیه می شود و در صنایع نساجی و تهیۀ تار بعضی از سازهای موسیقی به کار می رود.
۲. (موسیقی) [قدیمی] تار سازهایی مانند رباب و چنگ.
۳. (موسیقی) [قدیمی] هر سازی که با مضراب یا ناخن نواخته می شود.
۴. (موسیقی) [قدیمی] نوعی ساز زهی ایرانی که امروزه در دست نیست.
* ابریشم طرب: [قدیمی] تار ساز، زه.
کسی که تارهای پیله را به هم می تابد و ابریشم درست می کند، ابریشم گر.
ساززن، چنگی.

ابریشم در دانشنامه اسلامی

ابریشم
ابریشم تارهای تنیده شده به وسیله کرم ابریشم میباشد و از آن در باب های طهارت، صلات و حج بحث شده است.
پوشیدن لباس ابریشمی خالص یا لباسی که آستر آن ابریشم خالص باشد برای مرد حرام و نماز با آن باطل است.
جواهر الکلام ج۸، ص۱۱۴.    
پوشیدن لباس ابریشم هنگام ضرورت و نیز لباسی که ابریشمی بودن آن مشکوک است برای مرد، جایز و نماز با آن صحیح است.
توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
پوشیدن ابریشم در حال جنگ جایز است، لیکن در صحت نماز با آن در صورت امکانِ کندن آن در حال نماز، اختلاف است.
العروة الوثقی، ط.ج، ج۲، ص۳۴۴.    
...
خداوند در برابر صبر و شکیبائی ابرار بهشت و لباسها و فرشهائی از حریر را به آنها پاداش می دهد. ولی قدر مسلم این است که مواهب الهی در سرای دیگر چیزی نیست که در الفاظ ما بگنجد، و یا حتی قدرت تصور آنرا داشته باشیم، تنها شبحی از دور، در لابلای این گونه آیات پر معنی برای ما تجلی می کند.
ابریشم بهشتی، پاداشی برای ابرار در بهشت است: «وجزیهم بما صبروا جنة وحریرا» خداوند در برابر شکیبائی آنان، بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها پاداش می دهد.
انسان/سوره۷۶، آیه۱۲.    
منظور از صبر، صبرشان در برابر مصیبت، و در برابر اطاعت، و از معصیت است، چون این طایفه در زندگی دنیا به جز وجه پروردگارشان طلبی نداشتند، اراده او را بر خواست خود مقدم می داشتند، در نتیجه در برابر آنچه او برای آنان مقدر کرده بود، و هر محنت و مصیبتی که برای آنان خواسته بود صبر می کردند، و نیز بر امتثال هر فرمانی که به ایشان داده بود، و بر ترک هر عملی که ایشان را از آن نهی کرده بود صبر می کردند، هر چند که با خواست خودشان مخالف بود، و لذا خدای تعالی مشقت و زحمتی را که در راه بندگی او تحمل کرده بودند به نعمت و راحت مبدل کرد.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۲۰۶.    
بهشت دارای فرشهایی با آستری از جنس دیباج و ابریشم ضخیم می باشد: «متکـین علی فرش بطـائنها من استبرق وجنی الجنتین دان» این در حالی است که آنها بر فرشهائی تکیه کرده اند که آستر آنها از پارچه های ابریشمین است و میوه های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است.
رحمان/سوره۵۵، آیه۵۴.    
...
جاده ابریشم (یا راه ابریشم)، راهی کاروان رو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم/ چهاردهم، در دو قاره آسیا و اروپا (اوراسیا)، از چین تا مدیترانه، مورد بهره برداری تجارتی، زیارتی و سیاحتی بوده است.
نام جاده ابریشم را اولین بار فردیناند فون ریشته وفن (۱۸۳۳ـ۱۹۰۵)، جغرافیدان آلمانی، در میانه قرن نوزدهم به کار برد ظاهراً سبب این نامگذاری، تجارت ابریشم به عنوان معروف ترین، سبک ترین و گرانبهاترین کالایی بوده که طی ده ها قرن از طریق این جاده از چین به غرب می رفته است مسیر اصلی این راه بین ْ۳۰ و ْ۴۰ عرض شمالی و ْ۱۰ تا ْ۱۱۰ طول شرقی امتداد داشته است. راههای فرعی دیگری نیز از هند و جنوب ایران به آن می پیوسته که به دلیل اهمیت نوع کالاهایی که در آن ها حمل می شده، نامهای دیگری، مثل «راه ادویه»، به آن ها داده شده است. این راهها نیز تا ْ۲۰ عرض شمالی امتداد می یافتند (نقشه مسلمانان در جهان). طول تقریبی این راه را هشت هزار کیلومتر نوشته اند به نوشته بطلمیوس (ح ۹۰ تا ۱۶۸ میلادی) فاصله بین شهر مَنبِج (هیراپولیس) در شمال سوریه تا برج سنگی ۲۸۰، ۲۶ اِستادیا و از آن جا تا چانگ ـ آن / چانگان (سرا)، پایتخت قدیم چین، ۲۰۰، ۳۶ اِستادیا و جمعاً در حدود یازده هزار کیلومتر بوده است. این شاهراه از کشور چین شروع می شد، از فلات ایران می گذشت و پس از گذر از بین النهرین و شامات، به انطاکیه در کنار دریای مغرب (مدیترانه) می پیوست.
اولین شهر
نخستین شهر در ابتدای این جاده در مشرق، شهر چانگ ـ آن، نزدیک به شهر کنونی شیان، بود. معبد بودا در صومعه غاز وحشی متعلق به سال ۶۵۲ و همچنین گور امپراتور معروف چین، شی هوانگ تی، در این شهر است. گنجینه معروف زیرخاکی مجسمه های گلی سربازان ارتش هفت هزار تنی محافظ این گور، که در ۱۳۵۳ ش/ ۱۹۷۴ میلادی کشف شد، در همین جا و نزدیک به شهر شیان است پس از آن جاده در دره رود وِی امتداد می یافت. چینیها بخشی از این راه را که بیش تر نقاط آن سنگفرش بود، «شاهراه سلطنتی» می نامیدند و مأموران چینی با گرفتن عوارض از مسافران این راه، امنیت و رفاه کاروانیان را فراهم می آوردند
غارهای هزار بودا
جاده ابریشم در علیای رود وِی، به سمت شمال غربی تغییرمسیر می داد و پس از طی مسافتی طولانی از دامنه های نان شان (کوهستان جنوبی، که دنباله کوههای کونلون است)، به پادگان مرزی تونهوانگ، یکی از کانونهای فرهنگ بودایی، می رسید در نزدیکی تونهوانگ محلی است به نام غارهای هزار بودا که در آن کمابیش پانصد غار کنده و نقاشی شده و نیز تورفتگیهای آراسته به پیکره های کنده کاری شده وجود دارد و نخستین غار آن در حدود ۳۵۳ یا ۳۶۶ ق م کنده و برپا شده است. در همین غارهای هزاربودا، مارک اورل استاین، باستان شناس، در ۱۹۰۶ و ۱۹۱۴ به گنجینه ای از طومارهای نقاشی و نسخه های خطی یا چاپ قالبی بودایی (پانصد اثر هنری از جمله نقاشیهای ابریشمین، سه هزار طومار کامل از مواد چاپ شده، ششصد طومار دستنوشته و ششصد تکه سایر مستندات) دست یافت که یکی از آنها، سوترای الماس متعلق به ۸۶۸ بود که تا آن زمان کهن ترین کتاب چاپی جهان محسوب می شد پس از آن، شهر تونهوانگ است که در سمت مغرب آن، بیابانهای حوضه تاریم، یکی از خشک ترین سرزمینهای جهان، گسترده است. اطراف این بیابانها را از شمال کوهستان تین شان، از مغرب کوههای پامیر، از جنوب رشته کوههای کونلون و از مشرق کویر لوپ (نمک) محدود کرده است.
سرچشمه جیحون و سیحون
...

ابریشم در دانشنامه ویکی پدیا

ابریشم
ابریشم یک نخ طبیعی است که از پیلهٔ کرم ابریشم گرفته می شود. عمده تشکیل دهنده آن پروتئین است. از نخ ابریشم، پارچه های ابریشمی می بافند که یکی از بهترین و نرمترین پارچه های دنیا به شمار می روند. به دلیل خاصیت براقی نخ ابریشم، پارچه های بافته شده از ابریشم همانند منشورهایی هستند که اگر از جهات مختلف به آن ها نگاه کنید رنگ های متفاوتی از آن می بینید.
نوع اول دیبا بوده که به لباس ابریشمی ساده رنگی گفته می شده است.
نوع دوم بر خلاف گفته لغتنامه دکتر معین پرنیان بود که به لباس ابریشمی چند رنگ و اغلب هفت رنگ اطلاق می شده که در بعضی موارد دارای طرح گل در میان پارچه هم بوده است.
نوع سوم و کاملاً درباری ایرانی پرند بوده است که به پارچه رنگین ابریشمی و دارای طرح های حاشیه ای گفته می شده و مخصوص خاندان امپراطوری ایرانی بوده است.
در حدود ۲٬۷۰۰ سال پیش از میلاد انسان نخستین بار ابریشم بافی در چین را انجام داد.
چینی ها روش تهیه ابریشم را از ۴۰۰۰ سال پیش می دانستند. داستان جالبی در مورد نحوهٔ تهیه ابریشم بین چینی ها است که می گوید روزی ملکهٔ چین «سی لینگ-شی» یک پیله کرم ابریشم را به اشتباه داخل آب جوشی که مخصوص شست وشوی دست ها بوده، می اندازد. روز بعد می بیند که تارهای ابریشمی از داخل ظرف بیرون می آیند. از این عمل لذت می برد و از آن زمان شروع به نگهداری از کرم های ابریشم می کند تا بتواند از ابریشم آن ها برای لباس ها استفاده کند. تا مدت ها چینی ها راز تهیه ابریشم را حفظ کرده بودند. ژاپنی ها جزو اولین کسانی بودند که توانستند در قرن سوم به این راز پی ببرند.
حدود ۵۵۰ سال بعد از میلاد مسیح «جاستینین» پادشاه بیزانس، دو راهب را به عنوان جاسوس به چین فرستاد. زمانی که آن دو برگشتند چندین کرم ابریشم را در داخل یک استوانهٔ چوبی از بامبو با خود آوردند. بعد از آن هنر به دست آوردن ابریشم از کرم ابریشم کم کم در تمام جهان شناخته شد. امروزه کشورهایی مانند چین، ژاپن، هندوستان، فرانسه، اسپانیا، روسیه و ایتالیا به عنوان کشور تولید کنندهٔ ابریشم شناخته شده اند. امروزه ابریشم ایتالیا به لحاظ زیبایی و کیفیت در جهان بهترین نوع ابریشم است.
عکس ابریشم
ابریشم یک نخ طبیعی ست که از پیلهٔ کرم ابریشم گرفته می شود.
جاده ابریشم، راه ابریشم شبکهٔ راه های به هم پیوسته ای با هدف بازرگانی در آسیا
ابریشم (رمان)، اثر الساندرو باریکو
ابریشم (شهر)، در بخش مرکزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان
ابریشم (فیلم ۲۰۰۷)
ابریشم همچنین به یکی از موارد زیر اشاره دارد:
ابریشم (انگلیسی: Silk) (فرانسه: Soie) نام داستانی شعر گونه از الساندرو باریکو، داستان نویس شهیر ایتالیایی است.
داستان به بیان داستان زندگی هروه ژونکور تاجر فرانسوی کرم ابریشم در قرن نوزدهم میلادی می پردازد که در مسافرت به ژاپن دچار عشق معشوقهٔ یک بارون ژاپنی می شود و هنگام بازگشت به فرانسه همسرش هلن به وی مشکوک می شود و...
در سال ۲۰۰۶ شرکت نیولاین سینما با استخدام فرانسوا جیرار کارگردان فرانسوی شروع به ساخت نسخهٔ سینمایی داستان کرد. مایکل پیت و کیرا نایتلی بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم بر اساس کتابی با همین نام ساخته شده.
اَبریشَم یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.
این شهر در بخش مرکزی شهرستان فلاورجان قرار دارد. جمعیت آن در شال ۱۳۸۳ برابر با ۱۴٬۸۸۸ نفر برآورد شده و در سال ۱۳۸۶ در حدود ۲۰ هزار نفر.
این شهر از شمال به شهر اصفهان، از جنوب به شهر بهاران و کلیشاد و از شرق به شهر اصفهان و از غرب به اتوبان ذوب آهن و رودخانه زاینده رود محدود می باشد.
شهر ابریشم در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۷۵ از ادغام روستاهای یزدآباد، حسن آباد و باغ ابریشم از توابع بخش مرکزی شهرستان فلاورجان تأسیس شد. شهردار آن نیز از آغاز تا سال ۷۸ قدرت الله قاسمی، از ۷۸ تا ۸۲ حسین پناهی بوده و از ۸۲ تا کنون مهدی نصیری است. سپس فرهاد سلیمی عهده دار شهرداری ابریشم بود و سپس علیرضا خامسی پور شهردار ابریشم شد تا سال ۱۳۹۰ و پس از ایشان آقای مهدی مختاری عهده دار سمت شهردار شهر ابریشم می باشند .
در روزگار تیمور میرزا روستای باغ ابریشم، باغ بزرگی بوده است.
این شهر دارای یک پاسگاه انتظامی به آدرس ابریشم - باغ ابریشم - جنب زمین های شهرک نور - کلانتری ۱۶ انتظامی فلاورجان. در شهر ابریشم اردوگاه کشوری شهید بهشتی نیز وجود دارد. اهالی این شهر خواستار این هستند هر چه زودتر به شهر اصفهان بپیوندند. مرکز بهینه سازی نزاجا (وابسته به تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش) در شهر ابریشم واقع شده است (جنب گلزار شهد). این مرکز وظیفه بازسازی تجهیزات خودرویی نظامی و غیرنظامی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد و به آمادگاه اصفهان متصل می باشد. خط راه آهن مجزا نیز برای این مرکز در نظر گرفته شده است.
اَبریشَم یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.
اطلس گیتاشناسی استان های ایران، تهران: ۱۳۸۳خ.
شهرداری ابریشم
مختصات
این شهر در بخش مرکزی شهرستان فلاورجان قرار دارد. جمعیت آن در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۴٬۸۸۸ نفر برآورد شده و در سال ۱۳۸۶ در حدود ۲۰ هزار نفر ودرسال ۱۳۹۵ برابر با ۳۶۰۰۰ نفر.
این شهر از شمال به شهر اصفهان، از جنوب به شهر بهاران و کلیشاد و از شرق به شهر اصفهان و از غرب به اتوبان ذوب آهن و رودخانه زاینده رود محدود می باشد.
شهر ابریشم در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۷۵ از ادغام روستاهای یزدآباد، حسن آباد و باغ ابریشم از توابع بخش مرکزی شهرستان فلاورجان تأسیس شد. شهردار آن نیز از آغاز تا سال ۷۸ قدرت الله قاسمی، از ۷۸ تا ۸۲ حسین پناهی بوده و از ۸۲ تاکنون مهدی نصیری است. سپس فرهاد سلیمی عهده دار شهرداری ابریشم بود و سپس علیرضا خامسی پور شهردار ابریشم شد تا سال ۱۳۹۰ و پس از ایشان آقای مهدی مختاری عهده دار سمت شهردار شهر ابریشم می باشند .
«ابریشم» (انگلیسی: Silk (2006 film)) فیلمی در ژانر ترسناک و علمی–تخیلی است که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به یوسوکه اگوچی اشاره کرد.
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-09-۲۸) (Hong Kong)
ابریشم (انگلیسی: Silk) فیلمی اقتباسی از رمانی به همین نام اثر نویسنده ایتالیایی الساندرو باریکو است. این فیلم در سبک درام و به کارگردانی فرانسوا جرارد، کارگردان فیلم ویولن قرمز بوده که در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شد.
۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-09-۱۴)
ابریشم آبی یا اسپیروژیر (Spirogyra) سرده ای از جانداران از فرمانروی آغازیان است، نوعی جلبک سبز بوده که با کلروپلاستِ نواری شکل خود فتوسنتز می کند. این جلبک سبز، پر سلولی بوده و ساکن آب های شیرین است.
گروه مؤلفان. «فصل ۱۰:آغازیان». در زیست شناسی دورهٔ پیش دانشگاهی. چاپ یازدهم. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۱. صفحهٔ ۲۳۲.
ابریشم آویز (نام علمی: Garrya) نام یک سرده از تیره ابریشم آویزان است.
ابریشم آویزان (نام علمی: Garryaceae) نام یک تیره از راسته ابریشم آویزسانان است.
ابریشم آویزسانان (نام علمی: Garryales) نام یک راسته از فرمانرو گیاه است.
بلوط سرخ ابریشم(نام علمی: Alloxylon flammeum) نام یک گونه از سرده آلوکسیلون است.
تأسیس سازمان ناسودبر راه ابریشم که پیش تر پروژه موسیقی راه ابریشم خوانده می شد، اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط یو-یو ما یکی از بزرگ ترین و معروف ترین ویولنسل نوازان معاصر به منظور تعامل و تبادل فرهنگی کشورهای در مسیر جاده ابریشم و کشورهای اروپایی پیشنهاد شد. برگزاری کنسرت، جشنواره و نمایشگاه و ضبط و انتشار آثار موسیقی از اهداف مهم این پروژه بود.
تولید کارهای جدید موسیقایی توسط آهنگسازان جاده ابریشم
تمرکز بر قطعات سنتی و بومی هر منطقه و کشور
آهنگسازی توسط موسیقیدانان مغرب زمین با الهام از فرهنگ و تمدن کشورهای حاشیه جاده ابریشم.
در سال ۱۹۹۸ یو-یو ما ایده تشکیل پروژه موسیقی جاده ابریشم را ارائه داد. اصلی ترین و مهم ترین هدف این طرح تبادل فرهنگی میان کشورهای صاحب تمدن حاشیه جاده ابریشم و کشورهای اروپایی، از طریق برگزاری کنسرت، فستیوال، نمایشگاه، مسترکلاس، ضبط، انتشار و به وجود آوردن آثار جدید موسیقایی بود. وی در رابطه با چگونگی شکل گیری ایده اولیه جاده ابریشم می گوید: «در طول سفرهای متعددی که به نقاط مختلف دنیا داشتم، همواره عقاید، مذاهب و فرهنگ های قدرتمندی که توانسته بودند کشورهای صاحب تمدن چندین هزار ساله را تحت تاثیر قرار دهند مرا شگفت زده می کرد و همواره می اندیشیدم که چگونه می توان از تلفیق و ترکیب موسیقی فرهنگ ها و تمدن های مختلف به صداهای جدیدی دست یافت.» پس از شکل گیری هسته اولیه اهداف اجرایی موسیقی در پروژه جاده ابریشم به سه شاخه اصلی تقسیم شد:
در سال ۱۹۹۹ توسط یک هیئت نظارت، تحقیق و بررسی، برای مرحله اول ۱۶ نفر از بهترین موسیقیدانان و آهنگسازان کشورهای ایران، چین، آذربایجان، ازبکستان، مغولستان و تاجیکستان به عنوان کشورهای صاحب تمدن حاشیه جاده ابریشم جهت عضویت در آنسامبل جاده ابریشم برگزیده شدند. در ژانویه سال ۲۰۰۱ نیز هیئت نظارت، تحقیق و بررسی، برای مرحله دوم موسیقیدانان برتر کشورهای ارمنستان، ایتالیا، هند، ژاپن، ترکیه، کره، پاکستان و آمریکا را انتخاب کرده و گردهم آورد و آنسامبل بزرگ جاده ابریشم تشکیل شد.
در حال حاضر این گروه دیگر تنها یک گروه نیست، بلکه به یک سازمان تبدیل شده که اعضای آن در مجامع بین المللی سخنرانی می کنند، کارگاه و تور کنسرت برگزار می کنند و در مدارس و دانشگاه ها کنسرت های پژوهشی همراه با سخنرانی ترتیب می دهند.
پل ابریشم مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان جاجرم، بخش مرکزی، دهستان میاندشت، غرب روستای چاه فرش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۳۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
پوزه منقاری ابریشم (نام علمی: Sericipterus) نام یک سرده از تیره پوزه منقاران است.
مختصات: ۳۰°۱۲′۱۲″شمالی ۵۳°۱۰′۴۴″شرقی / ۳۰٫۲۰۳۳۰۷۵°شمالی ۵۳٫۱۷۹۰۱°شرقی / 30.2033075; 53.17901
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه استخر کرم ابریشم در شهرستان پاسارگاد، بخش مرکزی، دهستان کمین، روستای علی آباد، جنب استخر مرکز پرورش کرم ابریشیم واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۸۳۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تیغ و ابریشم فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی است که در سال ۱۳۶۴ منتشر شد.
تیغ و ابریشم در بانک اطلاعات اینترنتی سینمایی سوره
در بانکوک تصمیم شومی گرفته می شود. باید بیست تن هروئین برای توزیع در مدارس، دانشگاه ها و حتی، جبهه های جنگ به ایران حمل شود. اما …
فریماه فرجامی
جلال پیشوائیان
جادهٔ ابریشم یا راه ابریشم شبکهٔ راه های به هم پیوسته ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد؛ مسیری که تا سدهٔ پانزدهم میلادی به مدت ۱۷۰۰ سال، بزرگ ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا بود.
در حدود ۴ تا ۶ هزار سال پیش از میلاد، مردم باستانی ای که در محدوده صحرای غربی و مصر زندگی می کردند، از جنوب غربی آسیا، جانوران اهلی به این منطقه می آوردند.
پیش از آغاز دوره فرعون ها در مصر، در حدود ۴ هزار سال پیش از میلاد، از منطقه کنعان (فلسطین و اسرائیل امروزی) ظرف های سفالی خریداری می کردند.
این راه از شهرستان توان هوانگ در چین به ولایت کانسو می آمد و از آنجا داخل ترکستان شرقی امروزی می شد و از درون آسیای مرکزی می گذشت و از راه بیش بالیغ و آلمالیغ و اترار به سمرقند و بخارا می رسید. در بخارا قسمت اصلی آن از راه کویان (جوین) مرو، سرخس، نیشابور، گرگان، بام و صفی آباد به ری می آمد و از ری به قزوین و زنجان و شمال همدان از سمت کبودراهنگ سمت شمال این شهر نزدیک کوه قولی یابا و اردبیل و تبریز و ایروان می رفت و از ایروان به ترابوزان یا بیکی از بندرهای شام پایان می گرفت. قسمت فرعی این راه از سمرقند به خوارزم و از خوارزم به سرای و هشترخان و از آن جا به کنار رودخانهٔ «دن» و بندرهای دریای آزف پایان می یافت. مهم ترین کالایی که از ایران می گذشت، ابریشم بود، اما چون ایرانیان مقدار بسیاری از ابریشم خام چین را که وارد می کردند، به خود تخصیص می دادند می توانستند فراورده های خویش را به هر بهایی که بخواهند، به کشورهای باختر زمین بفروشند.
نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال ۱۸۷۷ میلادی، برای این مسیرها برگزید، جغرافی دان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. وی به سبب حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و مناطق گوناگون دیگر بین راه این نام را برگزید.
جاده ابریشم را شاید بتوان مهم ترین جاده دنیا تا قرن پانزدهم تصور کرد. این جاده نه تنها نقل و انتقال کالا را امکان پذیر می کرد بلکه باعث انتقال باورهای فکری مثل اسلام، هندوئیسم، بودیسم و مسیحیت نیز شد. به علاوه بیماری هایی مانند طاعون نیز از این مسیر منتشر می شدند. این بیماری ها در قرن دوم و سوم باعث کاهش جمیعت در چین و مدیترانه و در نتیجه تضعیف امپراتوری های این نواحی شدند.
گل ابریشم (به انگلیسی: Albizia lebbeck) نام درختی است که در استان های ساحلی جنوب ایران می روید. این درخت که در بخش هایی از خوزستان درخت برهان نامیده می شود بومی منطقه گرمسیری جنوب آسیا است، ولی تا کنون گسترش فراوانی یافته و در بسیاری از مناطق نیمه گرمسیری جهان نیز رشد می کند و تکثیر می شود. این درخت فراوان ترین گونه از مجموعه درختان خانواده (Albizia) در گستره جهان است.
گیاه دیگری از این خانواده به نام شب خسب در شمال ایران می روید.
این درخت به بلندی ۱۸ تا ۳۰ متر می رسد و تنه ای به قطر نیم متر تا یک متر پیدا می کند. برگ های این درخت شانه ای است و خزان می کنند چنان که در پایان فصل سرد کاملاً بی برگ می شود. دانه های آن در خوشه سبز رنگی قرار دارند که به تدریج زرد می شود. گل های این درخت، سفید مایل به زرد و به صورت مجموعه تارهای ظریف و خوشبو به درازی ۳ تا ۴ سانتیمتر و منگوله ای شکل است.
درخت گل ابریشم تاج کروی شکل بزرگ و سبزرنگی ایجاد می کند که منظره بسیار زیبایی دارد. به همین خاطر به عنوان درخت سایه دار و زینتی در مناطق شهری کاشته می شود. در هند از چوب آن الوار تولید می کنند. از غلاف دانه ها و برگ های این درخت نیز به عنوان خوراک دام برای برخی چارپایان استفاده می شود.
ابریشم دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان است.
روستای جولرستان در ۵۱ درجه ۳۲ دقیقه طول شرقی و ۳۲درجه و۳۵ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. این روستا از شمال به حسن آباد از جنوب به کرسگان و از سمت مشرق به موسیان و از سمت مغرب به شهر ابریشم محدود می شود.
روستای کرسگان در ۵۱ درجه۳۳ دقیقه طول شرقی و۳۲ درجه۳۴ دقیقه عرض شمالی قرار دارند، این روستا از شمال به جولرستان، از جنوب به اتوبان ذوب آهن از مشرق به روستای موسیان و از مغرب به روستای موسیان منتهی می شود.
روستای حسین آباد در ۳۲ درجه و۳۴ دقیقه عرض شمالی و۵۱ درجه و۲۹ دقیقه طول شرقی است. این روستا از سمت شمال به رودخانه زاینده رود، از سمت جنوب کرسگان از سمت مشرق به روستای موسیان و از سمت مغرب به کرسگان محدود می شود.
روستای موسیان در۵۱ درجه۳۳ دقیقه طول شرقی و۳۲ درجه۳۴ دقیقه عرض شمالی قرار دارنداین روستا از شمال به کرسگان، از جنوب به اتوبان ذوب آهن از مشرق به شهر فلاورجان و از مغرب به روستای کرسگان منتهی می شود.
دهستان موردنظردر دشت مسطحی واقع شده است، ولی در مقیاس خود از شیب ملایمی از جنوب غربی _شمال شرقی و به سوی رودخانه برخوردار است و بطور کلی عوارض مشخصی در روستا دیده نمی شود. در حال حاضر روستاهای جولرستان، حسین آباد و کرسگان دارای ۶۳/۱۶۵ هکتار وسعت می باشد.
روستاهای این دهستان شامل: روستاهای جولرستان، حسین آباد، کرسگان موسیان و معدن تپه سرخ می باشد، که در ۲ کیلومتری شهر فلاورجان و در ۵ کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است.
این مجموعه روستاها در شرق شهر فلاورجان که زاینده رود از شمال آن می گذرد و ارتفاعات با ویژگی های زیر آن را احاطه کرده است. کوه دره خان با بیش از ۱۹۰۰متر ارتفاع و خرمنی با بیش از ۱۸۰۰متر در شرق و اتوبان اصفهان به فولاد شهر در جنوب آن واقع شده است. از شرق به غرب از جنوب به شمال ارتفاع آن کم می شود. عریض برین قسمت زاینده رود در طی طول مسیر آن در روستای حسین آباد با پهنای ۸۰۰متر فرار دارد.
راه آبی ابریشم فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد بزرگ نیا و تهیه کنندگی حسن بشکوفه ساخت سال ۱۳۸۸ است که در ۲۷ مهر ۱۳۹۰ در سینماهای ایران اکران شده است. این فیلم یکی از پرهزینه ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است
فیلمنامه: محمد بزرگ نیا
تهیه کننده: حسن بشکوفه
مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی
طراح هنری: پروین صفری و کامیاب امین عشایری
مدیر تولید: ابراهیم زاهدی فر
طراح گریم: سعید ملکان
صدابردار: خسرو و فرشید کیوانمهر - صدابرداری گفتار در مؤسسه فرهنگ و هنر رها فیلم
مدیر جلوه های ویژه: نجف فتاحی
دکراتور: کاظم فریبرزی
عکاس: علی نیک رفتار
هزار سال پیش یک ناخدای ایرانی به نام سلیمان تصمیم می گیرد برای اولین بار مال التجاره با ارزشی را از بندر سیراف و با عبور از میانه اقیانوس هند به بندر خانفو در کشور چین برساند و در این سفر که از خلیج فارس آغاز می شود، اتفاقات مختلفی رخ می دهد.
این فیلم که در سه کشور ایران، تایلند و چین ساخته از جمله پروژه های بزرگ و میلیاردی سینمای ایران محسوب می شد که اکران آن با شکست مواجه شد، اما مورد توجه منتقدان و سینما دوستان قرار گرفت.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ابریشم در دانشنامه آزاد پارسی

اَبریشم
تارهایی پروتئینی از پیلۀ کرم ابریشم. تولید ابریشم با بیش از ۲۶۰۰ سال سابقۀ تاریخی و کاربرد آن در انواع پارچه و قالی ایرانی شهرت و اعتبار جهانی دارد. تاریخ نگاران و جهانگردان بسیاری ازجمله هرودوت، ابن حوقل، توماس هربرت و شاردن در نوشته های خود از مرغوبیت و شهرت ابریشم ایران یاد کرده اند. تولید ابریشم در کارخانه های ابریشم کشی طی چند مرحله صورت می گیرد. ابتدا ابریشم خام به دست می آید که شسته نشده است؛ بعد از شست وشو، که به آن «قلیاب کشی» می گویند، ابریشم پخته حاصل می شود. براثر عمل قلیاب کشی صمغ معروف به «سِرازین»، که به تارهای ابریشم چسبیده است، ازبین می رود. در مرحلۀ آخر از تفالۀ ابریشم یا انتهای تارهای باقی ماندۀ پیله، که به صورت الیاف بریده است، ابریشم کجین حاصل می شود. در قالی بافی از نخ چلۀ ابریشمی استفاده می کنند. خامۀ ابریشمی را در بافت گل و برگ و شاخه نیز به کار می برند. معمولاً این پرز را رنگ می کنند و به صورت دوازده تا پانزده لا درمی آورند. نظام نمره گذاری ابریشم، «دنیر» است؛ که عبارت است از وزن ۹هزار متر از الیاف رشته ای برحسب گرم. دوسوم احتیاجات صنعت قالی بافی برای فرش های ابریشمی از داخل کشور و دیگر نیازها از طریق واردات تأمین می شود. در ایران، تولید و ادارۀ امور صنعت ابریشم به عهدۀ شرکت پرورش کرم ابریشم، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، است. شرکت مذکور در مناطق پرورش این کرم، گیلان، مازندران، خراسان، فارس، آذربایجان شرقی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، کردستان، و کرمانشاه؛ شعبه هایی دایر کرده است که بر عملیات نوغانداری نظارت می کند.

نقل قول های ابریشم

ابریشم (به انگلیسی: Silk) یک نخ طبیعی است که از پیله کرم ابریشم گرفته می شود. عمده تشکیل دهنده آن پروتئین است. با کمک نخ ابریشم، پارچه های ابریشمی بافته می شود که به عنوان یکی از بهترین و نرمترین پارچه های دنیا محسوب می گردد. به دلیل خاصیت براقی نخ ابریشم، پارچه های بافته شده از ابریشم همانند منشورهایی هستند که اگر از جهات مختلف به آن ها نگاه کنید رنگهای متفاوتی از آن می بینید.
• «هوشنگ نهصد و هفتادسال پادشاهی راند و دیوان را قهر کرد و آهنگری و درودگری، بافندگی پیشه آورد و انگبین از زنبور و ابریشم از پیله بیرون آورد و جهان به خرمی بگذاشت و به نام نیک از جهان بیرون شد.»
• «ازدواج های غیرمتناسب مانند پارچه های ابریشمی و پشمی است که سرانجام ابریشم، پشم را قطع خواهد کرد.»
• «خواجه در ابریشم و ما در گلیم// عاقبت ای دل همه یک سر گلیم»
• «سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده.»

ارتباط محتوایی با ابریشم

ابریشم در جدول کلمات

ابریشم
پرند, پرنیان
ابریشم پست
لاس, کاس
ابریشم خام
قز, قز, تیج
ابریشم خام نتابیده
کج
ابریشم سفید
دمسه
ابریشم مصنوعی
ریون
ابریشم نخاله
لاس
ابریشم کم بها
کز
ابریشم کم قیمت
گژ, کز
الیاف ابریشم مصنوعی
ریون

معنی ابریشم به انگلیسی

silk (اسم)
پارچه ابریشمی ، ابریشم ، حریر ، نخ ابریشم ، لباس ابریشمی ، پارچه ابریشم طبیعی ، نخ ابریشم مخصوص طراحی

معنی کلمه ابریشم به عربی

ابریشم
حرير
حريري
حرير صناعي
حريري
شرنقة
حرير

ابریشم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند ٢٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦
در زبان لری بختیاری نامی برای زن است
و به صورت زیر بیان می شود
اورشوم: ابر شام ،ابریشم
|

Kavoosi ١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٤
The silk
|

حمیدرضاداعی ٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤
سیلک
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ابریشم در جدول   • قیمت نخ ابریشم   • نام دیگر ابریشم   • پارچه ابریشمی در جدول   • کرم ابریشم در جدول   • معنی ابریشم   • نام دیگر پارچه ابریشمی   • مفهوم ابریشم   • تعریف ابریشم   • معرفی ابریشم   • ابریشم چیست   • ابریشم یعنی چی   • ابریشم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابریشم
کلمه : ابریشم
اشتباه تایپی : hfvdal
آوا : 'abriSam
نقش : اسم
عکس ابریشم : در گوگل


آیا معنی ابریشم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )