برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1308 100 1

ابن ثوابه

معنی ابن ثوابه در لغت نامه دهخدا

ابن ثوابه. [ اِ ن ُ ث َ ب َ ] (اِخ ) رجوع به ابوالعباس بن ثوابه ٔ کاتب ، و رجوع به ابوالحسین بن ثوابه شود.

ابن ثوابه در دانشنامه اسلامی

ابن ثوابه
اِبْن ثَوابه یا آل ثوابه نام چند تن از فرزندان ثوابة بن یونس است که از دبیران دستگاه حکومت بنی عباس در قرن سوم و چهارم هجری قمری در عراق بودند. آل ثوابه شیعی مذهب و اهل علم و ادب بودند. ابوالعباس احمد بن محمد، فرزندش محمد و برادرش جعفر بن محمد و محمد بن جعفر سرشناس ترین افراد این خاندان به شمار می روند.
جد بزرگ این خاندان یونس، حَجّامی نصرانی بود و لبابه لقب داشت. نویسندگان شیعی، به ویژه امین و مدرس ، به استناد تشیع ابوالعباس محمد بن ثوابه، دیگر اعضای خاندان را نیز شیعی دانسته و زندگی نامه آنان را در کتب تراجم اهل تشیع وارد کرده اند.

ارتباط محتوایی با ابن ثوابه

ابن ثوابه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابن ثوابه   • مفهوم ابن ثوابه   • تعریف ابن ثوابه   • معرفی ابن ثوابه   • ابن ثوابه چیست   • ابن ثوابه یعنی چی   • ابن ثوابه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن ثوابه
کلمه : ابن ثوابه
اشتباه تایپی : hfk e,hfi
عکس ابن ثوابه : در گوگل

آیا معنی ابن ثوابه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )