برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1311 100 1

ابوبرزه اسلمی

ابوبرزه اسلمی در دانشنامه اسلامی

ابوبرزه اسلمی

ابن سعد به نقل از فرزند ابوبرزه، نام وی را عبداللـه بن نضله، و خلیفه بن خیاط ، نضله بن عبداللـه ثبت کرده است، اما بیش تر منابع بر نضله بن عُبَید اتفاق دارند، گرچه صورت های دیگری نیز از نام وی در دست است. به گفته نووی وی پیش از اسلام ، نضله بن نیار (نیار = شیطان ) نام داشت: پیامبر صلی الله علیه و آله او را نضله بن عبداللـه خواند. در کنیه او اختلافی نیست، تنها طوسی وی را ذیل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله، ابوبرده و ذیل یاران علی علیه السلام، ابوبَرزه خوانده است که به نظر می رسد، سهوی رخ نموده باشد. نووی معتقد است که در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله تنها وی مکنی به ابوبرزه بوده است.
ابوبرزه اسلمی
نَضلة بن عبداللـه بن حارث (د ۶۴ق/۶۸۴م) معروف به اَبوبَرْزه اَسْلَمی، صحابی پیامبر اسلام(ص) و از یاران امام علی(ع)، که در غزوات متعدد و جنگ های جمل، صفین و نهروان شرکت کرد. وی در برخی از فتوحات دوره خلفا نیز حضور داشت. برخی او را در ردیف سلمان، مقداد، ابوذر و عمار ذکر کرده اند. ابوبرزه روایات چندی از پیامبر(ص) و امام مجتبی(ع) نقل کرده است. او از جمله کسانی است که پس از شهادت حسین بن علی(ع)، به یزید اعتراض کرد.
ابن سعد به نقل از فرزند ابوبرزه، نام وی را عبداللـه بن نضله، و خلیفة بن خیاط، نضله بن عبداللـه ثبت کرده است، اما بیشتر منابع بر نضله بن عُبَید اتفاق دارند، گرچه صورت های دیگری نیز از نام وی در دست است.
به گفته نووی وی پیش از اسلام، نضله بن نیار (نیار=شیطان) نام داشت: پیامبر(ص) او را نضلة بن عبداللـه خواند. در کنیه او اختلافی نیست، تنها شیخ طوسی وی را ذیل اصحاب پیامبر(ص)، ابوبردهو ذیل یاران علی(ع)، ابوبَرزه خوانده است که به نظر می رسد، اشتباهی رخ داده باشد. نووی معتقد است که در میان صحابه پیامبر(ص) تنها وی مکنی به ابوبرزه بوده است.

ارتباط محتوایی با ابوبرزه اسلمی

ابوبرزه اسلمی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابوبرزه اسلمی   • مفهوم ابوبرزه اسلمی   • تعریف ابوبرزه اسلمی   • معرفی ابوبرزه اسلمی   • ابوبرزه اسلمی چیست   • ابوبرزه اسلمی یعنی چی   • ابوبرزه اسلمی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابوبرزه اسلمی
کلمه : ابوبرزه اسلمی
اشتباه تایپی : hf,fvci hsgld
عکس ابوبرزه اسلمی : در گوگل

آیا معنی ابوبرزه اسلمی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )