انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1099 100 1

ابوذر

/'abuzar/

معنی اسم ابوذر

اسم: ابوذر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ābuzar) (عربی) (در اعلام) نام یکی از مشهورترین صحابه رسول الله (ص) که می گویند او پس از چهار کس ایمان آورده است و نیز نام چندین تن از مردان نامی در علوم اسلامی - ابوذر، نام یکی از صحابه پیامبر (ص)

معنی ابوذر در لغت نامه دهخدا

ابوذر. [ اَ ذَرر] (اِخ ) او راست : کتاب فضائل القرآن. (کشف الظنون ).

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) احمدبن ابراهیم بن محمدحلبی ، معروف به سبط العجمی. رجوع به احمد...، و رجوع به سبط العجمی شود. و حاجی خلیفه در موضعی نام او را احمدبن البرهان ابراهیم سبطبن العجمی آورده است.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) حازم بن محمدبن یونس بن قیس بن ابی غرزه. محدث است.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) شامی. محدث است. او از ابواسحاق الهمدانی و از او یحیی بن زکریا روایت کند.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) طرسوسی. او راست : الخصال فی فروع الحنفیه.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) عبدبن احمدبن محمد هروی مالکی.محدث مشهور. او در هرات و سرخس و بلخ و مرو و بصره و دمشق و مصر استماع حدیث کرد و دیری بمکه مجاور بودو با دارقطنی و جمعی کثیر از اهل حدیث صحبت داشت. او راست : تفسیری بر قرآن کریم. المستدرک علی الصحیحین. معجم الشیوخ. کتاب المناسک. وفات وی به سال 434 یا 436 هَ. ق. بوده است. و رجوع به عبدبن احمد... شود.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) عبدالرحمن بن فضاله. محدث است و صفوان بن عمرو از او روایت کند.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) عمربن ذرّبن عبداﷲبن زرارةبن مسعودبن معاویةبن منبه بن غالب بن وقش بن قاسم بن موهبةبن دعام کوفی همدانی. فقیه و محدث و قاضی. او مردی صالح و عابدی بلندمرتبت است. از عطاء و مجاهد روایت کند. وکیع و اهل عراق از او روایت کنند و از مرجئه است. وفات او در سال 155 یا156 هَ. ق. بود. رجوع به وفیات ابن خلکان ، و رجوع به نامه ٔ دانشوران ج 1 ص 486 شود.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) الغِفاری ، و بعضی ابوالذر گفته اند و اکثر و اشهر اوّلی است. در نام و نسب او اختلافات بسیار است و مشهورتر جندب بن جناده و مادر او رمله بنت الوقعیه است از بنوغفار.یکی از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم ، گویند او پس از چهار کس ایمان آورد و سپس به بلاد خویش بازگشت و بدانجا ببود تا آنگاه که رسول صلی اﷲعلیه وآله بمدینه شد و از ابن عباس آرند آنگاه که ابوذر بعثت رسول بشنید به برادر خویش موسوم به انیس گفت برنشین و به این وادی شو و از آن مرد که مدعی است از آسمان او را آگاهی آرند خبر گیر و گفته ٔ او استماع کن و بمن بازگرد.انیس به مکه رفت و گفتارهای رسول بشنید و نزد ابوذرشد و گفت او را به مکه دیدم که مردم را بمکارم اخلاق میخواند و سخنان او شنیدم گفته های او از سنخ شعر نباشد. ابوذر گفت آنچه من میخواستم نه این بود و توشه و آب با خویش برداشت و بمکه رفت و به مسجد درآمد و در جستجوی آن حضرت بود و نمی خواست از کس پرسیدن و آن جستجو تا شب بکشید و در مسجد بخفت و شبانگاه علی علیه السلام وی را بدید و گفت مانا مرد غریب است گفت آری گفت برخیز تا بخانه شویم ابوذر گوید با علی برفتم و هیچ از من نپرسید و من نیز سوءالی از وی نکردم بامداد به مسجد بازگشتم و همه روز بدانجا ببودم و به شب به مضجع دوشین خود شدم بار دیگر علی علیه السلام بر من گذر کرد و گفت گاه آن نرسید که منزل خویش بدانی و مرا برپای داشت و با خویش ببرد و در این دو روز هیچ یک از ما از هم پرسشی نکردیم و شب سوم نیز علی علیه السلام بیامد و مرا بخانه برداشت و چون بیاسودیم علی گفت مرا نگوئی چه ترا به آمدن مکه داشت ؟ گفتم اگر پیمان کنی که مرا راه نمائی ترا خبر دهم و علی علیه السلام با من پیمان کرد و من بگفتم علی گفت او پیامبر است وآنچه بر وی آمده حق است و رسول خدای باشد چون بامداد درآید با من بیا پس در قفای وی بشدم تا بر رسول خدای درآمدیم و من رسول را به تحیت اسلام تحیت کردم و گفتم السلام علیک یا رسول اﷲ و من اول کسم که بر او صلوات اﷲعلیه به تحیت اسلام سلام گفته ام فرمود علیک السلام کیستی ؟ گفتم مردی از بنی غفار پس اسلام بر من عرضه داشت و من اسلام آوردم و شهادتین بر زبان راندم رسول بمن گفت به قوم خویش بازشو و آنان را آگاهی ده لکن امر خویش از اهل مکه پنهان دار چه بر حیات تو از آنان بیم دارم گفتم قسم به خدائی که جان من در قبضه ٔ قدرت اوست که بر سر جمع فریاد کنم و از مسجد بیرون شد و با آواز بلند شهادتین گفتن گرفت و اهل مکه بر وی هجوم کردند و بزدند تا بیفتاد و عباس عم رسول صلوات اﷲعلیه بیامد و خویشتن بر وی افکند و گفت وای بر شما آیا ندانید که او از قبیله ٔ غفار باشد و شما را در بازرگانی با شام بر قوم او گذر است و او را رها کرد. دیگر روز ابوذر کرده ٔ دی تکرار کرد و باز مشرکین انبوهی کردند و وی را بزدند در این کرّت نیز عباس خویشتن بر وی انداخت و وی را خلاص داد پس به قبیله ٔ خویش بازگشت و بخدایان عرب استهزاء و سخریه کردن آغاز کرد و پس از دیری بمدینه بازگشت و چون رسول صلوات اﷲعلیه وی را بدید نام او از یاد بکرده بود فرمود ابونمله ؟ گفت اسم من ابوذر است فرمود بلی ابوذر. و تا رحلت رسول صلوات اﷲعلیه در خدمت و مصاحبت آن حضرت بود پس از وفات ابوبکر به شام شد و تا روزگار خلافت عثمان بدانجا بزیست و چون او به اعمال معاویه در شام انکار می کرد و خرده ها میگرفت معاویه بعثمان شکوه کرد و عثمان او را به ربذه نفی کرد و ابوذر در سال 32 بدانجا درگذشت و ابن مسعود با عده ای از بزرگان صحابه از جمله حجربن عدی بن ادبر الکندی و مالک بن الحارث الاشتر و جوانی از انصار در آن وقت بر ربذه میگذشتند و چون از وفات وی آگاهی یافتند به جنازه ٔ او شدند و بر وی نماز گزاردند و به جامه ٔ جوانی انصاری کفن کردند و گویند آنگاه که ابن مسعود را به نماز گزاردن وی خواندند گفت این کیست گفتند ابوذر پس بگریست گریستنی طویل و گفت دریغا برادر و دوست من او تنها بزیست و تنها بمرد و خدای تعالی او را تنها برمیانگیزد خوشا به حال وی. و از ام ذرّ زوجه ٔ او روایت کنند که گفت چون وفات ابوذر نزدیک رسید من میگریستم ابوذر گفت سبب گریه چیست ؟ گفتم چگونه نگریم که تو در بیابان قفر از دنیا میروی و مرا جامه ای نیست تا کفن تو کنم گفت مژده باد ترا و گریه مکن که من از رسول خدا صلوات اﷲعلیه شنیدم که فرمود هر زن و مردی دو یا سه فرزند ایشان بمیرد و آنان بر مرگ فرزندان خویش شکیبائی کنند هرگز روی آتش دوزخ نبینند و ما را سه فرزند بمرد و ما بر مرگ آنان صبر کردیم و هم رسول صلوات اﷲعلیه با جماعتی که من نیز از جمله ٔ آنان بودم خطاب فرمود که یکی از شما در بیابانی بمیرد و گروهی مؤمنین بر مرگ او حاضر آیند و امروز هیچیک از آن جماعت بر جای نیستند و همگی در روستاها وفات یافتند و آن کس که رسول از مرگ او به بیابان خبر داد من باشم قسم به خدای که رسول کاذب نیست و من نیز دروغزن نباشم بر سر راه شو و بنگر گفتم این چگونه باشد؟ قافله ٔ حاج بگذشت و راه بسته شد گفت بازشو و بنگر بدانجا تلی بود و من بنوبت گاهی بر آن تل بالا میرفتم و به راه میدیدم و گاه بازمیگشتم و به پرستاری او میپرداختم در این حین سواری چند که به شتاب مانند کرکس به شکاری بجانب ما می آمدند چون نزدیک شدند بایستادند و گفتند ای زن ترا چه رسیده است گفتم مردی ازمسلمانان در حال نزع است آیا شما به تکفین وی خواهید پرداخت ؟ گفتند او کیست ؟ گفتم ابوذر پرسیدند صاحب رسول صلی اﷲعلیه وآله وسلم ؟ گفتم آری گفتند پدر و مادر ما فدای او باد و به جانب منزل ما بشتافتند و ابوذر حدیث شنیده از رسول صلوات اﷲعلیه در باب مرگ او به فلات بدیشان روایت کرد و گفت اگر من یا زن مرا جامه ای بود که به تکفین من بسنده بود البته آنرا اختیار میکردم و گفت شما را به خدا سوگند میدهم که هر یک از شما را که منصب امارت یا عریفی یا بریدی یا نقابت است به امر تکفین من نپردازد و جمله ٔ آنان صاحب همین مناصب بودند جز جوانی انصاری که گفت ای عم ترا کفن کنم دراین ردا که ببر دارم یا دو جامه از رشته ٔ مادرم که با من هست ابوذر گفت نیک آمد چون درگذشت او را غسل دادند و در آن جامه ها کفن کردند. و از رسول صلوات اﷲعلیه روایت است که فرمود ابوذر در امت من به زهد چو عیسی بن مریم است علیه السلام. و باز فرمود مااظلت الخضراء و مااقلت الغبراء اصدق لهجة من ابی ذر و نیز آن حضرت فرمود الجنة مشتاقة الی اربعة من امتی ، و علی و سلمان و مقداد و ابی ذر را بشمرد و آنگاه که رسول صلوات اﷲعلیه در سال هفتم از هجرت به عمرةالقضا میشد ابوذررا در مدینه خلیفتی داد و عمربن الخطاب بدان وقت که وضع دیوان کرد با اینکه ابوذر غزوه ٔ بدر را درک نکرده بود او را مانند حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام و سلمان فارسی چون دیگر اهل بدر پنج هزار درم وظیفه مقرر کرد و در علت شکایت معاویه از ابوذر به عثمان گفته اند او میگفت در آیت : الذین یکنزون الذهب والفضة و لاینفقونها فی سبیل اﷲ فبشرهم بعذاب الیم ، اهل اسلام نیز داخلند و معاویه را عقیده آن بود که حکم این آیت به یهود و نصاری اختصاص دارد، دیگر آنکه معاویه از بیت المال به بیت مال اﷲ تعبیر میکرد و ابوذر میگفت از آنروی بیت مال اﷲ تعبیر میکنی که حساب آنرا در روز جزا جواب گوئی و حال آنکه بیت المال مسلمین است و محاسبه ٔ آنرا در دنیا مفروغ میباید ساخت. و ابوذر به امر معروف و نهی ازمنکر می پرداخت و معاویه را از امور نالایق منع میکردو این بر معاویه گران می آمد از اینرو به عثمان نوشت که ابوذر اعتقاد مردم شام را درباره ٔ تو تباه می کندو عثمان او را بمدینه طلبید و پس از گفت و شنود به ربذه نفی کرد و ربذه در سه منزلی مدینه است ، و یکی ازعلل مخالفت مصریان با عثمان نفی ابوذر از مدینه به اغوای معاویه بود. زوجه ٔ او ام ذرّ نیز صحابیه است.

ابوذر. [ اَ ذَرر ] (اِخ ) کشی ، خراسانی. منوچهری در بیت ذیل نامی از این شاعر خراسانی کشی برده است :
در خراسان بوشعیب و بوذر آن ترک کشی
و آن صبور پارسی و آن رودکی ّچنگ زن.
و در لغت نامه ٔ اسدی بیت ذیل از ابوذر آمده است شاهد کلمه ٔ سنگله :
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید
کو نان گندمین نخورد جز که سنگله.
و در تذکره ٔ عرفات بنقل مجمعالفصحاء گوید ترک کشی ایلاقی از قدما و از مشاهیر امراست و قطعه ٔ ذیل را نیز بدو نسبت می کند:
رادمردی بدهر دانی چیست
باهنرتر ز خلق دانی کیست
آنکه با دوستان تواند ساخت
آنکه با دشمنان تواند زیست.

ابوذر. [ اَ ذَ ] (اِخ ) محمدبن غنیم بصری. محدث است.

ابوذر. [ اَ ذَ ] (اِخ ) مصعب بن محمد خشنی بن مسعودبن ابی رُکب. او مانند پدر خویش از نحات مغرب است و هر دو از مردم رُکَب شهری به یمن باشند.

ابوذر. [ اَ ذَ ] (اِخ ) هروی. رجوع به ابوذر عبدبن احمد... شود.

ابوذر. [ اَ ذَ ] (اِخ ) همدانی. رجوع به ابوذر عمربن ذر... شود.

معنی ابوذر به فارسی

ابوذر
شامی محدث
یکی از اعاظم مشایخ متقدمین

ابوذر در دانشنامه ویکی پدیا

ابوذر
ابوذر یا اباذر می تواند به موارد زیر اشاره کند:
ابوذر غفاری، یکی از صحابیون پیامبر اسلام
ابوذر (نام)
ابوذر (کتاب)، کتابی به ترجمه و نگارش علی شریعتی درباره ابوذر غفاری
بزرگمهر قائنی (ابوذر جمهر)
ده ابوذر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بردسیر در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان مشیز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۳خانوار) بوده است.
ابوذر یک روستا در ایران است که در دهستان ویسیان واقع شده است. ابوذر ۱۱۲ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای ایران
ابوذر عنوان کتابی است به ترجمه و نگارش علی شریعتی، نویسنده معاصر ایرانی دربارهٔ ابوذر غفاری، از نخستین صحابی پیامبر اسلام که به نقل زندگی وی و فداکاری های وی در جنگ های اسلام می پردازد. عنوان اصلی کتاب، ”ابوذر غفاری، سوسیالیست خداپرست”، نوشته عبدالحمید جودةالسحار نویسنده مصری است که توسط علی شریعتی ترجمه و نگارش یافته است. عنوان کنونی کتاب در دو دفتر تنظیم شده است که دفتر دوم بعدها به آن افزوده شده است.
این کتاب نخستین اثر مترجم است که مقدمه ای هم نیز بدان افزوده است.
مترجم شخصیت ابوذر را فردی انقلابی می داند که براساس عقاید سوسیالیستی اش دست به اعتراض نسبت به خلافت وقت می زند. در توضیح بیشتر در صفحه ۲۱۱ کتاب می گوید:
وی خط اصلی مبارزه اش را مبارزه با تبعیض طبقاتی برای استقرار عدالت تعیین کرد و چون این دو شعار نیز چنان وسیع است که خلیفه نیز می تواند آن را اعلام کند و به وسیله دستگاه های تبلیغاتی خلافت، یعنی منبرها و محراب ها عمال تبلیغاتی اسلام رسمی حاکم، محدثان و مبلغان و وعاظ و مفسران و فقها و حکما... چنان توجیه و تاویل می شود که از اثر بیفتد (چنان که در تشیع صفوی، امامت و عدالت و عاشورا و شهادت و غصب و لایت و اعتقاد به منجی موعود... چنین شد و پوسته اش ماند و خیلی هم رنگ و رونق زده و مغزش خالی شده و از زهر پر شده داروی خواب و خرافه) این بود که ابوذر– به عنوان درسی نیز به آن ها که چون او می کوشند اسلامشان «اسلام علی وار محمد» باشد– به قرآن بازگشت و شعارش را از او گرفت.
مختصات: ۳۷°۲۰′۲۰″شمالی ۵۵°۲۴′۳۵″شرقی / ۳۷٫۳۳۸۹۸°شمالی ۵۵٫۴۰۹۸°شرقی / 37.33898; 55.4098
روستای ابوذر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کلاله در استان گلستان ایران است.
این روستا در دهستان کنگور قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۵۰ نفر (۹۳خانوار) بوده است.
دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان (متولد ۱۳۴۷ در تهران)، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دی ۱۳۹۲ است.
وی دارای تحصیلات حوزه و دانشگاه در رشته حقوق می باشد و دکترای حقوق از دانشگاه مفید است و از سال ۱۳۷۵ استخدام رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.
ابراهیمی در دی ۱۳۹۲ باحکم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزیده شد.
از جمله سوابق اجرایی وی، مدیر کلی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها سال ۱۳۷۳، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ۱۳۷۶-۱۳۸۱، عضو شورای سردبیری مجله در گستره فرهنگ بین الملل، معاون اداره کل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیرکل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی در فدراسیون روسیه از اسفند ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۲ از جمله سوابق اجرایی ابراهیمی ترکمان است.
ابوذر امینی کارگردان افغان مقیم هلند است. فیلم مستند او با عنوان «روی خط فراموشی»، از سوی مؤسسۀ مستندسازان افغانستان موفق به دریافت جایزۀ «سبغان بلانشه» و همچنین برنده جایزه کارت طلایی بهترین فیلم کوتاه ۲۰۱۰ در جشنواره ملی هلند شد.
ابوذر بوزجانی (درگذشتهٔ ۳۶۶–۳۶۷ هـ. ق) زاهد کرّامی و از صوفیان شاعر قرن چهارم ایرانی بوده است. او متولد بوزجان (بوژگان - تربت جام امروزی) بوده است و گویا در زمان حیات نیز از شهرت برخوردار بوده است. شیخ احمد جامی و عبدالرحمن جامی در آثار خود به اشعار و کرامات او استناد کرده اند. سبکتکین، پادشاه غزنوی به دیدار او رفته است. اشعار او را از نخستین تجربه های شعر عرفانی فارسی دانسته اند.
ابوذر ربیع زاده هفشجانی کشتی گیر تیم ملی کشتی ناشنوایان ایران است و از اهالی هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری است.استقبال از ابوذر ربیع زاده هفشجانی، قهرمان کشتی ناشنوایان جهان در شهر هفشجان   استقبال از ابوذر ربیع زاده هفشجانی، قهرمان کشتی ناشنوایان جهان در شهر هفشجان با حضور هزاران نفر از شهروندان این شهر   ابوذر ربیع زاده هفشجانی/قهرمانی مسابقات کشتی ناشنوایان کشوری اصفهان
او در اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی به نشان طلای وزن ۸۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی ناشنوایان جهان، دست یافت. بدین ترتیب او تنها قهرمان کشتی فرنگی ناشنوایان جهان از تیم ملی ایران بود. پیش از این نیز وی توانست در اسفند ۱۳۹۳ به نشان قهرمانی کشتی ناشنوایان ایران دست یابد.
ابوذر ربیع زاده در دی ماه ۱۳۹۵، بار دیگر موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات کشوری کشتی ناشنوایان ایران در اصفهان شد و به المپیک ناشنوایان راه یافت. وی در مسابقات المپیک ناشنوایان جهان در تیرماه ۱۳۹۶ موفق به کسب مدال نقره گردید. ربیع زاده در فینال مساباقت کشتی جهانی ناشنوایان روسیه در روز۲۵خرداد ماه ۱۳۹۷ با کشتی مقابل حریف روس بازهم موفق به کسب نایب قهرمانی جهان شد
ابوذر با وجود معلولیت موفق به اخذ مدرک مهندسی برق شده است. او ورزش را با فوتبال آغاز کرده اما چون علاقه ای به این رشته در خود احساس نمی کند فوتبال را کنار گذاشته و به سمت کشتی روی می آورد.
ابوذر رحیمی (زاده ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۱ - کردکوی) بازیکن فوتبال ایرانی می باشد. او هم اکنون مدافع تیم ( داماش گیلان ) می باشد .
ویکی پدیای انگلیسی
وضعیت عملکرد ابوذر رحیمی در لیگ برتر
ابوذر صفرزاده (زادهٔ ۲۴ دسامبر ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست هافبک هجومی برای باشگاه فوتبال ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر خلیج فارس بازی می کند.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱ مه ۲۰۱۸.
پادگان ابوذر که مقر تیپ ۳ ابوذر است یکی از زیر مجموعه های لشکر ۸۱ زرهی است. این پادگان در دوران جنگ ایران و عراق بارها مورد حمله ارتش بعثی عراق قرار گرفت. پادگان ابوذر را دوکوهه غرب می خواندند. پادگان ابوذر که مرکز تجمع نیرو و پشتیبانی یگان های خودی بود، بارها هدف بمباران و موشک باران ارتش عراق قرار گرفت. بمباران نظامیان مستقر در این پادگان در تاریخ های ۶ و ۱۳۶۳/۱۲/۱۸ که آماده اجرای عملیاتی در جنوب سومار بودند. این عملیات قرار بود همزمان با عملیات بدر در جنوب انجام شود که به دلایلی منتفی شد. در روزهای اول در روزهای اول جنگ خلبان اکبر شیرودی و وصالی از تخلیه و سقوط این پادگان جلوگیری کردند. در حال حاضر تعدادی از ساختمان های این پادگان به حالت دست نخورده باقی مانده است که یکی از نقاط مورد بازدید کاروان های راهیان نور است.
این پادگان در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر سرپل ذهاب و سمت چپ جاده سگان بعد از روستای سراب قلعه شاهین واقع در استان کرمانشاه است. یگان های مستقر در پادگان ابوذر در زمان بمباران علاوه بر باقی مانده یگان های سازمانی تیپ ۳، گردان قدس لشکر ۸۱زرهی کرمانشاه، تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه، که به روایتی بالغ بر چند هزار نفر بودند، در این پادگان حضور داشتند. قرار بود عملیاتی در منطقه سرپل ذهاب و سومار صورت گیرد؛ که دشمن از طریق ستون پنجم از وجود تجمع نیروها در پادگان ابوذر مطلع، و شروع به بمباران می کند. تشکیل گردان ۳۰۹ توپخانه، تیپ ۴ (تیپ ۷۱ فعلی) به نحوی با بمباران پادگان ابوذر مرتبط است، در سال ۱۳۶۳ جنگنده های عراق چندین بار پادگان ابوذر را بمباران کردند. نفوذی های دشمن از اجرای این عملیات و تجمع نیروها در پادگان ابوذر در نزدیکی شهر سرپل ذهاب مطلع شدند، هواپیماهای دشمن در ۱۶ اسفند آن سال ساختمان هایی که محل اقامت نیروها بود را بمباران کردند. وقتی این ساختمان ها بمباران شد، اهالی روستاهای اطراف برای کمک به داخل پادگان آمدند. دشمن بعثی مجدد حمله هوایی کرد و این بار نیز بسیاری از مردم و نیروها کشته شدند و این حمله چند بار دیگر تکرار شد و طی ۴ بار حمله هوایی حدود ۱۲۰۰ نفر مجروح و کشته شدند.
تپه ابوذر مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در نطنز، روبروی مسجد جامع، در حریم آتشکده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۶۹۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
غسالخانه و مسجد ابوذر مربوط به دوره قاجار است و در بلداجی، مرکزشهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۴۲۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
میدان نفتی ابوذر (نام پیشین: میدان نفتی اردشیر) از میدان های نفتی ایران است، که در استان بوشهر و در ۷۵ کیلومتری غرب جزیره خارگ، شامل سه سکوی اصلی بهره برداری می باشد و هر یک به ظرفیت تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت است و در مجموع روزانه ۱۹۵ تا ۲۲۰ هزار بشکه نفت از این میدان تولید می شود.
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
شرکت ملی نفت ایران
پالایشگاه نفت
در میدان ابوذر تاکنون ۱۰۷ حلقه چاه نفت حفاری شده است که از این تعداد، ۶۷ حلقه چاه در حال بهره برداری است و ۴۰ حلقه چاه دیگر نیز به دلیل قدیمی بودن و مسائل فنی تولیدی نیستند. هم اکنون بیش از ۱۰۰ نفر روی سکوهای میدان نفتی ابوذر در خلیج فارس کار می کنند و بیشترین تولید نفت کشور در خلیج فارس از این میدان صورت می گیرد.
بر اساس برآوردها، حدود ۴ میلیارد بشکه نفت خام درجا در مخزن این میدان وجود دارد که ۲۰ درصد آن قابل برداشت است. در مجموع ۹ سکوی اقماری از نوع چاهی در منطقه ابوذر وجود دارد که با سه سکوی بهره برداری به ۱۲ سکو می رسد. ظرفیت کنونی تولید از میدان نفتی ابوذر، ۲۴۰ هزار بشکه در روز است.
کلاته ابوذر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بینالود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۹ نفر (۹خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ابوذر

ابوذر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ابوذر ٢٠:٤٢ - ١٣٩٦/٠٣/٠٥
نامی عربی و یکی از صحابه معروف پیامبر می باشد که ابو به معنای پدر و ذر در عربی به معنای مورچه
از این لحاظ ابوذر یعنی پدر مورچه که معنای جالبی ندارد گویند وی طفل دختری داشته بنام. "ذر " که از لحاظ جثه بسیار ریز و نحیف بوده بخاطر این ویژگی به این نام مسمی شده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابوذر   • ابوذر تهران   • قبر ابوذر غفاری   • شهادت ابوذر غفاری   • زندگینامه ابوذر غفاری   • مرگ ابوذر غفاری   • عکس ابوذر غفاری   • ابوذر چه کرد   • مفهوم ابوذر   • تعریف ابوذر   • معرفی ابوذر   • ابوذر چیست   • ابوذر یعنی چی   • ابوذر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابوذر
کلمه : ابوذر
اشتباه تایپی : hf,bv
آوا : 'abuzar
نقش : اسم
عکس ابوذر : در گوگل


آیا معنی ابوذر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )