برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1340 100 1

ابو سعید

/'abusa'id/

معنی ابو سعید به فارسی

ابو سعید
بهادر خان از پادشاهان ایلخانی ایرانی ( جا. ۷۱۶ ه . ق ./ ۱۳۱۶ م . - ف . ۷۳۶ ه . ق . / ۱۳۳۵ م . ) وی پس از مرگ پدر خود الجاتیو با مساعدت امیر چوپان و امرای دیگر از خراسان به سلطانیه آمد و بر تخت سلطنت نشست و بواسطه صغر سن او امیر چوپان زمام امور را در دست گرفت و در ابتدای امر به ابو سعید خدمت بسیار کرد و بنیان سلطنت او را مستحکم ساخت . در ایام سلطنت این پادشاه جمعی از درباریان و نیز امرا و حکام مانند امیر چوپان و شیخ حسن بزرگ سر به شورش برداشتند و هر یک بادعای سلطنت برخاستند و چون ابو سعید از عهده دفع این قبیل شورشها و تحولات بر نیامد زمینه جهت پیشرفت مقاصد دشمنان او روز به روز فراهم تر شد و همینکه در گذشت ( ۷۳۶ ه . ق . ) متصرفات ایلخانان رو بتجزیه گذاشت و در هر قسمتی از آن سلسله ای به حکومت پرداختند.
تابعی است
فضل الله بن اب الخیر میهنی صوفی و شاعر بزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم ( و . ۳۵۷ ه . ق . / ۹۶۷ م . ف . میهنه ۴۴٠ ه . ق . / ۱٠۴۸ م . ) وی پس از آنکه از تحصیلات ادبی و دینی در میهنه و مرو و سرخس فراغت یافت چندی در سرخس و نیشابور و آمل بریاضت و سلوک سرگرم بود تا عارفی کامل شد و در خانقاه خود در میهنه و چندی در نیشابور بارشاد سالکان و وعظ هدایت پرداخت و در ۸۳ سالگی در میهنه در گذشت . وی از قدیمترین کسانی است که اصول تصوف را در خراسان اشاعه داد و قول و سماع را در میان خانقاهیان متداول ساخت .
فرزند شاهرخ نوه میرانشاه از سلسله تیموری که بعد از وی بسلطنت رسید .

ابو سعید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ابوسعید ابوالخیر+حکایات   • آثار ابوسعید ابوالخیر   • مذهب ابوسعید ابوالخیر   • دانلود دیوان ابوسعید ابوالخیر   • سخنان ابوسعید ابوالخیر   • زندگینامه ابوسعید ابوالخیر   • مقبره ابوسعید ابوالخیر   • ابوسعید ابوالخیر گنجور   • معنی ابو سعید   • مفهوم ابو سعید   • تعریف ابو سعید   • معرفی ابو سعید   • ابو سعید چیست   • ابو سعید یعنی چی   • ابو سعید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابو سعید
کلمه : ابو سعید
اشتباه تایپی : hf, sudn
آوا : 'abusa'id
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ابو سعید : در گوگل

آیا معنی ابو سعید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )