برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اتیمولوژی مرفین

اتیمولوژی مرفین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
مرفین نیز ریشه در لغت مرفه خدای خواب در یونان باستان دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اتیمولوژی مرفین   • مفهوم اتیمولوژی مرفین   • تعریف اتیمولوژی مرفین   • معرفی اتیمولوژی مرفین   • اتیمولوژی مرفین چیست   • اتیمولوژی مرفین یعنی چی   • اتیمولوژی مرفین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اتیمولوژی مرفین
کلمه : اتیمولوژی مرفین
اشتباه تایپی : hjdl,g,Cd lvtdk
عکس اتیمولوژی مرفین : در گوگل

آیا معنی اتیمولوژی مرفین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )