برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اثر علی اکبر دهخدا

اثر علی اکبر دهخدا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضاداعی
لغت‌نامه
امثال و حکم
چرند و پرند
فرهنگ فرانسه به زبان فارسی
ابوریحان بیرونی
تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو
پندها و کلمات قصار
دیوان شعر
تصحیح دیوان منوچهری
تصحیح دیوان حافظ
تصحیح دیوان سید حسن غزنوی
تصحیح دیوان مسعود سعد
تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی
تصحیح دیوان فرخی سیستانی
تصحیح دیوان ابن یمین
تصحیح لغت فرس اسدی
تصحیح صحاح الفرس
تصحیح یوسف و زلیخا
حمیدرضاداعی
لغت‌نامه
امثال و حکم
چرند و پرند
فرهنگ فرانسه به زبان فارسی
ابوریحان بیرونی
تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو
پندها و کلمات قصار
دیوان شعر
تصحیح دیوان منوچهری
تصحیح دیوان حافظ
تصحیح دیوان سید حسن غزنوی
تصحیح دیوان مسعود سعد
تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی
تصحیح دیوان فرخی سیستانی
تصحیح دیوان ابن یمین
تصحیح لغت فرس اسدی
تصحیح صحاح الفرس
تصحیح یوسف و زلیخا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اثر علی اکبر دهخدا   • مفهوم اثر علی اکبر دهخدا   • تعریف اثر علی اکبر دهخدا   • معرفی اثر علی اکبر دهخدا   • اثر علی اکبر دهخدا چیست   • اثر علی اکبر دهخدا یعنی چی   • اثر علی اکبر دهخدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اثر علی اکبر دهخدا
کلمه : اثر علی اکبر دهخدا
اشتباه تایپی : hev ugd h;fv nionh
عکس اثر علی اکبر دهخدا : در گوگل

آیا معنی اثر علی اکبر دهخدا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )