برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1158 100 1

احباط

معنی احباط در لغت نامه دهخدا

احباط. [ اِ ] (ع مص ) احباط ماء رکیة؛ رفتن آب چاه و بازنیامدن. (منتهی الارب ). || احباط از فلان ؛ اعراض از او. (منتهی الارب ). || باطل گردانیدن. باطل کردن عمل. (تاج المصادر). باطل کردن ثواب عمل : احبطه اﷲ؛ باطل گرداناد خدای او را.

معنی احباط به فارسی

احباط
۱ - ( مصدر ) اعراض کردن . ۲ - ( مصدر ) باطل گردانیدن باطل کردن ثواب عمل .

معنی احباط در فرهنگ معین

احباط
( اِ ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - باطل گردانیدن . ۲ - دوری کردن از کسی .

معنی احباط در فرهنگ فارسی عمید

احباط
باطل کردن، باطل کردن.

احباط در دانشنامه اسلامی

احباط
اِحباط به ساقط و بی اثر ساختن طاعت با گناه و موازنه بین اعمال نیک و گناهان گفته می شود.
احباط مقابل تکفیر اصطلاحی کلامی و عبارت است از ابطال طاعت کمتر به گناه بیشتر و عدم ترتّب ثواب بر آن. از این عنوان به مناسبت در باب صلات و شهادات سخن رفته است.
توهم نظریه احباط در تقسیم گناهان
برخی تقسیم گناه به کبیره و صغیره را مبتنی بر دیدگاه معتزله در احباط و تکفیر پنداشته و گمان کرده اند که تقسیم گناه به صغیره و کبیره مبتنی بر نظریه احباط است؛ به این معنا که هر گناهی طاعت را باطل کند کبیره است و هر گناهی با طاعت از بین برود صغیره می باشد.لکن این پندار باطل است و تقسیم گناه به صغیره و کبیره در میان امامیه، مبتنی بر نظریه احباط نیست. زیرا اطلاق عنوان صغیره بر برخی از گناهان نسبت به سایر گناهان بزرگ است. خواه قائل شویم که هر گناهی بزرگ است یا برخی گناهان خاص را کبیره بدانیم.
احباط از نظر امامیه
معروف بین امامیه بطلان نظریه احباط است و ضمن تقسیم گناه به دو قسم کبیره و صغیره، نظریّه احباط و تکفیر معتزلی را باطل دانسته اند.
احباط
اِحْباطْ اصطلاحی کلامی به معنای از میان رفتن ثواب عبادات و اعمال نیک بر اثر گناه. متکلمان معتزله بر این باورند که هرگاه شخص مسلمان که طاعت خدا را به جا آورده، گناهانی انجام دهد که عقوبت آنها بیش از پاداش طاعات وی باشد این گناهان، آن طاعت ها و پاداش ها را تباه می کند، چنانکه گویی آن فرد هیچ طاعتی انجام نداده و سزاوار هیچ ثوابی نگردیده است. البته به گفته اینان اگر ثواب های فرد گناه کار از گناهانش بیشتر باشد مسئله تکفیر پیش می آید یعنی این ثواب ها آن گناهان را محو می کند و می پوشاند. مشهور متکلمان شیعی، این مسئله را نپذیرفته اند.
احباط در لغت مصدر باب افعال از ماده حبط و از معانی حبط، باطل گردیدن ثواب عمل است. از این رو از احباط که مصدر متعدی است معنی باطل کردن مزد و ثواب عمل بر می آید.
افعال مشتق از دو مصدر حبط و احباط در قرآن کریم ۱۶ بار و به شکل های گوناگون آمده و همه به عمل منسوب شده است. و معنای آن با توجه به قرینه هایی از آیه های قرآن بر حسب کاربرد لازم و معتدی، باطل گشتن و باطل کردن عمل ...

احباط در دانشنامه آزاد پارسی

اِحْباط
(در لغت به معنای باطل کردن) در اصطلاح کلام، باطل شدن ثواب کردارهای نیک با گناه مرتکب شده. عکس آن نیز صادق است یعنی کردارهای نیک و پاداش هایی که از آن به بار می آید، سبب ازمیان رفتن گناهان پیشین شود. «به راستی نیکی ها، بدی ها را می زداید» (هود، ۱۱۴). به این حالت «تکفیر» یعنی پوشاندن (دربرابر «اِحباط») گفته می شود. در آیات مختلف قرآن از اِحباط و تکفیر سخن رفته است. پرسش مهم در نظر متکلمان آن است که کدام کردارِ گناه آلود سبب اِحباط ثواب کردارهای نیک می گردد؟ همۀ متکلمان چنین پاسخ داده اند که کفر و شرک، موجب اِحباط ثواب کردارهای نیک است؛ اما درباب سایر گناهان اختلاف نظر دارند. خوارج هر گناهی را سبب احباط می دانستند و معتزله فقط گناهان کبیره را؛ اشاعره هم احباط را به این دلیل که چیزی بر خدا واجب نیست، عقلاً و نقلاً، مردود می دانستند ولی بعضی از آن ها «تکفیر» یعنی نادیده گرفتن گناهان را تفضّل الهی دانسته اند. برخی نیز هم احباط را مردود می دانند و هم تکفیر را؛ زیرا به اعتقاد آنان در قرآن کریم آمده است «... هرکس جزای کردارهای نیک و بد خود را خواهد دید» (آل عمران، ۲۵، ۵۷؛ نساء، ۷۷ و ۱۲۴) و «به کمترین کردار نیک و بد بندگان جزا داده می شود» (زلزله، ۷ـ۸).

ارتباط محتوایی با احباط

احباط را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• احباط و تکفیر در قرآن   • تسویف   • احباط و تکفیر چیست   • ولایت تکوینی   • معنی احباط   • معنی تکفیر   • احباط به چه معناست   • کنشت   • مفهوم احباط   • تعریف احباط   • معرفی احباط   • احباط چیست   • احباط یعنی چی   • احباط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احباط
کلمه : احباط
اشتباه تایپی : hpfhx
عکس احباط : در گوگل

آیا معنی احباط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )