برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1350 100 1

احتضار

/'ehtezAr/

مترادف احتضار: جان کندن، نزع، حضور، شهرنشینی

برابر پارسی: دم مرگ بودن، جان دادن، دم مرگ بودن، مرگ

معنی احتضار در لغت نامه دهخدا

احتضار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) حضور. (زوزنی ). حاضر شدن. (منتهی الارب ). || حاضر شدن مرگ. (منتهی الارب ). || شهری شدن مردم. || دویدن فیل. || دویدن اسب. (منتهی الارب ) (تاج المصادر). || از سفر بحضر آمدن. || آفت به شیر خوردنی رسیدن.
- حال احتضار ؛ حال مردن. حال جان کندن میرنده.

معنی احتضار به فارسی

احتضار
حاضرشدن، حاضر آمدن ، فرارسیدن هنگام مرگ، دم مرگ بودن، درحال جان کندن بودن، شهری شدن، ازسفریابیابان به شهر آمدن
( مصدر ) ۱ - حضور حاضر شدن حاضر آمدن . ۲ - حاضر شدن مرگ فرا رسیدن مرگ . ۳ - شهری شدن مردم ترک زندگی بدوی و بیابانی گفتن . ۴ - از سفر بحضر آمدن . ۵ - ( اسم ) حالت جان کندن و هنگام مرگ . یا حال احتضار . حال مردن حال مردن حال جان کندن میرنده واپسین دم های زندگی .

معنی احتضار در فرهنگ معین

احتضار
(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - حاضر شدن . ۲ - فرا رسیدن هنگام مرگ . ۳ - جان کندن . ۴ - شهری شدن ، از سفر یا بیابان به شهر آمدن .

معنی احتضار در فرهنگ فارسی عمید

احتضار
۱. حالت انسان رو به مرگ، جان از بدن رفتن.
۲. [مجاز] نهایت و نابودی چیز: رنسانس دورۀ احتضار عقاید قرون وسطایی بود.

احتضار در دانشنامه اسلامی

احتضار
احتضار به معنای حالت حضور مرگ و در آستانۀ مرگ قرار گرفتن آمده است و در باب طهارت از آن بحث شده است.
به شخص در حال مرگ و جان دادن محتضر گفته می شود.
احتضار در لغت و اصطلاح
احتضار، باب افتعال از الحضور و در لغت به معنای حالت نزع و سوق یعنی به حال مرگ افتادن و جان دادن است. احتضار در اصطلاح فقه به همان معنای لغوی خود به کار رفته است.
علت نامیده شدن شخص به محتضر
در علت نامیدن شخص در حال مرگ به محتضر مواردی ذکر شده است؛ همچون: حضور ملائکه نزد مریض یا حضور ائمه خصوصاً امیرالمؤمنین یا حضور مؤمنین برای تشییع و...
احتضار در قرآن و روایات
...
احتضار
اِحتضار اصطلاحی به معنای حاضر شدن مرگ است. به شخصی که در آستانه مرگ و خروج روح از بدن قرار گرفته، «مُحتَضر» می گویند. در این حال، به لحاظ فقهی وظایفی بر عهده کسانی است که در کنار محتضر هستند.
احتضار مصدر باب افتعال از ماده حضر و به معنای حضور داشتن است و در اصطلاح، به معنای حضور مرگ و زمان خروج روح از بدن است. به شخصی که در آستانه مرگ و خروج روح از بدن قرار گرفته، «مُحتَضر» می گویند. منظور از احتضار حضور اسباب مرگ است از جمله مشاهده ملائکه قبض روح و ناامید شدن فرد از زندگی.
در سوره نساء واقعه احتضار با عبارت حاضر شدن مرگ یاد شده و بیان داشته که از گناهکار محتضر توبه پذیرفته نمی شود. در سوره انعام از افتادن ظالمان به شدت مرگ سخن گفته در حالی که ملائکه با آنان سخن می گویند در سوره واقعه به منکران قرآن هنگام رسیدن جان به گلو را یاداوری می کند و از آن می خواهد که اگر می توانند محتضر را به زندگی برگردانند.
احتضار
واژه «احتضار»، مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال و از ریشه «ح ض ر» و از نظر لغوی به معنای غایب نبودن و در اصطلاح به معنای جان کندن و حضور مرگ است و مراد از حضور مرگ (انتقال از دنیا به آخرت) حضور اسباب و مقدمات آن می باشد؛ به گونه ای که شخص، چیزهای غیرمادی مانند فرشته مرگ را ببیند و از زندگی دنیایی ناامید شده به مرگ خویش اطمینان یابد.
عرب حاضر شدن سبب مرگ را کنایه از مسب ...


ارتباط محتوایی با احتضار

احتضار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس
این واژه عربی است و پارسی آن آنتاکال می باشد که از سنسکریت: اَنتَکالَ گرفته شده است
فرزان توانگر
درحال مرگ
رویا
روبه موت-
روبه قبله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نشانه های احتضار   • حالت احتضار چیست   • احتضار معنی   • مدت زمان احتضار   • دعا برای بیمار در حال احتضار   • معني احتضار   • علائم احتضار   • احتضار دهخدا   • معنی احتضار   • مفهوم احتضار   • تعریف احتضار   • معرفی احتضار   • احتضار یعنی چی   • احتضار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احتضار
کلمه : احتضار
اشتباه تایپی : hpjqhv
آوا : 'ehtezAr
نقش : اسم
عکس احتضار : در گوگل

آیا معنی احتضار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )