برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1155 100 1

احد

/'ahad/

مترادف احد: یکتا، یگانه، واحد، یک

برابر پارسی: تک، تنها، یک، یکتا، یگانه

معنی اسم احد

اسم: احد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ahad) (عربی) یگانه، یکتا، بی مانند، از نام های خداوند، یکی، یک نفر، یک از - یگانه، یکتا، از نامهای خداوند

معنی احد در لغت نامه دهخدا

احد. [ اَ ] (ع مص ) پیمان بستن.

احد. [اَ ح َ ] (ع ص ، اِ) یکی. یگانه. || یکم.
- احدی ؛ یک تن. هیچکس. کسی : عاجز نمیکند او را هیچ دشواری و مفر و گریزگاهی نیست هیچ احدی را از قضای او. (تاریخ بیهقی ).
|| کس. دیّار: ما فی الدّار اَحد؛ نیست در خانه کسی. (منتهی الارب ). || روز یکشنبه. ج ،آحاد، احدان و یا احد جمع ندارد. (منتهی الارب ).

احد. [ اَ ح َ ] (ع ص ) یگانه. فرد. یکی بخدائی. || (اِخ ) نامی از نامهای خدای تعالی. صفتی از صفات باری تعالی. نزد بعضی احد، مخصوص است بخدای تعالی و در صفات غیر او تعالی اطلاق نکنند. (منتهی الارب ). جرجانی آرد: هو اسم الذات مع اعتبار تعدد الصفات و الاسماء و الغیب (؟) و التعینات الأحدیة اعتبارها من حیث هی هی بلا اسقاطها و لا اثباتها بحیث یندرج فیها السبب الخطرة الواحدة. (تعریفات ).

احد. [ اَ ح َ ] (اِخ ) محلی است در نجد. (مراصد).

احد. [ اَ ح َدد ] (ع ن تف ) تندتر. تیزتر. اَذکر: خراسان که خلاصه ٔ بیضه ٔ دولت و نقاوه ٔ مملکت است ، بدو ارزانی داشت تا وقت نجوم محن و هجوم فتن یار احد و رکن اشد او باشد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- امثال :
اَحَدﱡ من لیطة (پوست نی ).
اَحَدﱡ من موسی .

احد. [ اُ ح ُ ] (اِخ ) کوهی است نزدیک مدینه ٔ منوره ، سرخ رنگ ، و قله ندارد و بین آن و مدینه ٔ منوره یک میل راه است در جهت شمالی و در آنجا وقعه ٔ فظیعه اتفاق افتاد که حمزه عم ّنبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم و 70 تن از مسلمانان شهید شدند و دندان رباعی پیغمبر (ص ) بشکست و صورت مبارکش بشکافت و لبش مجروح گردید و آن روز آزمایش بود. و این واقعه بروز شنبه ٔ هفتم شوال در دو سال و نه ماه و هفت روز گذشته از هجرت پیامبر (ص ) یعنی به سال سوم هجری روی داد و عبیداﷲبن قیس الرقیات گفته است :
یا سیدالظاعنین من اُحد
حییت َ من منزل و من سند
ما اِن بمثواک غیر راکدة
سفع وَهاب کالفرخ ملتبدِ.
و در حدیث از پیامبر مروی است که فرمود:
احد جبل یحبنا و نحبه و هو علی باب من ابواب الجنة و عیر جبل یبغضنا و نبغضه و هو علی باب من ابواب النار. و از ابوهریره روایت شده : خیرالجبال احد و الاشعر و ورقان. (معجم البلدان ). و رجوع به احد ...

معنی احد به فارسی

احد
۱ - کوهی است در حجاز که یکی از غزوات پیغمبر ص در نزدیک آن روی داده است - ۲ ٠-( غزوه احد) ٠ یکی از غزوات معروف پیغمبر اسلام ص که نزدیک کوه احد بسال سوم ه . روی داده ٠ حمزه عم رسول ص با۷٠ تن از مسلمانان دراین غزوه شهید شد٠
یک، یکی، کسی ، یگانه، یکتا
۱ - ( اسم ) یکی یک . ۲ - ( صفت ) یگانه یکتا. ۳ - یکم . ۴ - یکی از نامهای خدا . ۵ - هر موجودی که یگانه باشد و متعددی از جنس آن نباشد و آن اخص از واحد است . ۶ - اسم ذات با اعتبار تعدد صفات و اسمائ و غیب .
تند تر
یازده
یازده هزار
بیست و یک

معنی احد در فرهنگ معین

احد
(اَ حَ) [ ع . ] ۱ - (اِ.) یکی ، یک . ۲ - (ص .) یگانه ، یکتا. ۳ - یکم . ۴ - یکی از نام های خدا.

معنی احد در فرهنگ فارسی عمید

احد
۱. یک، یکی.
۲. از نام های خداوند، یگانه، یکتا.
بُرنده تر، تندتر، تیزتر.

احد در دانشنامه اسلامی

احد
اَحَد از نام های خدا به معنای یگانه و یکتا است که اشاره به بسیط بودن خداوند و نفی هرگونه ترکیبی از او دارد. واژه احد بارها در قرآن استفاده شده؛ ولی تنها یک بار در اولین آیه سوره توحید در وصف خداوند بکار رفته است. احد با واژه واحد اگرچه از لحاظ لغوی مترادف هستند ولی برخی میان آن دو تفاوت های ذکر کرده اند. احد به عنوان یکی از اسما الهی تفاسیر متعددی در آثار عرفا و مفسران پیدا کرده است.
احد از نام های خداوند به معنای یگانه، یکتا و بی همتا است که به صورت وصفی و اسمی فقط در وصف خداوند بکار رفته و ناظر به این معنا است که خداوند همیشه یگانه است و کسی مانند و نظیر او نخواهد بود. از نظر فلاسفه و متکلمان احد هرگونه ترکیبی را از ذات خداوند نفی کرده و اشاره به بسیط بودن او است. واژه احد ۷۴ بار در قرآن استفاده شده که فقط یک بار به صورت وصفی و اسمی در آیه اول سوره توحید درباره خداوند بکار رفته است.
احد و واحد اگرچه در لغت به یک معنا دانسته شده اند؛ ولی برخی میان آن دو چند تفاوت ذکر کرده اند. ا- احد بر چیزی اطلاق می شود که در خارج و ذهن کثرت را نمی پذیرد؛ لذا قابل شمارش واقع نمی شود و نمی توان گفت احد، اثنان و... در حالی که واحد کثرت بردار و قابل شمارش است. ۲- واحد معمولا برای اثبات است ولی احد در مقام نفی قرار می گیرد. ۳- احد و واحد در جمله منفی وصف هر چیزی قرار می گیرد ولی احد در جمله اثباتی فقط وصف برای خداوند است. در مقابل عده ای با استناد به روایات و کاربرد دو واژه در قرآن، تفاوتی میان این دو واژه قائل نمی باشند.
احد
احد یک کلمه عربی است که می تواند به دو صورت خوانده شود:
اَحَد : از اسامی خاص خدا
اُحُد : که ممکن است منظور از آن غزوه احد یا کوه احد باشد.
احد
معنی أَحَدٍ: يکي- يكتا (کلمه احد صفتي است که از ماده وحدت گرفته شده ، همچنان که کلمه واحد نيز وصفي از اين ماده است ،ولي بين احد و واحد فرق است ، "احد" آن يكي است كه دومي ندارد چه در ذهن و چه در خارج از ذهن يعني عقلاً دومي براي آن متصور نيست به خلاف کلمه واحد كه ي...
مع ...


احد در دانشنامه آزاد پارسی

اُحُد
کوه کوهی است سُرخ رنگ، در یک فرسنگی شمال مدینه. آوازۀ این کوه به سبب غزوۀ احد (۳ق) است. قبر حمزة بن عبدالمطلب، عموی پیامبر اسلام (ص)، و بعضی کشتگان جنگ احد در دامنۀ این کوه واقع است.

ارتباط محتوایی با احد

احد در جدول کلمات

و احد شمارش پارچه
توپ

احد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setare
یگانه
يكتا
صفات خداي يگانه بالا مرتبه
احد
احد : یگانه، یکتا
احمد سهرابی
معنای احد و واحد را میتوان با مثال کاربردی آنها در قرآن بهتر درک نمود.
- الله واحد قهار : قهار بودن خدا به اعتبار تفوق و غالب بودن خدا است. به اعتبار اين است كه مقهور و مغلوب نمي شود و كسي بر او سيطره ندارد، بلكه خدا بر همه سيطره و تفوق دارد . امر و نهي او نافذ است و اجرا مي شود . رد خور ندارد . هيچ كسي نمي تواند از امر و نهي خدا سرپيچي كند ... در مقابل الله واحد قهار ، ارباب متفرقون قرار دارند اما خداوند ربی است که از نظر قدرت و چیرگی اصطلاحا نامبر وان Number One است و اربابان متفرق دیگر گرچه وجود دارند اما الله بر آنها مسلط و چیره است.
- قل هو الله احد الله صمد : سوره اخلاص در واقع بیان مفهوم "وحدت وجود" است بدین معنا که برای اوست تمام آنچه در آسمانها و زمین و مابین آنها است ، یک کل یکپارچه که هیچ شکافی در آن نیست، سراسر این یونیورس یکپارچه و دارای آگاهی است ، اصلا دویی وجود ندارد ، همه یکی است. البته برخی همین جا نتیجه گرفته اند که خب پس همگی موجودات خدا هستند و تجلی خدا و انوار خدا - مثلا مولوی و سهروردی و .. اینطور نتیجه گرفته اند - اما در آیات بعدی توضیح داده میشود که : لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد .. بدین معنا که نخیر ما خدا نیستیم و از جنس او نمی باشیم و تجلی و انوار او نیز نیستیم. خدا نزاده و نزاییده شده و در عین اینکه این یونیورس ، احد است اما لم یکن له کفوا احد .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خلاصه جنگ احد   • جنگ احد در قرآن   • تحقیق در مورد جنگ احد   • ماجرای جنگ احد   • داستان جنگ احد   • جنگ احد حضرت محمد   • جنگ احد حضرت علی   • اسم احد   • معنی احد   • مفهوم احد   • تعریف احد   • معرفی احد   • احد چیست   • احد یعنی چی   • احد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احد
کلمه : احد
اشتباه تایپی : hpn
آوا : 'ahad
نقش : صفت
عکس احد : در گوگل

آیا معنی احد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )