انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1100 100 1

احساس

/'ehsAs/

مترادف احساس: عاطفه، حس، درک، دریافتن

برابر پارسی: برداشت، دریافت، سهش، شور

معنی احساس در لغت نامه دهخدا

احساس. [ اِ ] (ع مص ) دریافت. درک کردن. دریافتن. (منتهی الارب ). دیدن و یافتن. (المصادربیهقی ). || دانستن. آگاه شدن. (منتهی الارب ). || دیدن. (زوزنی ). || احساس ،درک چیزی است با یکی از حواس. اگر احساس با حس ظاهری باشد آن را مشاهدات گویند و اگر با حس باطن باشد وجدانیات. (تعریفات جرجانی ). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: احساس ، بکسر الهمزة هو قسم من الادراک. و هو ادراک الشی ٔ الموجود فی المادة الحاضرة عند المدرک مکنوفة بهیئآت مخصوصة من الاین و الکیف و الکم و الوضعو غیرها فلابد من ثلاثة اشیاء حضور المادة و اکتناف الهیئآت و کون المدرک جزئیاً. کذا فی شرح الاشارات. و الحاصل ان الاحساس ادراک الشی ٔ بالحواس الظاهرة علی ما یدل علیه الشروط المذکورة و ان شئت زیادة التوضیح فاسمع ان الحکماء قسموا الادراک علی ما اشار الیه شارح التجرید الی اربعة اقسام : الاحساس ، و هو ما عرفت. والتخیّل ، و هو ادراک الشی ٔ مع تلک الهیئات المذکورةفی حال غیبته بعد حضوره ای لایشترط فیه حضور المادة،بل الاکتناف بالعوارض و کون المدرک جزئیاً. و التوهم ، و هو ادراک معان جزئیة متعلقة بالمحسوسات. و التعقل ، و هو ادراک المجرد عنها کلیاً کان او جزئیاً - انتهی. و لا خفاء فی ان الحواس الظاهرة لاتدرک الاشیاء حال غیبتها عنها و لا المعانی الجزئیة المتعلقة بالمحسوسات و لا المجرد عن المادة. بل انما تدرک الاشیاء بتلک الشروط المذکورة و ان المدرک من الحواس الباطنة لیس الا الحس المشترک. فانه یدرک الصور المحسوسة بالحواس الظاهرة. و لکن لایشترط فی ادراکه حضور المادة فادراکه من قبیل التخیل لایشترط حضور المادة. و لذا قیل فی بعض حواشی شرح الاشارات ان التخیل هو ادراک الحس المشترک الصور الخیالیة لا الوهم. فانه یدرک المعانی لا الصور فادراکه من قبیل التوهم. و اما ادراک العقل فلا یکون الا من قبیل التعقل ، فانه لایدرک المادیات فثبت ان الاحساس هو ادراک الحواس الظاهرة. و التخیل هو ادراک الحس المشترک. و الوهم هو ادراک التوهم. و التعقل ،هو ادراک العقل و اﷲ تعالی اعلم. هذا! و قد یسمی الکل احساساً، لحصولها باستعمال الحواس الظاهرة او الباطنة. صرح بذلک المولوی عبدالحکیم فی حاشیة القطبی فی مبحث الکلیات. و بالجمله ، فللاحساس معنیان ، احدهما الادراک بالحواس الظاهرة و الاَّخر بالحواس الظاهرة او الباطنة. و اما التعقل فلیس احساساً بکلا المعنیین.
- احساس کردن ؛ بیافتن. دریافتن.

معنی احساس به فارسی

احساس
حس کردن، دریافتن، درک کردن ، دریافت
۱ - ( مصدر ) در یافتن درک کردن دانستن آگاه شدن دیدن . ۲ - درک چیزی با یکی از حواس . ۳ - انعکاس ذهنی تائ ثر بدنی و آن پایه و مای. هم. ادراکات است و آن ابتدائی و اصیل است باین معنی که مسبوق بهیچ امر نفسانی دیگر نیست و قدم اولی است که پس از بیرون شدن از قلمرو بدن و ماده در عالم مجرد نفسانی برداشته میشود و دیگر نفسانیات از تغییر و ترکیب آن صورت میپذیرند .احساس همواره بامور مادی و بدنی که مقدمات آن هستند مقارن و همراه است . توضیح آنکه عوامل خارجی روی بدن تائ ثیراتی کرده بان تغییراتی میدهند و این تغییرات بدنی در نفس انعکاس که احساس نام دارد . بنابراین هر احساسی دو تحریک خارجی . ب - تائ ثر عضوی . یا احساس المی . حس درد جسمانی . یا احساس بصری . حس بینایی . یا احساس تعادلی . حس تعادل و جهت یابی . یا احساس ذوقی . حس چشایی . یا احساس داخلی . حس درونی . یا احساس سردی و گرمی . حس گرما و سرما . یا احساس سمعی . حس شنوایی . یا احساس شمی . حس بویایی . یا احساس لمسی . حس بساوایی . یا احساس وضعی و عضنی . حس حرکت .
[feeling] [روان شناسی] حالتی که در هر زمان و مکان ممکن است عارض شود و ذهن را موقتاً اشغال کند، بی آنکه لزوماً تظاهری داشته باشد و نیز ممکن است در تصمیم گیری دخالت داشته باشد و منشأ عمل یا حرکتی شود
[loneliness] [روان شناسی] احساس ناخوشایند عاطفی یا شناختی ناشی از بی کسی
[emotional loneliness] [روان شناسی] احساس انزوا و افسردگی ناشی از عدم موفقیت در برقراری رابطه ای صمیمی و پایدار با دیگران علی رغم تلاش برای آن
[mouthfeel] [علوم و فنّاوری غذا] حسی که در هنگام چشیدن غذا درک می شود
[guilt] [روان شناسی] هیجانی خودآگاه که با احساس دردناک ناشی از انجام دادن یا تصور انجام دادن کاری غلط همراه است
[superiority feeling] [روان شناسی] نگرش اغراق آمیز فرد نسبت به توانایی های ذهنی و جسمی خود در مقایسه با توانایی های دیگران، که عموماً دفاعی در برابر احساس کهتری است
[inferiority feeling] [روان شناسی] احساس کم ارزشی نسبت به دیگران، که گرچه ناخوشایند است، اما به رشد و پیشرفت فرد منجر می شود

معنی احساس در فرهنگ معین

احساس
( اِ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - دریافتن ، درک کردن . ۲ - درک چیزی با یکی از حواس .

معنی احساس در فرهنگ فارسی عمید

احساس
۱. دریافت، درک.
۲. (روان شناسی) حس کردن چیزی به وسیلۀ یکی از حواس پنج گانه.
۳. (اسم) عاطفه، ذوق.

احساس در دانشنامه اسلامی

احساس
احساس در لغت، به معنی دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواس است.
احساس در لغت، به معنی دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواس است.
احساس در روان شناسی
احساس در روان شناسی، بازتاب ذهنی تأثیرات مادی (فیزیکی) است که شالوده ی همه ی ادراکات به شمار می رود.
مؤلفه ها
احساس، نخستین گامی است که باید پس از بیرون آمدن از قلمرو جسم (بدن) و ماده در عالم مجرد نفسانی برداشت. دیگر نفسانیات از دگرگونی احساس یا آمیختگی با آن پدید می آیند. احساس همواره با مادیات و عوامل جسمانی که عملا پیش نیاز آن به شمار می روند، سر و کار دارد. بنابراین هر احساس، نیازمند دو مؤلفه است: یکی تحریک بیرونی و دیگری اثرپذیری جسمی (عضوی).
همگانی بودن
...
احساس در لغت، به معنی دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواس است.
احساس در لغت، به معنی دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواس است.
احساس در روان شناسی
احساس در روان شناسی، بازتاب ذهنی تأثیرات مادی (فیزیکی) است که شالوده ی همه ی ادراکات به شمار می رود.
مؤلفه ها
احساس، نخستین گامی است که باید پس از بیرون آمدن از قلمرو جسم (بدن) و ماده در عالم مجرد نفسانی برداشت. دیگر نفسانیات از دگرگونی احساس یا آمیختگی با آن پدید می آیند. احساس همواره با مادیات و عوامل جسمانی که عملا پیش نیاز آن به شمار می روند، سر و کار دارد. بنابراین هر احساس، نیازمند دو مؤلفه است: یکی تحریک بیرونی و دیگری اثرپذیری جسمی (عضوی).
فرهنگ نامه ادبی فارسی، انوشه، حسن؛ تهران، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص ۲۶.
...
کسی که تحقیر می شود نسبت به خود احساس بسیار بدی پیدا می کند. به او بی احترامی شده و قدر و منزلت او را مورد تردید قرار داده اند. گاهی چنان احساس حماقت و شرمندگی می کند و غرورش را از دست می دهد که ممکن است رفتاری حقارت بار در پیش بگیرد.
درباره منشا و علل و عوامل احساس حقارت از اموری می توان نام برد که اهم آنها به این قرارند: ۱ـ یأس: انسان تا زمانی که به چیزی امیدوار است به پیش می رود ولی از موقعی که احساس نومیدی در پیروزی کند دچار احساس حقارت می شود.۲ـ عجز: چه بسیار از افراد که به خاطر عجز و ناتوانی انجام کاری دچار این احساس می شوند. آن کس که می خواهد در کاری وارد شود ولی نمی تواند، می خواهد قدرتی را سرکوب کند و از آن عاجز است طبعا دچار این احساس می شود.۳ـ محرومیت: آنها که نقشه های زیبائی برای آینده ترسیم کرد، ولی در انجام و تحقیق آن ناتوان و دچار محرومیت شدند، آن ها که انتظار خیری و نصیبی از چیزی داشتند ولی از آن محروم گشتند این احساس بدان ها دست می دهد.۴ـ شکست: چه بسیارند احساس حقارت هائی که ناشی از شکست در امورند. آن کس که در مسابقه ای شکست خورده، یا در ازدواجی نتوانسته است به هدف خود برسد گرفتار این احساس می شود و بدیهی است که هر چه شکست عظیم تر احساس حقارت بیشتر است.۵ـ ناکامی: نوجوان و جوان بر اساس زمینه هائی برای خود طرحی و نقشه ای تهیه کرده و برای ورود در سرور شادی ناشی از آن به انتظار می نشیند. حال اگر ناکامی و محرومیتی غیر منتظره برای او پدید آید دچار این احساس خواهد شد.۶ـ نقص بدن: گاهی احساس حقارت ناشی از وجود نقصی در بدن است. مثلا چشم فردی کور یا لوچ است، پایش لنگ است، خال ناموزونی بر چهره دارد، قامت او کوتاه است. ممکن است در اثر نادانی دچار این احساس شود. این احساس در مواردی شدیدتر می شود که این حالت توام با سرزنش و مسخره دیگران هم می باشد.۷ـ اشکال روانی: برخی از افراد دچار احساس حقارتند از آن بابت که امنیت روانی ندارند، فکر می کنند استعداد ریاضی شان اندک است، حافظه شان ضعیف است، نمی توانند چون دیگران مساله ای را بفهمند و از آن سر در آورند، کم هوشند و از این قبیل.۸ـ سرکوب های دوران کودکی: گاهی احساس حقارت مربوط به سابقه کودکی افراد است. والدینی که در دوران کودکی صفات و ملکات و نیز رفتارهای عملی را کوبیده اند او را گرفتار این احساس می سازند. چنین افراد در دوره های بعدی زندگی دچار این احساس خواهند شد.۹ـ مراقبت های افراطی: نوجوانان و جوانانی که در دوران گذشته زندگی از مراقبت های افراطی والدین بهره می برده اند در این سنین هم چنان وابسته و ناتوان مانده و از آن احساس حقارت خواهند داشت. آری، بسیاری از این افراد قربانی حمایت بیش از حد پدران و مادران در دوران کودکی و یا امر و نهی های آنان هستند.۱۰ـ بی توجهی ها: گاهی به حساب نیاوردن فرزندان در خانه و اجتماع سبب آن می شود که او احساس کند در انجام کار و وظیفه ای ناتوان است و نمی تواند از عهده آن بر آید و این امر خود سبب احساس حقارت است.۱۱ـ اختلاف خانوادگی: اوضاع نابسامان خانواده خود سبب تحریک فرزندان می شود که پادرمیانی کنند و آن را سر و سامان دهند و هنگامی که این تلاش به ثمر نرسد احساس عجز و حقارت پدید می آید.۱۲ـ طرد و ردها: و بالاخره طرد و رد آنها در انجام وظیفه ای سرزنش آن ها که تو عرضه انجام این کار را نداری، تحقیرها، به رخ کشیدن نارسائی ها و کمبودها خود در این امر مؤثر است.
در طریق درمان
در طریق درمان آنچه مهم است موضعی است که والدین در برابر می گیرند و او را به نحوی عاقلانه اداره می کنند. عقده حقارت را نمی توان به حال خود واگذار کرد. باید به صورتی بر آن فائق آمد و مشکل را حل کرد.برای درمان آن باید به این مسائل توجه داشت: ۱ـ شناخت منشاء: برای درمان او ابتدا باید سعی کرد مبدا پیدایش این احساس و علل و عوامل آن را کشف کرد. باید دید این از کجا پدید آمده است. بدیهی است آگاهی از دوران کودکی او و سابقه در این امر مؤثر است.۲ـ واداشتن به اندیشه: تحریک نوجوان و جوان به اندیشه درباره حالات خود که چرا چنین است و این حالت از کجا پدید آمده و عوارض و زیان هائی برای او دارد خود در درمان و یا لااقل در موضعگیری صحیح او در درمان و اصلاح، اثر مثبتی خواهد داشت.۳ـ واداشتن به تلقین: از راه های درمان این است که به خود تلقین کند می تواند از عهده انجام کارها بر آید. او هم چون دیگران به دفاع از خویش است، می تواند سر پای خود بایستند.۴ـ واداشتن به تلقین: از راه های درمان این است که به خود تلقین کند می تواند از عهده انجام کارها بر آید. او هم چون دیگران به دفاع از خویش است، می تواند سر پای خود بایستد.۵ـ واداشتن به اتخاذ موضعی درست: او را باید تشویق کرد برابر امور و جریانات موضعی درست بگیرد. سعی نماید چون افرادی در کارها مداخله کند و چون مهره ای در نظام حیات اجتماعی باشد.۶ـ واداشتن به کار موفقیت آمیز: باید کاری ساده و آسان در برابرش قرار داد و او را تشویق کرد در آن شرکت کند تا موفقیتی به دست آورد کاری که او استعداد انجام آن را داشته باشد.۷ـ دادن روحیه: باید به او روحیه داد که شروع به حرکت و تلاش اقدام نماید، از هیچ حادثه ای نهراسد. هم چنین باید خاطرات مفید سوابق ارزنده و توام با موفقیت را در آن ها زنده کرد و تذکر داد که از خطاها نگران نباشند.۸ـ القاآت ضروری: تدکر به نوجوان و جوان که تو بحمدالله بزرگ شده ای قادری و می توانی از عهده انجام فلان وظیفه برآئی در جبران این حالت مؤثر است.۹ـ پذیرش توام با مهر: نوجوان و جوان را باید در جمع خود پذیرا شد و کاری و وظیفه ای به او واگذار کرد و از او خواست که او هم چون عضوی از خانواده و اجتماع به انجام وظیفه بپردازد.۱۰ـ ارضاء ها و اقناع ها: در آنجا که ناکامی و محرومیت سبب پدید آمدن این احساس شده است باید به گونه ای آن را در فرد جبران کرد و حدود امکان و مشروع به ارضاء و اقناع او پرداخت.۱۱ـ تقویت روح ایمان: و بالاخره سرچشمه بسیاری از مفاسد و ناراحتی های روانی عدم ایمان به خدا به عنوان نیرومندترین قدرت هاست باید این روحیه را در آنان تقویت کرد.
هشدارها
در خاتمه ضروری است یاد آور شویم که سرزنش و ملامت او، به رخ کشیدن ضعف ها، مقایسه او با دیگران، ایجاد روحیه سلطه جوئی در او نمی تواند درد او را درمان کند. مشکلات او را باید عاقلانه حل کرد.این که به فرد بگوئیم تو دارای عقده یا احساس حقارت هستی درد او درمان نمی شود و حتی ممکن است او را به موضعگیری و دفاع بکشاند و کار را از بد بدتر کند. هشیاری، تشویق، خیرخواهی و ملایمت در این راه، اصل است و باید مورد نظر باشد.

احساس در دانشنامه ویکی پدیا

احساس
احساس یا سُهِش در لغت، به معنی دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواس و در روان شناسی، بازتاب ذهنی تأثیرات مادی (فیزیکی) است که شالودهٔ همهٔ ادراکات به شمار می رود.
خودآگاهی
علوم اعصاب شناختی
هیجان
مسئله دشوار خودآگاهی
شهود
آزمون شخصیت مایرز-بریگز
ادراک
این کلمه برای اولین بار در زبان انگلیسی برای توصیف احساس فیزیکی لمس یا از طریق تجربه یا ادراک مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی در لاتین احساس به معنای احساس شنیدن یا بوی است. در روانشناسی این کلمه معمولاً برای آگاه ذهنی تجربه از احساسات بکار می رود.
احساس، نخستین گامی است که باید پس از بیرون آمدن از قلمرو جسم (بدن) و ماده در عالم مجرد نفسانی برداشت. دیگر نفسانیّات از دگرگونی احساس یا آمیختگی با آن پدید می آیند. احساس همواره با مادّیات و عوامل جسمانی که عملاً پیش نیاز آن به شمار می روند، سر و کار دارد بنابراین هر احساس، نیازمند دو مؤلفه است: یکی تحریک بیرونی و دیگری اثرپذیری جسمی (عضوی)
احساس، امری است همگانی، حتی مراتب ضعیف و گنگ و مبهم آن در بی ذوق ترین افراد نیز وجود دارد. تقریباً محال است، شخصی فکراً و جسماً سالم باشد و دستخوش احساس بلکه احساس های مختلف و متناوب نگردد
عکس احساس
احساس به موارد زیر نیز اشاره دارد:
احساس (فیلم ۱۹۵۴) اثر لوچینو ویسکونتی
احساس (به ایتالیایی: Senso) فیلمی ایتالیایی به کارگردانی لوچینو ویسکونتی در سال ۱۹۵۴ است. فیلم نامهٔ این فیلم، از کتاب احساس کامیلو بویتو اقتباس شده است. داستان این فیلم در حدود سال ۱۸۶۶ در زمان جنگ اتحاد ایتالیا و اتریش اتفاق می افتد.
احساس (به هندی: Jazbaa) فیلمی است محصول سال ۲۰۱۵ و به کارگردانی سانجی گوپتا است. در این فیلم بازیگرانی همچون آیشواریا رای، عرفان خان، شبانه اعظمی، سارا آرجون، جکی شروف ایفای نقش کرده اند.
۹ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-10-۰۹)
احساس (به ایتالیایی: Senso) فیلمی ایتالیایی به کارگردانی لوچینو ویسکونتی در سال ۱۹۵۴ است. فیلم نامهٔ این فیلم، از کتاب احساس کامیلو بویتو اقتباس شده است. داستان این فیلم در حدود سال ۱۸۶۶ در زمان جنگ اتحاد ایتالیا و اتریش اتفاق می افتد.
احساس بدون نام (به انگلیسی: The Unnamed Feeling ) سومین تک آهنگ از آلبوم خشم مقدس اثر گروه هوی متال متالیکا می باشد. یک موزیک ویدئو نیز برای این ترانه منتشر کرد.
«احساس خیلی خوبی دارم» (به انگلیسی:Feelin' So Good) عنوان تک آهنگی از خواننده و بازیگر آمریکایی جنیفر لوپز است. این تک آهنگ متعلق به آلبوم نخست او با نام On the six بوده که در سال ۲۰۰۰ ساخته و روانه بازار موسیقی شد. سبک این ترانه پاپ، آر اند بی معاصر و هیپ هاپ است توسط خواننده رپ پورتوریکویی به نام بیگ پان، شان کامز (پی. دیدی) خواننده و تهیه کننده آمریکایی و خود جنیفر لوپز نوشته شده است. «احساس خیلی خوبی دارم» در جدول هات دنس سانگز رتبه نخست را کسب کرد.
احساس داغ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی روبیک زادوریان محصول سال ۱۳۵۰ است.
ایرج رستمی
فائقه آتشین
ناتاشا
لرتا
عباس مهردادیان
هایک
ریمیک
مانوئل ماروتیان
اسداله یکتا
ژاله
ناهید
مرزبان
تبریزی
دهقان
حکیمی
دو زن در زندگی «کمال» هستند...
احساس گرایی (به انگلیسی: Sensualism) فلسفه ای که در آن هدف پیگیری بیش از حد از لذات و علایق نفسانی است. فلسفه ای که دکترین اخلاقی آن بر مبنای این است که احساس تنها معیار شناخت خوبی است. در شناخت شناسی تنها راه شناخت واقعی توسط احساس ایجاد می گردد. این ممکن است که ایده ای انتزاعی باشد. پیشینه این مکتب به فلسفه یونان بازمی گردد. از اولین ها می توان به اپیکور در لذت گرایی یا رواقیون اشاره کرد.
بعدها احساس گرایی توسط احساس گرایان انگلیسی مانند جان لاک و دیوید هیوم و انجمن های انگلیسی مانند توماس بروان، دیوید هارتلی و جوزف پریستلی گسترش یافت. در قرن نوزدهم اثبات گرایانی چون اگوست کنت، امیل لیتره، ایپولیت تن و هربرت اسپنسر مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
احساس گناه هیجانی خودآگاه است که با احساسی دردناک ناشی از انجام دادن یا تصور انجام دادن کاری غلط همراه می باشد. احساس گناه زمانی رخ می دهد که فرد اسنادهای درونی ناپایدار و خاص دربارهٔ کنش هایش دارد که به این احساس منفی دربارهٔ رفتارهای خاصی که مرتکب شده است، می انجامد.
نیت جرم
به تأخیراندازی انفعال
ژرژ باتای
فریدریش نیچه
بازتاب احساس (به انگلیسی: Reflections of Passion) ششمین آلبوم استودیویی یانی می باشد که توسط شرکت پرایوت میوزیک در ۱۹۹۰ منتشر شده است. همچنین کنسرتی با همین نام نیز در آمریکا در سال ۱۹۹۰ برگزار شده است.
چارلی آدامز (درام)
اسامه عفیفی (گیتار بیس)
چارلی بیشارت (ویلون)
مایکل برونو (پرکاشن)
جیوانا جویس ایمبسی (کیبورد)
برادلی جوسف (کیبورد)
«بیش از یک احساس» (به انگلیسی: More Than a Feeling) ترانه ای از گروه راک بوستون و تک آهنگ اصلی اولین آلبوم استودیویی آن ها با نام Smokin است. «بیش از یک احساس» در زمان انتشارش در سال ۱۹۷۶ در ایالات متحده تا ردهٔ ۵اُم بیلبورد هات ۱۰۰ صعود کرد و امروزه یکی از آثار مهم کلاسیک راک به شمار می آید.
بوستون
۲۹ ثانیه (از ۴:۴۵)
در سال ۲۰۰۴ مجلهٔ رولینگ استون در رده بندی «۵۰۰ ترانهٔ برتر همهٔ دوران» جایگاه ۵۰۰اُم را به این ترانه اختصاص داد و در سال ۲۰۰۹ وی اچ وان در رده بندی «بهترین ترانه های هارد راک همهٔ زمان ها» «بیش از یک احساس» را در جایگاه ۳۹اُم قرار داد.
توسل به احساس یا توسل به عواطف (به لاتین: argumentum ad passiones) یک مغالطه منطقی است که مشخصهٔ آن برانگیختن احساسات مخاطب به منظور شکست دادن یک استدلال است، مخصوصاً در نبود شواهد مبتنی بر واقعیت. این نوع توسل به احساس نوعی از تجاهل المطلوب است و شامل مغالطات منطقی متعددی از جمله توسل به نتیجه ها، توسل به ترس، توسل به تملق، توسل به ترحم، توسل به تمسخر، توسل به کینه ورزی، و پندار آرزومندانه را در بر می گیرد.
نمونه ای از این نوع مغالطه، در تبلیغ یک کالا با ترساندن مشتری از کالاهای رقیب است، بدون ارائهٔ شواهد مستدل.
عقل و احساس (به انگلیسی: Sense and Sensibility) که با نام حس و حساسیت نیز در ایران شناخته می شود، رمان نخست جین آستین، نویسندهٔ انگلیسی، است که در سال ۱۸۱۱ منتشر شد. آستین نسخهٔ اولیهٔ این رمان عاشقانه را در سال ۱۷۹۵، وقتی ۲۰ سال داشت، نوشت. ابتدا نام کتاب الینور و ماریان بود. آستین در سال ۱۷۹۷ و احتمالاً ۱۸۰۹ رمان را بازنویسی کرد و نام آن را به عقل و احساس تغییر داد. در سال ۱۸۱۱ این کتاب با نام مستعار «لیدی ال» و با هزینهٔ شخصی نویسنده منتشر شد. تا سوم ژوئیه ۱۸۱۲، ۱۰۰۰ نسخه از کتاب به فروش رفت و در سال ۱۸۱۲ تجدید چاپ شد.
عقل و احساس (مجموعه تلویزیونی)، ۱۹۸۱، بی بی سی
عقل و احساس (فیلم) ، ۱۹۹۵، به کارگردانی آنگ لی، با بازی کیت وینسلت، اما تامسون، هیو گرانت و آلن ریکمن
عقل و احساس (مجموعه تلویزیونی)، ۲۰۰۸، بی بی سی
از پرادا تا نادا (فیلم کمدی رمانتیک)، ۲۰۱۱، به کارگردانی انجل گارسیا
بوها و احساس، ۲۰۱۱، با بازی اشلی ویلیامز و مارلا سوکولف
عقل و احساس و هیولاهای دریایی، رمان پارودی، ۲۰۰۹، نوشتهٔ بن اچ. وینترز
داستان عقل و احساس در فاصلهٔ سال های ۱۷۹۷–۱۷۹۲ در منطقه ای در جنوب غربی انگلستان می گذرد. شخصیت های اصلی، دو خواهر به نام های الینور و ماریان دشوود هستند که به خانه ای جدید نقل مکان می کنند و درگیر و دار ماجراهای عاطفی شان، عشق و دلشکستگی را تجربه می کنند.
عنوان این کتاب را می توان بازتابی از دو شیوهٔ تفکر و رفتار در جریان های فلسفی و سایر جریان های فکری رایج در قرن هجدهم دانست که یکی متأثر از فلسفهٔ دکارت و عصر روشنگری بود و دیگری برآمده از آثار ادبی نویسندگانی چون جان میلتون و فیلسوفانی نظیر جان لاک. در نحلهٔ نخست، انسان موجودی میان فرشته و حیوان بود که با قدرت عقلانیت و با مهار غرایز جسمانی می توانست خود را به جایگاه فرشته نزدیک کند. در نحلهٔ دوم، بدن انسان (و امیال و غرایزش) اعتباری دوباره یافت. بر مبنای این شیوهٔ تفکر، عقلانیت و در نتیجه اخلاق تنها از مسیر تجارب جسمانی میسر می شد. تقابل میان عقل(به انگلیسی: Sense) و احساس (به انگلیسی: Sensibility) حاکی از منازعهٔ میان این دو جریان فکری در قرن هجدهم است.
عقل و احساس را نشر نی با ترجمهٔ رضا رضایی به زبان فارسی منتشر کرده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

احساس در دانشنامه آزاد پارسی

اِحساس
در اصطلاح فلسفی، ادراک چیزی با یکی از حواس پنج گانه ظاهری و باطنی. در اصطلاح خاص تر، به ادراک ظاهری، مشاهده، و به ادراک حواس باطنی، وجدان گویند. در ادراک حواس ظاهری سه امر شرط است: جزئی بودن محسوس، عوارض داشتن محسوس، حضور محسوس نزد حس و به اعتبار دیگر ارتباط حس کننده با محسوس.

نقل قول های احساس

احساس، احساسات و عواطف موضوع این نوشتار است.
• «احساسات و عواطف ما زندگی ما را تشکیل می دهد. ما به وسیله احساسات وعواطف خود زندگی می کنیم. این احساسات است که به زندگی ما گرمی و حرارت می بخشد.» چانینک بدون منبع
• «مردم در قلمرو احساسات خیلی زودتر با هم آشنا و صمیمی می شوند تا در محیط نفوذ عقل و منطق.»

ارتباط محتوایی با احساس

احساس در جدول کلمات

احساس خطرنکردن
امنیت
احساس دشمنی دیرپا
کینه
احساس ضعف کردن
روحیه خود را باختن
احســاس عــدم تمایــل بــه خــوردن
سیری
احســاس عدم تمایل به خوردن غذا
سیری

معنی احساس به انگلیسی

sense (اسم)
معنی ، جهت ، احساس ، هوش ، مفهوم ، مفاد ، مضمون ، حس ، شعور ، حس تشخیص ، حواس پنجگانه
impression (اسم)
تاثیر ، اثر ، گمان ، خیال ، احساس ، عقیده ، ادراک ، چاپ ، خاطر ، خاطره ، نشان گذاری ، جای مهر
sentiment (اسم)
تمایل ، عاطفه ، نیت ، احساس ، ضعف ناشی از احساسات
apperception (اسم)
درک ، احساس
perception (اسم)
اگاهی ، درک ، احساس ، ادراک ، دریافت ، مشاهده ، مشاهده قوه ادراک
feeling (اسم)
احساس ، حس
sensation (اسم)
تاثیر ، ظاهر ، احساس ، شور ، حس
gusto (اسم)
لذت ، درک ، احساس ، طعم ، مزه ، ذوق
percipience (اسم)
درک ، احساس ، دریافت ، بینش و ادراک ، حس تشخیص
sensing (اسم)
احساس

معنی کلمه احساس به عربی

احساس
احساس , انطباع , ذوق , شعور
الشعور بالإعتزاز
مقبض
اذلال
الشعور بالنقص
الشعور بالخجل
حنين
رمية خاطية
الشعور المتبادل
کراهية
استشعر
احساس , قدر , ملمس
لامبالي

احساس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

علی ١٨:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣
درک و فهم
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• احساس عشق   • معنی احساس   • احساس چیست   • جاده احساس   • اهنگ احساس   • احساس ویکی پدیا   • تعریف احساس   • احساس ویکیپدیا   • مفهوم احساس   • معرفی احساس   • احساس یعنی چی   • احساس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احساس
کلمه : احساس
اشتباه تایپی : hpshs
آوا : 'ehsAs
نقش : اسم
عکس احساس : در گوگل


آیا معنی احساس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )