برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

احسن تقویم

معنی احسن تقویم در لغت نامه دهخدا

احسن تقویم. [ اَ س َ ن ِ ت َق ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نیکوتر راست کردنی. || روی خوب. || راست قامت : لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. (قرآن 4/95). بهترین تعدیل. نیکوتر ترکیب. (تفسیر ابوالفتوح ).
بخط احسن تقویم و آخرین تحویل
به آفتاب هویت بچارم اسطرلاب.
خاقانی.
میدهد رنگ احسن التقویم را
تا به اسفل می برد آن نیم را.
مولوی.

معنی احسن تقویم به فارسی

احسن تقویم
روی خوب راست قامت

احسن تقویم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين   • اسفل السافلین چیست   • لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم   • ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين   • احسن تقویم چیست   • لقد خلقنا الإنسان في كبد   • من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم   • لقد خلقنا الانسان فی کبد   • معنی احسن تقویم   • مفهوم احسن تقویم   • تعریف احسن تقویم   • معرفی احسن تقویم   • احسن تقویم یعنی چی   • احسن تقویم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احسن تقویم
کلمه : احسن تقویم
اشتباه تایپی : hpsk jr,dl
عکس احسن تقویم : در گوگل

آیا معنی احسن تقویم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )