برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1294 100 1

اخذ ذهنی مکان عینی

اخذ ذهنی مکان عینی در دانشنامه اسلامی

اخذ ذهنی مکان عینی
اخذ ذهنی مکان عینی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و یکی از مصادیق مغالطه سوء اعتبار حمل است.
یکی از موارد اشتباه و سوء اعتبار حمل، مشتبه شدن احکام ذهنی با احکام خارجی است. این اشتباه از طرف قوه واهمه است که محمولات عقلی را به محمولات و اعراض خارجی مخلوط می کند، از این رو قضایای وهمیه را جزء مشبّهات معنوی شمرده اند؛ مثلاً گفته اند: انسان، کلی یا نوع است. از این جمله چنین تصور می شود که انسان خارجی، همان گونه که موصوف به جسمیت است، کلی یا نوع است، در صورتی که این امور، احکام ذهنی و عقلی اند.هم چنین وقتی می گویند: ماهیت نه موجود و نه معدوم است، بعضی از این قضیه توهم کرده اند که در خارج نیز حالت سومی یافت می شود که متوسط بین وجود و عدم است؛ بدین سبب گفته اند ماهیت درحالی که خالی از هر گونه وجودی است دارای تقرّر خارجی و غیرمعدوم است و یا گفته اند: اگر موجودات به امکان یا ضرورت، متصف باشند، هریک از امکان و ضرورت نیز دارای امکان و ضرورتی خواهند بود، و تسلسل جهت لازم می آید. همه این اشتباهات به سبب آن است که محمولات ذهنی را با اعراض و محمولات خارجی اشتباه کرده و از حیثیات ذهنی غفلت کرده اند.

اخذ ذهنی مکان عینی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اخذ ذهنی مکان عینی   • مفهوم اخذ ذهنی مکان عینی   • تعریف اخذ ذهنی مکان عینی   • معرفی اخذ ذهنی مکان عینی   • اخذ ذهنی مکان عینی چیست   • اخذ ذهنی مکان عینی یعنی چی   • اخذ ذهنی مکان عینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخذ ذهنی مکان عینی
کلمه : اخذ ذهنی مکان عینی
اشتباه تایپی : hob bikd l;hk udkd
عکس اخذ ذهنی مکان عینی : در گوگل

آیا معنی اخذ ذهنی مکان عینی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )