برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1305 100 1

اخلاط چهارگانه

اخلاط چهارگانه در دانشنامه آزاد پارسی

اَخلاط چهارگانه (theory of humours)
فرضیۀ غالب در پزشکی کلاسیک و قرون وسطا بر پایۀ طبیعیات کهن یونانیان. براساس این فرضیه، بدن آدمی و دیگر جنبندگان خون دار از چهار خلط ساخته شده است: بلغم، خون، صفرا، و سودا. خصوصیات جسمی و روانی هر فرد نیز براساس نسبت متفاوت اختلاط مزاج ها در او توجیه می شد. فراوانی بلغم باعث خُلق و خوی بلغمییا آرام، فراوانی خون باعث خُلق و خوی احساساتی، فراوانی صفرا باعث تندخویی، و فراوانی سودا باعث خلق و خوی مالیخولیایییا افسرده می شود. جالینوس، پزشک یونانی، این فرضیه را به فرضیۀ عناصر چهارگانه(← عنصر_(حکمت_قدیم)) مربوط کرد و شخصیت بلغمی را با آب، احساساتی را با هوا، تندخو را با آتش، و مالیخولیایی را با خاک در ارتباط دانست. بی تعادلی مزاج ها را با رژیم غذایی درمان می کردند و تندرستی را به سلامت اخلاط چهارگانه و وجود تعادل میان آن ها تفسیر می کردند.

ارتباط محتوایی با اخلاط چهارگانه

اخلاط چهارگانه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اخلاط چهارگانه   • مفهوم اخلاط چهارگانه   • تعریف اخلاط چهارگانه   • معرفی اخلاط چهارگانه   • اخلاط چهارگانه چیست   • اخلاط چهارگانه یعنی چی   • اخلاط چهارگانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخلاط چهارگانه
کلمه : اخلاط چهارگانه
اشتباه تایپی : hoghx ]ihv'hki
عکس اخلاط چهارگانه : در گوگل

آیا معنی اخلاط چهارگانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )