انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1057 100 1

اخلاق کانتی

اخلاق کانتی در دانشنامه اسلامی

اخلاق کانتی
در مباحث فلسفه ی اخلاق ، نظریۀ اخلاقی کانت از سه منظر مورد توجه واقع شده است. گاهی این نظریه به طور مستقل و به عنوان یک نظریۀ اخلاقی درکنار نظریات دیگر مورد کاوش قرار گرفته است.
گاهی نیز در مباحث اخلاق هنجاری آنجا که از معیار های کلی درستی یا نادرستی افعال از نظر اخلاقی بحث می شود پس از آن که آنها را به دو قسم وظیفه گرا و غایت گرا تقسیم می کنند؛ به طرح نظریه ی اخلاقی کانت به عنوان نافذترین نظریه های اخلاقی وظیفه گرایانه می پردازند. و بالاخره از این نظر که آیا مفاهیم اخلاقی حکایت از امور واقعی دارد یا نه؛ نظریه ی اخلاقی کانت جزء آن دسته از نظریات مطرح شده که قائل اند مفاهیم اخلاقی حاکی از واقعیات خارجی است و از واقعیات مافوق طبیعی سرچشمه می گیرد. از این رو نظریه اخلاقی کانت را نظریه ای واقع گرایانه می دانند که تاکید فراوانی بر عنصر وظیفه و تکلیف دارد.
کانت و مبانی اخلاق
اگر بخواهیم به طور کاملا خلاصه ترسیمی ازفضای کار کانت در اخلاق ارائه دهیم، باید نگاهی به نظریات غربی ها در زمینه ی ریشه اخلاقی بودن انسان داشته باشیم. در این باره برخی که نگاه های دینی دارند و از اخلاق دینی دفاع می کنند به صراحت معتقدند اخلاق ریشه ی دینی و الاهیاتی دارد. این دیدگاه ها بر این باورند که باید اخلاقی بود چون خدا گفته است. اما بعضی بر طبیعت و سرشت انسان تکیه می کنند و معتقدند طبع انسان به گونه ای آفریده شده که اخلاقی بودن را دوست دارد. هاچسون در اخلاق از این نظر دفاع می کند. اما برخی دیگر نه طبیعت انسان بلکه عقل عملی او را منشا اخلاق می دانند. در نگاه اینان عقل عملی یعنی آن بعد از عقل انسان که به شناخت احکام رفتاری، بایدها و نبایدها می پردازد. در این فضا دو دیدگاه به چشم می خورد یک دیدگاه معتقد است احکام اخلاقی در عالم وجود دارند و عقل عملی آن ها را کشف می کند. ریشه اخلاق در خود عقل عملی نیست. ساموئل کلارک از مدافعان این دیدگاه است. کلارک بر این باوراست که احکام اخلاقی در عالم هستند و عقل عملی آن ها را کشف می کند. اما اعتقاد کانت این است که ریشه احکام اخلاقی در خود عقل عملی است عقل عملی واضع احکام اخلاقی است. کانت معتقد است یک سری احکام عملی بدیهی داریم که اصول اخلاق را تشکیل می دهد.
مابعدالطبیعه اخلاق
اعتقاد کانت در اخلاق این بود که به یک مابعدالطبیعه اخلاق احتیاج است که جدا و منفک از همه عوامل تجربی باشد. ما بعدالطبیعه یعنی یک امر غیرتجربی و حقیقی که قبل از مراجعه به طبیعت انسان و هر امری مربوط به طبیعت انسانی مانند لذت ، سود و اموری از این دست بتواند منشاء حکم اخلاقی باشد. این امر غیرتجربی به نظر کانت همان عقل عملی است. گاهی گفته می شود کار کانت در اخلاق، یافتن مبنای عنصر پیشینی حکم اخلاقی در خود عقل است. معنای این سخن آن است که اگر ما یک حکم اخلاقی داریم ریشه ی این حکم اخلاقی قاعده ای کلی است. اما این قاعده از کجا بدست می آید؟ کانت می گوید این قاعده را عقل عملی جعل می کند و یک عنصر اولا غیر تجربی و مابعدالطبیعی است و ثانیا پیشینی است به این معنا که پیش از مراجعه به طبیعت انسانی یا هر امر مرتبط به آن در نظر گرفته می شود. کانت کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق را در اثبات همین نکته نگاشته است.
اراده نیک و امر مطلق
...

اخلاق کانتی در دانشنامه ویکی پدیا

اخلاق کانتی
اخلاق کانتی یک نظریه ی اخلاقی وظیفه گرا است که اولین بار ایمانوئل کانت آن را تدوین و معرفی کرد. بر مبنای این نظریه که در نتیجهٔ عقل گرایی عصر روشنگری پدید آمد، ارادهٔ نیک تنها پدیدهٔ ذاتاً خوب است و یک عمل تنها هنگامی خوب تلقی می شود که برآمده از احساس وظیفه نسبت به قانون اخلاقی باشد. محورِ اصلیِ دیدگاه کانت دربارهٔ قانون اخلاقی، امر مطلق است که دربارهٔ همهٔ افراد، صرفنظر از منافع و خواست هایشان صدق می کند. کانت امر مطلق را به شکل های مختلف صورت بندی کرد. اصل جهان شمول بودن از نظر کانت چنین اقتضاء می کند که یک عمل برای آنکه مجاز باشد، باید بتوان آن را بدون اینکه تناقضی پیش آید، دربارهٔ همهٔ افراد به کار برد. چنانچه تناقضی پیش آید، آن عمل نقض کنندهٔ مفهوم ارسطویی «عدم تناقض» است که بیان می کند عملِ عادلانه نمی تواند منجر به تناقض شود. صورت بندی کانت از انسانیت در بخشِ دومِ امر مطلق، مبنی بر آن است که انسان ها به عنوان هدفِ فی نفسه هیچ گاه نباید با دیگران به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک هدف رفتار کنند بلکه انسان ها خودشان همیشه باید هدف باشند. از چارچوب خودمختاری یا خودآیینی چنین برمی آید که عاملان صاحب عقل بر پایهٔ ارادهٔ خودشان به قانون اخلاقی پایبند هستند، در عین حال لازمهٔ مفهوم «ملکوت هدف ها» آن است که افراد به گونه ای عمل کنند که گویی اصولِ اعمالشان قانونی برای یک ملکوت فرضی است. کانت همچنین میان وظایف کامل و ناکامل تمایز قائل می شود. وظیفهٔ کامل، مثل وظیفهٔ دروغ نگفتن، همواره صادق است؛ وظیفهٔ ناکامل مثل وظیفهٔ کمک به خیریه می تواند انعطاف پذیر و منحصر به زمان و مکان خاص باشد.
اخلاق ارسطویی
هر چند کانت در همهٔ آثارش به تدوین نظریهٔ اخلاقی اش پرداخته است اما دیدگاه او راجع به اخلاق را مشخصاً در سه اثرِ بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، نقد عقل عملی و مابعدالطبیعهٔ اخلاق می توان یافت. کانت نظریهٔ اخلاقی را بر مبنای این باور تدوین می کند که آنچه تعیین می کند افراد باید چگونه عمل کنند، عقل است. او سعی نمی کند عمل خاصی را تجویز کند، بلکه تأکید می کند که برای تعیین چگونگی رفتار باید بر عقل تکیه کرد.
کانت در آثارش مبنایی برای قانون اخلاقی بر اساس مفهومِ وظیفه پی می ریزد. مقدمهٔ نظریهٔ اخلاقی کانت آن است که تنها فضیلتی که بدون قید و شرط، خیر است، ارادهٔ نیک است. هیچ فضیلت دیگری این جایگاه را ندارد، زیرا هر فضیلت دیگری را می توان برای دستیابی به اهدافِ غیراخلاقی به کار برد (مثلاً اگر کسی به یک جنایتکار وفادار باشد، فضیلتِ وفاداری خیر نخواهد بود). ارادهٔ نیک جایگاهی منحصربه فرد دارد زیرا همواره خیر است و حتی وقتی نتواند به هدف خود برسد، ارزش اخلاقی اش را حفظ می کند. کانت ارادهٔ نیک را تنها اصلِ اخلاقی می داند که سایر فضیلت ها را آزادانه برای رسیدن به هدف های اخلاقی انتخاب می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اخلاق کانتی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اخلاق کانتی   • مفهوم اخلاق کانتی   • تعریف اخلاق کانتی   • معرفی اخلاق کانتی   • اخلاق کانتی چیست   • اخلاق کانتی یعنی چی   • اخلاق کانتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخلاق کانتی
کلمه : اخلاق کانتی
اشتباه تایپی : hoghr ;hkjd
عکس اخلاق کانتی : در گوگل


آیا معنی اخلاق کانتی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )