برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اخیار مرد

اخیار مرد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم جباری منجیلی
دوستان مذکر. شاهد از منشآت فرهاد میرزا معتمد الدوله. دوستان گاهی با ابکار جرد و دمی با اخیار مرد فارغ البال و رافع الحال نشسته و در بروی اغیار بسته.(ص187 )
ابراهیم جباری منجیلی
اخیار بمعنی برگزیدگان ، دوستان . مرد جمع امرد به معنی جوانی که هنوز ریش درنیاورده باشد.اخیار مرد:دوستان نوجوان مذکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اخیار مرد   • مفهوم اخیار مرد   • تعریف اخیار مرد   • معرفی اخیار مرد   • اخیار مرد چیست   • اخیار مرد یعنی چی   • اخیار مرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اخیار مرد
کلمه : اخیار مرد
اشتباه تایپی : hodhv lvn
عکس اخیار مرد : در گوگل

آیا معنی اخیار مرد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )