برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1179 100 1

ادریس

/'edris/

معنی اسم ادریس

اسم: ادریس
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: edris) (عربی) (در اعلام) نام یکی از پیامبران که در قرآن کریم نیز دو بار ذکرش آمده است (از این جهت او را ادریس می گفتند که بسیار درس می گفته و بیش از هر چیز به درس دادن اشتغال داشته، در تورات ادریس همان ' اخنوخ ' و ' خنوخ' است) - درس خوانده، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده و طبق روایات حیات جاودانه یافته است، او را مخترع لباس و قلم می دانند

معنی ادریس در لغت نامه دهخدا

ادریس. [اِ ] (اِخ ) خنوخ. اخنوخ .پیغامبری پیش از بنی اسرائیل. مؤلف برهان گوید: نام پیغمبریست مشهور. گویند از جهت درس گفتن بسیار بدین نام علم شد و او را مثلث النعمة خوانند و نعمای ثلثه ٔ او پادشاهی و حکمت و نبوت بود و او حیات جاوید یافت و اکنون در بهشت میباشد - انتهی. نام پیغمبری که بحیات در جنت رفتند. (غیاث اللغات ). نام پیغمبری معروف که بتن در بهشت است و «رفعناه مکاناً علیاً » در شأن اوست و آن مشتق از دروس است و دروس ناپدید شدن نشان باشد و او را بدان نام بردند بدین که ناپدید شد نشان او از این جهان. (مؤید الفضلاء). نسب او را چنین آورده اند: ادریس بن مادربن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم و نام مادر او قینوس است. قدما او را هرمس و گاه هرمس مثلث نامند. ابن ابی اصیبعه در عیون الانباء (ج 1 ص 16) آرد: هرمس الاوّل... و عندالعرب ادریس و عندالعبرانیین اخنوخ و هو ابن یاردبن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیهم السلام و مولده بمصر فی مدینة منف منها قال [ الامیر ابوالوفا المبشربن فاتک ]و کانت مدته علی الارض اثنتین و ثمانین سنة و قال غیره ثلاثمائة و خمساً و ستین سنة قال المبشربن فاتک و کان علیه السلام رجلا آدم اللون تام القامة اجلح حسن الوجه کث اللحیة ملیح التخاطیط تام الباع عریض المنکبین ضخم العظام قلیل اللحم برّاق العین اکحل ، متأنیاً فی کلامه ، کثیرالصمت ، ساکن الأعضاء، اذا مشی اکثر نظره الی الارض ، کثیرالفکرة به حدة و عبسة یحرک اذا تکلم سبّابته (!)و قال غیره ان اسقلبیوس کان قبل الطوفان الکبیر و هو تلمیذ اغاثوذیمون المصری و کان اغاثوذیمون احد انبیاء الیونانیین والمصریین - انتهی. و نیز ابن ابی اصیبعه در نسبت صابئون (ج 1 ص 215) آرد: نسبتهم الی صاب و هو طاط ابن النبی ادریس علیه السلام. قفطی در تاریخ الحکماء (ص 1) گوید: ادریس ، اهل تواریخ و قصص و تفسیرذکر او آورده اند و من آنچه را که حکماء خاصة روایت کرده اند در اینجا نقل میکنم : حکما در مولد و منشاء او و کسانی که وی از آنان پیش از نبوت اخذ علم کرده اختلاف کرده اند فرقه ای گویند وی بمصر متولد شد و او راهرمس الهرامسة نامیدند و مولد او منف است و گفته اند این نام بیونانی أرمیس است و بهرمس تعریب شده و معنی أرمیس عطارد است و دیگران گفته اند نام او بیونانی طرمیس است و او را ...

معنی ادریس به فارسی

ادریس
نام شخصی که دوبار در قر آن ذکر شده نویسندگان مسلمان عموما ویرا پیغمبر دانسته بر آنند که ادریس همان [ اخنوخ ] و [ خنوخ ] مذکور در تورات است و او را یکی از جاویدانان به شمار آوردند . وی بقول روایات یهود زنده وارد بهشت شد . [ نولدکه ] احتمال داده است که وی همان آندره بوده و [ هارتمان ] حدس زده است که است که وی همان آندره مذکور که او را در محلی مرتفع جای دادهاند کسی جز طباخ اسکندر که در زمره جاویدانان محسوبش دارند نیست . مسلمانان او را بلقب [ مثلث النعمه ] خوانده اند و نعمای ثلاثه او پادشاهی و حکمت و نبوت بود.
نام پیغمبری است
شازند
یکی از وجهای مردم مصر
بهشت
حلی نواده دختری شیخ طوسی از علمای شیعه در قرن ششم ( ف . ۵۷۸ ه ق . ) . وی تبیان ( ه . م .) شیخ طوسی را مختصر کرده و نسخه آن در دستست و کتاب [ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ] و [ مسائل ابن ادریس ] ازوست .
کنیت امام شافعی
آلت مردی
... ابن نصر کاتب مکنی به ابوالفضل و از جمله روات است .

ادریس در دانشنامه اسلامی

ادریس
معنی إِدْرِيسَ: نام يکي از پيامبران الهي
تکرار در قرآن: ۲(بار)
ادریس یا خنوخ یکی از پیامبران است. قرآن او را یکی از پیامبران بزرگ لقب داده که به جایگاه والایی رسیده است. برخی از مفسران قرآن و تاریخ نویسان مسلمان ادریس را با اُخنوخ یا خَنوخ (جد حضرت نوح که در تورات نام او ذکر شده است) یکی دانسته اند. براساس روایات اسلامی ادریس نخستین کسی بود که جامه دوخت و قلم را برای نوشتن به کار بست و به دانش ستاره شناسی و حساب پرداخت. شغل او خیاطی و مسجد سهله خانه او بود. درباره وفات یا زنده بودن او، بین مفسران و علمای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.
در این زمینه سه نظریه وجود دارد:
بدون در نظر گرفتن این نکته که حقیقتا اخنوخ و ادریس یک نفر هستند یا دو نفر، تمامی مسلمانان اخنوخ را از اولین پیامبران الهی دانسته و محترمش می شمارند.علامه طباطبایی در تفسیر المیزان عنوان می کند که ادریس(ع) «هرمس» نیز نام داشته است برخی معتقدند که کلمه هرمس عربی ارمیس یونانی است، و ارمیس به زبان یونانی به معنای عطارد است. بعضی دیگر عنوان کرده اند که نام او به زبان یونانی طرمیس و به زبان عبری خنوخ بود که معرب آن اخنوخ شده، و خدای عز و جل او را در کتاب عربی مبینش ادریس نامیده است.
ادریس بن ادریس، یکی از شخصیت های آل ادریس می باشد؛ آلِ اِدْریس، سلسله ای شیعی مذهب، منسوب به ادریس بن عبدالله نواده حسن بن علی (علیه السلام) که از ۱۷۲ تا ۳۷۵ق/۷۸۹ تا ۹۸۵ در مغرب اقصی (مراکش و بخشی از الجزایر) حکومت داشتند.
ادریس بن ادریس: (حکومت: ۱۹۲-۲۱۳ق/۸۰۸-۸۲۸). او را ادریس اصغر نیز گفته اند
ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر، مقدمه، ص۲۴.
در آغاز راشد، غلام ادریس اول (نیابت: ۱۷۵-۱۸۶ق/۷۹۱-۸۰۲م) که با دسیسه ابن اغلب کشته شد و سپس ابوخالد بن یزید بن الیاس عبدی (نیابت: ۱۸۶-۱۹۲ق/۸۰۲-۸۰۸م) کار ملک را به سامان رساندند تا ادریس به سن بلوغ رسی ...


ادریس در دانشنامه ویکی پدیا

ادریس
اِدْریس، از دیدگاه اسلامی یکی از پیامبران خدا است. در قرآن دربارهٔ ادریس سخن چندانی به میان نیامده و فقط عنوان شده که ادریس یکی از پیامبران بزرگ بوده و به جایگاه والایی رسیده بوده است. برخی از مفسرین قرآن و تاریخ نویسان مسلمان ادریس را با خنوخ (جد نوح) یکی دانسته اند. همچنین برخی ادریس را با هرمس (و شاید هرمس الهرامسه) یک سان پنداشته اند.
نام او در تورات اخنوخ و لقب او معلم سوم می باشد.
از ادریس تنها دو بار در قرآن یاد شده است.
عکس ادریس
ادریس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ادریس
ادریس شاه
محمد ادریس سنوسی
ادریس البا
یوسف ادریس
ادریس آباد، روستایی است از توابع بخش جعفرآباد شهرستان قم در استان قم ایران.
این روستا در دهستان جعفرآباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
ادریس آباد روستایی در جنوب شهر آباده در شمال استان فارس است که در مختصات ۳۱٬۱۴۸۹ شمالی و ۵۲٬۶۳۵۹ شرقی واقع شده است.
دریس بنزکری (عربی: ادريس ابن زكري‎؛ زادهٔ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰) یک بازیکن فوتبال اهل مراکش است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مراکش بازی کرده است.
ادریس الاسمر (انگلیسی: Driss El-Asmar؛ زادهٔ ۴ دسامبر ۱۹۷۵) بازیکن فوتب ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ادریس در دانشنامه آزاد پارسی

اِدریس
پیامبری که در قرآن دو بار از او یاد شده است (مریم ۵۷؛ انبیاء، ۸۵). مفسران او را با خنوخ در عهد عتیق (پیدایش ۵، ۲۳، عبدانیان ۱۱، ۵) یکی می دانند. جدّ پدر نوح بود. گویند به سبب کثرت درس و مطالعه و تفحّص کتاب های آسمانی ادریس نامیده شده است. اولین کسی است که با قلم نوشته و خیاط بوده است. او را مخترع لباس و قلم می دانند و گفته اند که خداوند به او نجوم و حساب و علم هیئت آموخت و او بذر علوم را در میان بشر پاشید و افکار مردم را به سوی حکمت و علم رهنمون شد. در قصص قرآنی او را در میان آدم و نوح قرار می دهند و قائل اند که به او وحی می شده و صاحب صحفی بوده است. به سبب برخی شباهت ها، در روایات اسلامی او را همان هرمس دانسته اند. نیز ← هرمس_مثلث

نقل قول های ادریس

ادریس پیامبری نامبرده در قرآن است.
• «و در کتاب (آسمانی قرآن) از ادریس بگو. او بسیار راستکار و راستگو و پیغمبر بزرگی بود. (۵۶)». -> سورهٔ مریم
• «همچنین یاد کن برای مردمان) اسماعیل و ادریس و ذاالکفل را که جملگی از زمرهٔ شکیبایان (در برابر شدائد زندگی و تکالیف رسالت) بودند (و الگوی استقامت و پایمردی بشمار می آمدند). (۸۵))». -> سورهٔ انبیاء

ارتباط محتوایی با ادریس

ادریس در جدول کلمات

پسر ادریس نبی
ساب
نام پدر ادریس (ع)
یرد
نام پسر ادریس (ع)
لاب
نام پسر ادریس علیه السلام
لاب

ادریس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ادریس
ادریس از ریشه ی درس به معنی : درس دادن، معلم ، استاد میباشد
لیلی
پادشاه آتش
یوسف
ادریس : کسی که زیاداهل علم باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معجزات حضرت ادریس   • شرکت ادریس   • معنی ادریس   • حضرت ادریس ویکی پدیا   • ادریس خواننده   • گفتار ادریس   • حضرت ادریس کیست   • اسم ادریس   • مفهوم ادریس   • تعریف ادریس   • معرفی ادریس   • ادریس چیست   • ادریس یعنی چی   • ادریس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ادریس
کلمه : ادریس
اشتباه تایپی : hnvds
آوا : 'edris
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ادریس : در گوگل

آیا معنی ادریس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )