برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1312 100 1

ادغام ناقص

ادغام ناقص در دانشنامه اسلامی

ادغام ناقص
ادغام بدون حذف کامل صفات مدغم؛ شبیه اخفا است.
«ادغام ناقص» یا « ادغام با غنه » - مقابل ادغام تام - عبارت است از صورتی از ادغام که صفات مدغم کاملا از بین نرفته است؛ بلکه بعضی از ویژگی های آن هنگام تلفظ مدغم فیه ظاهر می شود. این حالت هنگامی رخ می دهد که مدغم از مدغم فیه قوی تر باشد؛ مانند:«بسطت» و «نخلقکم». این ادغام شباهت فراوانی به «اخفا» دارد.
تقسیمات
موارد ادغام ناقص عبارتند از:۱. ادغام نون ساکن در دو حرف «و» و «ی»، که صفت غنه نون، هنگام ادغام باقی می ماند؛ مثل:«من ولی» و «من یفعل».۲. ادغام «طا» ی ساکن در حرف «تا» که صفت اطباق «طا» ابقا و آن گاه «تا»، مشدد می شود؛ مانند:«بسطت» و «احطت».۳. ادغام «قاف» ساکن در حرف «کاف» که صفت استعلای «قاف» ابقا، آن گاه «کاف» مشدد ادا می شود؛ مانند:«الم نخلقکم».

ارتباط محتوایی با ادغام ناقص

ادغام ناقص را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ادغام ناقص   • مفهوم ادغام ناقص   • تعریف ادغام ناقص   • معرفی ادغام ناقص   • ادغام ناقص چیست   • ادغام ناقص یعنی چی   • ادغام ناقص یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ادغام ناقص
کلمه : ادغام ناقص
اشتباه تایپی : hnyhl khrw
عکس ادغام ناقص : در گوگل

آیا معنی ادغام ناقص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )