برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1272 100 1

ادیب پیشاوری

معنی ادیب پیشاوری در لغت نامه دهخدا

ادیب پیشاوری. [ اَ ب ِ وَ / وُ ] (اِخ ) احمدبن سیدشهاب الدین مدعو بسیدشاه بابا. نجل سید عبدالرزاق رضوی. این سلسله از سادات را اجاق میخواندند و اغلب صاحب زهد وتقوی و اهل ذکر و دعا بودند و نسبت ایشان در سیر و سلوک بسلسله ٔ سهروردی میرسد. وی در حدود سال 1260 هَ. ق. در پیشاور متولد شد و چون بحد قابلیت تعلم رسید پدر او را بدبستان سپرد تا خواندن و نوشتن آموخت چنانکه خود در قیصرنامه بدین معنی اشاره کرده گوید:
بهنگام خردیم فرخ پدر
که بادش روان شاد مینوی در
بیک پرهنر پارسایم سپرد
چو مه گشت نوماهیانه شمرد
که تا جان بدانش برافروزدم
ز هر گونه دانش بیاموزدم
سوی دانش آموز هر بامداد
روان گشتمی چست چون تند باد
خجسته دم آموزگاری مرا
بپرورد جان روزگاری مرا
ز خورشید دانش چو پرتو گرفت
هیولای جان صورت نو گرفت
چنان چونکه تن زنده گردد بجان
بدانش بود زنده جان و روان
پس آموزگارت مسیحای تست
دم پاکش افسون احیای تست.
ادیب در پیشاور مقدمات را آموخت و چون میان ساکنان سرحدات غربی هند با قوای انگلیسی جنگی واقع شد پدر و بنی اعمام و خویشاوندان او بقتل رسیدند و ادیب با مادر پیر خود مسماة بمهد علیا وداع کرد و خود را بکابل رسانید و دو سال بدانجا بماند و نزد آخوند ملامحمد آل ناصر تلمذ کرد و از آنجابه غزنین شد و بر سر تربت سنائی و مقبره ٔ محمود غزنوی معروف بباغ فیروزه منزل گرفت و دو سال و نیم آنجاببود و پیش ملاسعدالدین بتعلم پرداخت و آنگاه بهرات شد و چهارده ماه اقامت گزید سپس بتربت شیخ جام رفت ویکسال و اندی بماند و در سن 22 سالگی بمشهد سفر کردو در نزد فضلاء زمان به تحصیل مشغول گردید از آن جمله از میرزاعبدالرحمن حکمت و ریاضی و از آخوند ملاغلامحسین شیخ الاسلام فلسفه و علوم عقلیه فراگرفت و بالاختصاص در علوم ادبیه رنج فراوان برد و بحکم ذوق فطری و حدت ذهن غریزی و قوت حافظه و میل جبلی در این فن بارع و ماهر شد و بر اکفاء و اقران فائق آمد پس از سی سالگی در 1287 هَ. ق. در سبزوار بحلقه ٔ درس استادالحکماحاج ملاهادی سبزواری درآمد و دو سال آخر عمر این حکیم را درک کرد و بهدایت آن حکیم در محضر آخوند ملامحمدفرزند وی و هم از محضر آخوند ملااسماعیل مستفید شد. پس از فوت حاجی سبزواری بمشهد عودت کرد و در مدرسه ٔ میرزا جعفر سکونت گزید در این موقع بفضل شهرت یافت و ...

معنی ادیب پیشاوری به فارسی

ادیب پیشاوری
( سید ) احمد بن ( سید ) شهاب الدین پیشاوری ادیب و شاعر ( و . ۱۲۶٠ ه . ق . / ۱۸۴۴ م . - ف . ۱۳۴۹ ه . ق . / ۱۹۳٠ م . ) . وی از سلسله سادات معروف به [ اجاق ] بود که در پیشاور بسر می بردند و نسبت آنان در سیر و سلوک بسلسله سهروردیه می رسد. پدرادیب در حوادث سیاسی هندوستان تباه شد و ادیب مدتی در شهرهای افغانستان و خراسان بتحصیل علوم معقول و منقول اشتغال داشت و در غالب علوم سر آمد عصر خود گردید . در سال ۱۳٠٠ ه . ق . ۱۸۸۲ م . بتهران هجرت کرد و تا پایان عمر در این شهر اقامت داشت . ادیب در شعر سبک استادان قدیم را با موفقیت اقتفا می کرد . کثرت اطلاع او از فرهنگ اسلامی و علوم مختلف قدیم و تبحرش در لغات فارسی و عربی باعث شد که شعرش بیش از حد عادت مشحون از اطلاعات و معلومات مختلف گردیده و بهمان نسبت از لطافت و حال و اشتمال بر عواطف رقرق شاعرانه دور افتاده است . دیوان وی بطبع رسیده .

ادیب پیشاوری در دانشنامه اسلامی

سید احمد ادیب پیشاوری (۱۲۶۰-۱۳۴۹ق/۱۸۴۴-۱۹۳۰م)، فرزند شهاب الدین، از سخن سرایان و ادیبان قرن چهاردهم قمری و از شاگردان ملاهادی سبزواری. از حوادث سیاسی زندگی او انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول بود. او انقلاب مشروطه را فتنه ای از جانب انگلیس می پنداشت و مرثیه ای به عربی در سوگ بردار شدن شیخ فضل الله نوری سروده است.
ادیب اگرچه در دورۀ مشروطه می زیست، سروده هایش از نظر زبان، ساختار، وزن و درون مایۀ شعری با سبک رایج متفاوت است. زبان شعری ادیب به خلاف زبان شعر مشروطه که از سادگی و روانی برخوردار بود، پیچیده و دشوار است.
او به گفتۀ برخی در دهکده ای کوهپایه ای میان افغانستان و پیشاور، و به گفتۀ برخی دیگر در شهر پیشاور ولادت یافت. تذکره نویسان برای تاریخ ولادت وی افزون بر ۱۲۶۰ق، سال های ۱۲۵۵ق، ۱۲۵۷ق و ۱۲۷۵ق را نیز ذکر کرده اند.

ادیب پیشاوری در دانشنامه ویکی پدیا

ادیب پیشاوری
ادیب پیشاوری (احمدبن سیدشهاب الدین موسوم به سیدشاه بابا، فرزند سیدعبدالرزاق رضوی) (۱۲۶۰ در پیشاور - ۱۳۴۹ ه‍. ق در تهران) شاعر ایرانی و از پیروان طریقت صوفیه سهروردیه بود. پیشاوری از مهم ترین اندیشمندان ایرانی طرفدار آلمان در دوران جنگ جهانی اول بود که مثنوی بلندی با نام قیصرنامه را در ۱۴ هزار بیت در ستایش از حکومت رایش و ویلهلم پادشاه آلمان سرود.
ادبیات معاصر، تألیف رشید یاسمی
لوح فشرده لغت نامه دهخدا
ادیب پیشاوری در سال ۱۲۶۰ هجری قمری در پیشاور (پاکستان کنونی و هند آن دوران) چشم به جهان گشود و چون به سن تعلم رسید، پدرش او را به دبستان سپرد تا خواندن و نوشتن آموزد. چنان که خود در دیوان «قیصرنامه» اشاره کرده است:
ادیب در زادگاه خود مقدمات را آموخت و چون در سرحدات غربی هند بین اهالی و قوای انگلیس جنگ درگرفت، پدر و دیگر خویشاوندانش به قتل رسیدند. ادیب، مادر سالخورده را وداع گفت و رهسپار کابل شد. وی در کابل نزد ملامحمد آل ناصر به کسب علوم پرداخت و پس از دو سال راهی غزنین شد و در جوار آرامگاه سنایی و محمود غزنوی در محلی به نام «باغ فیروزه» اقامت گزید. در آن جا به کسب علوم همت گماشت و از محضر ملاسعدالدین بهرمند شد. ادیب پس از دو سال و نیم غزنین را به مقصد هرات ترک گفت و در آن جا به مدت چهارده ماه بماند و سپس راهی تربت جام شد و در سن بیست و دوسالگی به مشهد رفت. ادیب در مشهد نزد فضلای آن دوره به تحصیل مشغول شد. او علم حکمت و ریاضی را از میرزاعبدالرحمن و فلسفه و «علوم عقلیه» را از ملاغلامحسین شیخ الاسلام فراگرفت و به آموختن ادبیات همت گماشت. ادیب به واسطه ذوق فطری و نیروی حافظه در این فن به مهارت رسید.
ادیب پیشاوری در سال۱۲۸۷ هجری قمری در سبزوار اقامت گزید و به حلقه درس ملاهادی سبزواری درآمد و دو سال آخر عمر این حکیم را درک کرد. ادیب پس از مرگ ملاهادی سبزواری، در محضر فرزندش ملامحمد و همچنین از محضر ملااسماعیل بهره یافت و پس از چندی به مشهد بازگشت و در مدرسه میرزاجعفر سکونت گزید. ادیب در این دوره از دانشمندان و فضلای زمان خود محسوب می شد و به نام «ادیب هندی» اشتهار یافت.
عکس ادیب پیشاوری
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های ادیب پیشاوری

ادیب پیشاوری، نام کامل: احمدبن سیدشهاب الدین موسوم به سیدشاه بابا، از شاعران فارسی گوی است. زادروز: (۱۲۶۰ هجری قمری) در پیشاور هند. وی در سال (۱۳۴۹ هجری قمری) در تهران درگذشت.

ارتباط محتوایی با ادیب پیشاوری

ادیب پیشاوری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اشعار ادیب پیشاوری   • ادیب نیشابوری   • معنی ادیب پیشاوری   • مفهوم ادیب پیشاوری   • تعریف ادیب پیشاوری   • معرفی ادیب پیشاوری   • ادیب پیشاوری چیست   • ادیب پیشاوری یعنی چی   • ادیب پیشاوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ادیب پیشاوری
کلمه : ادیب پیشاوری
اشتباه تایپی : hndf ~dah,vd
عکس ادیب پیشاوری : در گوگل

آیا معنی ادیب پیشاوری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )