برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1312 100 1

اراده الهی

اراده الهی در دانشنامه اسلامی

اراده الهی
اراده الهی اراده در برابر کراهت وصف موجود قادر مختار، و آخرین جزء علت تامه فعل می باشد.
«اراده» مصدر باب افعال از ریشه «رود» به مفهوم خواستن، قصد کردن و عزم است.
اراده الهی در منابع اسلامی
اراده از صفات ثبوتیه خداوند، و «مرید» از اسماء الهی است. گفت و گو درباره حقیقت اراده الهی، وصف ذات یا فعل بودن، قدیم یا حادث بودن، ارتباط اراده با دیگر صفات الهی، گستره آن و نیز بحث درباره گوهر اراده انسان، و چگونگی ربط آن به اراده الهی در کلام و فلسفه اسلامی سابقه ای دیرین دارد و در منابع اصلی معارف اسلامی مورد توجه بسیار قرار گرفته، تا آن جا که لفظ اراده و مشتقات آن ۱۳۷بار در قرآن آمده و کانون سخنان فراوانی از امامان معصوم (علیهم السلام) قرار گرفته است.
اراده انسان
متکلمان و فیلسوفان مسلمان اراده انسان را از شئون نفس و در زمره کیفیات یا افعال آن دانسته و درباره گوهر آن به گفت وگو پرداخته اند: «جمهور اشاعره» آن را صفتی دانسته اند که مرجِح یا مخصص یکی از دو طرف فعل و ترک است و آن را وصفی مغایر با علم و قدرت به شمار آورده اند شمار زیادی از «معتزله» آن را از سنخ ادراک به شمار آورده، آن گاه اراده را به «اعتقاد نفع» و کراهت را به «اعتقاد ضرر» تفسیر کرده اند. برخی، آن را «شوق» و کسانی «شوق مؤکد» دانسته اند. دسته ای از حکیمان، آن را به «عزم» تعریف کرده و سپس در مقام فرق گذاری میان «عزم» و «شوق»، عزم را «میل اختیاری» و شوق را «میل طبیعی» دانسته اند، با این استدلال که: گاه اراده انسان به انجام دادن کاری تعلق می گیرد که به آن شوق ندارد بسان خوردن داروی تلخ و زمانی کاری را که به آن اشتیاق دارد، ترک می کند همانند ترک کردارهای لذت بخش حرام از سوی مؤمنان.
مبادی فعل ارادی
...
اراده الهی
اراده الهی، از صفات ثبوتی خداوند است که برپایه آن خدا را مُرید (اراده کننده) می نامند. آیات بسیاری از قرآن بر وجود اراده برای خداوند دلالت می کنند. متکلمان مسلمان درباره چیستی اراده خدا، اینکه صفت ذات او است یا صفت فعل و حدوث یا قِدَم (ازلی بودن) آن دیدگاه های کاملا متفاوتی دارند. برخی اراده خدا را همان علم او، عده ای از افعال او و جمعی چی ...

ارتباط محتوایی با اراده الهی

اراده الهی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اراده الهی   • مفهوم اراده الهی   • تعریف اراده الهی   • معرفی اراده الهی   • اراده الهی چیست   • اراده الهی یعنی چی   • اراده الهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اراده الهی
کلمه : اراده الهی
اشتباه تایپی : hvhni hgid
عکس اراده الهی : در گوگل

آیا معنی اراده الهی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )