برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1151 100 1

اراک

/'arAk/

معنی اراک در لغت نامه دهخدا

اراک. [ اَ ] (ع اِ) درختی است که بچوب آن مسواک کنند. (منتهی الارب ). درخت پیلو که از بیخ آن مسواک سازند. (غیاث اللغات ). از بیخها و شاخهای آن مسواک سازند و برگهای آن بشتران چرانند و آنرا بهندی پیلو خوانند. (آنندراج ). برگش در زمستان بریزد. درختی است از نوع شورگیاه. چوج. شجرةالسواک. درخت مسواک. (زمخشری ) (دستوراللغة ادیب نطنزی ). درخت شور. درخت شوره. حمض. و میوه ٔ آنرا خمط و جهاض (آنگاه که سبز باشد) وجهاد و بریر و مرد و کباث (میوه ٔ اراک نیک پخته و رسیده ) گویند. درخت مسواک است ، شجر او قریب بدرخت انار و برگش عریض و خزان نمیکند و خار دارد و گلش مایل بسرخی و ثمرش بقدر بطم و بعد از رسیدن سیاه میشود و با اندک حلاوت است ، در اول گرم و در آخر ثانی خشک و جالی و محلل و مقطع و مفتح سده و جهت دفع رطوبات لزجه و ریاح غلیظه و ضماد مطبوخ او در روغن زیتون جهت تحلیل ورم رحم و بواسیر و سعفه و طبیخ او جهت عسرالبول و تنقیه ٔ مثانه و تخم او جهت تقویت معده و رفع اسهال بغایت نافع و ضماد برگ او محلل و مانع نزلات و ماشرا و نمله و مسواک کردن بچوب او جالی دندان و مقوی لثه و اکثار او مورث جوشش لهاة و سجح و مصلحش کثیرا و قدر شربتش از طبیخ تا نصف رطل و از تخمش تا سه درهم و بدلش صندل است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). از چوبش مسواک سازند، بن دندان سخت کند و بوی دهن خوش دارد. (نزهةالقلوب ). و ضریر انطاکی در تذکره ٔ خود آرد: اراک و یسمی السواک عربی لم تذکره الیونان لانه من خواص الاقلیم الاول و مایلیه من الثانی یقرب من شجر الرّمان الّا ان ورقه عریض سبط لاینتثر شتاء شوک له زهر الی الحمرة یخلف حباً کالبطم أخضر ثم یحمر ثم یسود فیحلو و هو حارّ یابس فی الثانیة أو یبسه فی الثالثة جلاّء محلل مقطع یفتح السدد و یقطع البلغم و الرطوبات اللزجة و الریاح الغلیظة و اذا غلی فی الزیت سکن الاوجاع طلاء و حلل أورام الرحم و البواسیر و السعفة و لایقوم مقام حبه فی تقویة المعدة و فتح الشاهیة (؟) شی ٔ و ورقه یحلل و یمنع النوازل و الماشرا و النملة طلاء و دلک الاسنان بعوده یجلو و یقوی و یصلح اللثة و ینقیها من الفضلات و الاکثار منه یورث البثور فی اللهات و یسحج و تصلحه الکثیرا و الشربة من طبیخه الی نصف رطل و من حبه الی ثلاثة و بدله فی الجلاء الدیک بردیک و فی غیر ذلک الصندل - انتهی. || قطعه ای از زمین. (منتهی ...

معنی اراک به فارسی

اراک
در شهریور ۱۳۱۴ ه . ش . بموجب تصویبنامه هیئت وزیران نام عراق ( سلطان آباد ) به اراک تبدیل گردید. این شهر از شمال به فراهان از مشرق به خاک قم از جنوب به محلات ( کزاز) از مغرب به کوه شازند محدود است دارای آب و هوای معتدل و زمستانها بسیار سرد است . بنای آن جدید و در سال ۱۲۴٠ ه . ق . بتوسط یوسف خان معروف به گرجی در زاویه جنوب غربی دشت فراهان بنا شده و جمعیت آن ۱۱۶۸۳۲ تن است . راه آهن سرتاسری ایران از این شهر می گذرد.
( اسم ) درختچه ایست از تیر. اراکیها که فقط شامل یک گونه است . برگهایش متقابل و کمی گوشتالوست گلهایش سفید رنگ و کوچک و بشکل خوشه - که در انتهای شاخه ها قرار میگیرند - میباشد . میوه اش هسته و زرد رنگ است و آنرا کباث نامند و در صورتیکه نارس باشد سبز رنگ است که خمط یا جهاض نامیده میشود و خواص دارویی دارد . از برگ این گیاه شتران تغذیه میکنند و از ریش. آن که چوبی و ستبر است در قدیم مسواک درخت مسواک سجره السواک چوج .
نام موضعی است در مغرب طوس

معنی اراک در فرهنگ معین

اراک
( اَ) ( اِ.) ۱ - درختچه ای است از تیرة اراکی ها که فقط شامل یک گونه است . برگ هایش متقابل و کمی گوشتالو است ، گل هایش سفیدرنگ و کوچک و به شکل خوشه که در انتهای شاخه ها قرار می گیرند، می باشد. میوه اش هسته و زردرنگ است و آن را کباث نامند و در صورتی که نا

معنی اراک در فرهنگ فارسی عمید

اراک
درختی گرمسیری شبیه درخت انار، با برگ های پهن و همیشه سبز، چوب سست، گل های سفید یا سرخ ، و میوه ای خوشه ای به رنگ سرخ یا بنفش با طعم تلخ، درخت مسواک.

اراک در دانشنامه اسلامی

اراک
معنی أَرَاکَ: تورا مي بينم
ریشه کلمه:
رئی‌ (۳۲۸ بار)
ک‌ (۱۴۷۸ بار)
اراک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • اراک (شهر)، نام یکی از شهرهای کشور ایران• اراک (درخت)، نام یک درخت• اراک (مکان)، نام محلی در عرفه از جانب شام• اراک (حج)، از حدود عرفات
...
اراک ( به فتح الف) نام درختی است و همچنین از حدود عرفات هم می باشد. از معنای نخست در باب طهارت به مناسبت سخن رفته است و از معنای دوم در باب حج بحث شده است.
مسواک زدن با چوب درخت اراک مستحب است.
حکم وقوف حاجی در اراک
وقوف حاجی در اراک، مجزی از وقوف وی در عرفات نیست.

اَراک، از درختان محدوده حرم مکّی است که از چوب آن به عنوان مسواک استفاده می شود. درخت اراک خواص درمانی و کاربردهای دیگری هم دارد. در مرز سرزمین عَرَفات محلی قرار دارد که به جهت رویش اراک در آن، وادی اَراک نامیده می شود. در روایات به مسواک زدن با چوب اراک سفارش شده است. برطبق حدیثی نخستین بار پیامبر(ص) به توصیه جبرئیل با آن مسواک زد و مردم را به مسواک زدن با آن سفارش کرد. امام رضا(ع) چوب اراک را بهترین چوب برای مسواک دانسته است.
به فتوای فقیهان شیعه و اهل سنت قطع کردن درخت اراک در محدوده حرم، برای محرم و غیرمحرم حرام است و بر کسی که آن را قطع کند، واجب است کفاره بپردازد. برطبق حدیثی از امام صادق(ع) کسی که این درخت را در محدوده حرم قطع کند باید به قیمت آن صدقه پرداخت کند.
«اَراک» نام درختی است که در عربی «شجر السِّواک» و در فارسی درخت مسواک خوانده می شود. این درخت در تقسیم بندی گیاهان از گروه «سالوادور» (Salvadoraceae) و نام علمی آن «سالوادورا پرسیکا» (salvadora Persica) است. درخت اراک همانند درخت انار با ارتفاع کم، برگ ...

اراک در دانشنامه ویکی پدیا

اراک
عکس اراک
اراک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اراک مرکز شهرستان اراک و استان مرکزی
اراک (درخت) نام درختی همیشه سبز که از چوب آن مسواک می سازند.
اراک (به انگلیسی: Arrack) نوعی نوشیدنی های الکلی تقطیری است که در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا تهیه می شود. این نوشیدنی بسته به محل تولید از میوه نارگیل، نیشکر و یا سایر غلات ساخته می شود.
این نوشیدنی را نباید با نوشیدنی الکلی ای که در کشورهای خاورمیانه تولید می شود و آنرا عرق می خوانند یا با آنچه که در ارمنستان بجای ودکا عرق می نامند اشتباه گرفت.
اراک لی (به ترکی استانبولی: Araklı) شهری است در کشور ترکیه که در استان ترابزون واقع شده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۸٬۳۹۵ نفر و بر اساس برآوردهای سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۴٬۵۹۰ نفر می باشد.
فهرست شهرهای ترکیه
آب و هوای اراک اراک خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران (زمستان های سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک) را داراست. کوههای اطراف اراک و تالاب میقان و دشت فراهان در آب و هوای این منطقه اثر کرده و ویژگی های خاصی به آن بخشیده است. ابرها و جریان های غربی در پاییز و زمستان بیشتر رطوبت خود را در ارتفاعات غرب منطقه به خصوص رشته کوه زاگرس از دست می دهند و در زمستان جبهه سردی هوای اراک را اشغال می کند که بر اثر ارتفاعات اطراف و فشاری که تالاب میقان بر هوا وارد می کند، مدت زیادی در منطقه می ماند. اقلیم شهر اراک بر اساس طبقه بندی دمارتن، نیمه خشک و بر اساس طبقه بندی آمبرژه، نیمه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با اراک

اراک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن
از اینسایکلوپدیای آذربایجان!
Azrbaycan_toponimlrinin_ensiklopedik_l.pdf

Arakel oykonimi t�rk
dillərindəki 'arak' və el s�zlərindən ibarət olub, "su, �ay kənarında yerləĢən kənd,
oba" mənasına uyğundur. �elyabinsk vilayətinin Sila�eki kəndi 1968-ci ilədək
محمد
اراک یا ایراک واژه ای ترکی است بهمعنی اوزاق یعنی دور و علت نامگذاری دوری عراق عرب و عراق عجم از پایتخت یعنی تبریز بوده است و بیش از آنکه نام شهر باشد نام منطقه جغرافیایی بوده است
شایان بیگی
اراگ(اراک )عجم::اراک فارس
اراگ عرب::عراق عرب

اراگ اسم کاملا فارسی و جمع ارگ است

اعراب با تصرف ایران نام ارگ های ساسانی (ایوان مداین:طاق کسری:ارگ ساسانی )در شهر تیسفون(بغداد )را
عراق تلفظ کردند

اراگ:اراک،ارگ ها
اراگ::عراق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه اراک   • جمعیت اراک در سال 94   • شهرستان اراک   • اراک قدیم   • استان اراک   • دانشکدهٔ فنی امیرکبیر اراک   • سوغات اراک   • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک   • معنی اراک   • مفهوم اراک   • تعریف اراک   • معرفی اراک   • اراک چیست   • اراک یعنی چی   • اراک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اراک
کلمه : اراک
اشتباه تایپی : hvh;
آوا : 'arAk
نقش : اسم خاص مکان
عکس اراک : در گوگل

آیا معنی اراک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )