برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1314 100 1

ارتجال

/'ertejAl/

مترادف ارتجال: بداهت، بدیهه گویی

معنی ارتجال در لغت نامه دهخدا

ارتجال. [ اِت ِ ] (ع مص ) پای کسی گرفتن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ). || به بدیهه خطبه یا سخن گفتن.ببدیهه گفتن. بالبداهه گفتن. اقتبال. اقتضاب. بی اندیشه ٔ بسیار خطبه و شعر و آنچه بدان ماند بگفتن. (تاج المصادر بیهقی ). بی اندیشه و تأمل چیزی گفتن. (غیاث ). بی اندیشه شعر گفتن و آنچه بدان ماند. (زوزنی ).گفتن سخنی یا شعری بی تهیه. شعر یا خطبه یا نامه ٔ بی اندیشه کردن باشد و این را بدیهه نیز خوانند. (حدایق السحر). || فی الفور کردن کاری. (غیاث ). || گاه رهوار و گاه گام رفتن اسب. || میانه روش رفتن اسب. (منتهی الارب ). || بستن هردو پای گوسفند را. || جمع کردن ملخ برای بریان کردن. گله ٔ ملخ گرد کردن از بهر بریان کردن. (تاج المصادر بیهقی ). || ارتجال طعام ؛پختن طعام در دیگ سنگ یا مس. (منتهی الارب ). || ارتجال برأی ؛ تفرد در آن. منفرد شدن در رأی.(منتهی الارب ). انفراد در رأی و مشورت نکردن با کسی در آن. || ارتجل الزند؛ بند دستار بزیر هر دو پا گذاشت. (منتهی الارب ). و در تاج العروس آمده :و قیل المرتجل من یمسک الزند بیدیه و رجلیه لانه وحده و به فسر ایضاً قول الراعی المذکور و قال ابوعمرو المرتجل الذی یقدح الزند فامسک الزندة السفلی برجله. و ابوالکمال سید احمد عاصم در ترجمه ٔ ترکی قاموس گوید: ارتجال چقماغی ایاقلری آلتنه وضع ایلمک معناسنه در...؛ یعنی ارتجال بمعنی زنده یعنی پازند را زیر پای گذاشتن باشد. || ارتجل رجلک ؛ لازم بگیر حال خود را. (منتهی الارب ).

معنی ارتجال به فارسی

ارتجال
بی اندیشه سخن گفتن، بی تامل شعرگفتن، بالبداهه گفتن
۱ - ( مصدر ) به بدیهه خطبه یا سخن گفتن بی اندیش. بسیار خطبه و شعر و سخن گفتن در حال شعر سرودن . ۲ - ( اسم ) زود شعری .

معنی ارتجال در فرهنگ معین

ارتجال
(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .)بی اندیشه و به بدیهه سخن و شعر گفتن .

معنی ارتجال در فرهنگ فارسی عمید

ارتجال
بی اندیشه و بی تٲمل سخن یا شعر گفتن، بالبداهه گفتن.

ارتجال در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:بدیهه گویی

ارتباط محتوایی با ارتجال

ارتجال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
-بدیهه گویی است که گوینده،بدون مقدمه و تدارک قبلی در مجلس ،انشا کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه ارتجالی   • ارتجالی بودن   • معنی ارتجال   • مفهوم ارتجال   • تعریف ارتجال   • معرفی ارتجال   • ارتجال چیست   • ارتجال یعنی چی   • ارتجال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارتجال
کلمه : ارتجال
اشتباه تایپی : hvj[hg
آوا : 'ertejAl
نقش : اسم
عکس ارتجال : در گوگل

آیا معنی ارتجال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )