برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1295 100 1

ارتداد (ابهام زدایی)

ارتداد (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

ارتداد (ابهام زدایی)
واژه ارتداد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • ارتداد (قرآن)، بازگشت از دین حق و اسلام، به سوی کفر و شرک و دارای کاربرد در قرآن• ارتداد (فقه)، کافر شدن پس از مسلمانی و دارای کاربرد در فقه• ارتداد (منطق)، بازگشتن، به چیز دیگر تحویل گشتن، به چیز دیگر منجرّ شدن
...

ارتباط محتوایی با ارتداد (ابهام زدایی)

ارتداد (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارتداد (ابهام زدایی)   • مفهوم ارتداد (ابهام زدایی)   • تعریف ارتداد (ابهام زدایی)   • معرفی ارتداد (ابهام زدایی)   • ارتداد (ابهام زدایی) چیست   • ارتداد (ابهام زدایی) یعنی چی   • ارتداد (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارتداد ابهام زدایی
کلمه : ارتداد (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : hvjnhn (hfihl cnhdd)
عکس ارتداد (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی ارتداد (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )